ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ชัยนาท สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชัยนาท
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชัยนาท) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชัยนาท บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ชัยนาท ,ร้านดอกไม้ ชัยนาท ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2341)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2341
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2340)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2340
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2338)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2338
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2335)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2335
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2333)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2333
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2330)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2330
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2324)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2324
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2323)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2322)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2322
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2321)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2321
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2320)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2320
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2319)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2319
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10B-2318)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10B-2318
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1228)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1228
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1227)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1227
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1222)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1222
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1218)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1217)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(10A-1204)
(เฉพาะจังหวัดชัยนาทเท่านั้น )
รหัส 10A-1204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท
บริการส่งดอกไม้ ชัยนาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชัยนาท )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชัยนาท เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชัยนาท ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชัยนาท

ร้านดอกไม้ ชัยนาท บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชัยนาท ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชัยนาท ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชัยนาท ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชัยนาท นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชัยนาท ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในชัยนาท
วัดเกาะ
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดเขาแก้ว
เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วัดเขาดิน
หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
วัดเขาท่าพระ
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดเขาราวเทียนทอง
เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
วัดเขาสรรพยา
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดเขื่อนพลเทพ
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดเด่นใหญ่
เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดเทพรัตนวนาราม
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดเนินขาม
เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
วัดเนินถ่าน
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดเหนือ
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดแหลมหว้า
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดโคกเข็ม
ตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกแจง
วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโคกโตนด
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโคกโบสถ์
ตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกจันทน์
โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกดอกไม้
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโคกสุก
หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดโคกหมู
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดโฆสิตาราม
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโบสถ์
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธาราม
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม
บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม
ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์ทอง
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์ทอง
สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดโพธิ์นิมิต
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโพธิพิทักษ์
ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโพธิภาวนาราม
บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดโพธิมงคล
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโรงช้าง
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโรงวัว
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดใหญ่
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดใหม่เจริญธรรม
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดใหม่วงเดือน
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดไกลกังวล
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดไผ่ล้อม
โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดไผ่ล้อม
หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
วัดไพรนกยูง
ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดกรุณา
บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดกลาง
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดกะทง
หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดการเปรียญ
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดกำแพง
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดกำแพง
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดคงคาราม
โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดคลองเกษม
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดคลองกลาง
วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดคลองงิ้ว
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดคลองจันทน์
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดคลองธรรม
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดงิ้ว
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดจวน
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดจั่นเจริญศรี
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดจันทนาราม
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดช่องลม
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดช่องลม
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดชัฎฝาง
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดชายทุ่ง
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดงไร
บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดงพระเจดีย์
กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
วัดดอนเจดีย์
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนเนรมิต
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนแตง
หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดดอนโพธิ์ศรี
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนใหญ่
หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
วัดดอนกำ(วัดจันทร์)
ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนตะไล้
บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดดอนตาล
หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนตูมกมลาวาส
หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนประดู่
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนรังนก
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดดอนสนวน
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดดักคะนน
ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดตลุกเทื้อม
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดตะกู
โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดตึก
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดถ้ำเข้
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดทรงเสวย
หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดทองนพคุณ
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดทับขี้เหล็ก
หันคา หันคา ชัยนาท
วัดทัพย่าน
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่า
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่าแก้ว
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดท่าโบสถ์
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดท่ากระแส
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่ากฤษณา
หันคา หันคา ชัยนาท
วัดท่าชัย
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดท่าช้าง
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดท่านจั่น
หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดท่าสมอ
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่าอู่
อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดทุ่งโพธิ์
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดทุ่งกระถิน
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดทุ่งจำรอง
วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดธรรมขันธ์
ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดธรรมวิจิตร
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดธรรมามูล
ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดธรรมิกาวาส
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดนก
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดนมโฑ
เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วัดนางลือ
นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดบ่อแร่
บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบ่อลึก
วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดบ้านใหม่
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดบ้านกลำ
ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดบ้านทับ
กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
วัดบ้านบ่อ
หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
วัดบ้านหนอง
ตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดบำเพ็ญบุญ
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดบำรุงธรรม
หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบุญประชาวิทยาราม
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดบุบผาราม
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดปทุมธาราม
หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดประชุมธรรม
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดป่าลาน
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดฝาง
ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพยุงญาติวัฒนาราม
ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพรวน
บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพรหมวิหาร
ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดพระแก้ว
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดพระบรมธาตุ
ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพระยาตาก
บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพร้าว
โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดพัฒนาราม
ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดพานิชวนาราม
วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดพิกุลงาม
คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดพิชัยนาวาส
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดมหาธาตุ
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมะเหยงคณ์
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมะค่า(เจริญสุข)
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมะปราง
โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดมาติการาม
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดยางศรีเจริญ
หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
วัดรางจิก
ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดรางดู่
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์นิธิยาวาส
บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดราษฎร์บำรุง
หันคา หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์บูรณะ
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดราษฎร์รังสรรค์
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์สามัคคี
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดลัดเสนาบดี
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดวงเดือน
ห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดวังเคียน
นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดวังกะชาย
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดวังคอไห(วังหอไห)
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดวังน้ำขาว
วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดวังสาคร
โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดวังหมัน
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดวิจิตรรังสรรค์
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดวิจิตรังสิตาราม
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดวิหารทอง
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดวิหารห้องเดียว
ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดศรัทธาราษฎร์
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดศรีเจริญ
ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศรีเจริญธรรม
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดศรีเจริญธรรม
กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท
วัดศรีชัยวัฒนาราม
หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดศรีนวล
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดศรีมงคล
หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
วัดศรีมณีวรรณ
คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดศรีสโมสร
กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
วัดศรีสิทธิการาม
คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศาลาขาว
ตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดสกุณาราม
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสนามชัย
ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสมอ
โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดสมุทร
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดสรรพยาวัฒนาราม
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดสระเนินพระราม
ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดสระแก้ว
เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดสระใหญ่
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสระไม้แดง
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสระดู่
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดสวนลำไย
บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดสวนอัมพวัน
หันคา หันคา ชัยนาท
วัดส่องคบ
ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดสองพี่น้อง
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสะตือสิงห์
วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดสะพาน
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดสะพานหิน
สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดสังฆาราม
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสามนิ้ว
โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดสามัคคีธรรม
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสิงห์สถิต
วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสุขเดือนห้า
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดสุขารมย์
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดสุวรรณโคตมาราม
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองเด่น
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดหนองเดิ่น
วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดหนองเต่าดำ
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหนองแก
หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองแขม
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองแจง
เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดหนองแซง
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดหนองโสน
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองโสน
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดหนองกระทุ่ม
อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองกะเบียน
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองขนาก
กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
วัดหนองจิก
บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองตะขบ
หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
วัดหนองตาดำ
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหนองตาตน
อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองทาระภู
บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดหนองน้อย
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองบัว
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองปลิง
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองพญา
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองพังนาค
เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหนองม่วง
วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองยาง
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดหนองสระ
วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองหวาย
วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
วัดหนองอ้ายสาม
ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดหลวงสิริบูรณาราม
สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดห้วยสอง
สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
วัดห่อทองคำ
บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหอระฆัง
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวเด่น
บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวตะพาน
แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวถนน
หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหัวยาง
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหัวยาง
ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหัวหว้า
ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหางแขยง
หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหางน้ำสาคร
หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหาดกองสิน
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดหาดอาษา
หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
วัดอรัญญวาสี
หนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดอัมพวนาราม
ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดอารีทวีวนาราม
ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดอินทาราม
ตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดอู่ตะเภา
อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
โรงเรียนในชัยนาท
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
โรงเรียนเทพรัตน์
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม2
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)
โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
โรงเรียนตันติวัฒน์
โรงเรียนถาวรวิทยา
โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโป่งแค
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
โรงเรียนบ้านดอนแตง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
โรงเรียนบ้านท่าไม้
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านรางจิก
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
โรงเรียนบ้านหนองเด่น
โรงเรียนบ้านหนองแค
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม(สวัสดิ์ศานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์)
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
โรงเรียนพระยาตาก
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์
โรงเรียนวัดเขาแก้ว
โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
โรงเรียนวัดเนินถ่าน
โรงเรียนวัดแหลมหว้า
โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
โรงเรียนวัดโคกจันทน์
โรงเรียนวัดโคกสุก
โรงเรียนวัดโคกหมู
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดโพธิมงคล
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล)
โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(ทองดีประชานุกูล)
โรงเรียนวัดกรุณา
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดคลองเกษม
โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดคลองบุญ
โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี
โรงเรียนวัดจันทน์
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดดอนตะไล้
โรงเรียนวัดดอนตาล
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
โรงเรียนวัดดอนรังนก
โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดถ้ำเข้
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
โรงเรียนวัดท่า
โรงเรียนวัดท่าแก้ว
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
โรงเรียนวัดท่ากระแส
โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดธรรมามูล
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
โรงเรียนวัดนางลือ
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านกลำ
โรงเรียนวัดบ้านหนอง
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
โรงเรียนวัดพระแก้ว
โรงเรียนวัดพร้าว
โรงเรียนวัดพิกุลงาม
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
โรงเรียนวัดมะปราง
โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดวงเดือน
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
โรงเรียนวัดวังหมัน
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม
โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดสนามชัย
โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
โรงเรียนวัดสระไม้แดง
โรงเรียนวัดสระดู่
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสะพาน(สำเภาผดุงวิทย์)
โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา)
โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดสิงห์
โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหนองแซง
โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดหนองตาตน
โรงเรียนวัดหนองน้อย
โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหนองพังนาค
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม
โรงเรียนวัดหอระฆัง
โรงเรียนวัดหัวเด่น
โรงเรียนวัดหัวตะพาน
โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหัวหว้า
โรงเรียนวัดหางแขยง(สถิตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหาดอาษา
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม
โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
โรงเรียนสรรพยาวิทยา
โรงเรียนสาครพิทยาคม
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนหันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
โรงเรียนอนุบาลเมืองชันาท
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์
โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ชัยนาท เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...