ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ,ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เชียงใหม่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เชียงใหม่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เชียงใหม่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในเชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม)
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเกาะกลาง
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเขตคิชฌาวาส
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดเขื่อนผาก
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเจดีย์เหลี่ยม
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดเจดีย์แม่ครัว
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดเจดีย์งาม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเจดีย์สถาน
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเจติยบรรพต
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดเจติยานุสรณ์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดเชฏฐาวรคุปต์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเชตวัน
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชตุพน
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชิงดอย
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเชียงแสน
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดเชียงขาง
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเชียงยืน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชียงยืน
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเชียงยืน
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดเชียงหมั้น
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดเดชดำรงค์
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดเด่นคา
ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดเด่นสารภี
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดเทพกุญชร
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดเทพอำนวย
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพาราม
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเทพาราม
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดเทพินทราราม
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเปาสามขา
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
วัดเปียงหลวง
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดเภรีพิชัย
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเมธัง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองเล็น
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองกลาง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเมืองก๊ะ
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเมืองกาย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองก๋าย
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมืองกื้ด
กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมืองขอน
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองมาง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองลัง
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองวะ
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรหลวง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองหนอง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดเวฬุวนาราม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน
เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดเวียงแหง
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดเวียงด้ง
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดเสาหิน
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเสาหิน
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเหมืองแร่(ปางควาย)
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดเหล่าเป้า
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดเหล่าก๋อง
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดเหล่าจันทรังษี
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
วัดเอรัณฑวัน
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดแช่ช้าง
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแท่นคำ
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดแปลงห้า
ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดแม่เตาไห
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่เตาดิน
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดแม่เลย
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่เหียะ
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แก้ดน้อย
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แก้ดหลวง
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แตง
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่แฝก
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แพง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แพะ
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่แรม
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่แวน
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แอน
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่โจ้
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่โป่ง
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่ใจใต้
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่กวง
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่กอย
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่กะหลวง
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ก๊า
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแม่ขะจาน
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ขาน
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่คาว
สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่คือ
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่งอน
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่ตะไคร้
ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดแม่ตะมาน
กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ตาด
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ตุงติง
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่นาจร
แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่นาป๊าก
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่ปาน
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่ปูคาเหนือ
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ผาแหน
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ย่อย
สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่ยุย
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดแม่ริม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่ลอง
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดแม่ลาย
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดแม่วาก
แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่สอย(แม่สรวย)
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดแม่สะลาบ
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดแม่สา
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่สาบเหนือ
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่สาบใต้
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่สาว
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่สูน
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่หยวก
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดแม่หวาน
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่หอพระ
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่หาด
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดแม่อายหลวง(แม่อาย)
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่อีด
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดแม่ฮ่องใคร้
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแสงสว่าง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแสนคันธา
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดแสนทอง
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแสนทอง
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
วัดแสนฝาง
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดแสนหลวง
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดโขงขาว
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดโขงขาว
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดโค้งงาม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดโป่งแยง
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโป่งทรายคำ
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดโป่งน้ำร้อน
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโป่งปะ
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดโป่งวนาราม
บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทอง
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทองเจริญ
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโพธินิมิตร
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโพธิพิชิต
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดโพธิมงคล
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดโมคคัลลาน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดโรงธรรมสามัคคี
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดโละป่าหาญ
เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดโสตยาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดโสภณาราม
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดโสภณาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดโสภาราม
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดใจ
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดใหม่ชลประทาน
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดใหม่พัฒนา
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดใหม่สวรรค์
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดใหม่สันตึง
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่หนองหอย
สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดใหม่หัวฝาย
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดไชยพฤกษาวาส
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดไชยสถาน
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดไชยสถาน
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดไพรสณฑ์สว่าง
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดไร่ดงพุทธาราม
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดกฤษณา
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกลางเวียง
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดก่อเก๊า
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอโชค
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกองแขก
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองกาน
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองขากน้อย
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดกองขากหลวง
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดกองทราย
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดกองลม
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดกอประจำโฮง
สารภี สารภี เชียงใหม่
วัดกอม่วง
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอสะเลียม
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกัญจน์นิธยาราม
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดก๋ายน้อย
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดกาวีละ
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดกำแพงใหม่
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดกำแพงงาม
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดกิ่วแลน้อย
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกิ่วแลหลวง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกิ่วจำปี
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดกุมภประดิษฐ
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดกู่
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกู่เต้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดกู่เสือ
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดกู่แดง
หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดกู่คำ
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดกู่คำ
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกู่พฤกษาราม
ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดข่วงเปา
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงเปาใต้
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงมื่น
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดข่วงหมื่น
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดขะแมด
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดขะจาว
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดขันแก้ว
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดขันติวนาราม
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดขัวมุง
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดขัวมุง
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดขัวสูง
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดขามสุ่ม
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดข้าวแท่นน้อย
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดข้าวแท่นหลวง
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดขุนเส
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดขุนคง
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดคงคานิมิตร
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดคงคาราม
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดคยานุสิทธิ์
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดคลองศิลา
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดควรค่าม้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดควรนิมิตร
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดคอกหมูป่า
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดคันธรส
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดคันธาพฤกษา
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดคันธาราม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดคันธาวาส
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดคัมภีราราม
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดคำซาว
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดคีรีเขต
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดคีรีบรรพต
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดคุณานุสรณ์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดคูหาวารีเกษม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดงาแมง
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดงิ้วเฒ่า
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดจองแป้น
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง
แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดจอมคีรี
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดจอมทอง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดจอมธรรม
แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
วัดจอมหมอก
ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดจันทร์เกษม
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดจันทราวาส
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดจำปาลาว
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดจำลอง
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดจิตตาราม
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวุฒาราม
มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดชมพู
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชมพูนุท
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดชยาราม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดชยาลังการ์
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชลประทาน
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดช่อแลพระงาม
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดชัยเกษม
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า)
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดชัยชนาราม
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดชัยวุฒิ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยสถาน
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชัยสถิต
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยสถิตย์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง
สารภี สารภี เชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดช่างเพี้ยน
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดช่างแต้ม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดช่างกระดาษ
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดช่างคำ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดช้างค้ำ
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดช่างฆ้อง
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดงเย็น
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดงขี้เหล็ก
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดงมะไฟ
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดดวงดี
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดวงดี
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดวงดี
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอกแดง
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอกคำ
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอนเจียง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอนเปา
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนจั่น
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอนจืน
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดดอนชัย
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอนชัย
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดดอนชัย
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอนชัย
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนชัย
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอนชัย
แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
วัดดอนชัย
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดดอนชื่น
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดดอนตัน
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนทราย
ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดดอนปิน
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนปีน
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนมูล
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนศรีสะอาด
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดดอย
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอยเต่า
ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดดอยเปา
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอยแท่นพระผาหลวง
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดดอยแม่ปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่)
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยชัยมงคล
แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดดอยซิว
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอยตะแคง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอยน้อย
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยปล่อยนก
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดดอยสะเก็ด
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยหล่อ
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดดับภัย
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดับภัย
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดดาราภิมุข
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดาวดึงษ์
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดต้นเปา
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นเหียว
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดต้นแหนหลวง
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นโชค
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นโชค
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดต้นโชคหลวง
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดต้นกอก
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นกอก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นงิ้ว
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นจันทน์
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดต้นตาล
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดต้นตาลโตน
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดต้นปิน
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดต้นยางหลวง
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดต้นรุง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นรุง
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นลาน
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดต้นส้านสามัคคี
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นสาร
สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดตลาดแก้ว
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต่อเรือ
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดตองกาย
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดตาดเหมย
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดตำหนัก
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดตำหนัก
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดตำหนักธรรมนิมิตร
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดติยะสถาน
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดถวาย
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดถาวรธรรม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดถ้ำเชียงดาว
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดถ้ำเมืองออน
บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
วัดถ้ำดอยโตน
แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดถ้ำตับเตา
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดถ้ำปากเปียง
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดถ้ำผาผึ้ง
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดทรายแดง
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดทรายขาว
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดทรายมูล
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทรายมูลพม่า
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท้องฝาย
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทองศิริ
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดท่าเกวียน
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดท่าโป่ง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าใคร้
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่ากาน
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดท่าครั่ง
โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดท่าจำปี
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าช้าง
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดท่าต้นแหน
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าต้นกวาว
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดท่าตอน
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดท่าทุ่ม
สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดท่านาค
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดทาน้ำงาม
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดท่าผา
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่ามะเกี๋ยง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดท่ามะแกง
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดท้าวคำวัง
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดท้าวบุญเรือง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดท่าวังพร้าว
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าศาลา
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดท่าสะแล
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าสา
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าหลุก
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทิพวนาราม
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งเกี้ยง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งแดง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งโป่ง
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดทุ่งกู่
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งข้าวตอก
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งจำลอง
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดทุ่งต้อม
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทุ่งตูม
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งท้อ
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดทุ่งน้อย
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งบวกข้าว
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งป่าเก็ด
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งปุย
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งปูน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งยาว
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดทุ่งยาว
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดทุงยู
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดทุ่งศิลา
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดทุ่งหมื่นน้อย
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง
บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
วัดทุ่งห้า
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งอ้อ
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดธรรมชัย
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดธรรมสันติเจดีย์
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดธาตุคำ
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดน้อย
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดนันติยาราม
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดนันทาราม
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดนันทาราม
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดนันทาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดนันทาราม
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดนันทาวาส
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดนากบ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดนาคนิมิตร
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดนาคาสถิตย์
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนางเหลียว
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดนาถสำราญ
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนาบุก
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดนาฟ่อน
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดนาหวาย
เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดนาฮ่อง
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดน้ำโจ้
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดน้ำจำ(น้ำชำ)
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่กลาง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่สา
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดน้ำต้อง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำบ่อติ๊บ
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดน้ำบ่อหลวง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดน้ำริน
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดน้ำลัด
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดนิคมสหกรณ์
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดนิลประภา
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดนิวาสไพรสณฑ์
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนิวาสสถาน
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดบนนา
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบวกเป็ด
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกเปา
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดบวกครกเหนือ
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดบวกครกใต้
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบวกครกหลวง
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบวกค้าง
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกหมื้อ
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ่อเต่า
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดบ่อพะแวน
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อสร้าง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ่อสลี
บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อสะแง๋
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อหลวง
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านเจียง(เจียง)
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านเด่น
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเป้า
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเปียง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านแปะ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านแพะ
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านแอ่น
บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านโท้ง
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านโปง
โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านโละ
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปางเติม
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปูแช่
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่สารภี
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านไร่
ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านกลาง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านกลาง
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดบ้านกาด
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านขุน
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านชั่ง
ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านช้าง
บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านดง
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านดง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านดงเจริญชัย
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านทัพ
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านน้อย
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านน้อย
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านบงตัน
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านปง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านปง
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดบ้านป๊อก
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดบ้านผึ้ง
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านพอก(บ้านป้อก)
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดบ้านมอญ
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านล้อง
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านลาน
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดบ้านวาก
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
วัดบ้านสัน
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านหนองขี้นกยาง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดบ้านหม้อ
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านหลวง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านหลวง
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดบ้านออบ
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดบุญฑริกาวาส
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดบุญนาค
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุญยืน
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดบุบผาราม
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดบุพพาราม
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดปงไคร้
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดปงตำ
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดปงป่าเอื้อง
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดปทุมสราราม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดประกาศธรรม
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดประชาเกษม
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดประดู่
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดประตูโขง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดประถมการาม
มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดประทุมมาวาส
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดประสาทธรรม
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดปราสาท
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดปราสาท
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปวงสนุก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปักกัณตาวาส
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดปัจฉิมการาม
มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดปัญจคณานุสรณ์
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดปัญญาวุธาราม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดปัณณาราม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเจริญธรรม
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเดื่อ
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเทพนิมิต
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าเปอะ
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเปา
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าเป้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าเป้า
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเสี้ยว
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเหมือด
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าเห็ว
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแขม
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าแขม
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าแคโยง
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าแงะ
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแดง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าแดง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดป่าแดง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแดง
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแดด
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแดด
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดป่าแดด
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าแดด
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าไผ่
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าไผ่ศรีโขง
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดป่าไหน่
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดปากเหมือง
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดปากกอง
สารภี สารภี เชียงใหม่
วัดปากคลอง
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดปากทาง
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดปากทางสามัคคี
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดป่ากล้วย
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดป่ากล้วย
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่าข่อยเหนือ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าขาม
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดป่าคา
แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดปางเติม
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดปางเฟือง
ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดปางไม้แดง
บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางกว้าง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางกอง
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดปางต้นเดื่อ
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดปางผึ้ง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดปางม่วง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางมะโอ
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดปางมะกล้วย
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางลัน
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางลุง
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดปางฮ่าง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่าจี้
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าจี้
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าจู้
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าชี
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าชี
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าซาง
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าตัน
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าตาล
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึงงาม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มโห้ง
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มดอน
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป้านปิง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าน้ำริน
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าบง
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าบงหลวง
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าฝาง
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่ายาง
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด)
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าลัน
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าลาน
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดป่าลาน
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดป่าลาน
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าลาน
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าลาน
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าลาน
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดป่าสะลวง
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าสัก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าสักน้อย
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าสักหลวง
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าสา
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดป่าห้า
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าห้า
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์ตื้อ
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์มั่น
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าฮิ้น
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดปิตยาราม
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดปิตยาราม
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดปิยาราม
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดปูคาใต้
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดผาเด็ง
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดผ้าขาว
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผางยอย
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดผาบ่อง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผาลาด
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผาสุการาม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดฝายหิน
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพญาชมภู
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดพยากน้อย
สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดพรหมจริยาราม
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดพรหมจริยาวาส
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพรหมประดิษฐ์
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพรหมวนาราม
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดพระเกิ๊ด
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเหลื้อม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดพระเจ้าทองทิพย์
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าล้านทอง
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดพระธาตุแสนไห
แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
วัดพระธาตุกลางใจเมือง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุขุนโก๋น
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุจอมคีรี
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยแก้ว
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้อย
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยหล่อ
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดพระธาตุปูแช่
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระธาตุสบฝาง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระนอน
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดพระนอนหนองผึ้ง
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดพระบาท
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระบาท
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพระบาทตีนนก
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดพระบาทยั้งหวีด
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระบาทอุดม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดพระป้าน
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระสิงห์
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพร้าวหนุ่ม
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพฤกษาราม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดพวกเปีย
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกแต้ม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกช้าง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกหงส์
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันเตา
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันแหวน
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันตน
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดพันตอง
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันอ้น
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพิงคาราม
บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดพิมพิสารรังสรรค์
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดพุทธเอ้น
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพุทธนิมิตร
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดฟ่อนสร้อย
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดฟ้าเวียงอินทร์
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดฟ้ามุ่ย
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดฟ้าหลั่ง
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดมกายอน
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดมงคล
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคล
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคลเกษม
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดมงคลประสิทธิ์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดมงคลวนาราม
สารภี สารภี เชียงใหม่
วัดมงคลวราราม
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมงคลวารี
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดมงคลสถาน
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดมณเฑียร
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดมณีประดิษฐ์
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดมธุราวาส
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงเขียว
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงเครือ
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงถ้อย
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดม่วงป๊อก
แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าเหนือ
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าใต้
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงสามฮ้อย
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดมหาวนาภิมุข
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมหาวัน
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดมหิงสาวาส
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดม่อนห้วยแก้ว
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดม่อนหิน
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดม่อนหินไหล
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดมะกับตอง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะกับตองหลวง
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดมะขามหลวง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะขุนหวาน
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะองค์นก
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดมัคคาราม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดมัชฌิมาราม
แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดมืดกาพัฒนาราม
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดยั้งเมิน
ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดยางเปียง
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดยางคราม
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดยางทอง
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดยางหลวง
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดย่าพาย
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร่มหลวง
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องเม็ง
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องกองข้าว
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องขี้เหล็ก
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดร้องขุด
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องขุ้ม
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องธาน
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องวัวแดง
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องส้มป่อย
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องสัก
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน)
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร่องห้า
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดร้องอ้อ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดร้อยจันทร์
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดร้อยพร้อม
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาราม
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาวาส
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรัตนปัญญารังสิตย์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรัตนวราราม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดรัตนาราม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดรัตนาราม
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดรัตนาวาส
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดรุ่งอรุณ
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดล้องอ้อ
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดละโว้
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดลังกา
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดลังการ์
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดลัฎฐิวนาราม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดลัฎฐิวัน
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดลัฏฐิวัน
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดล้านทอง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดล้านนาญาณสังวราราม
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดล่ามช้าง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดวงค์เมธา
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดวรเวทย์วิสิฐ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดวังแดง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดวังกอง
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดวังขามป้อม
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดวังขุมเงิน
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดวังจำปา
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังดิน
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังธาร
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวังธาร
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดวังน้ำหยาด
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังปาน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังลุง
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดวังหลวง
ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดวัฒนาราม
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส)
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวาลุการาม
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวาลุการาม
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดวิเวกการาม
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดวิเวกวนาราม
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดวิจิตรวารี
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดวิมุตติการาม
แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดวุฑฒิราษฏร์
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดศรีเกิด
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีเกิด
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีเวียง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีแดนเมือง
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดศรีโขง
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีโพธาราม
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีโพธิ์ทอง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดศรีโสดา
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีคำชมภู
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีงาม
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีชมพู
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชยาราม
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีชลาธาร
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชุม
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดศรีดงเย็น
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดศรีดอนแก้ว
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดศรีดอนดู่
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีดอนมูล
ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดศรีดอนมูล
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดศรีถ้อย
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีนวรัฐ
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดศรีประดิษฐ์
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีประดู่
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีปันเงิน
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีปิงชัย
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีมงคล
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีมหาโพธิ์
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดศรีมุงเมือง
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีมูลเรือง
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีรัตนวาฏคีรี
บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
วัดศรีรัตนาราม
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีล้อม
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีลังกา
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดศรีวารีสถาน
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดศรีสวัสดิ์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีสว่าง
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ์
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีอรุณ
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอุดม
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอุ่นเมือง
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศาลา
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา)
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดศิริชัยนิมิตร
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดศิริมงคล
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศิริมังคลาราม
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศิลานิมิต
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดสถิตบุญวาส
ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดสบเตี๊ยะ
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบเปิง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเลิม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเลิม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบแจ่ม
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแปะ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแฝก
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดสบรู้
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบวิน
แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดสบสอย
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบหาร
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย)
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสระแก้ว
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดสระฉัททันต์
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสระนิคม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดสวนชา
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสวนดอก
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสวนพริก
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสว่างไพบูลย์
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสว่างบรรเทิง
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดสว่างมงคล
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสหกรณ์แปลงสอง
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดสหัสสคุณ
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดสองแคว
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดสองยอด
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดสอาดกุญชร
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสะเมิง
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดสะฐาน
ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดสะลอง
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสะอาดชัยศรี
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดสันเวียงมูล
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันโค้ง
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันโป่ง
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันโป่ง
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสันใต้
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกลาง
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันกลาง
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดสันกลางเหนือ
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกลางใต้
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันก้างปลา
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกาวาฬ
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันกำแพง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันขวาง
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันข้าวแคบกลาง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันควงคำ
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคอกช้าง
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคะมอก
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันคะยอม
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดสันคะยอม
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคะยอม
สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดสันคือ
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดสันดอนมูล
ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา
สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสันต้นกอก
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันต้นม่วงเหนือ
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันต้นหมื้อ
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันติธรรม
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันติบถ
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันติวนาราม
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันติวัน
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันติสุข
ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดสันถนน
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันทราย
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันทราย
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันทราย
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสันทราย
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดสันทราย
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสันทรายมูล
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันทรายมูล
สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดสันทรายหลวง
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันปง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันปอธง
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันป่าค่า
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันป่าค่าง
สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดสันป่าตอง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันป่าตึง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่ายาง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดสันพระเนตร
สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดสันมะแปป
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันมะฮกฟ้า
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันยาว
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันศรี
สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดสันหลวง
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันห้าง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันห่าว
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสามภู
แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
วัดสามหลัง
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสามัคคีธรรม
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดสารคามรังสรรค์
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสารภี
สารภี สารภี เชียงใหม่
วัดสารภี
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
วัดสำเภา
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสิทธิทรงธรรม
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสิริมังคลาจารย์
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดสีมาราม
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสีลาอาสน์
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสุกาวาส
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสุขเกษม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุขวิเวการาม
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุคันธวารี
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทรศิริ
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุนทราราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทราวาส
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสุปัฎนาราม
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสุพรรณ
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดสุพรรณรังษี
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสุรินทราษฎร์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุวรรณฉิมพลี
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุวรรณประดิษฐ์
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดสุวรรณาราม
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวา
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวาส
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดหนองเต่าคำ
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองเทียนคำ
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดหนองเหียง
สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหนองแขม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองแบน
สันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดหนองแฝก
หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหนองแสะ
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองแสะ
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองแหย่ง
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองโค้ง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองไคร้หลวง
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองก้นครุ
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองก๋าย
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองครก
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองครอบ
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองคัน
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองคำ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหนองตอง
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดหนองบัวเธียรสิริ
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองบัวน้อย
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัวหลวง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองปลามัน
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปันเจียง
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดหนองป่าแสะ
ชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดหนองป่าครั่ง
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหนองปิด
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปึ๋ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองผักหนาม
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองผึ้ง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองพันเงิน
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองมะจับ
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองยาว
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองสี่แจ่ง
หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหนองหงอก
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหนองหล่ม
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองหลวง
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดหนองหลั้ว
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหนองหวาย
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองหอย
ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดหนองอ้อ
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองออน
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองอาบช้าง
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองอึ่ง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองอุโบสถ
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดหมอกจ๋าม
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นตูม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นสาร
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหลวงขุนวิน
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดหลวงขุนวิน
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดหลวงฮอด
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดหลอด
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหลักพัน
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดหลังถ้ำ
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหล่ายแก้ว
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดห้วยเกี๋ยง
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยเป้า
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดห้วยโจ้
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดห้วยโท้ง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยไคร้
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดห้วยไร่
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดห้วยไร่
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดห้วยไส้
เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดห้วยกุ
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยงู
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยดินจี่
สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดห้วยตองสัก
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยตีนตั่ง
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดห้วยบง
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยบงวัฒนาราม
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยปู
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดห้วยริน
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดห้วยส้ม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยส้าน
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยหก
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดห้วยห้อม
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดหวลการณ์
หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหัวข่วง
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหัวดง
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดหัวนา
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดหัวริน
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหางดง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหางดง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหางดง
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดหางดง
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดหาดนาค
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหาดสำราญ
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดหิรัญนิคม
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดอมเม็ง
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดอมราราม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอมลอง
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาส
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดอรัญญวาส
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาสี
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอรัญญาวาส
นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
วัดอรุณโชติการาม
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดอรุณนิวาส
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดออนกลาง
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
วัดออนหลวย
ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วัดอังคาย
ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดอัมพวัน
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอัมพวัน
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอัมพวัน
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดอัมพาราม
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอัมพาราม
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดอินทขิล
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอินทราพิบูลย์
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดอินทราวาส
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย)
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอินทาราม
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอินทาราม
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดอินทาราม
หางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดอินทาราม
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดอุเม็ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดอุโมงค์
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุโมงค์
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุดมชัยราษฎร์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดอุดมมงคล
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดอุตตาราม
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอุทกวารี
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดอุทัยธาราม
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดอุทุมพราราม
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดอุปคุต
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดฮ่องห้าน้อย
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
โรงเรียนในเชียงใหม่
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๑
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์8
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์9
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัสวิทยาลัย
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา(ศรีธนาวิทยา)
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
โรงเรียนเบญจม2บ้านน้ำรู
โรงเรียนเมตตาศึกษา
โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาหางดง
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียนเวียงพร้าววิทยา
โรงเรียนแกน้อยศึกษา
โรงเรียนแม่แจ่ม
โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
โรงเรียนแม่คือวิทยา
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
โรงเรียนแม่วินสามัคคี
โรงเรียนแม่วินสามัคคีสาขาขุนป๋วย
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
โรงเรียนไชยจีนะวิทยา
โรงเรียนไชยปราการ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่
โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล(บ้านผาใต้)
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจิตราวิทยา
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
โรงเรียนชลประทานผาแตก
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง
โรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่สาขาบ้านแม่เทย
โรงเรียนชุมชนบ้านขี้เหล็กหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยสาขาบ้านสบอมแฮด
โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
โรงเรียนดอยสามหมื่น
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร8
โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์3
โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนตรีทศ
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนทหารม้าอนุสรณ์บ้านวังดิน
โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง
โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
โรงเรียนบ้านเชิงดอย
โรงเรียนบ้านเชียงดาว
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา
โรงเรียนบ้านเตียนอาง
โรงเรียนบ้านเนิ้ง
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเปียง
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
โรงเรียนบ้านเมืองขอน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง
โรงเรียนบ้านเมืองนะ
โรงเรียนบ้านเมืองอาง
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
โรงเรียนบ้านเวียงแหงสาขาเลาวู
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
โรงเรียนบ้านเอียก
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
โรงเรียนบ้านแควมะกอก
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง
โรงเรียนบ้านแท่นคำ
โรงเรียนบ้านแปลง2
โรงเรียนบ้านแปลง5
โรงเรียนบ้านแปะ
โรงเรียนบ้านแปะ
โรงเรียนบ้านแม่เตาไห
โรงเรียนบ้านแม่เตาดิน
โรงเรียนบ้านแม่เตาะ
โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ
โรงเรียนบ้านแม่เลา
โรงเรียนบ้านแม่เลิม
โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาบ้านดงสามหมื่น
โรงเรียนบ้านแม่แต
โรงเรียนบ้านแม่แฝก
โรงเรียนบ้านแม่แมม
โรงเรียนบ้านแม่แมะ
โรงเรียนบ้านแม่แมะ
โรงเรียนบ้านแม่แมะสาขาป่าโหล
โรงเรียนบ้านแม่แว
โรงเรียนบ้านแม่แสะ
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้
โรงเรียนบ้านแม่โขง
โรงเรียนบ้านแม่โจ้
โรงเรียนบ้านแม่โจ้
โรงเรียนบ้านแม่โต๋
โรงเรียนบ้านแม่โถ
โรงเรียนบ้านแม่ใจ
โรงเรียนบ้านแม่ไคร้
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ขนิลเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ขนิลใต้
โรงเรียนบ้านแม่ข้อน
โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน
โรงเรียนบ้านแม่ขะปู
โรงเรียนบ้านแม่ข่า
โรงเรียนบ้านแม่ขาน
โรงเรียนบ้านแม่ขิ
โรงเรียนบ้านแม่คะ
โรงเรียนบ้านแม่คะสาขาบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านแม่งูด
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
โรงเรียนบ้านแม่จา
โรงเรียนบ้านแม่ซา
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ตะละสาขาบ้านห้วยเต่า
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
โรงเรียนบ้านแม่ตูม
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
โรงเรียนบ้านแม่นะ
โรงเรียนบ้านแม่นาจร
โรงเรียนบ้านแม่นาป้าก
โรงเรียนบ้านแม่บวน
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งสาขาบ้านขุนปั๋ง
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ
โรงเรียนบ้านแม่มุ
โรงเรียนบ้านแม่ย่อย
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้าสาขาบ้านเด่นฮ่อม
โรงเรียนบ้านแม่ลอง
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำสาขาบ้านป่าคานอก
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงสาขาบ้านดอยซาง
โรงเรียนบ้านแม่ลาย
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่วาก
โรงเรียนบ้านแม่ศึก
โรงเรียนบ้านแม่สอย
โรงเรียนบ้านแม่สะเต
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
โรงเรียนบ้านแม่สา
โรงเรียนบ้านแม่สาว
โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
โรงเรียนบ้านแม่หวาน
โรงเรียนบ้านแม่หอย
โรงเรียนบ้านแม่หาด
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนบ้านแสนตอ
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
โรงเรียนบ้านโค้งงาม
โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
โรงเรียนบ้านโปง
โรงเรียนบ้านโปง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
โรงเรียนบ้านโป่งถืบสาขาบ้านตาดน้อย
โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง
โรงเรียนบ้านโป่งนก
โรงเรียนบ้านโป่งนกสาขาบ้านแม่ป่าไผ่
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโป่งสาขาบ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านโป่งอาง
โรงเรียนบ้านโมคคัลลาน
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
โรงเรียนบ้านโม่งหลวงสาขาบ้านแม่อมลานใน
โรงเรียนบ้านโรงวัว
โรงเรียนบ้านโละ
โรงเรียนบ้านโละป่าหาญ
โรงเรียนบ้านใบหนา
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม
โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่สาขาทุ่งคอกช้าง
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกวน
โรงเรียนบ้านกวน
โรงเรียนบ้านกองแขก
โรงเรียนบ้านกองแขกสาขาบ้านแม่หลุ
โรงเรียนบ้านกองแหะ
โรงเรียนบ้านกองกาน
โรงเรียนบ้านกองลม
โรงเรียนบ้านกองลอย
โรงเรียนบ้านกองวะ
โรงเรียนบ้านกองหิน
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
โรงเรียนบ้านก๊างหงส์
โรงเรียนบ้านกาด
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกาดฮาว
โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย
โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ
โรงเรียนบ้านกิ่วลม
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
โรงเรียนบ้านขอนตาล
โรงเรียนบ้านขอบด้ง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กน้อย
โรงเรียนบ้านขุน
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
โรงเรียนบ้านขุนแตะ
โรงเรียนบ้านขุนแปะ
โรงเรียนบ้านขุนแปะสาขาแม่จร
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
โรงเรียนบ้านขุนตื่น
โรงเรียนบ้านขุนยะ
โรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อย
โรงเรียนบ้านขุนสาบ
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง
โรงเรียนบ้านจอง
โรงเรียนบ้านจันทร์
โรงเรียนบ้านจันทร์สาขาแจ่มน้อย
โรงเรียนบ้านจำปี
โรงเรียนบ้านฉิมพลี
โรงเรียนบ้านช้างใน
โรงเรียนบ้านซาง
โรงเรียนบ้านซิแบร
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย
โรงเรียนบ้านดงดำ
โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
โรงเรียนบ้านดอกแดง
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนบ้านดอนชัยสาขาบ้านตาดหมอก
โรงเรียนบ้านดอนตัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนบ้านดอยคำ
โรงเรียนบ้านดอยน้อย
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
โรงเรียนบ้านต้นแก้ว
โรงเรียนบ้านต้นโชค
โรงเรียนบ้านต้นโชค
โรงเรียนบ้านต้นโชคสาขากิ่วจำปี
โรงเรียนบ้านต้นขาม
โรงเรียนบ้านต้นขาม
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
โรงเรียนบ้านต้นตาล
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านต้นรุง
โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านต่อเรือ
โรงเรียนบ้านตองกาย
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
โรงเรียนบ้านตาลใต้
โรงเรียนบ้านตีนตก
โรงเรียนบ้านตุงติง
โรงเรียนบ้านตุงลอย
โรงเรียนบ้านถ้ำ
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านทรายแดง
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
โรงเรียนบ้านทัพ
โรงเรียนบ้านทา
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าขุนคง
โรงเรียนบ้านท่าตอน
โรงเรียนบ้านท่าผา
โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
โรงเรียนบ้านท่ารั้ว
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
โรงเรียนบ้านท่าศาลา
โรงเรียนบ้านท่าสะแล
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)
โรงเรียนบ้านทุ่งแก
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งป่าเก็ด
โรงเรียนบ้านทุ่งปูน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
โรงเรียนบ้านทุ่งสาขาทุ่งยง
โรงเรียนบ้านทุ่งหมากหนุ่ม
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุกสาขาปางแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งอ้อ
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
โรงเรียนบ้านนาเกียน
โรงเรียนบ้านนาเรือน
โรงเรียนบ้านนาไคร้
โรงเรียนบ้านนากบ
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนากลางสาขาห้วยผักกูด
โรงเรียนบ้านนากู่
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
โรงเรียนบ้านนางเหลียว
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านนาหวาย
โรงเรียนบ้านนาหืก
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง
โรงเรียนบ้านน้ำต้น
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านบงตัน
โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านบวกเปา
โรงเรียนบ้านบวกค้าง
โรงเรียนบ้านบวกจั่น
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
โรงเรียนบ้านบ่อสลี
โรงเรียนบ้านบ่อสลีสาขาแม่แวน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปงไคร้
โรงเรียนบ้านปงตำ
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าแดด
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
โรงเรียนบ้านป่าไหน่
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
โรงเรียนบ้านป่าก๊อสาขาโละป่าไคร้
โรงเรียนบ้านป่าก๊อสาขาบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านป่าก้าง
โรงเรียนบ้านป่าขุย
โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
โรงเรียนบ้านปางเปา
โรงเรียนบ้านปางเฟือง
โรงเรียนบ้านปางแดง
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
โรงเรียนบ้านปางไฮ
โรงเรียนบ้านปางกว้าง
โรงเรียนบ้านปางขุม
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อสาขาดอยแหลม
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
โรงเรียนบ้านปางป๋อ
โรงเรียนบ้านปางปอย
โรงเรียนบ้านปางมะเยา
โรงเรียนบ้านปางยาง
โรงเรียนบ้านปางลัน
โรงเรียนบ้านปางสัก
โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
โรงเรียนบ้านปางหินฝน
โรงเรียนบ้านปางหินฝนสาขาบ้านดินขาว
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อป
โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
โรงเรียนบ้านปางฮ่างสาขาผาแตก
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าดู่
โรงเรียนบ้านป่าตาล
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่าง
โรงเรียนบ้านป่าป้อง
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านป่ายางหนาด
โรงเรียนบ้านป่าลาน
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม
โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น
โรงเรียนบ้านผาเด็ง
โรงเรียนบ้านผาแดง
โรงเรียนบ้านผาแตน
โรงเรียนบ้านผาจุก
โรงเรียนบ้านผานัง
โรงเรียนบ้านผาปูน
โรงเรียนบ้านผาละปิ
โรงเรียนบ้านผาหมอน
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ
โรงเรียนบ้านผึ้ง
โรงเรียนบ้านพระนอน
โรงเรียนบ้านพันตน
โรงเรียนบ้านพุย
โรงเรียนบ้านพุย
โรงเรียนบ้านพุยสาขาพุยใต้
โรงเรียนบ้านฟ่อน
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
โรงเรียนบ้านม่วงฆ้อง
โรงเรียนบ้านม่วงชุม
โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาบ้านสวนชา
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
โรงเรียนบ้านมอญ
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
โรงเรียนบ้านม่อนหิน
โรงเรียนบ้านมูเซอ
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยางเปา
โรงเรียนบ้านยางเปียง
โรงเรียนบ้านยางแก้ว
โรงเรียนบ้านยางครก
โรงเรียนบ้านยางหลวง
โรงเรียนบ้านร่มหลวง
โรงเรียนบ้านร่มหลวงสาขาบ้านพระธาตุ
โรงเรียนบ้านร้องแหย่ง
โรงเรียนบ้านร้องก่องข้าว
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านร้องธาร
โรงเรียนบ้านร้องธารสาขาปางมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
โรงเรียนบ้านรินหลวง
โรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านวังกอง
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
โรงเรียนบ้านวังป้อง
โรงเรียนบ้านวังมะริว
โรงเรียนบ้านวังลุง
โรงเรียนบ้านวังลุงสาขาธีระวิทยา
โรงเรียนบ้านวังศรี
โรงเรียนบ้านวังหม้อ
โรงเรียนบ้านวังหลวง
โรงเรียนบ้านศรีงาม
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีวังธาร
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายสาขาบ้านท่ากอม่วง
โรงเรียนบ้านสบแปะ
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
โรงเรียนบ้านสบคาบ
โรงเรียนบ้านสบคาบสาขาแก่งปันเต๊า
โรงเรียนบ้านสบลาน
โรงเรียนบ้านสบวาก
โรงเรียนบ้านสบวากสาขาแม่จอนหลวง
โรงเรียนบ้านสบอ้อ
โรงเรียนบ้านสหกรณ์นิคม
โรงเรียนบ้านสองธาร
โรงเรียนบ้านสะลวงใน
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
โรงเรียนบ้านสันกลาง
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
โรงเรียนบ้านสันคะยอม
โรงเรียนบ้านสันคะยอม
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
โรงเรียนบ้านสันปง
โรงเรียนบ้านสันปอธง
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
โรงเรียนบ้านสันป่าตอง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
โรงเรียนบ้านสันม่วง
โรงเรียนบ้านสันยาว
โรงเรียนบ้านสันศรี
โรงเรียนบ้านสามสบ
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบ้านสินชัย
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองเหียง
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
โรงเรียนบ้านหนองก๋าย
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านหนองตอง
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
โรงเรียนบ้านหนองปิด
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหาร
โรงเรียนบ้านหนองอาบช้าง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวงสาขาห้วยมะเฟือง
โรงเรียนบ้านหลักปัน
โรงเรียนบ้านหลังท่อ
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
โรงเรียนบ้านห้วยโจ้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบสาขาบ้านห้วยเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูสาขาหัวแม่เมืองน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลางสาขาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านตชด.อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยบงสาขาบ้านห้วยยาบ
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
โรงเรียนบ้านห้วยปู
โรงเรียนบ้านห้วยปู
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้
โรงเรียนบ้านห้วยผา
โรงเรียนบ้านห้วยฝาง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านห้วยยา
โรงเรียนบ้านห้วยริน
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
โรงเรียนบ้านห้วยหลวงสาขาห้วยจันสี
โรงเรียนบ้านห้วยหลวงสาขาห้วยป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนาสาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวฝายสาขาบ้านศรีค้ำ
โรงเรียนบ้านหัวริน
โรงเรียนบ้านหางดง
โรงเรียนบ้านหางดง
โรงเรียนบ้านห่างหลวง
โรงเรียนบ้านหาดชมพู
โรงเรียนบ้านหาดนาค
โรงเรียนบ้านหารแก้ว
โรงเรียนบ้านอมเม็ง
โรงเรียนบ้านอมเม็งสาขาสบลอง
โรงเรียนบ้านอมขูด
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียนบ้านออน
โรงเรียนบ้านออนกลาง
โรงเรียนบ้านออนหลวย
โรงเรียนบ้านออนหลวยสาขาบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านอังคาย
โรงเรียนบ้านอ่าย
โรงเรียนบ้านอูตูม
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา
โรงเรียนประดู่วิทยา
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
โรงเรียนปราณีวิทยา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนป่าเป้าเทพกุญชร
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคาร
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนพร้าวบูรพา
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่5ขุนวาง
โรงเรียนพิงครัตน์
โรงเรียนพุทธิโศภน
โรงเรียนภูดินวิทยา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
โรงเรียนม่วงคำประชานุกูล
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช5
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์
โรงเรียนวรานีกูล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
โรงเรียนวัดเทพาราม
โรงเรียนวัดเปาสามขา
โรงเรียนวัดเปาสามขาสาขาบ้านวาก
โรงเรียนวัดเมืองสาตร
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนวัดแม่เลย
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
โรงเรียนวัดแม่แพะ
โรงเรียนวัดแม่กะ
โรงเรียนวัดแม่ก๊า
โรงเรียนวัดแม่กำปอง
โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
โรงเรียนวัดแม่หอพระ
โรงเรียนวัดโป่งกวาว
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดไชยสถาน
โรงเรียนวัดกองทราย
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
โรงเรียนวัดขะจาว
โรงเรียนวัดขุนคง
โรงเรียนวัดคีรีเขต
โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า
โรงเรียนวัดจอมคีรี
โรงเรียนวัดจอมทอง
โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนวัดช่างเพี้ยน
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
โรงเรียนวัดช่างคำ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
โรงเรียนวัดดงป่าซาง
โรงเรียนวัดดอนเปา
โรงเรียนวัดดอนแก้ว
โรงเรียนวัดดอนจั่น
โรงเรียนวัดดอนชัย
โรงเรียนวัดดอนชื่น
โรงเรียนวัดดอยยาว
โรงเรียนวัดตำหนัก
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดท้องฝาย
โรงเรียนวัดท่าโป่ง
โรงเรียนวัดท่ากาน
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่าข้ามสาขาม้งชุ่มเย็น
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
โรงเรียนวัดทุ่งท้อ
โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดทุ่งหลุก
โรงเรียนวัดนันทาราม
โรงเรียนวัดนันทาราม
โรงเรียนวัดนาเม็ง
โรงเรียนวัดน้ำจำ
โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
โรงเรียนวัดน้ำริน
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
โรงเรียนวัดบ้านเหล่าสาขาบ้านม่อนเงาะ
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านดง
โรงเรียนวัดบ้านท่า
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
โรงเรียนวัดบ้านป้อก
โรงเรียนวัดบ้านม่อน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ
โรงเรียนวัดบุปผาราม
โรงเรียนวัดประชาเกษม
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดปวงสนุก
โรงเรียนวัดป่าเปา
โรงเรียนวัดป่าเลา
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดด
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
โรงเรียนวัดปางเติม
โรงเรียนวัดปางมะโอ
โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
โรงเรียนวัดป่าตัน
โรงเรียนวัดป่าตาล
โรงเรียนวัดป่าตึง
โรงเรียนวัดป่าลาน
โรงเรียนวัดป่าอ้อย
โรงเรียนวัดพญาชมภู
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
โรงเรียนวัดพระเจ้าทองทิพย์
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
โรงเรียนวัดพระบาท
โรงเรียนวัดพระบาทสาขาแม่ปอน
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
โรงเรียนวัดฟ้าหลั่ง
โรงเรียนวัดม่วงม้า
โรงเรียนวัดมหิงสาวาส
โรงเรียนวัดมะกับตอง
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
โรงเรียนวัดยั้งเมิน
โรงเรียนวัดย่าปายร้อยพร้อมสามัคคี
โรงเรียนวัดร้องขุ้ม
โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
โรงเรียนวัดร้องส้มป่อย
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดริมออน
โรงเรียนวัดล้านตอง
โรงเรียนวัดวังขามป้อม
โรงเรียนวัดวังดิน
โรงเรียนวัดวังผาปูน
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
โรงเรียนวัดวาลุการาม
โรงเรียนวัดศรีแดนเมือง
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนวัดศรีล้อม
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
โรงเรียนวัดศรีอรุณ
โรงเรียนวัดศรีอุดม
โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
โรงเรียนวัดสวนดอก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสองแคว
โรงเรียนวัดสันโค้ง
โรงเรียนวัดสันโป่ง
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
โรงเรียนวัดสันกลางใต้
โรงเรียนวัดสันกาวาฬ
โรงเรียนวัดสันคอกช้าง
โรงเรียนวัดสันดอนมูล
โรงเรียนวัดสันทรายมูล
โรงเรียนวัดสันป่าค่า
โรงเรียนวัดสันพระเจ้า
โรงเรียนวัดสันมะแปบ
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
โรงเรียนวัดสามหลัง
โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
โรงเรียนวัดหนองแสะ
โรงเรียนวัดหนองครอบ
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนวัดหนองออน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยโท้ง
โรงเรียนวัดห้วยไร่
โรงเรียนวัดห้วยทราย
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนวัดอมลอง
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์
โรงเรียนวัดอินทะวิชัย
โรงเรียนวัดอุเม็ง
โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนวิรุณเทพ
โรงเรียนศรัญย์ปัญญา
โรงเรียนศรีเนห์รู
โรงเรียนศศิราวดีวิทยาลัย
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
โรงเรียนศิลป์หฤทัยวิทยาลัย
โรงเรียนศิลรวี
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1บ้านแม่เมืองน้อย
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์2
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8
โรงเรียนสถาบันการเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
โรงเรียนสหกรณ์ดำริสาขาบ้านป่าอ้อ
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
โรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
โรงเรียนสันติวนา
โรงเรียนสันติศึกษา
โรงเรียนสันติสุข
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
โรงเรียนสันทรายหลวง
โรงเรียนสันป่าตอง
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสามัคคีสันม่วง
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
โรงเรียนสืบนทีธรรม
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์1
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์3
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์5
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์6
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเด่นดวง
โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลเนรมิต
โรงเรียนอนุบาลเพลินพิศ
โรงเรียนอนุบาลเมฆขจร
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ
โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐศิลป์
โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่
โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์
โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์
โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ
โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลจอมทองวิทยา
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์
โรงเรียนอนุบาลดรุณเกษม
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา
โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทย์
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่
โรงเรียนอนุบาลบ้านฌานินทร
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัว
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
โรงเรียนอนุบาลปัญญา
โรงเรียนอนุบาลปัญญาเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลปาริชาติอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
โรงเรียนอนุบาลพงษ์พิกุล
โรงเรียนอนุบาลพรชัย
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนอนุบาลพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลพิมมาลา
โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก
โรงเรียนอนุบาลมยุรี
โรงเรียนอนุบาลยุทธนันท์
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น
โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว
โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร
โรงเรียนอนุบาลร่มวรุณห์
โรงเรียนอนุบาลรักนิรันดร์
โรงเรียนอนุบาลรัตนา
โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรือง
โรงเรียนอนุบาลลักษณ์พงศ์
โรงเรียนอนุบาลลานนา
โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ
โรงเรียนอนุบาลวารี
โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์
โรงเรียนอนุบาลวีรยา
โรงเรียนอนุบาลสถาพร
โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
โรงเรียนอนุบาลสันทราย
โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ
โรงเรียนอนุบาลสายอักษร
โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์
โรงเรียนอนุบาลสิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสุเทพ
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสุปราณี
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ
โรงเรียนอนุบาลหฤทัย
โรงเรียนอนุบาลองค์ไชย
โรงเรียนอนุบาลอมรศิริ
โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม
โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ
โรงเรียนอนุบาลอำไพ
โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์
โรงเรียนอนุศึกษา
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
โรงเรียนออนเหนือ
โรงเรียนออป.13
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...