ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เชียงราย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ เชียงราย ,ร้านดอกไม้ เชียงราย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงราย(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เชียงราย

ร้านดอกไม้ เชียงราย บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เชียงราย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เชียงราย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เชียงราย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เชียงราย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในเชียงราย
วัดเกตุแก้ว
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเกษแก้ว
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเกษมสุข
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเกาะผาคำ
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดเกี๋ยงเหนือ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเกี๋ยงใต้
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเกี๋ยงดอย
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเกี๋ยงลุ่ม
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเขาแก้วดับภัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเขาแก้วอภัย
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดเขาสวรรค์
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดเขื่อนเมือง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดเจ็ดยอด
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเจดีย์
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดเจดีย์หลวง
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดเจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดเจติยาราม
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดเจริญเมือง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดเชตะวัน
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชตุพน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชตุพน
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดเชียงคาน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเชียงทอง
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเชียงยืน
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชียงยืน
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดเชียงหมั้น
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดเชื้อเจ็ดตน
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดเดื่อป่อง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดเต๋น
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเทพบุญยืน
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเทพปราณี
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดเทพวัน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเทวานิมิต
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเทิง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดเนินสมบูรณ์
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเนื้อนาบุญ
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเฟือยไฮ
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดเม็งรายมหาราช
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเมืองกาญจน์
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดเมืองชุม
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดเวฬุวัน
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดเวียงแก้ว
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดเวียงแก้ว
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดเวียงพาน
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดเวียงสักวราราม
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดเวียงสา
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดเวียงหวาย
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเวียงหอม
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดเหมืองแดง
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดเหมืองกลาง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดเหมืองง่า
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดเหมืองลึก
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดเอียน
หงาว เทิง เชียงราย
วัดแก่นเหนือ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแก่นใต้
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแจมป๋อง
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
วัดแดนเมือง
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดแฟน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดแม่เงิน
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่เปา
แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่เผื่อ
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดแม่เย็นเหนือ
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดแม่เลียบ
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดแม่แก้วเหนือ
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่แก้วใต้
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่แพง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่แอบดอนแก้ว
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่กรณ์
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่ขะจาน
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่คาววัง
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดแม่คำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำ
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่คำน้ำลัด
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำสบเปิน
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำหนองบัว
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่คี
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ต๋ำ
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำกลาง
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำน้อย
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำหลวง
ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่บง
โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
วัดแม่พริก
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่พุง
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม)
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดแม่ลัว
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ลาก
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สรวย
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สรวยหลวง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่สลองใน
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สลองนอก
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สว่าน
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดแม่สาด
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่สาย
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดแม่หะ
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ห่าง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่อ้อใน
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่อ้อนอก
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแสงเมืองมา
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดแสงพระธาตุ
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโค้งงาม
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดโชติการาม
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดโบราณเวียงเดิม
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดโป่งเหนือ
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดโป่งแดง
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดโป่งแพร่
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งขาม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งทะลาย
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดโป่งนาคำ
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งน้ำร้อน
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดโป่งปูเฟือง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดโป่งผา
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดโป่งพระบาท
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งมอญ
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งสลี
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งสัก
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดโพธนาราม(โคธนาราม)
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดโพธิ์ชัย
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดโพธิ์ทอง
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์ศรีพัฒนา
เวียง เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์สว่าง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดโล้ะ
ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
วัดโล๊ะป่าห้า
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดใหม่เจริญ
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดใหม่ใต้
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดใหม่ทุ่งหมด
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดใหม่พัฒนา
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา)
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดไคร้
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดไชยนารายณ์
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดไชยผาบ(ชัยภาพ)
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดไชยมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดไชยราษฎร์สำราญ
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดไชยสถาน
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดไตรมัคคาราม
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดไพรสณฑ์คีรี
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดไม้ยาเก่า
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดกลาง
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดกลาง
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
วัดกลางเวียง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดกลางเวียง
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดกว๋าวโท้ง
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดกาคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดกำพร้าวัวทอง
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดกิ่วพร้าว
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดกู่เต้า
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดกู่แก้ว
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดกู่สูง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดขวากเหนือ
ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
วัดขวากใต้
ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
วัดขอนซุง
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดขัวแคร่
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดขุนลาว
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดคงคาราม
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดครึ่งเหนือ
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดครึ่งใต้
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดคีรีชัย
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดคีรีท่าสุด
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดคีรีธรรมาราม
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดคีรีมงคล
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดคีรีสถาน
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดงิ้วเก่า
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดงิ้วเฒ่า
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดงิ้วแก้วพัฒนา
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดงิ้วใหม่
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดจอเจริญ
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดจอมคีรี
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดจอมคีรี
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดจอมคีรีพัธญา
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดจอมจันทร์
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดจันตาโลก(ชัยมงคล)
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดจำไคร้
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดจำคาวตอง
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดจำบอน
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดจำผักกูด
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดชมภู
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดช่องลม
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยเจริญ
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยพฤกษ์
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยมงคล
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดชัยมงคล
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดชัยมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดชัยมงคล
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดชัยสวัสดิ์
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดช้างค้ำ
เวียง เทิง เชียงราย
วัดซาววา
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดซาววา
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดดงเจริญ
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดงเทพนิมิต
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงเวียง
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดดงเวียงหวาย
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดดงขนุน
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดดงชัย
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดดงชัย
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดดงตะเคียน
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดดงน้ำล้อม
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดดงป่าเหมี้ยง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงมะเฟือง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดดงมะคอแลน
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดงมะดะ
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดดงมะตื้น
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดงมะตื๋น
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดดงมะผาง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงหนองเป็ด
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงหลวง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดดวงดี
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดดอน
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
วัดดอนเจริญ
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอนเฟือง
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดดอนเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอนเลย
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดดอนแก้ว
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดดอนแก้ว
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดดอนแก้ว
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนแท่น
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนแยง
หงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนไชย
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดดอนไชย
หงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนงาม
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดดอนจั่น
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดดอนจั่น
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดดอนตัน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดดอนที่
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดดอนมหาวัน
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดดอนมูล
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดดอนมูล
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดดอนมูล
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดอยเขาควาย
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยงาม
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดดอยงาม
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดดอยงาม
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยงำเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยจ้อง
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดดอยจัน
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยจำปี
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยต่อ
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดดอยทอง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยพระบาท
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยฮางใน
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยฮางใหม่
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดต้นเขือง
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดต้นก๊อ
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดต้นก๊อ
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดต้นง้าว
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดต้นปล้อง
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดต้นปี้
หงาว เทิง เชียงราย
วัดต้นยาง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดตับเต่า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดต้ากลาง
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดต้านาล้อม
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดต้าหลวง
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดต้าหัวฝาย
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดตุ้มใต้
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค)
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดถ้ำปลา
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำผาจม
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำผาจรุย
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดถ้ำผาตอง
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทรายขาว
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว)
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทรายมูล
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทรายมูล
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดทรายมูล
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดทรายมูล
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดทรายมูล
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดทันใจ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดทัพกุมารทอง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดท่าเจริญ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดท่าเรือ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดท่าไคร้
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดท่าข้าม
หงาว เทิง เชียงราย
วัดท่าข้าม
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
วัดท่าข้าม
ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดท่าข้าวเปลือก
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดทาดง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดท่าดอกแก้ว
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดท่าต้นตัน
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดท่าน้ำ
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดท่าบันไดแก้ว
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดท่ามะโอ
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดท้าวแก่นจันทน์
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดท่าสันกลาง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดทาสา(กาสา)
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดท่าหล่ม
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดท่าฮ่อ
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทุ่งเจริญ
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดทุ่งกวาง
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดทุ่งก่อ
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดทุ่งงิ้ว
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งซาง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งดุก
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งต่าง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดทุ่งทราย
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งทราย
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
วัดทุ่งปุมเป้ง
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดทุ่งพร้าว
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดทุ่งฟ้าผ่า
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดทุ่งมะฝาง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดทุ่งยั้ง
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดทุ่งยาว
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งศาลา
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งสามเหลี่ยม
เวียงห้าว พาน เชียงราย
วัดทุ่งหลวง
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทุ่งห้า
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดทุ่งอ่าง
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดธรรมประสิทธิ์
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดนันทาราม
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดนางแล
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดนาปง
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำแพร่
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดน้ำจำ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำม้า
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดน้ำล้อม
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดน้ำล้อม
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดน้ำลัด
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบวกปลาค้าว
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดบ่อแสง
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดบ่อก้าง
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดบ่อทอง
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบัวสลี
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดบ้านเขียะ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านเหล่า
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดบ้านเหล่า
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดบ้านแซว
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดบ้านแหลว
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง)
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านโป่งน้ำร้อน
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านโฮ่ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดบ้านใหม่
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่พัฒนา
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม)
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านกล้วย
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดบ้านจ้อง
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านดง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านดง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านดงมหาวัน
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดบ้านดอย
โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
วัดบ้านดู่
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบ้านตอง
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านถ้ำ
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านทุ่ง
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดบ้านทุ่งคำ
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
วัดบ้านป่าบง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดบ้านร้อง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบ้านร้อง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล)
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านสา
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบุญเรือง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดบุญเรืองเหนือ
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญเรืองใต้
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญโยง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบุญนาค
หงาว เทิง เชียงราย
วัดบุญยืน
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดบุญวาทย์
แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดปงของ
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดปงค์
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดปงสนุก
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดปงสนุก
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดปงสนุก
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดปงหลวง
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดปงอ้อ
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปงอ้อ
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดประชาร่วมมิตร
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดประทุมวราราม(หนองบัว)
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดปล้องส้าน
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดปอเรียง
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดป่าเคาะ
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดป่าเปา
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าเป้า
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าเลา
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดป่าเส้าดอนชัย
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าเหมือด
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแขม
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าแงะ
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าแงะ
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแดง
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดป่าแดง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแดง
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าแดง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าแดงงาม
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดป่าแดงน้อย
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดงหลวง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดด
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าแดด
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าแดดดอนแก้ว
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าแฝ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดป่าไผ่
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าไผ่
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดป่าไผ่
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่ากล้วย
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ากว๋าว
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดปากอิงเหนือ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดปากอิงใต้
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดป่ากุ๊ก
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าข่า
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าคา
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดป่าคา
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดปางเกาะทราย
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปางไคร้
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางไตรแก้ว
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดปางกอก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางค่า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดปางซาง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางต้นผึ้ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางปอ
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
วัดปางม่วน
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางมะกาด
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางริมกรณ์
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางลาว
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางสนุก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางหมอปวง
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดปางหัด
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
วัดปางห้า
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดปางอ้อย
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางอ่าย
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่างิ้ว
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าจี้
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าซาง
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าซาง
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่าซาง
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าซางงาม
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าซางดอยแก้ว
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดป่าซางบุนนาก
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดป่าตาลใต้
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าตึง
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าตึง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าตึง
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าตึง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าตึงงาม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดป่าตึงงาม
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าถ่อน
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าถ่อน
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าถ่อน
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าถ่อน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดป่าบง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าบง(ป่าบงขวาง)
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดป่าบงงาม
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดป่าบงหลวง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าบงหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าม่วง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าม่วง
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดป่ายาง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดป่ายาง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่ายาง
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดป่ายางมน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ายางหลวง
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ารวก
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ารวก
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดป่ารวก
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดป่ารวก
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าลัน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าวังศิลา
สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าสัก
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าสัก
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าสัก
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าสักเหนือ
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดป่าสักใต้
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดป่าสักน้อย
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าสักหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าสักหางเวียง
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าส้าน
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าหัด
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าหัวดอย
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าห้า
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าห้า
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าหุ่ง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าอ้อ
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย)
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปิงเมือง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปุยคำ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปูแกง
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดผาเต่าคำ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดผาแดง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดผาแตก
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดผาแล
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
วัดผากุบ
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดผ้าขาวป้าน
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดผาบ่อง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดผาลาด
หงาว เทิง เชียงราย
วัดผาวี
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดผาสุการาม
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดฝั่งหมิ่น
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดฝั่งหมิ่น
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพญาสี่ตวงคำ
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพนาลัย
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพนาลัยเกษม
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดพรหมวิหาร
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพระเกิดคงคาราม
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระเจ้าทองทิพย์
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดพระเจ้าล้านทอง
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระเนตร
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดพระแก้ว
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระแก้ว
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดพระธาตุแท่นคำ
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดพระธาตุแม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดพระธาตุขุนทอง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมแว่
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดพระธาตุจอมกิตติ
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุจอมทอง
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมสัก
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระธาตุจอมหงส์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุดอยเวา
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดพระธาตุปูเต้า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุปูล้าน
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดพระธาตุผาเงา
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุภูเข้า(ร้าง)
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุสองพี่น้อง
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดพระนาคแก้ว
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระบาทสนามบิน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระสิงห์
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระหิน
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดพร้าวกุด
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดพื้นเมือง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดภูเขาแก้ว
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดภูมิพาราราม
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดมงคลธรรมกายาราม
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดมรรคาราม
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดม่วง
ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
วัดม่วงเจ็ดต้น
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงแก้ว
หงาว เทิง เชียงราย
วัดม่วงคำ
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดม่วงคำ
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดม่วงคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงชุม
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงชุม
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดม่วงชุม
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงทอง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดม่วงบุญเรือง
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง)
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดม่อนป่าสัก
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดมิ่งเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดมุงเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดยางฮอม
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดยาย
ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
วัดร่องเบ้อใน
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องเผียว
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องโบสถ
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องก๊อ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดร่องกู่
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดร่องขุ่น
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องขุ่น
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดร่องคต
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดร่องคือ
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องธาร
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องธาร
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดร่องบง
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดร้องบง
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดร่องบัวทอง
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดร่องปลาขาว
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องริว
เวียง เทิง เชียงราย
วัดร่องศาลา
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดร้องหลอด
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดร้องหวาย
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดร่องห้า
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องห้า
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดร่องห้า
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดราษฎร์เจริญ
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดราษฎร์ชุมพล
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดราษฎร์ดำรงค์
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดราษฎร์บำรุง
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดราษฎร์บำรุง
โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
วัดราษฎร์บูรณะ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดราษฎร์สามัคคี
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดริมกก
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดรุ่งเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดลังกา
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดลำเปิง
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดลุง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดวรกิจตาราม
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดวังช้าง
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดวังผาข้อน
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดวังผาศิลาราม
สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดวังลาว
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดวิเชตร์มณี
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดศรีเกิด
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีเกิด
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดศรีเมืองมูล
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดศรีเวียง
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีโคมคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีโพธาราม
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีค้ำ
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีคำเวียง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีชัยแม่มะ
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีชุม
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีชุม
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดศรีชุมประชา
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดงชัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดอนเรือง
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีดอนแก้ว
โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนชุม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีดอยเรือง
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดศรีดอยชัย
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดศรีดอยชัย
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีถ้อย
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีทรายมูล
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีทรายมูล
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดศรีบังวัน
โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญเกิด
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดศรีบุญยืน
โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญยืน
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีปูคา
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีพิงชัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีมงคล
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีมงคล
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรีมิ่งแก้ว
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรียางชุม
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดศรียางมูล
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดศรีวังมูล
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีวิไล
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดศรีศักดาราม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดศรีส้มสุก
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีสะอาด
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดศรีสุทธาวาส
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุวรรณ
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดศาลาเชิงดอย
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดศาลาวาส
หงาว เทิง เชียงราย
วัดศิริมังคลาราม
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสถาน
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสถาน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดสบเปา
แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสบแพง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดสบกก
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดสบคำ
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดสบรวก
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดสบสม
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดสมานมิตร
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดสวนดอก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสวนดอก
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสวนดอก
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดสวนดอกสันทรายมูล
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดสว่างจันทร์
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสองแคว
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดสักเหนือ
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสักกวัน
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันเกล็ดทอง
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดสันเจริญ
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดสันโค้ง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดสันโค้ง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดสันโค้ง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันโค้งงาม
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันไทรงาม
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันไม้ฮาม
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันกอเหียง
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันกอง
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันกอง
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดสันกองพัฒนาราม
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดสันกองพัฒนาราม
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดสันกอตาล
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันก้างปลา
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดสันกำแพง
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันกำแพง
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันกู่
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันขี้เม้า
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันคือ
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดสันจำปา
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดสันช้างตาย
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันชุม
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสันฐาน
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันต้นเปา
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นเปา
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดสันต้นเปา
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันต้นแฟน
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นแหน
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันต้นแหน
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้นกอก
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นดู่
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันต้นต้อง
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันต้นปุย
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันต้นผึ้ง
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นม่วง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้อม
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดสันตันเปา
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันติการาม
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันติคีรี
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันติวนาราม
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดสันติวนาราม
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันติวราราม
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันติอุดมธรรม
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันถนนใต้
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันทราย
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดสันทราย
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดสันทราย
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายใหม่
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายกองงาม
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดสันทรายงาม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายน้อย
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายน้อย
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายมล
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายหลวง
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทางหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดสันธาตุ
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม)
โยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันนา
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันนา
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันนายาว
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันน้ำบ่อ
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันบุญเรือง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันป่ง
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันปลาดุก
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดสันป่ากอ
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันป่าตึง
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันป่าบง
หงาว เทิง เชียงราย
วัดสันป่ายาง
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันป่าลาน
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสันป่าสัก
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันป่าหนาด
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันปูเลย
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสันปูเลย
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันปูเลย
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันปูเลย
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดสันปูเลย
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดสันผักแค
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันม่วงคำ
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดสันมะเค็ด
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันมะเค็ด
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันมะเค็ด
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันมะเหม้า
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันมะแฟน
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดสันมะแฟน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดสันมะกอก
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันมะค่า
สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดสันมะนะ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันมะนะ
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันมะนะ
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันยาว
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันละคร
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันลิดไม้
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันสลิด
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดสันสลี
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสันสลี
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันสลีหลวง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันสะอาด
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันหนองเหลียว
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหนองบัว
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันหนองบัว
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหลวง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดสันหลวง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันหลวงใหม่
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดส้าน
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดสารภี
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสุมังคลาราม
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสุวรรณคีรี
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณคีรี
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดสุวรรณมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณาราม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดสุวรรณาราม
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดหนองเลียบ
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดหนองเสา
แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดหนองแรด
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองแว่น
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดหนองแหย่ง
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองกล้วย
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดหนองข่วง
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดหนองครก
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองควาย
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองคึก
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองตุ้ม
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองถ้ำ
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดหนองบัว
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดหนองบัว
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองบัวเงิน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดหนองบัวตอง
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดหนองบัวสด
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดหนองป่าก่อ
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดหนองป่าอั้น
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหนองปิ๋ง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองผักเฮือด
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองผักจิก
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองมะกัง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองยาว
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองร่อง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดหนองสามัคคี
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดหนองสี่แจ่ง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองหมด
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองหม้อ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหนองอ้อ
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดหนองอ้อ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดหนองฮ่าง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดหมากเอียก
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดหลวง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวง
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหล่ายงาว
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
วัดหลู้
ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
วัดห้วยเกี๋ยง
เวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดห้วยเครือบ้า
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดห้วยเคียน
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดห้วยเดื่อ
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดห้วยเดื่อ
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยเม็ง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยโป่ง
ต้า ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยไคร้
เวียง เทิง เชียงราย
วัดห้วยไคร้ใหม่
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยไคร้หลวง
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยไร่
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดห้วยไร่
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยไร่เก่า
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
วัดห้วยก้าง
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดห้วยขม
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยซ้อ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยทราย
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดห้วยน้ำขุ่น
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
วัดห้วยน้ำราก
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยประสิทธิ์
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดห้วยพลู
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยมะหินฝน
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยลึก
ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
วัดห้วยส้ม
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดห้วยสัก
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
วัดห้วยสัก
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยส้านพลับพลา
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยส้านยาว
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยหก
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยหลวง
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยหลวงใต้
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยห้อม
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยอ้ม
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยอ้มใหม่
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหวาย
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดหัตถีวนาราม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหัวเวียง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหัวง้ม(ดอยงาม)
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหัวทุ่ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวฝาย
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดหัวฝาย
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดหัวฝาย
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดหัวฝาย
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวริน
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวรินคำ
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดหาดไคร้
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหาดบ้าย
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดหิรัญญาวาส
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดอภัย
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดอรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี)
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดอรัญวิเวก
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดอาโยนาราม
ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
วัดอำมาตย์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดอินทราราม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดอุดมวารี
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดอุทกวนาราม
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดอุธราราม
เวียง เทิง เชียงราย
วัดอูปแก้ว
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดฮ่องแฮ่ใหม่
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดฮ่องอ้อ
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดฮ่างต่ำ
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
โรงเรียนในเชียงราย
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนเชียงรายมอนเตสซอรี่
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
โรงเรียนเมืองเชียงราย
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนเวียงผาวิทยา
โรงเรียนเวียงห้าว
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
โรงเรียนแม่มอญวิทยา
โรงเรียนแม่ยาววิทยา
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน
โรงเรียนโรงช้างวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
โรงเรียนขุนขวากพิทยา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์
โรงเรียนงิ้วสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า
โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฏร์ดรุณวิทย์)
โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
โรงเรียนดอยลานพิทยา
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนทบอ.บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา(บ้านทุ่งห้าเดิม)
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
โรงเรียนธารทิพย์
โรงเรียนนครวิทยาคม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนบรรพตวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
โรงเรียนบ้านเขียะ
โรงเรียนบ้านเจริญเมือง
โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาบ้านห้วยหก
โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาบ้านห้วยหยวกป่าโซ
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
โรงเรียนบ้านเมืองชุม
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเลาลี
โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
โรงเรียนบ้านเวียงชัย
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
โรงเรียนบ้านเวียงสา
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
โรงเรียนบ้านแซว
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์
โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ
โรงเรียนบ้านแม่เปา
โรงเรียนบ้านแม่เย็น
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
โรงเรียนบ้านแม่แพง
โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง
โรงเรียนบ้านแม่คำ
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน(ราษฎ์นุกูล)
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย
โรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงสาขาสามกุลา
โรงเรียนบ้านแม่ผง
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
โรงเรียนบ้านแม่พุง
โรงเรียนบ้านแม่มะ
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
โรงเรียนบ้านแม่ลัว
โรงเรียนบ้านแม่ลาก
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่-ศรียางชุม
โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
โรงเรียนบ้านแหลว
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
โรงเรียนบ้านโป่งนก
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
โรงเรียนบ้านโล๊ะ
โรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่(ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
โรงเรียนบ้านใหม่ใต้
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่๑๖๘
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่สาขาธารทอง
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านกระแล
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง
โรงเรียนบ้านก๊อ
โรงเรียนบ้านขอนซุง
โรงเรียนบ้านขัวแคร่
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.)
โรงเรียนบ้านขุนลาว
โรงเรียนบ้านขุนสรวย
โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านครึ่ง
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ
โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านจอเจริญ
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนบ้านจะคือ
โรงเรียนบ้านจะตี
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านจำผักกูด
โรงเรียนบ้านจำหวาย
โรงเรียนบ้านชมภู
โรงเรียนบ้านช่องลม
โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงเวียง
โรงเรียนบ้านดงขนุน
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
โรงเรียนบ้านดงป่าส้าน
โรงเรียนบ้านดงมะดะ
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนแยง
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านดอนไชย(สาขาผาลาด)
โรงเรียนบ้านดอนงาม
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
โรงเรียนบ้านดอนตัน
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
โรงเรียนบ้านดอนมูล
โรงเรียนบ้านดอนสลี
โรงเรียนบ้านดอย
โรงเรียนบ้านดอยงาม
โรงเรียนบ้านดอยจัน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ
โรงเรียนบ้านดอยฮาง
โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านด้าย(ปาราษฎร์ดำรง)
โรงเรียนบ้านดินดำ
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
โรงเรียนบ้านต้นง้าว
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
โรงเรียนบ้านต้นยาง
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
โรงเรียนบ้านถ้ำ
โรงเรียนบ้านถ้ำ
โรงเรียนบ้านถ้ำตชด.
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา
โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
โรงเรียนบ้านทรายงาม
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง
โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
โรงเรียนบ้านท่าสาย
โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทุ่งขจี
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งสามเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
โรงเรียนบ้านนางแล
โรงเรียนบ้านนางแลใน
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำม้า
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านบ่อแสง
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านบุญนาค
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปงเคียน
โรงเรียนบ้านปงของ
โรงเรียนบ้านปล้องใต้
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
โรงเรียนบ้านปอเรียง
โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
โรงเรียนบ้านป่าเส้า
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าแงะ
โรงเรียนบ้านป่าแงะ
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง
โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์9)
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
โรงเรียนบ้านป่าก๋อย
โรงเรียนบ้านปากอิง
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
โรงเรียนบ้านปางขอน
โรงเรียนบ้านปางค่า
โรงเรียนบ้านปางคึก
โรงเรียนบ้านปางมะกาด
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านปางมะหัน
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
โรงเรียนบ้านปางลาว
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านปางหก
โรงเรียนบ้านปางหลวง
โรงเรียนบ้านปางห้า
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
โรงเรียนบ้านป่าจั่น
โรงเรียนบ้านป่าจี้
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าซางงาม
โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
โรงเรียนบ้านป่าต้าก
โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านป่าตึง
โรงเรียนบ้านป่าตึง
โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านป่ามื่น
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่ายางมน
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
โรงเรียนบ้านป่ารวก
โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านป่าลัน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
โรงเรียนบ้านป่าส้าน
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
โรงเรียนบ้านปี๊
โรงเรียนบ้านปุยคำ
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
โรงเรียนบ้านผาแล
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ
โรงเรียนบ้านผาจี
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านผาลั้ง
โรงเรียนบ้านผาฮี้
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
โรงเรียนบ้านพญาไพร
โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
โรงเรียนบ้านมังกาล่า
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
โรงเรียนบ้านรวมใจ
โรงเรียนบ้านรวมมิตร
โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
โรงเรียนบ้านร่องเผียว
โรงเรียนบ้านร่องแช่
โรงเรียนบ้านร่องกอก
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย
โรงเรียนบ้านร่องบง
โรงเรียนบ้านร้องบง
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
โรงเรียนบ้านร่องศาลา
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย
โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี
โรงเรียนบ้านริมกก
โรงเรียนบ้านริมลาว
โรงเรียนบ้านลังกา
โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
โรงเรียนบ้านวังผา
โรงเรียนบ้านวังลาว
โรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนบ้านศรีเวียง
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
โรงเรียนบ้านศรีลานนา
โรงเรียนบ้านศรีสะอาด
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสบคำ
โรงเรียนบ้านสบรวก
โรงเรียนบ้านสมานมิตร
โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
โรงเรียนบ้านสัน
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านสันกลาง
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านสันกอเหียง
โรงเรียนบ้านสันกอง
โรงเรียนบ้านสันกองวิทยา
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
โรงเรียนบ้านสันกู่ทอง
โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันต้นธง
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
โรงเรียนบ้านสันติวัน
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสันถนน
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย
โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านสันนา
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสันป่ง
โรงเรียนบ้านสันป่าบง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านสันผักแค
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า
โรงเรียนบ้านสันมะแฟน
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โรงเรียนบ้านสันยาวสันลิดไม้
โรงเรียนบ้านสันสลี
โรงเรียนบ้านสันสลี
โรงเรียนบ้านสันหลวง
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านสิบสอง
โรงเรียนบ้านหก
โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง
โรงเรียนบ้านหนองเตา
โรงเรียนบ้านหนองเสา
โรงเรียนบ้านหนองแว่น
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด
โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
โรงเรียนบ้านหนองผักเฮือด
โรงเรียนบ้านหนองผักจิก
โรงเรียนบ้านหนองผำ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลู้
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านห้วยเครือบ้า
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน
โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านห้วยขม
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านห้วยประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว
โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาวสาขาบ้านใหม่จัดสรร
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
โรงเรียนบ้านห้วยหาน
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
โรงเรียนบ้านห้วยอื้น
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวดอย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
โรงเรียนปอวิทยา
โรงเรียนป่าแดงวิทยา
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๒
โรงเรียนพญาเม็งราย
โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
โรงเรียนพรพิกุลพิทยา
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนภักดีวิทยา
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
โรงเรียนร่องธารวิทยา
โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนริมโขงวิทยา
โรงเรียนริมวัง๑
โรงเรียนริมวัง๒
โรงเรียนวัฒน์ศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนศรีสว่าง
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
โรงเรียนสันหนองควาย
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โรงเรียนหนองแรดวิทยา
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
โรงเรียนห้วยสะลักสาขาห้องเรียนกิ่วจำปี
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
โรงเรียนอนุบาลเชียงแสน(ปางหมอปวงชัยบานราษฎร์ศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี
โรงเรียนอนุบาลเทิง
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลเรืองปัญญา
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว)
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
โรงเรียนอนุบาลไม้ยา(ห้วยก้างราษฎร์)
โรงเรียนอนุบาลไม้ยาสาขาบ้านสันสะอาด
โรงเรียนอนุบาลกฤษณา
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนแสงประทืป
โรงเรียนอนุบาลความหวังเวียงป่าเป้า
โรงเรียนอนุบาลคำนวณ
โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)
โรงเรียนอนุบาลชัยมงคล
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบัวสลี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์
โรงเรียนอนุบาลปรียาพร
โรงเรียนอนุบาลปล้อง
โรงเรียนอนุบาลป่าแดด
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่๖๘)
โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
โรงเรียนอนุบาลริมกก(บ้านสันต้นเปา)
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าฤทธิไกรอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลวัดห้วยไคร้ใหม่
โรงเรียนอนุบาลศรีโพธิ์เงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีโสภณ
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสถาน
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย
โรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา
โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
โรงเรียนอนุบาลหวานใจ
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
โรงเรียนอนุบาลอรุณี
โรงเรียนอนุบาลอำพร
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...