ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ชุมพร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชุมพร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชุมพร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชุมพร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชุมพร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ชุมพร ,ร้านดอกไม้ ชุมพร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชุมพร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชุมพร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชุมพร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชุมพร

ร้านดอกไม้ ชุมพร บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชุมพร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชุมพร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชุมพร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชุมพร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในชุมพร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม
หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาเจดีย์
บางสน ปะทิว ชุมพร
วัดเขาแก้ว
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดเขากล้วย
หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาชันโต๊ะ
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาดิน
ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาทะลุ
เขาทะลุ สวี ชุมพร
วัดเขาบ่อ
ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาปูน
บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเขาหลาง
ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
วัดเชิงกระ
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดเชิงคีรี
ปากแพรก สวี ชุมพร
วัดเทพเจริญ
ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
วัดเทพนิมิต(เทพนิมิตวนาราม)
ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดเทพประดิษฐาราม
ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
วัดเทพวงศ์วราราม
วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
วัดเล็บกระรอก
ด่านสวี สวี ชุมพร
วัดเสกขาราม
วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
วัดเอราวัณนันทิยาราม
ชุมโค ปะทิว ชุมพร
วัดแก้วเทพคีรีวงกรด
ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดแก้วประสิทธิ์
หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
วัดแก้วอินทยาราม
รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
วัดแหลมโตนด
บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
วัดแหลมทราย
พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
วัดแหลมปอ
สวี สวี ชุมพร
วัดแหลมยาง
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วัดแหลมยาง
บางสน ปะทิว ชุมพร
วัดแหลมลำภู
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดแหลมสน
ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
วัดโตนด
หลังสวน หลังสวน ชุมพร
วัดโพธิ์เกษตร
นาโพธิ์ สวี ชุมพร
วัดโพธิการาม
นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดโรจน์ดำริ
เขาค่าย สวี ชุมพร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
วัดในเหมือง
นาขา หลังสวน ชุมพร
วัดไชยราช
เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
วัดไทถาวร
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
วัดกาลพัฒนาราม
นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดขันเงิน
วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
วัดขุนกระทิง
ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดคงคาราม
พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
วัดควน
วิสัยใต้ สวี ชุมพร
วัดควนดอกไม้
พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
วัดควนตะโก(ควนเสาธง)
ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดควนมณี
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดควนหนองบัว(นาเหรียง)
ครน สวี ชุมพร
วัดคอเขา
นาพญา หลังสวน ชุมพร
วัดคอเตี้ย
บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดคอออม
วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดคุริง
ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
วัดคูขุด
บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดจันทราวาส
ครน สวี ชุมพร
วัดชลธารวดี
บ้านควน หลังสวน ชุมพร
วัดชลธีนิมิต
บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
วัดชลธีพฤกษาราม
ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดช่องรอ
ครน สวี ชุมพร
วัดช่องลม
หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
วัดช่องลม
ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดชุมแสง
ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
วัดชุมพรรังสรรค์
นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดชูพัฒนาราม
ท่าหิน สวี ชุมพร
วัดดอนแค
สวนแตง ละแม ชุมพร
วัดดอนแดง
ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
วัดดอนกุฎี
บางสน ปะทิว ชุมพร
วัดดอนชัย
พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
วัดดอนตะเคียน
บางสน ปะทิว ชุมพร
วัดดอนทรายแก้ว
นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดดอนมะม่วง
บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดดอนยาง
ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
วัดดอนรวบ
บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดดอนรักษ์
บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดดอนสะท้อน
ปากแพรก สวี ชุมพร
วัดด่านประชากร
หลังสวน หลังสวน ชุมพร
วัดถ้ำเขาเกรียบ
บ้านควน หลังสวน ชุมพร
วัดถ้ำเขาเงิน
ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
วัดถ้ำเขาขุนกระทิง
ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดถ้ำเขาปีป
ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดถ้ำเขาปุก
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดถ้ำเขาพลู
ชุมโค ปะทิว ชุมพร
วัดถ้ำเขาล้าน
ด่านสวี สวี ชุมพร
วัดถ้ำขวัญเมือง
นาโพธิ์ สวี ชุมพร
วัดถ้ำทะเลทรัพย์
ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
วัดถ้ำสำเภาทอง
ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดถ้ำสิงห์
ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดถ้ำห้วยกลาง
เขาทะลุ สวี ชุมพร
วัดถ้ำหาดพันไกร
หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
วัดทองโข
บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
วัดท้องตมใหญ่
ด่านสวี สวี ชุมพร
วัดทองตุ่มน้อย
ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดทัพชัย
แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
วัดท่าไม้ลาย
วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดท่าทอง
ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดท่ายางเหนือ
ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดท่ายางใต้
ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดท่ายางกลาง
ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดท่าสุธาราม
ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดท่าหิน
ท่าหิน สวี ชุมพร
วัดทุ่งโพธิ์ทอง
ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดทุ่งไทรทอง
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดทุ่งคา
ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดทุ่งสวรรค์
ละแม ละแม ชุมพร
วัดทุ่งหงษ์
ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดธรรมถาวร
ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดธัญญาราม
นาโพธิ์ สวี ชุมพร
วัดธัมมัง
บ้านควน หลังสวน ชุมพร
วัดนพคุณ
นาขา หลังสวน ชุมพร
วัดนอก
วิสัยใต้ สวี ชุมพร
วัดนาชะอัง
นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดนาทิการาม
บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
วัดนาทุ่ง
นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดนาบุญ
นาพญา หลังสวน ชุมพร
วัดนาสร้าง
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วัดนาสัก
นาสัก สวี ชุมพร
วัดนาหอยโข่ง
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดน้ำฉา
ครน สวี ชุมพร
วัดน้ำลอด
บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
วัดนิคมประชาสรรค์
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วัดบรรพตวารีเขต
ด่านสวี สวี ชุมพร
วัดบรรพตวิสัย
บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
วัดบ่อคุณ
แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
วัดบ่ออิฐ
ชุมโค ปะทิว ชุมพร
วัดบางแหวน
ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
วัดบางคอย
ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดบางลึก
บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดบางหมาก
บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดบางหลง
ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดบ้านโหมง
พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
วัดบ้านไร่ล่าง
ปากแพรก สวี ชุมพร
วัดบ้านนา
บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
วัดปทุมภาวนา
ท่าหิน สวี ชุมพร
วัดประเดิม
ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
วัดประชานิคม
คุริง ท่าแซะ ชุมพร
วัดประชาอุทิศ
ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
วัดประสาทนิกร
ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
วัดปังหวาน
ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
วัดปากแพรก
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดปากคลอง
นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดปากด่าน
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดปากน้ำชุมพร
ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดปากน้ำละแม
ละแม ละแม ชุมพร
วัดป่ายาง
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดผุสดีภูผาราม
ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดพระขวาง
ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดพระรักษ์
พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
วัดพรุใหญ่
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดพ่อตาหินช้าง
สลุย ท่าแซะ ชุมพร
วัดพะเนียด
ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
วัดพะงุ้น
สวี สวี ชุมพร
วัดพิชัยธาราราม
พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
วัดพุทธาราม
ท่าหิน สวี ชุมพร
วัดภูพางพัฒนาราม
ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
วัดมณีสพ
บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดมาบอำมฤต
ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
วัดมุขทวี
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดมุจลินทาราม
ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
วัดยางฆ้อ
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วัดราษฎร์บำรุง
บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
วัดราษฎร์บูรณาราม
ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
วัดราษฎร์อรุณวารี
นาพญา หลังสวน ชุมพร
วัดลุ่ม
รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
วัดวังใหม่
วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดวังไผ่
วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดวังครก
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดวารีวงอริยาราม
บ้านควน หลังสวน ชุมพร
วัดวาลุการาม
แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
วัดวิเวการาม
แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
วัดวิสัยเหนือ
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดวิสัยบรรพต
วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดวิหารคงคาราม
บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดศรีสุเทพ
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วัดศาลาลอย
บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
วัดสมุหเขตตาราม
วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
วัดสวนมณีทรัพย์
สลุย ท่าแซะ ชุมพร
วัดสวนสมบูรณ์
สวนแตง ละแม ชุมพร
วัดสว่างมนัส
ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
วัดสวี
สวี สวี ชุมพร
วัดสามแก้ว
นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดสามัคคีชัย
สะพลี ปะทิว ชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร
ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
วัดสุวรรณคีรี
ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์
หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
วัดสุวรรณธาราราม
สวนแตง ละแม ชุมพร
วัดสุวรรณาราม
บางสน ปะทิว ชุมพร
วัดสุวรรณาราม
บ้านควน หลังสวน ชุมพร
วัดหงษ์ปิยาราม
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
วัดหนองแซะ
นาสัก สวี ชุมพร
วัดหนองบัว
นาสัก สวี ชุมพร
วัดหนองหมุก
ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
วัดหน้าค่าย
ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
วัดหอระฆัง
นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
วัดหัวกรูด
ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดหัวถนน
ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
วัดหาดทรายแก้ว
ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
วัดหาดทรายรี
ท่าหิน สวี ชุมพร
วัดหาดสำราญ
หาดยาย หลังสวน ชุมพร
วัดหูรอ
นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดอัมพาวาส
นาพญา หลังสวน ชุมพร
วัดอุทัยธรรม
วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
โรงเรียนในชุมพร
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา
โรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา66(บ้านนาเนียน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา76(บ้านพละ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา78(วัดสามัคคีชัย)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)
โรงเรียนครนพิทยาคม
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
โรงเรียนชลธารวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25)
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
โรงเรียนชุมชนประชานิคม
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
โรงเรียนชุมชนสวี
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์พัฒนา
โรงเรียนชุมพรศึกษา
โรงเรียนด่านสวีวิทยา
โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรียนนาสักวิทยา
โรงเรียนนิรมลชุมพร
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว
โรงเรียนบ้านเขาแงน
โรงเรียนบ้านเขาค่าย
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
โรงเรียนบ้านเขาตากุน
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
โรงเรียนบ้านเขาพาง
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาล้าน
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านเขาวงกรด
โรงเรียนบ้านเนินทอง
โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง
โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง
โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ
โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านในเหมือง
โรงเรียนบ้านในกริม
โรงเรียนบ้านในหยาน
โรงเรียนบ้านในห้วย
โรงเรียนบ้านในหุบ
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านไชยราช
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
โรงเรียนบ้านไทรล่า
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านคลองเหนก
โรงเรียนบ้านคลองกก
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
โรงเรียนบ้านคลองระ
โรงเรียนบ้านคลองสง
โรงเรียนบ้านคลองสูบ
โรงเรียนบ้านควนจำปา
โรงเรียนบ้านควนตะวันออก
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย
โรงเรียนบ้านคอกม้า
โรงเรียนบ้านคอสน
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
โรงเรียนบ้านคู
โรงเรียนบ้านงาช้าง
โรงเรียนบ้านจันทึง
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านชุมโค
โรงเรียนบ้านดวด
โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
โรงเรียนบ้านดอนแค
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนบ้านดอนนน
โรงเรียนบ้านดอนรัก
โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านต่อตั้ง
โรงเรียนบ้านตาหงษ์
โรงเรียนบ้านถ้ำธง
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านท้องครก
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านทับวัง
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
โรงเรียนบ้านนาแซะ
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำตก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำลอด
โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย
โรงเรียนบ้านบนไร่
โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางคอย
โรงเรียนบ้านบางจาก
โรงเรียนบ้านบางหยี
โรงเรียนบ้านบางหลง
โรงเรียนบ้านบึงลัด
โรงเรียนบ้านปังหวาน
โรงเรียนบ้านปากเลข
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากทรง
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
โรงเรียนบ้านพังเหา
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านยายไท
โรงเรียนบ้านรับร่อ
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
โรงเรียนบ้านละมุ
โรงเรียนบ้านวังช้าง
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านศาลาลอย
โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านสะพานยูง
โรงเรียนบ้านสามเสียม
โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา
โรงเรียนบ้านหนองเนียน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่129
โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองผาก
โรงเรียนบ้านหนองส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
โรงเรียนบ้านห้วยมุด
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหัวว่าว
โรงเรียนบ้านหาดใน
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
โรงเรียนบ้านหาดหงส์
โรงเรียนบ้านหินแก้ว
โรงเรียนบ้านหินกบ
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
โรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา
โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
โรงเรียนประชานิคม2
โรงเรียนประชานิคม3
โรงเรียนประชานิคม4
โรงเรียนประชาบุษยวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนประชาสงวน
โรงเรียนประชาสันติ
โรงเรียนปะทิววิทยา
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนพิริยะศึกษา
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนวัดเชิงกระ
โรงเรียนวัดเชิงคีรี
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
โรงเรียนวัดแหลมปอ
โรงเรียนวัดแหลมลำภู
โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
โรงเรียนวัดขุนกระทิง
โรงเรียนวัดควน
โรงเรียนวัดควนมณี
โรงเรียนวัดคูขุด
โรงเรียนวัดจันทราวาส
โรงเรียนวัดชลธารวดี
โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนวัดชุมแสง
โรงเรียนวัดดอนเมือง
โรงเรียนวัดดอนกุฎี
โรงเรียนวัดดอนชัย
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนวัดดอนรวบ
โรงเรียนวัดดอนวาส
โรงเรียนวัดถ้ำเขาเงิน
โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน
โรงเรียนวัดท้องตม
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนวัดธัญญาราม
โรงเรียนวัดนพคุณ
โรงเรียนวัดน้อมถวาย
โรงเรียนวัดนาทิการาม
โรงเรียนวัดนาทุ่ง
โรงเรียนวัดนาสัก
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
โรงเรียนวัดบางแหวน
โรงเรียนวัดบางลึก
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
โรงเรียนวัดปากด่าน
โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
โรงเรียนวัดพะงุ้น
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
โรงเรียนวัดวังไผ่
โรงเรียนวัดวังครก
โรงเรียนวัดวาลุการาม
โรงเรียนวัดวิเวการาม
โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
โรงเรียนวัดสว่างมนัส
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหัวกรูด
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
โรงเรียนวัดหูรอ
โรงเรียนวัดอัมพาวาส
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนสวีวิทยา
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล
โรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน
โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
โรงเรียนอนุบาลเอื้อมพร
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ชุมพร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...