ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร ,ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2341)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2341
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2340)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2340
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2338)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2338
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2335)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2335
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2333)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2333
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2330)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2330
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2324)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2324
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2323)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2322)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2322
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2321)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2321
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2320)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2320
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2319)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2319
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05B-2318)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05B-2318
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0654)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0654
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0653)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0653
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0652)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0652
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0651)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0651
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0641)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0641
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0640)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0640
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0638)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0638
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0637)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0637
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0627)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0627
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0626)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0626
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0625)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0625
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0624)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0624
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร(05A-0623)
(เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น )
รหัส 05A-0623
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร
บริการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กำแพงเพชร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กำแพงเพชร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร

ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กำแพงเพชร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กำแพงเพชร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กำแพงเพชร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กำแพงเพชร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในกำแพงเพชร
วัดเกศกาสร
ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดเกษประชาสรรค์
ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดเกาะแก้ว
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดเกาะตาล
เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดเกาะตำแย
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดเกาะน้ำโจน
ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเกาะฝ้าย
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดเกาะรากเสียด
เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดเกาะรากเสียดนอก
เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดเกาะหมู
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดเขาแก้ว
พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดเขาคีรีส
เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดเขาชุมแสง
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดเขาน้ำอุ่น
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดเขาพระ
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเขาวังเจ้า
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดเขาวังเยี่ยม
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเขาวังเยี่ยม
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเขาสว่างธรรม
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดเขาสว่างอารมณ์
พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดเด่นสะเดา
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดเตาขนมจีน
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเทพทรงธรรม
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเทพนคร
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเทพนิมิตมงคล
ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดเนินกรวด
ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดเนินกรอย
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดเนินสำราญ
ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดเนินสำราญ
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดเพชรไพรวัลย์
จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดเย็นบูรณะราษฎร์เจริญ
ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดเสด็จ
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดเสมางาม
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดแก้วโสภณ
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดแก้วชัยมงคล
ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดแก้วศรีวิไล
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดแก้วสุริย์ฉาย
ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดแก้วสุวรรณ
มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดแปดอ้อม
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดแม่ลาดใหญ่
แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดแม่สอด
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดแสงสุริยาราม
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดแสงอรุณ
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดแสนสุข
แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดโกสัมพี
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดโขมงหัก
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดโค้งไผ่
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดโค้งวิไล
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดโคศิรการาม
หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดโชคชัยพัฒนา
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดโนนโก
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดโนนใหญ่วัฒนาราม
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดโนนจั่น
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดโนนดุม
หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดโนนตารอด
เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดโนนทัน
หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดโนนสมบูรณ์
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดโป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
วัดโปร่งตะคลอง
หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดโพธิ์เตี้ย
ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดโพธิ์ใหม่กฤษฎี
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดโพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดโพธิ์ทะเล
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดโพธิ์ประสิทธิธรรม
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดโพธิ์พัฒนา
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดโพธิ์ศรี
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดใหม่โคกเจริญ
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดใหม่ธงชัย
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดใหม่ศรีเจริญพร
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดใหม่ศรีอุบล
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดใหม่หนองยาง
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดไตรตรึงษาราม
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดไตรภูมิ
ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดไทรงาม
ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดไทรงามใต้
ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดไทรย้อย
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดไทรย้อย
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดไผ่งาม
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดไผ่ตาสุ่ม
หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดไร่ลำปาง
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดไร่หลักขวัญ
สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดกระโจมทอง
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดกระบวยทอง
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดก้องประชาราษฎร์
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดกัลปพฤกษ์
ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดกาทิ้งสามัคคีธรรม
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดกำแพงเพชร
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดกุฏิการาม
พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดขนุนงาม
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดคงคาราม
หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดคงคาราม
แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคณฑีศรีวชิราราม
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคฤหบดีสงฆ์
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคลองเมือง
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดคลองแต้วพัฒนา
เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดคลองใหญ่
สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
วัดคลองน้ำเย็นเหนือ
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคลองน้ำไหลใต้
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดคลองน้ำไหลกลาง
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดคลองพัฒนาราม
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคลองพิไกร
คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดคลองราษฎร์เจริญ
ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดคลองละแวก
คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคลองลาน
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดคลองสีนวล
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคลองสุขใจ
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดคลองสุวรรณ
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคล้ายภู่ทอง
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดคอปล้อง
ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดคูยาง
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคูหาสวรรค์
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดงิ้วสองนาง
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดจันทาราม
วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดจันทิมา
จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดจิกคันซ้อน
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดช่องลม
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดช่องลม
ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดชัยเคือง
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดชัยพฤกษ์
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดชัยภูมิ
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดชัยมงคล
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดชุมนาก
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดดงกระทิง
ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดดงซ่อมสามัคคี
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดดงตาจันทร์
คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดดงสระแก้ว
สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดดงอีบุก
ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดดอนเหียง
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดดอนแตง
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดดอนโค้ง
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดดอนไพรวัลย์
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดดอนปอแดง
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดดอยแก้ว
โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
วัดดาดทองเจริญ
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดด่านกรวด
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดดำรงธรรม
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดตลุกงาม
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดตะล่อมสุวรรณาราม
วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดถนนงาม
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดถนนน้อย
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดถาวรวัฒนา(เหนือ)
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดถาวรวัฒนา(ใต้)
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดถ้ำเขาตะล่อม
พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดทรัพย์เจริญ
วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดทรัพย์นิมิตร
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทรายทองศรัทธาราม
เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดทรายทองศรัทธาราม
เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดท่าเสลี่ยง
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดท่าข้ามสามัคคี
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดท่าขึ้น
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดท่าคร้อ
วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดท่าคูณสามัคคีธรรม
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดท่าช้าง
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทีฆายุการาม
หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดทุ่งเศรษฐี
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทุ่งตาพุก
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทุ่งทอง
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดทุ่งน้ำตก
หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดทุ่งมหาศาล
มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดทุ่งรวงทอง
หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดทุ่งสวน
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทุ่งสามัคคี
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดทุ่งหันตรา
วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดธรรมธาราม
แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดธรรมรังษี
หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดธรรมวารี
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดน้อยวรลักษณ์
แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดนาเหนือ
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดนาควัชรโสภณ
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดนานอก
วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดนาบ่อคำ
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดนาร้อยไร่
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดนิคมธรรมาราม
วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดนิคมสหกรณ์
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดนิมิตธัญญาราม
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดบ่อเงิน
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ่อแก้ว
พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดบ่อกระบาก
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดบ่อตาโพธิ์
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ่อทอง
วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดบ่อสามแสน
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบาง
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ้านแม่นารี
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ้านไร่
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดบ้านปางขนุน
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดบ้านหลวง
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดบึงเสือเต้น
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดบึงกอก
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดบึงบ้าน
บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดบึงลาด
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดบึงสามัคคี
บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดบึงสำราญใหญ่
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดบึงสำราญน้อย
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดบุญญารักษ์
มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดบุญมั่นศรัทธาราม
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดปทุมทอง
วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดประชาศรัทธาราม
วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดประดู่ลาย
คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดปราสาท
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดปรือพันไถ
ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดปลูกศรัทธา
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดป่าเจริญธรรม
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดป่าเรไลย์
หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดปากคลองลาน
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดปากอ่าง
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดปางมะค่า
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดป่าชัยรังสี
ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดป่าดอยลับงา
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดป่าวังชะโอน
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดพงษ์สัก
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดพรหมนิมิต
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดพรหมประดิษฐ์
แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดพรหมพาราม
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดพระเจดีย์ทอง
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุ
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดพัฒนานิคม
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดพานทอง
พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดพิกุล
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดพิกุลทอง
หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดฟากทุ่ง
โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดมงคลศรัทธาราม
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมหาโพธิมงคล
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมหาชัยวนาราม
มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดมอเศรษฐี
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดมอสมบัติ
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมอสังเวียน
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดมอสำเภาพัฒนาราม
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมอสำราญ
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมอสำราญ
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
วัดมอสูง
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมะเดื่อชุมพร
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดมะกอกหวาน
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมะม่วงงาม
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดมาบคล้า
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดมาบมะโมง
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดมิตรศรัทธาธรรม
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดมุจลินท์
วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดยางเรียง
คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดยางเลียง
คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดระหาร
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดรักษ์สามัคคีธรรม
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดรัตนปทุม
คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดราษฎร์เจริญพร
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดราษฎร์บูรณะ
วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดลัฏฐิวันวนาราม
เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดลานกระทิง
วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดลานดอกไม้
ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดลานตาบัว
ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดลานทอง
วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดวชิราราม
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดวังเจ้า
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดวังเจ้า
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดวังเฉลียง
คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดวังเพชร
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังโบสถ์
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังไม้แดง
ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดวังตะเคียน
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังทอง
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังน้ำแดง
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดวังน้ำวน
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดวังน้ำสามัคคี
วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดวังประดา
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังพระธาตุ
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังยาง
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวังล้อม
วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดวังหันน้ำดึง
วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดวังหามแห
วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดวังอ้อ
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดวารีวัฒนาราม
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดศรีเกษตรพัฒนา
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดศรีโยธิน
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดศรีโยธิน
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดศรีไพศาล
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดศรีบุญส่ง
หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดศรีปุณณาวาส
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดศรีพรหม
ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดศรีภิรมย์
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดศรีวิไล
มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดศรีสมบูรณ์
สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
วัดศรีสังฆธาราม
ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดศรีสัจธรรม
คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
วัดศรีสุทธาวาส
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดศรีหัตถยาราม
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดศาลเจ้าแม่
วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดสระเตย
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดสระแก้ว
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดสระสิงห์โต
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดสลกบาตร
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสว่างอารมณ์
นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดสว่างอารมณ์
หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดสว่างอารมณ์
แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสว่างอารมณ์
ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดสว่างอารมณ์
หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดส่องตาแล
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดส่องตาแล
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสักขีย์วนาราม
หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดสักงาม
สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
วัดสันเนินดินแดง
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสันติยาราม
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสันติวนาราม
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดสันติวัน
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสันติสุข
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดสามแยก
วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดสามขา
เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดสามัคคีธรรม
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดสิงคาราม
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสิทธิวราราม
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดสุขเกษม
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดสุขเกษม
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดสุวรรณาราม
วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดหงษ์ทอง
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหงษ์ทองเจริญ
คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองเต่า
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองเต่าทอง
คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองเตาอิฐ
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดหนองเม่น
วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองเหมือด
แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองแดน
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดหนองแม่แตง
หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดหนองโดนราษฎร์บำรุง
พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดหนองโมกข์พัฒนาราม
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองใหญ่
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองใหญ่ปางช่างยม
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ
วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองไทร
วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
วัดหนองไผ่
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดหนองไม้กอง
หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดหนองกระทุ่ม
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองกระทุ่ม
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองกระทุ่ม
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองขาม
หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองงูเห่า
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองจอกพัฒนาราม
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองชุมแสงธรรม
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองตาสังข์
ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
วัดหนองทองหล่อ
วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองนกชุม
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
วัดหนองน้ำขุ่น
สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
วัดหนองบัว
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองปรือ
คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดหนองปลิง
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหนองปลิง
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหนองปืนแตก
หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดหนองวัวดำ
โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดหนองหล่ม
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดหนองหลวง
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดห้วยปักษ์
สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดหัวเสลาโพธาราม
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดหัวยาง
หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
วัดหินชะโงก
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดอมฤต
ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดอยู่โนนมะกอก
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดอรัญญิกาวาส
ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดอรัญสถิตย์
ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
วัดอัมพาพนาราม
วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดอ่างทอง
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดอ่างทองพัฒนา
วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดอินทาราม
ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
วัดอุเบกขาราม
หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
วัดอุดมศรัทธาราม
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วัดอุทุมพร
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดอู่สำเภา
ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
โรงเรียนในกำแพงเพชร
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา16(บ้านโนนพลวง)
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
โรงเรียนกาญจนะศึกษา
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
โรงเรียนคลองลานวิทยา
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา
โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนวังไทรวิทยาคาร
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2(บ่อทอง)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง3(แปดอ้อม)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง4(บ้านใหม่ศรีอุบล)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5(สระเตย)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6(หนองปล้อง)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5
โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านเกศกาสร
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเกาะตาล
โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล
โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า
โรงเรียนบ้านเขาคีริส
โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร
โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านเด่นพระ
โรงเรียนบ้านเทพนคร
โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ
โรงเรียนบ้านเนินกรอย
โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล
โรงเรียนบ้านเมืองพาน
โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ
โรงเรียนบ้านแคทอง
โรงเรียนบ้านแปลงสี่
โรงเรียนบ้านแม่บัว
โรงเรียนบ้านแม่ลาด
โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
โรงเรียนบ้านโขมงหัก
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านโนนโก
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนจั่น
โรงเรียนบ้านโนนตารอด
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนพลวง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมอ
โรงเรียนบ้านโป่งแต้
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง
โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
โรงเรียนบ้านไทยทวี
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านไผ่งาม
โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่
โรงเรียนบ้านไร่ดง
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง
โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย
โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
โรงเรียนบ้านคลองเตย
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
โรงเรียนบ้านคลองเรือ
โรงเรียนบ้านคลองแขยง
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
โรงเรียนบ้านคลองไพร
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย
โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์สาขาบ้านคลองสมุย
โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
โรงเรียนบ้านคลองสีนวล
โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง
โรงเรียนบ้านคอปล้อง
โรงเรียนบ้านคุยแขวน
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง
โรงเรียนบ้านคุยประดู่
โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง
โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง
โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านจันทิมา
โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน
โรงเรียนบ้านจิกลาด
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
โรงเรียนบ้านช่องลม
โรงเรียนบ้านช่องลม
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านช้างคับ
โรงเรียนบ้านชายเคือง
โรงเรียนบ้านชุมนาก
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5
โรงเรียนบ้านดงเจริญ
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่88
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่88สาขาบ้านดอนโค้ง
โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
โรงเรียนบ้านตลุกงาม
โรงเรียนบ้านตอรัง
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่27)
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
โรงเรียนบ้านท่าไม้
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
โรงเรียนบ้านท่าขึ้นสาขาบ้านคลองพร้าว
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
โรงเรียนบ้านท่านา
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน
โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านนานอก
โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ
โรงเรียนบ้านนาป่าแดง
โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว
โรงเรียนบ้านนิคม
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก
โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
โรงเรียนบ้านบางลาด
โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
โรงเรียนบ้านบึงลาด
โรงเรียนบ้านบึงลูกนก
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
โรงเรียนบ้านบึงสำราญ
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ
โรงเรียนบ้านป่าเหียง
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านปางขนุน
โรงเรียนบ้านปางตาไว
โรงเรียนบ้านปางมะนาว
โรงเรียนบ้านปางลับแล
โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
โรงเรียนบ้านพัดโบก
โรงเรียนบ้านพานทอง
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านมอสมบัติ
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189
โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
โรงเรียนบ้านร้อยไร่
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา
โรงเรียนบ้านรังแถว
โรงเรียนบ้านลานไผ่
โรงเรียนบ้านลานกระทิง
โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว
โรงเรียนบ้านลานดอกไม้
โรงเรียนบ้านลานตาบัว
โรงเรียนบ้านลานทอง
โรงเรียนบ้านลานสะเดา
โรงเรียนบ้านลานหิน
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
โรงเรียนบ้านวังเจ้า
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง
โรงเรียนบ้านวังแขม(สว่างชัยวงษ์)
โรงเรียนบ้านวังโขน
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
โรงเรียนบ้านวังชมภู
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังตะแบก
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังน้ำ
โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาสาขาบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านวังบัว
โรงเรียนบ้านวังประดา
โรงเรียนบ้านวังพลับ
โรงเรียนบ้านวังมะค่า
โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังหามแห
โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล
โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ
โรงเรียนบ้านสมอโคน
โรงเรียนบ้านสระตาพรม
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
โรงเรียนบ้านส่องตาแล
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านสามแยก
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเม่น
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโละโคะ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)
โรงเรียนบ้านหนองโมก
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
โรงเรียนบ้านหนองกรด
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
โรงเรียนบ้านหนองทราย
โรงเรียนบ้านหนองทอง
โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ
โรงเรียนบ้านหนองนกชุม
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองปากดง
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
โรงเรียนบ้านหนองรี
โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
โรงเรียนบ้านหัวเสลา
โรงเรียนบ้านหัวยาง
โรงเรียนบ้านหัวรัง
โรงเรียนบ้านหาดชะอม
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี
โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
โรงเรียนพิไกรวิทยา
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร
โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
โรงเรียนยอดประชาสรรค์
โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
โรงเรียนระหานวิทยา
โรงเรียนรังษีวิทยา
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนวชิรสารศึกษา
โรงเรียนวรนารถวิทยากำแพงเพชร
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
โรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
โรงเรียนวัดแสงอุทัย
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
โรงเรียนวัดคงคาราม
โรงเรียนวัดคลองเจริญ
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์สาขาบ้านโอ่งทานราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์สาขาบ้านท่ามะขาม
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดหนองเหมือด
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
โรงเรียนวัดอุทุมพร
โรงเรียนศรีวรลักษณ์
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
โรงเรียนสักงามวิทยา
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
โรงเรียนสุมนเมธี
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม
โรงเรียนองอาจวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงามสาขาบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนอนุบาลไอรฎา
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกุหลาบ
โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน(โรงเรียนดีประจำตำบล)
โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
โรงเรียนอนุบาลภูขจร
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลวาริน
โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา
โรงเรียนอุทิศศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ กำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...