ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ กระบี่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กระบี่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กระบี่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กระบี่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ กระบี่ ,ร้านดอกไม้ กระบี่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0345)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0345
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0335)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0335
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0333)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0333
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0331)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0331
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0330)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0330
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0328)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0328
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0319)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0319
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระบี่(01A-0318)
(เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น )
รหัส 01A-0318
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระบี่
บริการส่งดอกไม้ กระบี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กระบี่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กระบี่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กระบี่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กระบี่

ร้านดอกไม้ กระบี่ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กระบี่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กระบี่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กระบี่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กระบี่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในกระบี่
วัด]
เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
วัดเกาะลันตา
เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
วัดเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
วัดเขาดิน
หน้าเขา เขาพนม กระบี่
วัดเขาต่อ
เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
วัดเขาพนม
เขาพนม เขาพนม กระบี่
วัดเขาล่อม
เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
วัดเจริญทรวงศ์
ดินอุดม ลำทับ กระบี่
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
คลองยา อ่าวลึก กระบี่
วัดเฉลิมพนมเขต
เขาดิน เขาพนม กระบี่
วัดเพหลา
เพหลา คลองท่อม กระบี่
วัดแก้วโกรวาราม
ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
วัดแหลมสัก
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
วัดโคกเคี่ยม
ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
วัดโคกแซะ
คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
วัดโคกยาง
โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
วัดโพธิ์เรียง
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
วัดโพธิ์เลื่อน
เขาพนม เขาพนม กระบี่
วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์
สินปุน เขาพนม กระบี่
วัดโพธิ์พัฒนา
โคกหาร เขาพนม กระบี่
วัดโภคาจุฑามาตย์
กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
วัดในช่อง
ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
วัดในสระ
เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
วัดไพรสณฑ์
เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
วัดไสไทย
ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
วัดกระบี่น้อย
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
วัดคลองแรด
คลองพน คลองท่อม กระบี่
วัดคลองใหญ่
ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
วัดคลองขนาน
คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
วัดคลองท่อมใต้
คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
วัดคลองพน
คลองพน คลองท่อม กระบี่
วัดคลองสน
อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
วัดควนใหม่
พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
วัดควนสบาย
กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
วัดชมพูศรีรัตนบรรพต
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
วัดช่องแบก
เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
วัดถ้ำเสือ
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
วัดถ้ำโกบ
หน้าเขา เขาพนม กระบี่
วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
วัดถ้ำวารีริน
คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
วัดทรายขาว
ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
วัดทับปริก
ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
วัดท่านุ่น
เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
วัดทุ่งปรือ
พรุเตียว เขาพนม กระบี่
วัดธรรมวุชสรณาราม
ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
วัดนทีมุขาราม
ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
วัดนาเหนือ(แหลมสัก)
นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
วัดนิคมวราราม
คลองยา อ่าวลึก กระบี่
วัดบางเงิน
ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
วัดบางเหียน
ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
วัดบางโทง
นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
วัดบางคราม
คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
วัดบางผึ้ง
โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
วัดบ้านตัวอย่าง
เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
วัดบ้านนา
เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
วัดปกาสัย
ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
วัดปานุราชประชาสรรค์
ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
วัดป่าศิลาสวัสดิ์
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
วัดพรุเตย
เพหลา คลองท่อม กระบี่
วัดพรุเตียว
พรุเตียว เขาพนม กระบี่
วัดพรุดินนา
พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
วัดพานิชรัตนากุล
เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
วัดภูมิบรรพต
เขาดิน เขาพนม กระบี่
วัดมะม่วงเอน
สินปุน เขาพนม กระบี่
วัดราษฎร์รังสรรค์
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
วัดลำทับ
ลำทับ ลำทับ กระบี่
วัดสถิตโพธาราม
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
วัดสหกรณ์
คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
วัดสุวรรณธาราราม
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
วัดหนองจิก
เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
วัดห้วยโต้
ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
วัดห้วยคราม
ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
วัดอ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
โรงเรียนในกระบี่
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โรงเรียนโคกยอ
โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160
โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองพน
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
โรงเรียนทุ่งต้นปีก
โรงเรียนบ้านเกาะไทร
โรงเรียนบ้านเกาะไทร
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
โรงเรียนบ้านเกาะจำ
โรงเรียนบ้านเกาะปอ
โรงเรียนบ้านเกาะปู
โรงเรียนบ้านเกาะพีพี
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านเขางาม
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง
โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนบ้านเขาฝาก
โรงเรียนบ้านเขาพนม
โรงเรียนบ้านเขาล่อม
โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
โรงเรียนบ้านเทพพนม
โรงเรียนบ้านเพหลา
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
โรงเรียนบ้านเหนือ
โรงเรียนบ้านแชงเปิง
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
โรงเรียนบ้านแหลมตง
โรงเรียนบ้านแหลมสัก
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกคา
โรงเรียนบ้านโคกยูง
โรงเรียนบ้านโคกหาร
โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่
โรงเรียนบ้านในควน
โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่123
โรงเรียนบ้านในทับ
โรงเรียนบ้านในยวน
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
โรงเรียนบ้านไสไทย
โรงเรียนบ้านไหนหนัง
โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44
โรงเรียนบ้านกอตง
โรงเรียนบ้านคลองเขม้า
โรงเรียนบ้านคลองเตาะ
โรงเรียนบ้านคลองแรด
โรงเรียนบ้านคลองแรด
โรงเรียนบ้านคลองโตนด
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองไคร
โรงเรียนบ้านคลองกำ
โรงเรียนบ้านคลองขนาน
โรงเรียนบ้านคลองชะมวง
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองนิน
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์
โรงเรียนบ้านคลองปัญญา
โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง
โรงเรียนบ้านคลองพระยา
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองยวน
โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด
โรงเรียนบ้านคลองรั้ว
โรงเรียนบ้านคลองหมาก
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์
โรงเรียนบ้านควนแดง
โรงเรียนบ้านควนโอ
โรงเรียนบ้านควนใต้
โรงเรียนบ้านควนกลาง
โรงเรียนบ้านควนต่อ
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
โรงเรียนบ้านควนม่วง
โรงเรียนบ้านควนม่วงสาขาทับพรุ
โรงเรียนบ้านช่องเสียด
โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ
โรงเรียนบ้านช่องพลี
โรงเรียนบ้านช้างตาย
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย
โรงเรียนบ้านดินนา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านติงไหร
โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร
โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบสาขาบ้านควนผึ้ง
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศสาขาบ้านควนเขียว
โรงเรียนบ้านทับไทร
โรงเรียนบ้านทับปริก
โรงเรียนบ้านทับพล
โรงเรียนบ้านท่านุ่น
โรงเรียนบ้านท่าประดู่
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
โรงเรียนบ้านท่ายาง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
โรงเรียนบ้านทุ่งครก
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร
โรงเรียนบ้านทุ่งสูง
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
โรงเรียนบ้านนาเทา
โรงเรียนบ้านนางรอง
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง
โรงเรียนบ้านนานอก
โรงเรียนบ้านนาปง
โรงเรียนบ้านนาพรุ
โรงเรียนบ้านนาวง
โรงเรียนบ้านนาออก
โรงเรียนบ้านน้ำจาน
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
โรงเรียนบ้านบกห้อง
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง
โรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
โรงเรียนบ้านบางเตียว
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านบางเหียน
โรงเรียนบ้านบางโสก
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านบางขนุน
โรงเรียนบ้านบางคราม
โรงเรียนบ้านบางหอย
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากหยา
โรงเรียนบ้านปากหรา
โรงเรียนบ้านป่างาม
โรงเรียนบ้านพระแอะ
โรงเรียนบ้านพรุเตย
โรงเรียนบ้านพรุเตียว
โรงเรียนบ้านพรุดินนา
โรงเรียนบ้านพรุพี
โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
โรงเรียนบ้านย่านอุดม
โรงเรียนบ้านร่าปู
โรงเรียนบ้านร่าหมาด
โรงเรียนบ้านลำทับ
โรงเรียนบ้านลิกี
โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านศาลาด่าน
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
โรงเรียนบ้านสะพานพน
โรงเรียนบ้านสังกาอู้
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจูด
โรงเรียนบ้านหนองทะเล
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
โรงเรียนบ้านหลังโสด
โรงเรียนบ้านหลังสอด
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง
โรงเรียนบ้านห้วยมัด
โรงเรียนบ้านห้วยยูง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยสาร
โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
โรงเรียนบ้านหาดยาว
โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านหินราว
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา
โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดเกาะลันตา
โรงเรียนวัดเขาต่อ
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
โรงเรียนวัดช่องแบก
โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
โรงเรียนวัดบางเหลียว
โรงเรียนวัดบางโทง
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนวัดพรุเตียว
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
โรงเรียนวัดห้วยโต้
โรงเรียนวัดห้วยคราม
โรงเรียนวิทยาประชาคม
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก1
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเจริญวิชญ์
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
โรงเรียนอนุบาลผ่องประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล
โรงเรียนอ่าวลึก
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนอิสรานุสรณ์
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ กระบี่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...