ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ลพบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ลพบุรี ,ร้านดอกไม้ ลพบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4378)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4377)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4377
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4375)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4375
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4373)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4351)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4346)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4345)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4339)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4339
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4338)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4338
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4337)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4337
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4329)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4329
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4328)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4328
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4323)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4320)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4315)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4313)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4312)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4311)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4307)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4302)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ลพบุรี(51A-4301)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ ลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ลพบุรี

ร้านดอกไม้ ลพบุรี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ลพบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ลพบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ลพบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ลพบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในลพบุรี
วัดเกตุ
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดเกริ่นกฐิน
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเกาะแก้ว
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเกาะรัง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเกาะรี
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาเจริญธรรม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาแก้วรัตนวนาราม
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
วัดเขาแร่
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาแหลม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาใหญ่สามัคคี
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดเขากระโหลก
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขากระทิง
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดเขากำพร้า
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาขุยสามัคคีธรรม
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
วัดเขาจรเข้
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม)
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาดิน
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาดินทอง
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดเขาดินสามัคคีธรรม
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาตะแคงสามัคคี
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาตำบล
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาทับควาย
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขานมนาง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาน้อย
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดเขาพระ
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขายายกะตา
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขารวกสามัคคี
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
วัดเขาราบกุตราช
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดเขาลังพัฒนา
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาลำแพน
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดเขาวงกฎ
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาวงพระจันทร์
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาวงหนองม่วง
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดเขาศรีสามัคคี
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาสนามแจง
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสมโภชน์
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาสมอคอน
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดเขาสลัดไดโสภณ
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาสว่างวงษ์
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสะพานนาค
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาสาริกา
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสูง
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาหางตลาด
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเจริญธรรม
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเชิงท่า
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเชียงงาสง่างาม
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเทพกุญชรวราราม
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเทพประสิทธิ์
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเทพอำไพ
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเนินจันทร์
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเนินทองวนาราม
แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
วัดเนินยาว
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเนินศิลาสุวรรณาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเนินส้มกบ
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเนินสวรรค์
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดเนินสวอง
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
วัดเนินสว่าง
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเนินหาด
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเมตตาธรรม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเมืองใหม่
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเวฬุวัน
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเสมาทอง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเสาธงทอง
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดแก่งเสือเต้น
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดแก้วจันทราราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดแคสูง
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดแหลมเพิ่ม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดแหลมชนแดน
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
วัดโกรกรกฟ้า
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกเจริญ
โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
วัดโคกโพธิ์กุญชร
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกกฐิน
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกกระถิน
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกกลาง
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดโคกกลุ่ม
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดโคกกะเทียม
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกขาม
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดโคกคลีสามัคคี
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
วัดโคกตูม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกพรม
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกม่วง
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกมะขามป้อม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกลำพาน
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกสมบูรณ์
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสะอาด
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกสะอาด
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสันคู
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดโคกสำเริง
มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสำโรง
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกสำรวย
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโคกสำราญ
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโคกสูข
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโคกหม้อ
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโฆสิตาราม
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโนนหัวช้าง
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโบสถ์
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโบสถ์โพธิ์งาม
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโป่งเกตุ
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโป่งแค
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโป่งน้อย
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโป่งมะนาว
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโป่งยอ
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโป่งสวองคีรีวรรณ
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
วัดโพธิ์เกษตร
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดโพธิ์เก้าต้น
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์เงิน
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์แก้ว
โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดโพธิ์งาม
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์งาม
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโพธิ์ชราราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโพธิ์ตรุ
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดโพธิ์ระหัต
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์ลอย
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์ศรี
บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดโพนทอง
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดใดใหญ่
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใดยาว
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใหม่เจริญ
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดใหม่เทพมงคล
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วัดใหม่โพธิ์ทอง
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดใหม่โสพิมพ์
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดใหม่ไพศาลี
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดใหม่กุดตาเพชร
กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
วัดใหม่คลองมะนาว
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
วัดใหม่จำปาทอง
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใหม่ศรีอุดม
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดใหม่สันติธรรม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดไชยดิตถาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดไตรคีรีวัน
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไทรงาม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดไทรย้อย
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไผ่แตร
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไผ่ใหญ่
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดไลย์
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดกกโก
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกระเจียว
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกระดังงา
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดกระดานเลื่อน
มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดกลาง
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกลางสว่างอารมณ์
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกวิศราราม
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกัณฑาพฤกษ์
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดกัทลีพนาราม
บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกำแพง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกำแพงประชาราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดกุดขาม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดข่อยใต้
บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดข่อยกลาง
บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดขุนนวน
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคงคาราม
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคงคาราม
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดคลองเกตุ
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคลองเม่า
โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดคลองไทร
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคลองกระชาย
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดคลองกุ่ม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคลองนารายณ์
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคลองสายบัว
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคลองสายบัว
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคลองสุทธาวาส
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดคอกกระบือ
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคันนาหิน
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคีรีเจริญธรรม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคีรีโสภณ
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคีรีธรรมาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคีรีนาครัตนาราม
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
วัดคีรีบัววนาราม(ถ้ำคูหาสวรรค์)
เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
วัดคีรีวงค์
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคุ้งตะแบก
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดคุ้งท่าเลา
บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดคุ้งนาบุญ
สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคุ้งลาน
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดคูหาสวรรค์
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดจงโก
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
วัดจันทรังษี
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดจันทาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดชมภู
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดช่องสาริกา
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดชอนเหล็กไฟ
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
วัดชอนขุด
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดชอนตะเคียน
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดชอนน้อย
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดชอนบอน
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดชอนสารเดช
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
วัดชีแวะ
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดซอย14สาย2ซ้าย(รัตภาวนาภิรตาราม)
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดซับเค้าแมว
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับโศก
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดซับไทร
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับกระโดน
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับกระทิงวราราม
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับงูเหลือม
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับจำปา
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
วัดซับตะเคียน
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับน้อยสามัคคี
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดซับยาง
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับยางราษฎร์บำรุง
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดซับลังกา
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับสมบูรณ์
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับสมบูรณ์
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดซาก
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดญาณเสน
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดงกระทุ่ม
บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดดงกลาง
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงดินแดง
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดดงตาขาว
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดงน้อย
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดงน้อย
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดดงน้อย
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงพลับ
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงมะรุม
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดงสวอง
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดงหนาม
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดอนโพธิ์
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดอนไชโย
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดอนประดู่
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดด่านโคกคลี
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
วัดดำรงธรรม
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดดำรงบุล
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดดินแดง
โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
วัดดีลัง
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดตองปุ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะเคียน
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะเคียนคู่
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดตะโก
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะกุดหว้า
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดตะลุง
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะวันเย็น
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดถนนแค
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถนนโค้ง
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถนนใหญ่
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถนนใหญ่
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำเขากระเจียว
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดถ้ำเขาปรางค์
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถ้ำเต่า
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดถ้ำช้างเผือก
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดถ้ำตะเพียนทอง
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำตะโก
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดถ้ำบ่อทอง
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพรหมโลก
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพระธาตุ
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำพระวิปัสสนา
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพระวิปัสสนา
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำม่วง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำระฆังทอง
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำศรีสวัสดิ์
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำสันติสุข
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดถ้ำสิทธาราม
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
วัดทรัพย์เจริญ
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
วัดทรัพย์สำราญ
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดทองแท่งนิสยาราม
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท้องคุ้ง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดทะเลทอง
โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
วัดทะเลวัง
ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี
วัดท่าเดื่อ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าเยี่ยม
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดท่าแค
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าแสมสาร
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าโขลง
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดท่าใหญ่สามัคคี
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดท่าข้าม
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าฉนวน
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดท่าช้าง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท่าดินดำ
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าตะโก
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท่าปลวกสูง
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าม่วง
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดท่ามะกอกชยากร
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่ามะนาว
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท้ายลาด
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท่าราบ
บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดท่าศาลา
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าหลวง
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วัดทุ่งทะเลหญ้า
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดทุ่งท่าช้าง
ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดทุ่งสิงห์โต
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดธงชัยวราราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดธรรมเจดีย์
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดธรรมมิการาม
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
วัดธรรมวงษ์
นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดธรรมิการาม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดธรรมิกาวาส
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดธัญญะนิตยาราม
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดธารีรัฐการาม
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนกเขาเปล้า
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดนครสวรรค์
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดน้อยราษฎร์บำรุง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดน้อยสามัคคีธรรม
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนาโสม
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนางหนู
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนาจาน
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนาจาน
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดนารายณ์ทรงธรรม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดน้ำจั้น
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดน้ำจั้น
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดน้ำซับสังฆาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดน้ำป่างามวิชา
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดน้ำสุด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดนิคมเกษม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดนิคมพัฒนาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนิคมสามัคคีชัย
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนิมิตมงคล
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดนิยมชัย
นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดบรรพตธรรมาวาส
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ่อเงินเจริญสุข
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ่อเสมา
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดบ่อแก้ว
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ่อดินสอพอง
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดบ่อทอง
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดบ่อน้ำ
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ่อน้ำเดือด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดบ่อน้ำเดือด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดบ่อยาง
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดบันไดสามแสน
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบัว
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบางกะพี้ใหญ่
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางกะพี้น้อย
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางพาน
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบางพึ่ง
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางพุทโธ
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบางลี่
บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบางสำราญ
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบ้านเขาเตียน
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดบ้านเบิก
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบ้านโคก
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านโป่ง
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านใหม่
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านใหม่สามัคคี
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ้านไร่
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านไร่พัฒนาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ้านคลอง
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านคลอง(โพธิ์กลางบ้านคลอง)
มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดบ้านฉางประชานิมิต
เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
วัดบ้านชอนอุดม
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดบ้านดาบ
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านทราย
บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านน้อย
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านม่วง
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบ้านลาด
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดบ้านลาด
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านหมี่ใหญ่
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบำรุงศรัทธาธรรม
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดบุญญาราม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดปฐมพานิช
บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดปทุมสราราม
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดประชาแสวงธรรม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดปรางค์น้อย
เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
วัดปราสาทนิมิต
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดปลั่งเจตนาราษฎร์
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดป่าเจริญธรรม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดปากคลอง
บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดปากช่องสาริกา
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดปากน้ำ
บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดป่ากล้วย
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าตาล
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าธรรมโสภณ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าสัก
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าหวายเก่า
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าหวายทุ่ง
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดปึกธรรม
แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
วัดผดุงธรรม
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพนมวัน
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพยัคฆาราม
บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดพรมทินเหนือ
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรมทินใต้
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรหมจริยาราม
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรหมมาสตร์
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพรหมรังษี
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพระบาทน้ำพุ
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพลอยสุวรรณ
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพัฒนาธรรมาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพัฒนาราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพานิชธรรมิการาม
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดพีระภูมาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพุกะชัด
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดพุทธเทพศิริวนาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพุทธเทพศิริวนาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพุน้อย
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพุน้ำทิพย์
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพุพะเนียง
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วัดพุม่วง
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพุสะอาด
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดฟ่าวงาม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดภิญโญสโมสร
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดมงคลนิมิต
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดมงคลนิมิต
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดมงคลประสิทธิ์
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมณีโสภณ
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมณีชลขันธ์
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมณีศรีโสภณ
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมรกตวราราม
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมหาโพธิ์
มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดมหาสอน
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดมะขามเฒ่า
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดมะขามคู่
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมะค่า
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดมะนาวหวาน
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมะปรางหวาน
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมะม่วงเจ็ดต้น
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดมุจลินท์
มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดยวด
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดยางโทนสามัคคี
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดยางณรังสี
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดร่องเพกา
สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดรังนกวนาราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดรัตนราษฎร์บำรุง
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดรัตนาราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดรัมภาราม
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดราชบรรทม
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดราชวันทนาราม
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดราศรีสว่าง
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดราษฎร์ธานี
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดราษฎร์นิมิต
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์มงคล
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์อุษาราม
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดลาดสาลี่
ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดลำโกฎิทอง
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำโป่งเพชร
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
วัดลำนารายณ์
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำพญาไม้
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำสนธิ
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดลิ้นทอง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวงษ์เพชร
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดวงษ์สว่างสามัคคี
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดวรรณวราราม
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังเหนือ
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวังโพรงเข้
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังใต้
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวังไผ่
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังกระเบียน
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังกระทุ่ม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังขอนขว้าง
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังจั่น
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังจั่นน้อย
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังตะเคียน
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวังตาอินทร์
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดวังทอง
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดวังทอง
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
วัดวังน้ำดำ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดวังวัด
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดวังหัวแหวน
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังอ่าง
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวาปีอัมพาราม
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดวารินบุญญาวาส
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวาสนวราราม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวิหารขาว
บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดศรีจำปา
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีธรรมโสภณ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีบรรพตวนาราม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดศรีประชาราม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดศรีรัตนคีรี
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีรัตนประชาราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีรัตนาราม
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดศรีรัตนาราม
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดศรีรัตนาวาส
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีสง่าเจริญพร
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วัดศรีสอาด
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีสุทธาวาส
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีอุดม
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดศรีอุบลจันทาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศิริธรรมวนาราม
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดศิริบรรพต
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศิริมงคล
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศิริมงคล
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศิริมงคล
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศิริมงคล
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดศิลาราม
แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดสนามไชย
โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดสระเตยใหญ่
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระเตยน้อย
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระเพลง
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดสระใหญ่
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระกระเบื้อง
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระตาแวว
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระพม่า
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
วัดสระพรานพุฒ
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสระมะเกลือ
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสระมะเกลือ
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสวนสวรรค์
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
วัดสว่างจิต
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสว่างอารมณ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสว่างอารมณ์
สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดสว่างอารมย์(หอมแก้วอุทิศ)
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสะพานคง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสะพานจันทร์(สระพรานจันทร์)
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสะพานน้ำโจน
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วัดสะพานอิฐ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสันตะลุง
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสันติมรรค
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสัมพันธมิตร
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสามแยกมาเจริญ
ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดสามแสน
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสามัคคีธรรม
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดสามัคคีประชาราม
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสายโท
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสายตรี
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสายห้วยแก้ว
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสำโรงใหญ่
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสำโรงน้อย
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสำราญ
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสำราญสามัคคี
กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
วัดสิงห์คูยาง
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสิงห์ทอง
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสิงหาราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสิริจันทรนิมิตร
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสิริธรรมโสภณ
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสี่ซับ
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสุทธาวาส
แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
วัดสุนทรเทพคีรี
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสุนทริการาม
บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสุวรรณคีรี(สุวรรณคีรีปิฎก)
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสุวรรณวัฒนาราม
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหน่วยประคอง
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองเกตุ
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองเต่า
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองเมือง
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองเลา
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองเสมา
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองแก
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองแกชฎาทอง
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองแก้ว
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองแขม
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองแขมสามัคคี
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองแฝกเลื่อม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองโก
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองโกวราราม
กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
วัดหนองโพธิ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองโพธิ์
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองไก่ห้าว
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองไทร
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองไผ่ล้อม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองไผ่สามัคคี
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองกระเบียน
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองกระเบื้อง
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองกระสังข์
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองกลาง
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองกะอ้น
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองข่อย
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองขามสามัคคี
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองขุด
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองขุย
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองคันโซ้
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองคู
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองคูใหญ่
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองจับเขียด
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองจาน
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองชนะชัย
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองตะแบก
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองตาแดง
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองถ้ำ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองทรายขาว
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองนา
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองนางาม
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองนาสามัคคี
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
วัดหนองน้ำใส
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองน้ำทิพย์
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองบง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองบัว
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองบัว
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองบัวขาว
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองบัวน้อย
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองบัวหิ่ง
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองบุ
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองปล้อง
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองปล้อง
กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
วัดหนองปลาไหล
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองปลาดุก
บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดหนองปลิง
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองผักแว่น
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองผือ
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองพิกุลทอง
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองพิมาน
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองมน
บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดหนองมนต์น้อย
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองมะกรูด
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองมะค่า
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองมะค่า
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
วัดหนองมะดัน
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองระเริง
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดหนองระเริง
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองรี
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
วัดหนองสำโรง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองสำราญ
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
วัดหนองหลวง
บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดหนองหอย
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองหัวช้าง
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหนองหัววัว
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองหินใหญ่
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองอีเก้ง
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
วัดหน้าพระน้อย
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหลวงท้ายตลาด
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหลวงสุวรรณาราม
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยเจริญ
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยเปี่ยม
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยแก้ว
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดห้วยแก้วสามัคคี
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยกรวด
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดห้วยขมิ้น
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยจันทร์
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดห้วยนา
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดห้วยบง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยบง
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยบงเฉลิม
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดห้วยยาง
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยสาราม
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
วัดห้วยหิน
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหัวเขา
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหัวเขาสามัคคี
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
วัดหัวช้าง
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหัวดง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหัวลำ
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
วัดหัวสำโรง(ห้วยสำโรง)
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
วัดหินปักเหนือ
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินปักใหญ่
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินปักทุ่ง
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินสามบ่อ
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
วัดอัมพวัน
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดอัมพวันวนาราม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอัมพุมัญยาราม(ห้วยใหญ่)
ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
วัดอินทราราม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดอุโศกทรงธรรม
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอุดมพัฒนาราม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดอุดมสันติวรรณ
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอุทุมพรวนาราม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
โรงเรียนในลพบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา
โรงเรียนโกษานุสรณ์
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
โรงเรียนโคกสำโรง
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
โรงเรียนโพธิ์นิมิตร
โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา100(บ้านคันนาหิน)
โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม
โรงเรียนขุนรามวิทยา
โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม
โรงเรียนจริยศึกษา
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
โรงเรียนจินดารัตน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
โรงเรียนช่องสาริกา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑พัน๑อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่๑๕๗
โรงเรียนซอย12สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอย16สาย3ซ้าย
โรงเรียนซอย17สาย2ซ้าย
โรงเรียนซอย19สาย2ขวา
โรงเรียนซอย20สาย4ขวา
โรงเรียนซอย26สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอย3สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอย5สาย2ซ้าย
โรงเรียนซอย7สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอยพิเศษสาย4ซ้าย
โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา
โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนทศธรรมศึกษา
โรงเรียนทองทาบพิทยา
โรงเรียนท่าวุ้ง
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
โรงเรียนบรรจงรัตน์
โรงเรียนบ่อทองลพบุรี
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
โรงเรียนบ้านเกาะรัง
โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่134
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านเขาขวาง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาดินทอง
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง
โรงเรียนบ้านเขาตำบล
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
โรงเรียนบ้านเขารวก
โรงเรียนบ้านเขาราบ
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
โรงเรียนบ้านเขาสาริกา
โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
โรงเรียนบ้านเนินทอง
โรงเรียนบ้านเนินสวอง
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสุข
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ
โรงเรียนบ้านโป่งยอ
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนบ้านกระเบากลัก
โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
โรงเรียนบ้านคลอง
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
โรงเรียนบ้านคลองไทรพัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
โรงเรียนบ้านชอนบอน
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านชอนอุดม
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
โรงเรียนบ้านซับโศก
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนบ้านซับกระโดน
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
โรงเรียนบ้านซับจำปา
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
โรงเรียนบ้านซับผาสุก
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงดินแดง
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงมะรุม
โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม
โรงเรียนบ้านดอนดึง
โรงเรียนบ้านดอนทอง
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านดีลัง
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านทะเล
โรงเรียนบ้านทะเลทอง
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่ากรวด
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
โรงเรียนบ้านท่าตะโก
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
โรงเรียนบ้านนาโสม
โรงเรียนบ้านน้ำบ่า
โรงเรียนบ้านน้ำสุด
โรงเรียนบ้านบ่อคู่
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
โรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ
โรงเรียนบ้านบัวชุม
โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบางลี่
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
โรงเรียนบ้านป่าเขว้า
โรงเรียนบ้านพรมทิน
โรงเรียนบ้านพุกะชัด
โรงเรียนบ้านพุม่วง
โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ณบ้านเบิก
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
โรงเรียนบ้านยางโทน
โรงเรียนบ้านยางราก
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
โรงเรียนบ้านลำสนธิ
โรงเรียนบ้านวังเพลิง
โรงเรียนบ้านวังแขม
โรงเรียนบ้านวังไผ่
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
โรงเรียนบ้านสระเตย
โรงเรียนบ้านสระเพลง
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง
โรงเรียนบ้านสันตะลุง
โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู๒๕๐๐)
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองเสมา
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์
โรงเรียนบ้านหนองกลาง
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
โรงเรียนบ้านหนองนางาม
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านหัวลำ
โรงเรียนบำรุงศึกษา
โรงเรียนปิยะบุตร์
โรงเรียนพรหมรังษี
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพระวรสาร
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐
โรงเรียนพัฒนานิคม
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์
โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา
โรงเรียนยางรากวิทยา
โรงเรียนรัตนศึกษา
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา
โรงเรียนวรกิจพิทยา
โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบุรี
โรงเรียนวรพิทยา
โรงเรียนวัดเกตุ
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
โรงเรียนวัดเขาวงกฎ
โรงเรียนวัดเขาสมอคอน
โรงเรียนวัดเขาหนีบ
โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม(หลวงปู่มังอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเทพอำไพ
โรงเรียนวัดเนินยาว
โรงเรียนวัดเนินยาว(สาขาวัดบ้านคลอง)
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
โรงเรียนวัดโคกสลุง
โรงเรียนวัดโคกหม้อ
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโป่งแค
โรงเรียนวัดโป่งน้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนวัดใดใหญ่
โรงเรียนวัดใดยาว
โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
โรงเรียนวัดไผ่แตร
โรงเรียนวัดข่อยใต้
โรงเรียนวัดข่อยกลาง
โรงเรียนวัดคงคาราม
โรงเรียนวัดคลองเม่า
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ
โรงเรียนวัดชีแวะ
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนวัดซับตะกั่ว
โรงเรียนวัดดงแก้ว
โรงเรียนวัดดงน้อย
โรงเรียนวัดดงพลับ
โรงเรียนวัดดงสวอง
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์
โรงเรียนวัดดำรงบุล
โรงเรียนวัดตองปุ
โรงเรียนวัดตะเคียน
โรงเรียนวัดตะลุง
โรงเรียนวัดถนนแค
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
โรงเรียนวัดท่าแค
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท้ายลาด
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
โรงเรียนวัดธรรมิการาม
โรงเรียนวัดน้ำจั้น
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
โรงเรียนวัดบางพึ่ง
โรงเรียนวัดบางพุทโธ
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
โรงเรียนวัดบ้านทราย
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
โรงเรียนวัดป่ากล้วย
โรงเรียนวัดพรหมาสตร์
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
โรงเรียนวัดมหาสอน(ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดมะค่า
โรงเรียนวัดมุจลินท์
โรงเรียนวัดยวด
โรงเรียนวัดยางณรังสี
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดรัมภาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนวัดลาดสาลี่
โรงเรียนวัดวังใต้
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
โรงเรียนวัดศิริบรรพต
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง
โรงเรียนวัดสระตาแวว
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสะแกราบ
โรงเรียนวัดสะพานคง
โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร
โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดสำราญ
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
โรงเรียนวัดหนองเมือง
โรงเรียนวัดหนองแก้ว
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
โรงเรียนวัดหนองคู
โรงเรียนวัดหนองคู
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
โรงเรียนวัดหนองนา
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองพิมาน
โรงเรียนวัดหนองมน
โรงเรียนวัดหนองหลวง
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนวัดห้วยกรวด
โรงเรียนวัดหัวสำโรง
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวิไลวิทยา
โรงเรียนวินิตศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
โรงเรียนหนองรีวิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์
โรงเรียนอารีสวัสดิ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...