ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ,ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่ฮ่องสอน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่ฮ่องสอน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในแม่ฮ่องสอน
วัดเมืองแพม
ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
วัดเมืองปอน
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดแก่นฟ้า
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแพมกลาง
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแพมบก
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่เกาะ
แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ของ
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่คะตวน
สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ต้อบ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดแม่นาเติงใน
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่นาเติงนอก
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ปาง
สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ปิง
แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ละนา
ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ลาหลวง
แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะกึด
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะงา
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะลาบ
แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุ
แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุยะ
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุริน
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดแม่หาร
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดแม่ฮี้
แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดแสนทอง
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดโป่ง
เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดโป่งสา
โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดโพธาราม
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดโวหารคุณ
แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดในสอย
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดใหม่เมืองแปง
เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดไม้ฮุง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดกลาง
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดกลางทุ่ง
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดกองก๋อย
กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดก้ำก่อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดกิตติวงศ์
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดกุงไม้สัก
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดขุ่ม
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดคอนผึ้ง
แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดคะปวงนอก
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดคำใน
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมทอง
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจันทราวาส
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดชัยมงคล
เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดชัยลาภ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดดอนเจดีย์
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดดอยเกิ้ง
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดต่อแพ
แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดทรายขาว
แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดท่าข้ามเหนือ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดท่าข้ามใต้
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดท่าปาย
แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดท่าผาปุ้ม
ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดท่าหินส้ม
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งเมืองปอน
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งเมืองปอน
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งแพม
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งแล้ง
แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งโป่ง
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งกองมู
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งยาว
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดธรรมเจดีย์วนาราม
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดนาจลอง
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดนาปลาจาด
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดนาปู่ป้อม
นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำกัด
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำดิบ
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำฮู
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านแพะ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านใหม่
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านไร่
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านไหม้
แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านกลาง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดประตูเมือง
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดป่าแม่เหมืองหลวง
โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดป่าขาม
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดปางคาม
ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
วัดปางล้อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดปางหมู
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าถ้ำวัว
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าปุ๊
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าฝาง
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดป่าลาน
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าหมาก
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องเหนือ
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องใต้
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดผาผ่า
แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมกิตติ
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมมอญ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดม่วงสร้อย
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดศรีดอนชัย
เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีลาภา
แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
วัดศรีวิชัย
เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดศิลาหลวงเรไร
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง
สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
วัดสบสอย
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดสบหารเหนือ
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดสล่าเชียงตอง
เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดสิทธิมงคล
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดสุพรรณรังษี
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดหมอแปง
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดหมอกจำแป่
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดหลวง
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยเดื่อ
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยขาน
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยทราย
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยผา
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยวอก
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยสิงห์
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยหลวง
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดหัวนา
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดหัวปอน
แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดหางปอน
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วัดอมราวาส
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดอุทธยารมณ์
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
โรงเรียนเสรีวิทยา
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
โรงเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99(บ้านแม่สุยะ)
โรงเรียนขุนยวม
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
โรงเรียนดอนชัยวิทยา
โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที่60
โรงเรียนตชด.บำรุงที่60สาขาบ้านนาหัวแหลม
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
โรงเรียนบ้านเครอะบอ
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
โรงเรียนบ้านเลโคะ
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
โรงเรียนบ้านเสาหิน
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
โรงเรียนบ้านแกงหอม
โรงเรียนบ้านแกงหอมสาขาบ้านม้ง
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
โรงเรียนบ้านแพมบก
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่เงา
โรงเรียนบ้านแม่เงาสาขากองอูม
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง
โรงเรียนบ้านแม่แคะ
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่แพ
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
โรงเรียนบ้านแม่และ
โรงเรียนบ้านแม่โกปี่
โรงเรียนบ้านแม่โข่จู
โรงเรียนบ้านแม่โถ
โรงเรียนบ้านแม่โถใต้
โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
โรงเรียนบ้านแม่กองคา
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
โรงเรียนบ้านแม่กะไน
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
โรงเรียนบ้านแม่ขีด
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
โรงเรียนบ้านแม่งะ
โรงเรียนบ้านแม่จอ
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้
โรงเรียนบ้านแม่ตอละ
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า
โรงเรียนบ้านแม่ปาง
โรงเรียนบ้านแม่ปิง
โรงเรียนบ้านแม่ปิงสาขาบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น
โรงเรียนบ้านแม่ละ
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว
โรงเรียนบ้านแม่ลามา
โรงเรียนบ้านแม่ลาย
โรงเรียนบ้านแม่ลิด
โรงเรียนบ้านแม่สวด
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้สาขาบ้านแม่สะเป่
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ
โรงเรียนบ้านแม่สะกึด
โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด
โรงเรียนบ้านแม่สะงา
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
โรงเรียนบ้านแม่สุ
โรงเรียนบ้านแม่สุริน
โรงเรียนบ้านแม่หลุย
โรงเรียนบ้านแม่หาด
โรงเรียนบ้านแม่หาด
โรงเรียนบ้านแม่หาร
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน
โรงเรียนบ้านแม่ออ
โรงเรียนบ้านแม่ออก
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ
โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง
โรงเรียนบ้านแม่อูคอ
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ฮุ
โรงเรียนบ้านโป่งสา
โรงเรียนบ้านโพซอ
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านไหม้
โรงเรียนบ้านกลอเซโล
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกอกหลวง
โรงเรียนบ้านกองแปใต้
โรงเรียนบ้านกองก๋อย
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ
โรงเรียนบ้านกะริคี
โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ
โรงเรียนบ้านกุงแกงป่าไม้อุทิศที่12
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98
โรงเรียนบ้านขุนแม่เตี๋ย
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
โรงเรียนบ้านขุนวง
โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ
โรงเรียนบ้านขุนสาใน
โรงเรียนบ้านคะปวง
โรงเรียนบ้านคาหาน
โรงเรียนบ้านคำสุข
โรงเรียนบ้านจองคำ
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
โรงเรียนบ้านดงใหม่
โรงเรียนบ้านดงกู่
โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม
โรงเรียนบ้านดอยงาม
โรงเรียนบ้านดอยผีลู
โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
โรงเรียนบ้านท่าสองแควส.บ้านทุ่งรวงทอง
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนาจลอง
โรงเรียนบ้านนาดอย
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมสาขาทุ่งสาแล
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน
โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อสาขาปางตอง
โรงเรียนบ้านบุญเลอ
โรงเรียนบ้านประตูเมือง
โรงเรียนบ้านป่าแก่
โรงเรียนบ้านป่าโปง
โรงเรียนบ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าโปงสาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
โรงเรียนบ้านปางแปก
โรงเรียนบ้านปางคาม
โรงเรียนบ้านปางตอง
โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร
โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ฯสาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่าลาน
โรงเรียนบ้านป่าหมาก
โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา
โรงเรียนบ้านปู่แก้ว
โรงเรียนบ้านผาเยอ
โรงเรียนบ้านผาแดง
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
โรงเรียนบ้านผามอน
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านพะมอลอ
โรงเรียนบ้านพัฒนา
โรงเรียนบ้านฟักทอง
โรงเรียนบ้านมโนรา
โรงเรียนบ้านม่วงสร้อย
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
โรงเรียนบ้านรักไทย
โรงเรียนบ้านละอูบ
โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ
โรงเรียนบ้านวนาหลวง
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง
โรงเรียนบ้านสบเมย
โรงเรียนบ้านสบแพม
โรงเรียนบ้านสบป่อง
โรงเรียนบ้านสบสอย
โรงเรียนบ้านสบสา
โรงเรียนบ้านสบหาร
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง
โรงเรียนบ้านส่อแบะ
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสาม
โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง
โรงเรียนบ้านหนองม่วน
โรงเรียนบ้านหมอแปง
โรงเรียนบ้านหมากพริก
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน
โรงเรียนบ้านห้วยโผ
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง
โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะ
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
โรงเรียนบ้านห้วยขาน
โรงเรียนบ้านห้วยงู
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำส.บ้านห้วยช่างเหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
โรงเรียนบ้านห้วยผาและห้องเรียนบ้านห้วยสลอบ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยฟาน
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงส.บ้านแม่เลาะ
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
โรงเรียนบ้านห้วยวอก
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
โรงเรียนบ้านห้วยห้าสาขาบ้านห้วยห้าใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
โรงเรียนบ้านห้วยฮี้
โรงเรียนบ้านหว่าโน
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ
โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านหัวปอน
โรงเรียนบ้านหัวลา
โรงเรียนบ้านอมพาย
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือสาขาบ้านอุมดาใต้
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
โรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนพุทธเกษตร
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
โรงเรียนรักษ์ไพรวิทยา
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา
โรงเรียนล่องแพวิทยา
โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ
โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่29)
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ แม่ฮ่องสอน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...