ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ มุกดาหาร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ มุกดาหาร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ มุกดาหาร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มุกดาหาร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ มุกดาหาร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ มุกดาหาร ,ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มุกดาหาร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด มุกดาหาร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด มุกดาหาร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ มุกดาหาร

ร้านดอกไม้ มุกดาหาร บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ มุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน มุกดาหาร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ มุกดาหาร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ มุกดาหาร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด มุกดาหาร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในมุกดาหาร
วัดเกษมสุข
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเกษมสุข
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดเฉลิมชัย
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเทพชุมนุม
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดเทพนิมิตร
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเบญจพรรณวนาราม
ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดเวฬุวนาราม
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเวฬุวัน
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเวฬุวัน
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดเวฬุวัน
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดเวินไชยมงคล
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดเสียวสวาสดิ์
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเหมืองป่า
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเหล่าแขมทองวนาราม
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดเหล่าต้นยม
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดเหล่าหลวง
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดแก้งนาง
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดแจ้ง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดแจ้ง
บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดแสงสว่าง
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดโคกป่าหวาย
น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
วัดโนนศรี
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโนนสว่าง
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดโนนสวาท
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดโนนสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ไทร
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ไทร
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ไทร
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดโพธิ์คำ
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดโพธิ์ชัย
หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ชัย
ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรี
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรี
หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรี
ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรี
น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแดง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีพันธ์
ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศิลา
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์สว่าง
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดโพนทอง
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพนทอง
บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดโพนสว่าง
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดโพนสว่าง
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดโพนสว่าง
โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
วัดโมลีมงคลวนาวาส
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดโสการาม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโสมนัสวิหาร
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโสมมนัสสถาน
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดไขแสง
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดไชยวาส
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดไตรภูมิ
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดไผ่ล้อม
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกกกอก
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดกกตูม
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดกลางสนาม
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดกาญจนประดิษฐ์
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดการุณทราวาส
บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
วัดกุดแข้
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกุดโง้งน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกุดโง้งน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดขอนแก่น
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดขัวสะพานภู
คำบก คำชะอี มุกดาหาร
วัดขัวสูง
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดคามวาสี
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดคามวาสี
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดคามวาสี
บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
วัดคำเขือง
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำเม็ก
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำแสนสุข
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดคำบง
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดคำสายทอง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำอาฮวน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดจอมศรี
ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดจันโทวาส
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดจันทรประดิษฐาราม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดจันทราราม
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดจิตตสามัคคี
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดจุฬาวิเวก
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดฉิมพลีวัน
โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
วัดชัยเสก(ชัยเสกมงคล)
บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดชัยภูมิ
บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดดอนสวรรค์
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดดอยสิงห์
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดด่านฆ้องมุกดาวาส
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดทรายไหลแล้ง
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดทรายทอง
บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดท่าดอนตาล
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดท่าห้วยคำ
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดธรรมบาล
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดธรรมรังษี
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดธรรมรังษี
ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
วัดนรวราราม
โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
วัดนาคำน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาจาน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาตาลศีลาวาส
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดนาทามวนาวาส
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดนามนวราราม
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดนาสีนวน
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาหลวงอุดมธรรม
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดนาอุดมวนาราม
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดนิเวศวิหาร
ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดนิคมเกษตร
ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดนิรมิตร(ตาดแคน)
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบรรพตคีรี
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดบรรพตมโนรมย์
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบวรพินิจชัย
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดบางทรายใหญ่
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบ้านใหม่
ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดบุ่งอุทัย
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบุบผาราม
หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
วัดบุปผาลี
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบูรพานอก
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดปทายวัน
ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดประดิษฐาราม
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดประดิษฐาราม
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดประสิทธิ์ทรงธรรม
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดป่าเทพสิทธานุสรณ์
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าแก้ว
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดป่าแสนวิไล
คำบก คำชะอี มุกดาหาร
วัดปากช่อง
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดป่าข่า
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดป่าคำน้ำบุ้น
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าคำสร้อย
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดป่าถ้ำผาภูธรรม
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าป่งขาม
ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดป่าภูถ้ำนก
พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดป่าวิเวก
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดป่าศิลาวิเวก
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าสามัคคี
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าสุภัททาราม
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดป่าหนองบอน
บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
วัดป่าหนองบุดดา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าห้วยสิริขันธ์
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดป่าหวาย
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดปุญญานุสรณ์
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดผาน้ำหยาดทิพยาราม
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดผาพยอม
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดพระพุทธบาทดงหลวง
พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดพระศรีมหาโพธิ์
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดพิจิตรสังฆาราม
โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
วัดพุทโธธัมมธโร
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดพุทธนคราภิบาล
น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดภูเขาวง
บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดภูกำพร้า
พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดภูคำผักกูด
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดภูถ้ำช้าง
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดภูผาผึ้ง
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดภูผาหอมถาวราราม
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดภูมุกดาวาส
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดภูล้อม
บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
วัดภูวงสายนิมิตรไมตรี
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดภูหล่มขุม
ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดภูหินเรือ
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมโนภิรมย์
ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดมโนศิลา
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดมงคลโสภา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมงคลจินดาราม
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมงคลนิมิต
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดมณีรัตนาราม
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมหาวนาราม
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมะนาว
พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดมัชฌันติการาม
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดมัชฌิมาวาส
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดมาลัยวัลย์
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมาลา
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมุจจลินทร์
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมุจลินทร์
โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
วัดมุณีศรีเจริญ
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดยอดแก้ว
เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดย้อมพัฒนา
ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
วัดราษฎร์บำรุง
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
วัดราษฎร์อำนวย
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดรุกขวนาราม
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดละดาวัลย์
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดลัฎฐิกวัน
ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดวรวิหาร
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดวารีวรวิหาร
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดวิศิษฐ์ชยาราม
บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
วัดศรีเจริญ
ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดศรีโพธิ์ไทร
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีโพธิ์ไทร
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีโพนทอง(วัดศรีโพธิ์ทอง)
โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีไคร
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีไครทุ่ง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีจอมแก้ว
คำบก คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีจอมพล
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีจอมมณี
โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีจันทร์
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีจันทราวาส
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีจำปา
ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
วัดศรีชมชื่น
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีชมชื่น
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีชมภู
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีฐาน
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีฐานธรรมิการาม
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีดาจันทร์
เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีทองธรรม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีทองปาน
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดศรีนวนบุปผาราม
เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีนันทาราม
บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
วัดศรีนาราม
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดศรีบัวบาน
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
คำบก คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีบุญสงฆ์
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีประทุม
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคล
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคล
หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
วัดศรีมงคลเหนือ
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคลใต้
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมณี
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีมุกดาหาร
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีรัตนาราม
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีลาวิเวก
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดศรีวิชัย
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดศรีวิธัญญา
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีษะตะพาน
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสว่าง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสว่างธรรมาราม
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีสว่างอารมณ์
โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสวาสดิ์
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดศรีสะอาดสงคราม
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสำราญ
คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสุมังคล์
เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีสุมังค์วนาราม
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสุริยาราม
โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศรีสุวรรณาราม
ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
วัดศรีอ้อมแก้ว
คำบก คำชะอี มุกดาหาร
วัดศรีอุบล(ศรีอุบลวนาราม)
หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
วัดศาลาดวิหาร
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศาลาวิเวก
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดศิลาลัย
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสมดีใน
โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสมดีนอก
โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสมสะอาด
บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดสระบัว
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสระบัว
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสระพังทอง
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสวนตาล
โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสว่าง
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสว่างเวฬุวัน
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดสว่างชมพู
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างบุรมณ์
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างป่งเชือก
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดสว่างวงศ์
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสว่างวราราม
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสว่างอารมณ์
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างอารมณ์
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสว่างอารมณ์
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสะพังทอง
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสังวรณ์
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสามัคคี(สามัคคีธรรม)
โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
วัดสามัคคีธรรม
บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
วัดสิงห์คีรีวัน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสุทธารมณ์
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุนทราราม
นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุรัตนาราม
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุริโยวาท
ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุวรรณธาราม
นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุวรรณประดิษฐ
กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดสุวรรณาราม
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดสุวรรณาราม
บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
วัดหนองแคน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดหนองกระโซ่
หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดห้วยทราย
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
วัดหินกอง
กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
วัดหินขัน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอนุกชาติ
บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดอรัญญวาสี
โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วัดอรัญญวาสี
ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
วัดอรัญญะวาสี
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญาวาส
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรุณรังษี
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรุณรังษี
ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วัดอรุณรัศมี
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรุณสว่าง
หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
วัดอัมพวันทอง
หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
วัดอัมมิกาวาส
โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
วัดอาภิรมย์
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอิทสวาสดิ์
บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
วัดอินทรนิมิตร
บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
วัดอุดมธรรมคุณ
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
โรงเรียนในมุกดาหาร
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)
โรงเรียนเมืองใหม่
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
โรงเรียนชุมชนโพนทราย
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
โรงเรียนชุมชนนาโสก
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยสาขาหนองลำดวน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
โรงเรียนบ้านเปียด
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
โรงเรียนบ้านเหล่าดง
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
โรงเรียนบ้านแก้ง1
โรงเรียนบ้านแก้ง2
โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม
โรงเรียนบ้านแก้งนาง
โรงเรียนบ้านแก้งนาบอน
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านโคก1
โรงเรียนบ้านโคก2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
โรงเรียนบ้านโคกหินกอง
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนเกษม
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนศรี
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
โรงเรียนบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านโพนไฮ
โรงเรียนบ้านโพนไฮสาขาบ้านโคกยาว
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านโสก
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ
โรงเรียนบ้านกกตูม
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
โรงเรียนบ้านกุดแข้
โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
โรงเรียนบ้านขัวสูง
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคันแท
โรงเรียนบ้านคำเขือง
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านคำไหล
โรงเรียนบ้านคำดู่
โรงเรียนบ้านคำนางโอก
โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านคำบง1
โรงเรียนบ้านคำบง2
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย
โรงเรียนบ้านคำผึ้ง
โรงเรียนบ้านคำพอก1
โรงเรียนบ้านคำพอก2
โรงเรียนบ้านคำพี้
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
โรงเรียนบ้านคำอาฮวน
โรงเรียนบ้านคำฮี
โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
โรงเรียนบ้านชะโนด1
โรงเรียนบ้านชะโนด2
โรงเรียนบ้านซ่ง
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงมอน
โรงเรียนบ้านดงยาง1
โรงเรียนบ้านดงยาง2
โรงเรียนบ้านดงหลวง
โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านดานคำ
โรงเรียนบ้านด่านมน
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านตูมหวาน
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านท่าไค้
โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ
โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านนาโด่
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย
โรงเรียนบ้านนากอก
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2
โรงเรียนบ้านนาคำหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านนาดี2
โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท
โรงเรียนบ้านนาตะแบง1
โรงเรียนบ้านนาตะแบง2
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านนาป่ง
โรงเรียนบ้านนาปุ่ง
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านนายอ
โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
โรงเรียนบ้านนาสะโน
โรงเรียนบ้านนาหนองแคน
โรงเรียนบ้านนาหลวง1
โรงเรียนบ้านนาหลวง2
โรงเรียนบ้านนาหลัก
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาหัวภู
โรงเรียนบ้านนาหินกอง
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู2501
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง
โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านบะ
โรงเรียนบ้านบาก1
โรงเรียนบ้านบาก2
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
โรงเรียนบ้านป่งเปือย
โรงเรียนบ้านป่งโพน
โรงเรียนบ้านป่งขาม
โรงเรียนบ้านป่าเตย
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านป่าพยอม
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านพรานอ้น
โรงเรียนบ้านพังคอง
โรงเรียนบ้านภู
โรงเรียนบ้านภูแผงม้า
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
โรงเรียนบ้านภูล้อม
โรงเรียนบ้านภูวง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงหัก
โรงเรียนบ้านมะนาว
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังไฮ
โรงเรียนบ้านวังนอง
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านสองคอน
โรงเรียนบ้านสานแว้
โรงเรียนบ้านสามขัว
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองกระยัง
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองคอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์
โรงเรียนบ้านหนองหนาว
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยกอก1
โรงเรียนบ้านห้วยกอก2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
โรงเรียนผาเทิบวิทยา
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนมุกดาลัย
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทย
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา
โรงเรียนสยามกลการ4
โรงเรียนสยามกลการ5
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
โรงเรียนห้วยตาเปอะ
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลสุพร
โรงเรียนอุดมวิทย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ มุกดาหาร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...