ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ นครนายก สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครนายก
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครนายก) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครนายก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ นครนายก ,ร้านดอกไม้ นครนายก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นครนายก(18A-1811)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18A-1811
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครนายก(18A-1806)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18A-1806
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครนายก(18A-1802)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18A-1802
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครนายก(18A-1801)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18A-1801
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครนายก(18B-0945)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18B-0945
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครนายก(18B-0944)
(เฉพาะจังหวัดนครนายกเท่านั้น )
รหัส 18B-0944
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครนายก
บริการส่งดอกไม้ นครนายก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครนายก )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครนายก เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครนายก ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครนายก

ร้านดอกไม้ นครนายก บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครนายก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครนายก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครนายก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครนายก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครนายก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในนครนายก
วัดเกาะโพธิ์
เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
วัดเกาะกระชาย
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดเกาะกา
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดเกาะทอง
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดเกาะหวาย
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดเข็มทอง
บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
วัดเขาแดง
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาคอก
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดเขาชะโงก
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาทุเรียน
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาน้อย
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขานางบวช
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาพระ
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาราชสีห์
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดเขาส่องกล้อง
เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
วัดเขาสามหลั่น
ป่าขะ บ้านนา นครนายก
วัดเขาหัวนา
เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
วัดเจดีย์ทอง
ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วัดเชี่ยวโอสถ
องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
วัดเตยน้อย
บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
วัดเนินสะทอน
โคกกรวด ปากพลี นครนายก
วัดเนินสะอาด
ป่าขะ บ้านนา นครนายก
วัดเนินหินแร่
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดเบญจภาศ
ปากพลี ปากพลี นครนายก
วัดเลขธรรมกิตติ์
บางอ้อ บ้านนา นครนายก
วัดเลาคา
โคกกรวด ปากพลี นครนายก
วัดเอกฉัตร
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดเอี่ยมประดิษฐ์(ป่าส้าน)
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดแขมโค้ง
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดแหลมไม้ย้อย
พิกุลออก บ้านนา นครนายก
วัดโคกกรวด
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดโคกลำดวน
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดโคกสว่าง
นาหินลาด ปากพลี นครนายก
วัดโคกสว่าง
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดโคกสำโรง
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดโบสถ์เจริญธรรม
ทองหลาง บ้านนา นครนายก
วัดโบสถ์การ้อง
ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดโพธิ์แทน
โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
วัดโพธิ์ไทร
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดโพธิ์งาม
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดโพธิ์ทอง
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดโพธินายก
นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
วัดโพธิ์ปากพลี
ปากพลี ปากพลี นครนายก
วัดโพธิ์ศรี
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดโสภาประชาสรรค์
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดใหญ่โพธาราม
ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
วัดใหญ่ทักขิณาราม
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดใหม่โคกสำโรง
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดใหม่บำเพ็ญผล
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดใหม่พงษ์โสภณ
บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
วัดไม้รวก
บ้านนา บ้านนา นครนายก
วัดกระดาน
พิกุลออก บ้านนา นครนายก
วัดกลางโสภา
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดกลางคลอง30
บางปลากด องครักษ์ นครนายก
วัดกลางดอน
ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
วัดกุฎีเตี้ย
อาษา บ้านนา นครนายก
วัดกุฏิการาม
ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
วัดกุดตะเคียน
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดขุมข้าว
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดคลอง14
คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
วัดคลอง24(สามัคคีธรรม)
ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
วัดคลอง31
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดคลองเทพโลก
บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
วัดคลองโพธิ์
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดคลองใหม่
โคกกรวด ปากพลี นครนายก
วัดคลองตะเคียน
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดคีรีวัน
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดจันทร์เรือง
บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
วัดจินดาราม
เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
วัดช้าง
บ้านนา บ้านนา นครนายก
วัดชำนาญรังสรรค์
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดดง
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดดงแขวน
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดดงละคร
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดดอนเปร็ง
พิกุลออก บ้านนา นครนายก
วัดดอนยอ
ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
วัดตะเคียนทอง
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดตำหนัก
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดตุมภรณ์รังษี
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดถ้ำสาริกา
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดทวีพูลรังสรรค์
ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
วัดทองจรรยา
บ้านนา บ้านนา นครนายก
วัดทองย้อย
บ้านนา บ้านนา นครนายก
วัดทองหลาง
ทองหลาง บ้านนา นครนายก
วัดท่าแดง
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดท่าข่อย
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดทางกระบือ
บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส
หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
วัดท่าช้าง
ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วัดท่าซุง
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดท่าด่าน
หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
วัดท่าทราย
ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
วัดท่าทราย
ทองหลาง บ้านนา นครนายก
วัดท่าประดิษฐ์
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดท่ามะปราง
นาหินลาด ปากพลี นครนายก
วัดธรรมปัญญา
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดธรรมสโรชวนาราม
บึงศาล องครักษ์ นครนายก
วัดนางหงษ์
ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วัดนาบุญ
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดนาหินลาด
นาหินลาด ปากพลี นครนายก
วัดบางปรัง(นางปรัง)
ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
วัดบางปลากด
บางปลากด องครักษ์ นครนายก
วัดบางหอย
ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
วัดบางอ้อใน
บางอ้อ บ้านนา นครนายก
วัดบ้านใหม่
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดบ้านขาม
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดบ้านคลอง
ทองหลาง บ้านนา นครนายก
วัดบ้านดง
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดบ้านบุ่ง
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดบ้านพร้าว
บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
วัดบ้านพริก
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดบ้านวังรี(วังทิพย์พันธาราม)
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดบุ่งเข้สุขาราม
หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
วัดบุ่งกระเบา
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดบุญเขตร์
บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
วัดบุญนาครักขิตาราม
นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
วัดบุหย่อง
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดบุหัวแหวน
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดปทุมวงษาวาส
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดประชานิมิต
บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
วัดประชาราษฎร์บำรุง(หนองแฟบ)
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดประสิทธิเวช
บางปลากด องครักษ์ นครนายก
วัดปากคลองพระอาจารย์
บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
วัดป่าขะ
ป่าขะ บ้านนา นครนายก
วัดป่าศรีถาวรนิมิต
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดฝั่งคลอง
เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
วัดพรหมเพชร
โคกกรวด ปากพลี นครนายก
วัดพรหมมหาจุฬามณี
ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
วัดพระโต
อาษา บ้านนา นครนายก
วัดพราหมณี
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดพลอยกระจ่างศรี
บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
วัดพิกุลแก้ว
พิกุลออก บ้านนา นครนายก
วัดมงคลถาวร
ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
วัดมณีวงค์
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดรังษีโสภณ
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดรางตะเคียน
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ชุมพล องครักษ์ นครนายก
วัดลำบัวลอย
ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
วัดวังไทร
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดวังกระโจม
ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วัดวังดอกไม้
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดวังตูม
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดวังบัว
พิกุลออก บ้านนา นครนายก
วัดวังปลาจีด
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดวิหารขาวเจติยาราม
อาษา บ้านนา นครนายก
วัดศรีเมือง
นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
วัดศรีกระอาง
เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
วัดศรีจุฬา
ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
วัดศรีนาวา
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดศรีมงคล
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดศรีสุวรรณ
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดสบกเขียว
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดสมบูรณ์สามัคคี
เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
วัดส้มป่อย
นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
วัดสมอบุญคง
บ้านนา บ้านนา นครนายก
วัดสวนหงษ์
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดสว่างอารมณ์
องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
วัดสะแกซึง
เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
วัดสะพาน
อาษา บ้านนา นครนายก
วัดสันตยาราม
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
บางปลากด องครักษ์ นครนายก
วัดสันติวัฒนาราม
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดสาริการาม
หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
วัดสีนวนประชาราม
เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
วัดสุตธรรมาราม
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดสุนทรพิชิตาราม
พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
วัดสุวรรณ
สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดสุวรรณศิริ
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดหนองเคี่ยม
ป่าขะ บ้านนา นครนายก
วัดหนองเตย
พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วัดหนองแฟบ
บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
วัดหนองโพธิ์
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดหนองคันจาม
บ้านพริก บ้านนา นครนายก
วัดหนองจิก
ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
วัดหนองทองทราย
ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
วัดหนองบัวขอน
ปากพลี ปากพลี นครนายก
วัดหนองรี
บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
วัดหนองสองห้อง
โคกกรวด ปากพลี นครนายก
วัดหนองหัวลิงใน
หนองแสง ปากพลี นครนายก
วัดห้วยโรง
เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
วัดหุบเมย
หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
วัดอรุณฉายาราม
บางปลากด องครักษ์ นครนายก
วัดอรุณรังษี
บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
วัดอัมพวัน
บางอ้อ บ้านนา นครนายก
วัดอารีราษฎร์
ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
วัดอำภาศิริวงศ์
องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
วัดอินทาราม
นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
วัดอินประชาราม
ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
วัดอุดมธานี
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
โรงเรียนในนครนายก
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
โรงเรียนเหลียนหัว
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว)
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
โรงเรียนตลาดสี่แยก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดเกาะหวาย
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดพราหมณี
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านกลางคลอง30
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
โรงเรียนบ้านคลอง1
โรงเรียนบ้านคลอง14
โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านคลอง23
โรงเรียนบ้านคลอง24
โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา)
โรงเรียนบ้านคลอง30
โรงเรียนบ้านคลอง31
โรงเรียนบ้านคลอง33
โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองหกวา
โรงเรียนบ้านชวดบัว
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน
โรงเรียนบ้านชะวากยาว
โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
โรงเรียนบ้านปลายคลอง22
โรงเรียนบ้านปากคลอง17
โรงเรียนบ้านปากคลอง31
โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
โรงเรียนบ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหัวหมอน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
โรงเรียนวังดอกไม้
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
โรงเรียนวัดเกาะกา
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
โรงเรียนวัดเข็มทอง
โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเนินสะอาด
โรงเรียนวัดเนินหินแร่
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
โรงเรียนวัดแขมโค้ง
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
โรงเรียนวัดโคกลำดวน
โรงเรียนวัดโคกสว่าง
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ
โรงเรียนวัดกุฏิการาม(สามัคคีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
โรงเรียนวัดคีรีวัน
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
โรงเรียนวัดทองจรรยา
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าชัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าด่าน
โรงเรียนวัดท่าทราย
โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)
โรงเรียนวัดท่ามะปราง
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
โรงเรียนวัดนาหินลาด
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก
โรงเรียนวัดบางปรัง
โรงเรียนวัดบางหอย
โรงเรียนวัดบ้านพริก
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
โรงเรียนวัดพรหมเพชร
โรงเรียนวัดพราหมณี
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดลำบัวลอย
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดวังตูม
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
โรงเรียนวัดวังปลาจีด
โรงเรียนวัดวังยายฉิม
โรงเรียนวัดศรีจุฬา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
โรงเรียนวัดสบกเขียว
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8
โรงเรียนวัดหนองคันจาม
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองรี
โรงเรียนวัดหุบเมย
โรงเรียนวัดอรุณรังษี
โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
โรงเรียนวันครู2504
โรงเรียนสาริกา
โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
โรงเรียนหัวเขาแก้ว
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลคุณากร
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ นครนายก เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...