ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ นครปฐม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครปฐม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครปฐม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครปฐม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ นครปฐม ,ร้านดอกไม้ นครปฐม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5175)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5175
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5172)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5172
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5171)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5171
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5170)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5170
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5167)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5167
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5166)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5166
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5165)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5165
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5164)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5164
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5162)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5162
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5155)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5155
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5154)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5154
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5151)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5151
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5149)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5149
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5134)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5134
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5132)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5132
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5117)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5117
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5116)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5116
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19C-5114)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19C-5114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19A-1929)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19A-1929
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1924)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1924
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1923)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1923
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1920)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1920
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1906)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1906
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1904)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1904
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครปฐม(19B-1901)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครปฐม
บริการส่งดอกไม้ นครปฐม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครปฐม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครปฐม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครปฐม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครปฐม

ร้านดอกไม้ นครปฐม บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครปฐม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครปฐม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครปฐม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครปฐม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในนครปฐม
วัดเกษตราราม
ไทรงาม บางเลน นครปฐม
วัดเกษมสุริยัมนาถ
บางเลน บางเลน นครปฐม
วัดเกาะแรด
บางปลา บางเลน นครปฐม
วัดเกาะวังไทร
ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม
วัดเชิงเลน
บางช้าง สามพราน นครปฐม
วัดเดชานุสรณ์
ยายชา สามพราน นครปฐม
วัดเทพนิมิต
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วัดเทียนดัด
บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
วัดเนินพระ
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดเพลินเพชร
กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
วัดเลาเต่า
ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
วัดเวฬุวนาราม
ลำพญา บางเลน นครปฐม
วัดเสถียรรัตนาราม
ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
วัดเสนหา
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดแค
วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม
ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดแหลมมะเกลือ
สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
วัดโคกเขมา
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดโคกพระเจดีย์
โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
วัดโฆสิตาราม
บางเลน บางเลน นครปฐม
วัดโบสถ์
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดโพธิ์งาม
กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
ไทรงาม บางเลน นครปฐม
วัดโพรงมะเดื่อ
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดใหม่
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่ปิ่นเกลียว
นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดใหม่สุคนธาราม
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่สุประดิษฐาราม
นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่ห้วยลึก
สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดไทยาวาส
ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
วัดไทร
ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
วัดไผ่จรเข้
ไทรงาม บางเลน นครปฐม
วัดไผ่รื่นรมย์
กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
วัดไผ่ล้อม
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดไผ่สามตำลึง
ไทรงาม บางเลน นครปฐม
วัดไผ่หูช้าง
ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
วัดไร่เกาะต้นสำโรง
พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดไร่แตงทอง
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
วัดไร่ขิง
ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
วัดกกตาล
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดกงลาด
ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม
วัดกลางคูเวียง
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดกลางบางแก้ว
นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
วัดกลางบางพระ
บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
วัดกำแพงแสน
ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
วัดคลองเสมียนตรา
บางภาษี บางเลน นครปฐม
วัดคลองอ้อมใหญ่
อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
วัดคอกช้าง
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดงิ้วราย
งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
วัดจินดาราม
ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
วัดชุมนุมศรัทธา
บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
วัดญาณเวศกวัน
บางกระทึก สามพราน นครปฐม
วัดดงเกตุ
สามพราน สามพราน นครปฐม
วัดดอนเตาอิฐ
สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
วัดดอนขนาก
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดดอนตูม
สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
วัดดอนทอง
ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
วัดดอนพุทรา
ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
วัดดอนยอ
ดอนตูม บางเลน นครปฐม
วัดดอนยายหอม
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดดอนสามสิบ
หินมูล บางเลน นครปฐม
วัดดอนหวาย
บางกระทึก สามพราน นครปฐม
วัดตะโกสูง
สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
วัดตาก้อง
ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดตุ๊กตา
บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
วัดทรงคนอง
ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
วัดท้องไทร
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดทะเลบก
กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
วัดทัพยายท้าว
หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดทัพหลวง
ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดท่าเสา
ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
วัดท่าใน
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่ากระชับ
ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่าข้าม
ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
วัดท่าตำหนัก
ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่าพูด
ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
วัดทุ่งกระพังโหม
กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
วัดทุ่งน้อย
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดทุ่งผักกูด
ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม
วัดทุ่งพิชัย
ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
วัดทุ่งรี
ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดทุ่งสีหลง
ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
วัดธรรมศาลา
ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดนครชื่นชุ่ม
กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
วัดนราภิรมย์
นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
วัดน้อยเจริญสุข
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดนิยมธรรมวราราม
ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
วัดนิลเพชร
นิลเพชร บางเลน นครปฐม
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม
บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
วัดบอนใหญ่
บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
วัดบ่อน้ำจืด
ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
วัดบัว
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดบัวปากท่า
นิลเพชร บางเลน นครปฐม
วัดบัวหวั่น
บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
วัดบางเลน
บางเลน บางเลน นครปฐม
วัดบางแก้ว
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดบางแขม
บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดบางไผ่นารถ
บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
วัดบางช้างเหนือ
คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
วัดบางช้างใต้
บางช้าง สามพราน นครปฐม
วัดบางน้อยใน
บางหลวง บางเลน นครปฐม
วัดบางปลา
บางปลา บางเลน นครปฐม
วัดบางพระ
บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดบางภาษี
คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
วัดบางหลวง
บางหลวง บางเลน นครปฐม
วัดบ้านกล้วย
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดบ้านยาง
บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดปทุมทองสุทธาราม
ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
วัดประชานาถ
ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดประชาราษฎร์บำรุง
รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม
วัดปรีดาราม
คลองจินดา สามพราน นครปฐม
วัดปลักไม้ลาย
ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดผาสุการาม
บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
วัดพระงาม
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์
พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดพระอมรพิสัย
นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
วัดพะเนียงแตก
มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดพุทธธรรมรังษี
ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดพุทธาราม
บางปลา บางเลน นครปฐม
วัดมงคลประชาราม
คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
วัดม่วงตารศ
ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
วัดมะเกลือ
คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
วัดมะขาม
พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
วัดรัตนรังสี
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดรางไทร
บางภาษี บางเลน นครปฐม
วัดรางกระทุ่ม
บางภาษี บางเลน นครปฐม
วัดรางกำหยาด
บางภาษี บางเลน นครปฐม
วัดรางปลาหมอ
สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดรางสระกะเทียม(ใหม่ดอนทราย)
สระกระเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม
สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
วัดราษฎร์สามัคคี
บางหลวง บางเลน นครปฐม
วัดละมุด
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดลัฎฐิวนาราม
บางหลวง บางเลน นครปฐม
วัดลาดปลาเค้า
บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดลาดสวาย
บางภาษี บางเลน นครปฐม
วัดลาดสะแก
ดอนตูม บางเลน นครปฐม
วัดลาดหญ้าแพรก
สระกระเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดลาดหญ้าไทร
ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดลานแหลม
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดลานคา
ดอนตูม บางเลน นครปฐม
วัดลานตากฟ้า
ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดลำเหย
ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
วัดลำพญา
ลำพญา บางเลน นครปฐม
วัดลำลูกบัว
ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
วัดวังเย็น
วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดวังกล่ำ
บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
วัดวังตะกู
วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดวังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
วัดวังน้ำขาว
คลองจินดา สามพราน นครปฐม
วัดศรีประชาวัฒนาราม
บางปลา บางเลน นครปฐม
วัดศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
วัดศรีวิสารวาจา
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดศรีษะทอง
ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
วัดศาลาตึก
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
วัดศิลามูล
หินมูล บางเลน นครปฐม
วัดศีศะพรหม(ทุ่งฟักพรหม)
หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดสรรเพชญ
ยายชา สามพราน นครปฐม
วัดสระกะเทียม
สระกระเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดสระน้ำส้ม
ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดสระพัง
ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
วัดสระมงคล
สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
วัดสระสี่เหลี่ยม
ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
วัดสระสี่มุม
สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม
วัดสวนหมาก
ยายชา สามพราน นครปฐม
วัดสว่างชาติประชาบำรุง
กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
วัดสว่างอารมณ์
ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดสว่างอารมณ์
นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
วัดสองห้อง
ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดสะแกราย
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดสัมปตาก
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดสัมปทวน
วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
วัดสามกระบือเผือก
สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดสามง่าม
สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
วัดสามพราน
สามพราน สามพราน นครปฐม
วัดสาลวัน
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วัดสำโรง
วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
วัดสิงห์
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
วัดสี่แยกเจริญพร
หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
วัดสุขวราราม
ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
วัดสุขวัฒนาราม
บางระกำ บางเลน นครปฐม
วัดสุวรรณรัตนาราม
ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดสุวรรณาราม
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วัดหทัยนเรศวร์
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วัดหนองเสือ
หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหนองแหน
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหนองโพธิ์
ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองกระโดน
บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองกระพี้
บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม
วัดหนองกร่าง
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองขามพัฒนา
ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองงูเหลือม
หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหนองจิก
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองดินแดง
หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหนองปลาไหล
ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
วัดหนองหมู
สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม
วัดหลวง
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดห้วยจระเข้
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดห้วยตะโก
พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
วัดห้วยผักชี
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
วัดห้วยพระ
ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
วัดห้วยพลู
ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
วัดห้วยม่วง
กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
วัดหว้าเอน
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดหอมเกร็ด
หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
วัดหัวถนน
ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
วัดอ้อน้อย
ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
วัดอ้อมใหญ่
อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
วัดอุดมสิทธิกุล
นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
โรงเรียนในนครปฐม
โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา
โรงเรียนเจี้ยนหัว
โรงเรียนเดชอนุสรณ์
โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนคลองทางหลวง
โรงเรียนคลองบางกระทึก
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา
โรงเรียนตลาดเกาะแรต
โรงเรียนตลาดเจริญสุข
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
โรงเรียนธรรมาภิสมัย
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนบวรธนวิทย์
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
โรงเรียนบ้านแจงงาม
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
โรงเรียนบ้านคลองโยง
โรงเรียนบ้านคลองใหม่
โรงเรียนบ้านคลองจินดา
โรงเรียนบ้านคลองตัน
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านคอวัง
โรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนซาก
โรงเรียนบ้านดอนทอง
โรงเรียนบ้านดอนทอง
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านท่าตลาด
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
โรงเรียนบ้านนาสร้าง
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
โรงเรียนบ้านบ่อพลับ
โรงเรียนบ้านบัวแดง
โรงเรียนบ้านบางเตย
โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบางประแดง
โรงเรียนบ้านบางม่วง
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
โรงเรียนบ้านปากหว้า
โรงเรียนบ้านพาดหมอน
โรงเรียนบ้านมาบแค
โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านรางมูก
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
โรงเรียนบ้านลาดหลวง
โรงเรียนบ้านลานแหลม
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
โรงเรียนบ้านลำพยา
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
โรงเรียนบ้านสามแก้ว
โรงเรียนบ้านสามพราน
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเขมร
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองปรง
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองพงนก
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
โรงเรียนบ้านห้วยปลากด
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
โรงเรียนบำรุงวิทยา
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
โรงเรียนปรกแก้ววิทยา
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนภัทรบุตร
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
โรงเรียนวัดเกาะแรต
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
โรงเรียนวัดเทียนดัด
โรงเรียนวัดเลาเต่า
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
โรงเรียนวัดโคกเขมา
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร)
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
โรงเรียนวัดไทยาวาส
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
โรงเรียนวัดไร่ขิง
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนวัดกกตาล
โรงเรียนวัดกงลาด
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
โรงเรียนวัดกำแพงแสน
โรงเรียนวัดงิ้วราย
โรงเรียนวัดจินดาราม
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
โรงเรียนวัดดอนขนาก
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยายหอม
โรงเรียนวัดดอนหวาย
โรงเรียนวัดตะโกสูง
โรงเรียนวัดตาก้อง
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
โรงเรียนวัดทรงคนอง
โรงเรียนวัดท้องไทร
โรงเรียนวัดทะเลบก
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนวัดท่าเสา
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร)
โรงเรียนวัดท่าพูด
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย
โรงเรียนวัดทุ่งรี
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
โรงเรียนวัดนิลเพชร
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
โรงเรียนวัดบอนใหญ่
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
โรงเรียนวัดบัวปากท่า
โรงเรียนวัดบัวหวั่น
โรงเรียนวัดบางแขม
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
โรงเรียนวัดบางน้อยใน
โรงเรียนวัดบางปลา
โรงเรียนวัดบางพระ
โรงเรียนวัดบางภาษี
โรงเรียนวัดบางหลวง
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดบ้านหลวง
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
โรงเรียนวัดประชานาถ
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดปรีดาราม
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
โรงเรียนวัดผาสุการาม
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
โรงเรียนวัดม่วงตารศ
โรงเรียนวัดมะเกลือ
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดลาดสะแก
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
โรงเรียนวัดลานคา
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
โรงเรียนวัดลำเหย
โรงเรียนวัดลำพญา
โรงเรียนวัดลำลูกบัว
โรงเรียนวัดวังเย็น
โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
โรงเรียนวัดศิลามูล
โรงเรียนวัดศีรษะทอง
โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)
โรงเรียนวัดสระกะเทียม
โรงเรียนวัดสระพัง
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสองห้อง
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดสาลวัน
โรงเรียนวัดสำโรง
โรงเรียนวัดสุขวราราม
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองกระพี้
โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดหนองดินแดง
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองศาลา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนวัดห้วยตะโก
โรงเรียนวัดห้วยผักชี
โรงเรียนวัดห้วยพระ
โรงเรียนวัดห้วยพลู
โรงเรียนวัดห้วยม่วง
โรงเรียนวัดหว้าเอน
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
โรงเรียนวัดหุบรัก
โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนสกลวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
โรงเรียนสว่างวิทยา
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
โรงเรียนสาครวิทยา
โรงเรียนสาธิตวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสุพิทยานุกูล
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา
โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล
โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี
โรงเรียนอนุบาลชโลทร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา
โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ นครปฐม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...