ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ นครราชสีมา ,ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0763)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0760)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0759)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0731)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0725)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0720)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0714)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0713)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0709)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0708)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครราชสีมา(21D-0707)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา
บริการส่งดอกไม้ นครราชสีมา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ นครราชสีมา บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครราชสีมา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครราชสีมา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครราชสีมา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครราชสีมา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในนครราชสีมา
วัดเกรียม
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเก่างิ้ว
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดเก่าตาดำ
สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเก่าประตูชัย
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดเก่าประสุข
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเก่าสะแกราช
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเก่าหนองบัววง
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดเกาะ
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเกาะแก้วคงคาราม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกาะท่าลาด
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเกาะอุทการาม
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกิดแก้วนิมิต
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขว้า
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาไทรสายัณห์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขากระโดนวนาราม
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขากะจะ
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาจันทร์หอม
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาซับพงโพด
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดเขาซาด
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเขาตะกุดรัง
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดเขาน้อยคงคาราม
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาน้อยมูลบน
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดเขาพญาปราบ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเขาภูหลวง
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงเหนือ
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงเหนือ
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงใต้
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวงน้อย(หนองบอน)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวันชัยนวรัตน์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเจตุพน(ลาดบัวขาว)
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเจริญธรรม
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดเจริญพรต
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
วัดเจริญราษาฎร์บำรุง
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเจริญศรี
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดเจริญสุข
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดเจริญสุคันธาราม
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดเชตุดรวนาราม
เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
วัดเดิ่นเห็ดหิน
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเดิม
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดเตยกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดเตาเหล็ก
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดเทพคงคา(หนองแวง)
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดเทพนิมิตรวิทยาราม
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทพมงคล
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเทพสถิต
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทพาลัย
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดเทวรูปทรงธรรม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย
เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเพิก
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย(บ้านเพียไซย์)
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดเมตตาราษฎร์
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดเมืองเก่า
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดเมืองเก่า
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดเมืองโดน
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองไผ่
หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเมืองคง
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดเมืองดู่
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองที
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดเมืองนาท
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดเมืองยาง
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเมืองสูง
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
วัดเย้ยตะแบง
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดเลิศนิมิตร
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเลิศสวัสดิ์
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเลียบ
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดเลือดไทย
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเวฬุวัน
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดเวฬุวัน
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเสลา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดเสลาวุฑฒาราม
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดเสิงสาง
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดเหมต่ำ
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดเหมสูง
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดเหมืองตะโก
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดเหมืองลี่
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหมือดแอ่
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหล่า
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดเหวปลากั้ง
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแก่งกลางดง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแก้งสนามนาง
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดแก่นท้าว
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดแจ้งใน
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดแจ้งนอก
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดแจ้งบ้านหัน
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดแฉ่ง
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดแดนสงบอาสภาราม
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดแสงสว่างวนาราม
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดแสนสุข
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดแสนสุข
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดแหลมทอง
ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโกรกเดือนห้า
สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโกรกช้างน้อย
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดโกรกตะหนอด
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดโกรกลึก
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโกรกสำโรง
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดโกรกสำโรง
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดโกรกหิน
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโกศลสิตาราม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโคก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกเกษม
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกเตาเหล็ก
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโคกเปราะหอม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกเสี่ยว
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดโคกแขวน
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกแขวน(บ้านโคกแขวน)
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโคกแปะ(ชัยมงคลธรรม)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดโคกแฝก
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโคกโภคา
ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโคกใบบัว
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกกรวด
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกกระเบื้อง
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดโคกกระชาย
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกกลาง
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกกลาง
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกกะพี้
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกขาม
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโคกคูขาด
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโคกดู่
สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโคกตลาด
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโคกตะพาบ
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดโคกน้อย
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดโคกน้อย
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกประดู่
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโคกปะกั๊ก
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกพรม
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโคกพรม
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกพระ
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดโคกพระ
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกมะกอก
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกรักษ์
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกล่าม
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกล่าม
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโคกศิลา
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกศีรสะเกษ
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสง่า
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกสะอาด
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโคกสันติสุข
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโคกสามัคคีเก่า
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกสำราญ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสำราญ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสี
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสุภาราม
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดโคกสูง
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโคกสูง
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโคกสูง
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโคกสูง
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโคกสูง
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกหนองไผ่
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกหินช้าง
สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโค้งกระโดน
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดโค้งกระชาย
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโค้งตะคร้อ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโค้งยาง
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโชติการาม
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโต่งโต้น
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโตนด
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโตนด
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโตนด
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโนน(บ้านโนนวัด)
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนเกษตร
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนเจริญ
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดโนนเพชร
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนเมือง
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเมือง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนเสมา
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดโนนเสลา
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนเสว
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนเสี้ยว
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดโนนแดง
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดโนนแต้
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนแต้ว
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนแปะ
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนแหน
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดโนนโชงโลง
ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนโบสถ์
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโนนไทย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระโดน
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโนนกระพี้
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนกระหาด
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนกระหาด
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนขี้เหล็ก
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนขี้ตุ่น
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนขุนชัย
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนคราม
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนค้อ
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดโนนค่า
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนค่าง
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโนนซาด
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนดู่
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดโนนดู่
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนตะกั่ว
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนตาเถร
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดโนนตากลาง
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนตาพรม
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดโนนตาล
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนตาล
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโนนตาล(บ้านโนนตาล)
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนตำหนัก
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดโนนตูม
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนทอง
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดโนนทอง
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดโนนทอง
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนทอง
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนทองหลาง
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดโนนนาการุณย์
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนประดู่
โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
วัดโนนปอแดง
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนผักชี
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนพะไล
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนพิมาน
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนม่วง
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนม่วง
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนมะเกลือ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนมะเฟือง
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนมะกอก
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนระเวียง
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนรัง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนรัง
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโนนรังน้อย
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนรังปอแดง
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดโนนลอย
กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
วัดโนนลาว
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนสง่า
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์
ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์
สามเมือง สีดา นครราชสีมา
วัดโนนสะพานหิน
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนสะอาด
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนสาวเอ้
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโนนสำโรง
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนสำราญ
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโนนสีฟัน
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดโนนสูง
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนสูง(โนนเมือง)
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดโนนหญ้าคา
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนหญ้านาง
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหนองกก
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหมัน
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโนนหมัน
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนหมัน
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนหวาย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนหินขาว
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดโบสถ์
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโบสถ์คงคาล้อม
กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
วัดโป่งตาลอง
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโป่งบูรพาราม
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโป่งวัวแดง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโปร่งสนวน
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดโพธาราม
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดโพธิ์
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดโพธิ์เตี้ย
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองปัก
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เย็น
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ไทรงาม
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโพธิ์งาม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์งามหนองกุง
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ตาสี
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโพธิ์นิมิตร
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ปรือแวง
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโพธิ์ร้าง
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรี
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดโพนไพล
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดโพนทราย
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพนทอง
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
วัดโศกน้อย
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโศกรวก
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโสกแซง
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดโสกงูเหลือม
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโสกน้ำขุ่น
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโสงหนองบวั
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดโสนันทาราม
โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
วัดใหญ่สีคิ้ว(ใหญ่)
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดใหญ่สุขัง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหญ่สูงเนิน
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่เกษม
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่เจริญสุข
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข)
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิ์งาม
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิสัตว์
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่กลอ
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่คลองยาง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดใหม่จำปา
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่ชัยพฤกษ์
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่ด่านขุนทด
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่นารี
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดใหม่บ้านดอน
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดใหม่ประชาราม
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่ประตูชัย
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่พนมไพร
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่พัฒนา
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่พุทไธจารย์
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่รวมจิต
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่รุ่งอรุณ
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่ศรีสุข
หนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์จริง
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดใหม่สระประทุม
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่สันติ
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคีธรรม
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สำโรง
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่สีคิ้ว
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดใหม่สุขาราม
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทร
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทริการาม
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่หนองกก
ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่หนองดุม
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่หนองบอน
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่หนองบัวรี
ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่หนองม้า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่อ่างห้วยยาง
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดใหม่อินทราราม
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดไชยมงคล
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดไตรรัตน์
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไทยเดิมผดุงธรรม
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไทยสามัคคี
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดไทรโยง
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดไทรโยง
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดไทรงามศิริมงคล
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดไทรทอง
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดไผ่นกเขา
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดไผ่น้อยดงเย็น
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดไผ่สีสุก
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดไพ
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดไพล
ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดไฟไหม้
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดไม้เสี่ยว
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดไร่แหลมทอง
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดไร่อ้อย
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดกรรณิการาม
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดกระเบื้องใหญ่
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเบื้องน้อย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเพรา
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดกระเสียว
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกระโดน
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระดาน
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกระถิน
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดกระทอน
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดกระทุ่มโพรง
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกระทุ่มราย
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระสัง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดกฤษณา
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกลางดง
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกลางปักธงชัย
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดกลางวังน้ำเขียว
ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดกลางอุ่มจาน
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดกลึง
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดกอก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดกอก
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดกองพระทราย
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดกะชอน(ราษฎร์สโมสร)
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดกะพี้
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดกำปัง
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดเวียน
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดเวียน
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดโบสถ์
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดกุดขมิ้น
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดคล้า
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกุดจอกใหญ่
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดจอกน้อย
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดจิก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดจิก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดจิก
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดชนวน
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกุดตาดำ
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
วัดกุดน้อย
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกุดนางทอหูก
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดน้ำใส
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดปลาเข็ง
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดปลาฉลาด
บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดกุดพิมาน
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดม่วง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดสระแก้ว
วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดกุดสวาย
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดหัวช้าง
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดหิน
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุ่มพะยา
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดกุสุมภ์สัทธาราม
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดกู่ศิลาขันธิ์
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดขนงพระเหนือ
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระใต้
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระกลาง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนายดี
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขาม
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดขามเฒ่า
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามเตี้ย
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดขามเวียน
ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดขามใต้
ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดขามขุนร่ม
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดขามชั่งโค
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามทะเลสอ
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดขามน้อย
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดขามป้อม
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดขามหนองปืด
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดขุนละคร
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคงคาวนาราม
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดคนชุม
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดครบุรี
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดครึมม่วง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดคลองเดื่อ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองเตย
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองเสือ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองแคเหนือ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองแคใต้
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองไทรสิทธาราม
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดคลองกี่
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองกุ่ม
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองดินดำ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองตะแบก
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดคลองตะคร้อ
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองตาลอง
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองทุเรียน
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองบง
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองพลู
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองม่วง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองยาง
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดคลองยาง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองลึก
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองส่งน้ำ
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดคลองสมบูรณ์
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองสะท้อน
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองหินปูน
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองหินลาด
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคล้า
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอนเมือง
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดคอนน้อย
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอหงษ์
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอหนองบัว
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดค้างพลูเหนือ
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดค้างพลูใต้
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดค่ายทะยิง
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคำช้อย
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคีรีวันต์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีศรีรัตนาราม
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคี
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคีธรรม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคึมมะอุ
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดคึมมะอุ
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคึมหญ้านาง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดคุ้มครอง
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดคูเมือง
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดคูขาด
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดงิ้ว
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดจงกอ
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจระเข้หิน
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดจอมศรี
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดจะบู(บ้านจะบู)
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจังหรีด
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดจันดุม
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดจันทนไชยศรี
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดจันทนาราม
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดจันทร์
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดจันทราราม
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจันทราราม
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดจันทึก
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดจันอัด
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดจารย์ตำรา
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดจิตตสามัคคี
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดจินดาราม
ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
วัดจิราธิวัฒน์
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดช่องแมวหนองยาง
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดช่องโค
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดช่องอู่
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดช่อระกาวราราม
ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม
ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
วัดชัยมงคล
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดชัยมงคล
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดชัยศรีคณาราม
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดชัยศิริสังฆาราม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดชัยสวรรค์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดช้างทอง
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดชายพะเนา
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดชีวาน
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดชีวึก
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับเจริญ
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับเศรษฐี
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับใต้
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับใต้คุณาราม
กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดซับก้านเหลือง
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับตะคร้อ
ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดซับน้อย
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับน้ำเย็น
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับพลู
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับพลูใหญ่(ซับพลู)
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดซับยาง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับระวิง
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับลังกา
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดซับสวอง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับหวาย
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดซับหวาย
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซ่าเลือด
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดซาด
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดญานโสถิตวนาราม
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดฐานราษฎร์ดำรง
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดดงเค็ง
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดดงใหญ่
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดดงน้อย
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดดงพลอง
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดดงพลอง
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดดงหนองไผ่
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดดอนเกตุ
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนเขว้า
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนเปล้า
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนแซะ
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนแต้ว
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนแร้ง
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่)
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดดอนไผ่
สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดดอนไพล
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนกลอย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนกลาง
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดดอนกอก
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนขวาง
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดดอนขุนสนิท
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนคนฑา
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนชมพู
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนตะแบง
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนตะหนิน
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนตัดเรือ
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนตำแย
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนทอง
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนทะแยง
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดดอนทะยิง
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนท้าว
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนป่าโอป(ป่าโอป)
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดดอนผวา
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนพราหมณ์
ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนพะงาด
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดดอนม่วง
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนม่วง
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนมะเกลือ
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดดอนมะเหลื่อม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนมุกมัน
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนยาว
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนยาวใหญ่
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนยาวน้อย
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนวัว
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนวัว
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดดอนสระจันทร์
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนหัน
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนอีลุ่ม
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดด่านเกวียน
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดด่านเกวียน
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านใน
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านกรงกราง
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านกะตา
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดด่านคนคบ
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านจาก
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านช้าง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดด่านติง
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านทองหลาง
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านนอก
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านอุดม
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดดำเนินสถิต
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดต้นทองน้ำเมา
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดตลาดแค
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดตลาดไทรเก่า
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดตลาดชุมพวง
ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดตลาดประดู่
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดตลิ่งชัน
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดตลุกน้ำขาว
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดตลุกผักไร
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดตลุกสาหร่าย
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดตะเคียน
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดตะเคียนทอง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะเภาหนุน
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดตะแกรง
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดตะโก
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดตะโกโคก
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตะกุด
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุด
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุดเครือปลอก
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดตะขบ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ(บ้านตะคร้อ)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดตะคลองแล้ง
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคลองหลง
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคองเก่า
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดตะบอง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะปัน
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะลุกแจง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะหลุกพลวง
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง)
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดตาเงิน
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดตากิ่ม
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดต่างตา
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดตาจั่น
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตาชู
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตาลโหรน
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดตำแย
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดตำแย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดถนนโค้ง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดถนนคต
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดถนนถั่ว
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดถนนนางคลาน
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดถนนนาดี
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดถนนวารี
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนหัก
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดถนนหักใหญ่
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถนนหักน้อย
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถั่วแปบ
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดถ้ำเขาวง
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเทพนิมิต
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเพชรพิมาน
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำไก่แก้ว
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำไตรรัตน์
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำซับมืด
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำปิ่นแก้ว
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพระธาตุ
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพระสิวลี
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำศิลาทอง
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำอุดมสุข
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทรงธรรม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดทรัพย์อุดมธรรม
หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
วัดทรายทอง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทองธรรมาราม
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดทองพนมวัน
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดทองสุวรรณ
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดทองหลาง
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดทองหลาง
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดทองหลาง
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดทองหลางใหญ่
โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
วัดทองอ่อนสามัคคี
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทะเล
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดทับควาย
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดทับช้าง
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดทับมะขาม
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดทับรักษ์
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดทัพรั้ง
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม
กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
วัดท่าแดง
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าโป่ง
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดท่ากระทุ่ม
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่ากระสัง
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่าขี้เหล็ก
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดท่างอย
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่าช้าง
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่าตะแบก
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดท่ามะนาว
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะปรางค์
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะยม
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดท่าลาดขาว
ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดท่าลี่
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดท่าวังไทร
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดท่าศิลาอาสน์
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดท่าหลวง
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าอ่าง
ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
วัดทำนบพัฒนา
หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
วัดทุ่งกระโดน
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดทุ่งข้าวฟาง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทุ่งจาน
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดทุ่งตะเคียน
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดทุ่งมน
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดทุ่งรวงทอง
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดทุ่งรี
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดทุ่งสะแบง
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดทุ่งอรุณ
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดธรรมจักรเสมาราม
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดธรรมวงศาวาส
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดธรรมาภิรตาราม
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดธารน้ำตก(หลังเหว)
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธารอุทุมพร
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธำรงวนาราม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดธีรพงษาวาส
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดนกออก
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนอก
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดน้อยกุดคล้า
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดน้อยสุขัง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนันทวัน
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดนาแค
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนาแค(ทุ่งสว่างนาแค)
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดนาใหญ่
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดนากลาง
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดนางเหริญ
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนางรำ
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดนางออ
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดนางิ้ว
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดนามาบ
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดนารากอรพิมพ์
อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
วัดนารายณ์
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดน้ำฉ่า
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดน้ำบ่าวนาราม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดน้ำพุ
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดน้ำอ้อม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดนิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม)
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิคมคณาราม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิคมผัง16
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิคมวุฒิศาสน์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิมิตรประชาราม
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดบรมคงคา
ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
วัดบรมถาวร
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบันไดม้า
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบัว
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบัวใหญ่
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้าน(บ้านวัด)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดบ้านเก่า
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเกาะ
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านเขื่อน
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเดื่อชุมพร
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านเตย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านเตย
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านเสมา(เสมาน้อย)
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเสว
โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
วัดบ้านเหนือ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเหล่า
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านเหลื่อม
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านแก
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านแปรง
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านแฝก
สามเมือง สีดา นครราชสีมา
วัดบ้านโกรก
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านโคกสะอาด(ศรีสง่าโคกสะอาด)
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบ้านโคกหนองแวง
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านโจด
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านโจด
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านโต้น
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านโนน
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดบ้านโนนกอก
สามเมือง สีดา นครราชสีมา
วัดบ้านโนนระเวียง(ศรีวิไลวนาราม)
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดบ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสายทอง)
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านโนนหอม
สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านโสกรัง
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านใหญ่
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่(บ้านใหญ่)
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านไร่
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านไร่
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านกรูด
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านกอก
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขาม
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านขี้เหล็ก(มหาศรีสวัสดิ์ยาราม)
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขี้ตุ่น
ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขุย
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดบ้านคลองทราย
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบ้านคล้า
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านคู
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านคู
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านคูเมือง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว(งิ้วใหม่)
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านจอก
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจาน
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจาบ
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านซาด
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านซิน
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซึม
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านดงบัง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านดอน
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านดอน
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านดอน(ดอนใหญ่โพธิ์งาม)
กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านดอนใหญ่
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านตาล
ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบ้านตาลพัฒนา
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านตูม
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดบ้านตูม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านนา
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านนา
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านนา
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบ้านนางแก้ว(โนนนางแก้ว)
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดบ้านนาสุทธาวาส
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านบัลลังก์
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านบุ
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านบุเจ้าคุณ
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบ้านประคำ(ประคำอารามศรี)
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านปรางค์(ปรางค์สง่าวราราม)
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านป่าตะแบง
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านฝาง
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านฝ้าย
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านพระ
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านพระ
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านพระ
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านพร้าว
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านม่วง
ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านยาง
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดบ้านระไหว
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านละเลิงหิน
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดบ้านลำประโคนเหนือ
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านลุงตามัน
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านวังยายทอง(วังยายทอง)
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดบ้านวังหมี
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบ้านสระครก
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านส่อง
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านสามเมือง
สามเมือง สีดา นครราชสีมา
วัดบ้านหนองกระทุ่ม
หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านหนองขอน
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบ้านหนองต้อ
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดบ้านหนองบัว(หนองบัวละคร)
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหนองหญ้าขาว
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดบ้านหนองหว้า
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
วัดบ้านหนองหว้าเอน
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านหนุก
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านหมัน(ชัยมงคล)
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดบ้านหลุง
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหลุ่ง
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านห้วย
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านห้วยยาง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านหัวสระ
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบ้านหาญ
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหิงห้อย
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดบ้านหินลาด(โจดหินลาด)
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดบ้านอ้อ
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบำรุงธรรม
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบำรุงวรรณาราม
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบิง
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดบิง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบึง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบึงแสนสุข
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบึงไทย
ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดบึงตะโก
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบึงทับช้าง
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบึงทับปรางค์
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงบริบูรณ์
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดบึงปรือ
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดบึงพระ
ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงสง่า
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบึงสาร
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบึงอ้อ
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดบุ
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดบุเขว้า
หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
วัดบุใหญ่
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบุไผ่
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบุ่ง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบุ่งเตย
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุ่งตะแบก
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบุ่งลำใย
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบุญญาราม
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบุญฤทธิ์
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุญส่งอนุสรณ์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดบุญสถิตย์
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบุตานนท์
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดบุปผาราม
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบุยายแลบ
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดบุละกอ
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบุหว้า
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดบุหัวช้าง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบูรพ์
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดบูรพาพิมล
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดปทุมคงคาราม
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
วัดปทุมทอง
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดปทุมทองวนาราม
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดปทุมวนาราม
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดปทุมวัน
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดประโดก
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดประชาไทย
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดประชาคมาราม
ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดประชาชุมพร
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดประชานิมิตร
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดประชาวาส
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดประชาสามัคคี
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดประชุมเทวาวาส
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดประดู่งาม
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดประทาย
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดประมวลราษฏร์
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดประสงค์พัฒนา
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดปรางค์
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดปรางค์(ปรางค์น้อย)
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดปรางค์เมืองเก่า
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดปรางค์พะโค
กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
วัดปราสาท
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดปราสาท
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดปราสาท
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดปริยัติไพศาล
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดปลักแรต
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดปลายดาบ
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปอแดง
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปอบิด(บ้านปอบิด)
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดปอพราน
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดปะคำ
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
วัดป่าเขาใหญ่
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าเขาคงคา
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดป่าเวฬุวัน
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าแดนสงฆ์
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดป่าโคกสระน้อย
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าไผ่แดง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าคลองขุนเทียน
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าคิรีวัลย์
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดปางแก
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางแจ้ง
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางอโศก
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าจักราช
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดป่าฉัตรมงคล
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าช้าโนนกุ่ม
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดป่าตอง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าติกขาราม
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดป่าธรรมิการาม
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดป่าประชาชื่น
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดป่าประชาธรรมนิคม
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าประชาสันต์
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดป่าปรางค์ทอง
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดป่าปัญญาคุณ
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดป่าพันชนะ
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม
สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดป่าภูหายหลง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป้ายอุบล
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดป่ารัง
ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาธรรม
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาราม
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดป่าศิริวันบรรพต
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าสภาพรมหิศราราม
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดป่าสมานสามัคคี
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าสันติ
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดป่าสาละวัน
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดป่าหนองตาล
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดป่าหนองปลิง
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดป่าหวาย
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดป่าหินลาด
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าหิมพานต์
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดป่าอภัยวัน
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดป่าอำนวยผล
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าอิสสริการาม
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดผ่านศึกอนุกูล
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดฝาผนัง
เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
วัดฝายโบสถ์
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดพงษ์ศรีพรหม
หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดพนมวันทน์
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพบสุข
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพรแก้ว
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดพรหมปกาศิต
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพรหมราช
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพรหมวิหาร
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพระเพลิง
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์มหาราช
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพระบึง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระปรางค์สีดา
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดพระวังหาร
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดพฤกษาศิลาอาสน์
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
วัดพลกรัง
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพลจลก
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลสงคราม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลับ
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพลับทอง
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดพลับพลา
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดพะไล
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพังเทียม
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
วัดพัฒนาราม
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดพัดทะเล
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพันชนะ
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดพันดุง
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดพันธ์สงวน
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพายัพ
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพิกุลทอง
ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดพิมพาราม
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพิศาลคนาราม
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดพิสิฐบูรพาราม
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดพุดซา
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดพุทธนิคม
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพุทรา
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดพุทราพัฒนาราม
กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
วัดพุปลาไหล
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดภูเขาลาด
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดภูหลวงพรหมวาส
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมกุฎคีรีวัน
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมงคลราษฎร์บำรุง
หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดมงคลวารี
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดมงคลสามัคคี
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดมงคลหัตถีสันติวาส
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดมนต์มาวาส
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดม่วง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดม่วง
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมหาชัยวนาราม
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมหาอิสิวนาราม
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดมอจะบก
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดมอตะเคียน
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมอสูง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมอสูง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะเกลือ
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะเกลือ
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะเกลือเก่า
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะเกลือใหม่
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะเริง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะเริงใหญ่
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดมะเริงน้อย
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดมะกอก
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดมะขามเฒ่า
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดมะขามน้อย
ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะค่า
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดมะค่า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะค่า
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมะค่าโพรง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมะค่าดอนทะยิง
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะค่าระเว
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดมะระ
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะรุม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะรุม
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมาบกราด
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดมาบกราด
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมาบตะโกเอน
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดมาบประดู่
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดมาบมะค่า
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดมิตรภาพวนาราม
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมุ่งวทาราม
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดยองแยง
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดยางใหญ่
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดยางกระทุง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดยางน้อย
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดรวง
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดระเริง
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดรังกาใหญ่
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดราชดำเนิน
หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดราชสีมา
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดราษฎร์เจริญธรรม
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดราษฎร์สุนทร
หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดราษฏร์บำรุง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดราษฏร์ประดิษฐ์
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดลองตอง
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดละเลิงพิมาน
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดละโว้
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดละกอ
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดละลม
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดละลมโพธิ์
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดละลมหม้อ
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดลำเชิงไกร
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดลำโพง
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดลำตะพานหิน
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำทองหลาง
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำบ้านใหม่
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดลำประโคน
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดลุงเขว้า
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดวชิราลงกรณวราราม
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังเพิ่ม
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังเรือ
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดวังโป่ง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวังโพธิ์
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดวังโพน
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดวังกรวด
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดวังกะโล่
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังกะทะ
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังคล้า
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดวังตะเคียน
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดวังตะแบก
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดวังน้ำเขียว
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดวังน้ำโตน(น้ำโทน)
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดวังพิกุลทอง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังม่วง
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดวังม่วง
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดวังมะนาว
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังรางใหญ่
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังรางน้อย
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังวารี
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดวังวารีวน
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดวังสีสด
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังหิน
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดวารีสุทธาราม
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวิเวกวนาราม
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดวิเวกวาโย
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดวิเวการาม
หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศรัทธาสามัคคี
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดศรีไพโรจน์
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีชมภู
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดศรีชลสินธ์
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดศรีนิมิต
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดศรีบุญญาราม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีปทุมาราม
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศรีพุทธาราม
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดศรีมงคล
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีลำพอง
บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดศรีวนาราม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดศรีษะละเลิง
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศรีษะสิบ
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศรีสำราญ
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีสุข
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดศรีสุภณ
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีอัมพร
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดศาลา
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดศาลาเย็น
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศาลาดิน
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดศาลาทอง
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศาลาลอย
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศาลาลอย
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศาลาหนองขอน
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดศิมาลัยทรงธรรม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศิริเฉลียง
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดศิริโพธิ์ทอง
ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิริโภคาภิรมย์
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิริจุมาภิรมย์
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิริชัย
ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิริบ้านไร่
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดศิริมงคล
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมงคล
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดศิริมงคลชัย(โคกสะอาด)
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมงคลบุญญาราม
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิลาร่วมสามัคคี
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศิลาราษฎร์บำรุง
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดศีรษะช้าง
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดศูนย์กลาง
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสง่าโนนหาด
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสง่าท่าเรือ
กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสง่าวนาราม
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสนวน
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสนุ่นงิ้ว
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดส้ม
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดส้มกบงาม
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสมอราย
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสมานมิตร
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดสมุทรการ
แชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดสระเกษ
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสระเพลง
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระเพลง
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสระแก้ว
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสระแก้ว
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสระแจง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสระไผ่
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสระขี้ตุ่น
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระจรเข้
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระจรเข้
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระจันทร์
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดสระซาง
ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสระตอง
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระตะเคียน
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสระตะเฆ่
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระนันทวัน
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระน้ำเที่ยง
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดสระน้ำใส
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสระบัว
โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสระบัวเกลื่อน
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสระปทุม
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสระปทุมวนาราม
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดสระประดู่
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดสระประดู่
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสระประทีป
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสระประทุม
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสระพรวน
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดสระพระ
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
วัดสระพัง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระพัง
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระมะค่า
หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสระว่านพระยา
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดสระสี่เหลี่ยม
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดสลักใด
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสวนป่าพุทธธรรม
หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสวนพริกไทย
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสว่างชุมพวง
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างนางโท
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสว่างบูรพาราม
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสว่างมหาโพธิ์
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างวนาราม
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสว่างศรีโพธยาราม
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างศรีสุขาราม
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสว่างสามัคคี
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสว่างสำโรง
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างหนองแวง
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดสว่างอากาศ
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสหมิตรวนาราม
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดสองคร
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสองพี่น้อง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสองห้อง
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสอยดาว
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสะแก
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสะแกแสง
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสะแกงาม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสะพาน
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดสะพานหิน
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดสังฆชินาราม
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
วัดสันติกาวาส(หัวตะพาน)
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสันติสีลาราม
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสามัคคี
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรมาราม
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสามัคคีมาบกราด
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
วัดสามัคคีวราราม
ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดสามัคคีสโมสร
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดสายชนวน
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสายออ
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสารธรรมมาราม
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดสารภี
สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสาหร่าย
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสำโรง
ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดสำโรง
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดสำโรง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสำโรงเหนือ
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดสำนักตะคร้อ
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดสำนักพิมาน
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสำพะเนียง
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดสิงหวนาราม
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสิทธาราม
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดสิริธรรมคุณ
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสีจาน
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดสีมุมเหนือ
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสีมุมใต้
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสีมุมบูรพาราม
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสีสุก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดสีสุก
สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสุกศรีงาม
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุขไพบูลย์
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสุขวัฒนาราม
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุขาพิริวนาราม
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดสุขาวดี
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสุชัยคณาราม
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสุทธจินดา
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสุทธิการาม
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดสุนทราวาสวนาราม
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสุมังคลาราม
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดสุริยาเย็น
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสุวรรณาราม
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสุสาน
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสูงจอหอ
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหงษ์
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหงษ์สระวนาราม
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหงษาราม
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหญ้าคาเหนือ
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคาใต้
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองเข้
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองเครือชุด
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองเจ้าเรือน
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองเดิ่น
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองเต็ง
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองเต็ง
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
วัดหนองเต่า
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองเป็ดน้ำ
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองเป็น
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองเมา
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองเรือ(วิศิษฎ์ธรรมาราม)
เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองเสือบอง
อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองแก
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองแขม
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดหนองแคทราย
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองแจง
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองแดง
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดหนองแดง
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองแดง
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองแดง
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองแปลน
ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองแมว
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองแวง
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองแวง
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองแวง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแวง
ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองแวง
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองแวง
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหนองแวงน้อย(หนองแวง)
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดหนองแสง
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองแสง
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแสง
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองแหน(หนองแสน)
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโจด
ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองโจด
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโดน
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองโน
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองโบสถ์
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองโป่ง
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์นามาบ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโสน
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองโสน
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโสน
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองโสมง
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหนองโองนาคาราม
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองไข่น้ำ
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองไข่ผำ
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองไทร
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองไทร
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองไทร
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองไทร
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่(บ้านหนองไผ่)
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ล้อม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองไร่
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองไร่
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองกก
ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองกก
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกก
หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองกก
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองกก(บ้านหนองกก)
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองกรวด
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมเหนือ
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมใต้
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่มเตียน
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองกระสัง
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกราด
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกลางดอน
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกอก
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองกะโตวา
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกะจะ
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองขนาก
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองขวาง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองขาม
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองขาม
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองขามน้อย
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองขามนาดี
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองขุ่น
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองขุยคูเมือง
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองคล้า
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองคอกควาย
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองค่าย
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคึม
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคุ้ม
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองคู
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคู
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองจรเข้หิน
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองจอก
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองจอก
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองจอก
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองจอก(ชัยมงคล)
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองจะบก
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองจะบก
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
วัดหนองจันสอน
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองจาน
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองจาน
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองจาน
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองจาน
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองจิก
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองช้างตาย
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองชุมแสง
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองซ่อม
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองซำ
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองด่านช้าง
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองดุม
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองตอ
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตอ(ซับหินแก้ว)
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองตะกู
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตะครอง
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองตะครอง
หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองตะคลอง
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก
หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก
หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองตาแก้ว
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตาแมน
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองตาโยย
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองตาโล
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองตาคง
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองตาด
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองตาดใหญ่
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
วัดหนองทุ่ม
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองนกกวัก
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองนกคุ่ม
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองนกคู่
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองนมนาง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองนา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองนา
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองนาดี
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองนาดี
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองบง
สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองบง
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดหนองบง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบง
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองบง
โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองบอน
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองบัว
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองบัว
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองบัว(ปทุมอรัญญคีรี)
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวกระจาย
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวกลาง
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวตะเกียด
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวตะแบง
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวทอง(ปทุมวารี)
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองบัวทุ่ง
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวน้อย
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองบัวยอดแก้ว
คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวรอง
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองบัวลอย
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบัวลาย
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองบัวศาลา
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองบึง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบุไทย
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองบุญนาค
หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
วัดหนองประดู่
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรึก
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองปรือแก้ว
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองปรือโป่ง
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดหนองปรือสมอ
สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองปรู
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองปล้อง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองผักไร
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองผือ
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวงใหญ่
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลอง
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองพะยอม
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองพะลาน
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองพังโพด
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองมโนรมย์
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองม่วงช่างพิมพ์
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดหนองม่วงตาฮิง
ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองม่วงบูรพาราม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองม่วงหวาน
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองมะเขือ
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองมะค่า
แชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองมะค่า
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองม้า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองยาง
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดหนองยาง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองยายเทียม
หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
วัดหนองยารักษ์
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองระเวียง
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองระเวียง
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองรัง
แชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองรังกา
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองราง
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองรี
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองละมั่ง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองล้างช้าง
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองลูกควาย
แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองศาลา
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองสนวน
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองสรวง
หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองสลักได
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองสองห้อง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองสะแบง
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองสาย
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองสาร
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองสาระเสร็จ
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองสาหร่าย
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองหญ้างาม
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองหมาก
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองหลักศิลา
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองหอย
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดหนองหอย
หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
วัดหนองหัวแรต
แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองหัวฟาน
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองห่าง
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองหิน
แชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองหิน
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองอ้อ
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองอ้อ
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดหนองออก
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหนองอ้ายอู๊ก
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหน้าพระธาตุ
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหมื่นไวย
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหมูสี
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหลวงราชบำรุง
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหลักร้อย
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหลักร้อย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดหลังเขา
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหลุ่งจาน
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหลุ่งตะเคียน
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหลุ่งประดู่
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหลุมเงิน
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมปูนปัญญาวาส
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยเจริญ
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
วัดห้วยแก้วสันติธรรม
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยแถลง
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดห้วยโจด
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยไผ่
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยไห
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดห้วยคร้อ
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยจรเข้
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยดินดำ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยตะแคงเหนือ
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดห้วยตะคร้อ
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยทราย
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดห้วยทราย
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดห้วยน้อย
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดห้วยน้ำเค็ม
บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดห้วยบง
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยพรหม
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดห้วยม่วง
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดห้วยลุง
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดห้วยสะแกราช
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยสามขา
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
วัดห้วยหุงเกลือ
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
วัดหอกลอง
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดหันเตย
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดหันห้วยทราย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหัวโกรก
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่
หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
วัดหัวนา
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหัวนา
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหัวนาคำ
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
วัดหัวป้าง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวละเลิง
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหัวสะพาน
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดหัวหนอง
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหัวอ้อ
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหิงห้อย
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดหินเพิง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินเพิงเหนือ
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินเพิงใต้
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินแห่
สีดา สีดา นครราชสีมา
วัดหินโคน
จักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหินดาด
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินดาด
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินตั้ง
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหินตั้ง
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดหินมงคล
สีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดหินหล่อง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดอโสการาม
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดอรัญญาวาส
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดอรัญพรหมาราม
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดอัมพวัน
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดอัมพวัน
สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดอัมพวันไชยมาตร
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
วัดอัมพวันถาวร
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดอัมพวันศรีสง่า
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอ่างซับประดู่
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดอ่างหินวนาราม
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดอาสนาราม
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดอำนวยศิลป์สารกิจ
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดอำภาผล
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดอินแปลงแสงสว่าง
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอิสาน
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดอุดมทุ่งสว่าง
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดอุทัยมัคคาราม
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดอุภัยภาคิกาวาส
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
โรงเรียนในนครราชสีมา
โรงเรียนเก้งเด็ก
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์1
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
โรงเรียนเทพคงคา
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
โรงเรียนเทพาลัย
โรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
โรงเรียนเทียมนครวิทยา
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนเบทาโกรวิทยา
โรงเรียนเพชรมาตุคลา
โรงเรียนเพชรหนองขาม
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนเมืองคง
โรงเรียนเมืองจากวิทยา
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนเมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนเมืองยางศึกษา
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
โรงเรียนเสมาวิทยา
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
โรงเรียนเสิงสาง
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
โรงเรียนแกสำโรงวิทยา
โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา
โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
โรงเรียนโคราขวิทยา
โรงเรียนโคราชพิทยาคม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
โรงเรียนโนนไทย
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์2
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี
โรงเรียนโนนค่าวิทยา
โรงเรียนโนนตาวิทย์
โรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา
โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล
โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา
โรงเรียนไชยมนัสศึกษา
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทรทอง
โรงเรียนไผ่สีสุก
โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
โรงเรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์
โรงเรียนกีรติศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนกุลโน
โรงเรียนขนงพระใต้
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
โรงเรียนขามสงเคราะห์
โรงเรียนขามสะแกแสง
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรีวิทยา
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
โรงเรียนคีรีวัฒนา
โรงเรียนคุณวรวิทย์
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนจตุคามพิทยาคม
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
โรงเรียนจอมทองวิทยา
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนจารย์ตำรา
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนช่องแมวพิทยา
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
โรงเรียนชาติวิทยา
โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
โรงเรียนชุมชนดอนไพล
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
โรงเรียนชุมชนประทาย
โรงเรียนชุมชนพลับพลา
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดรวง
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนดงเค็งศึกษา
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
โรงเรียนดอนท้าววิทยา
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
โรงเรียนดอนมัน
โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
โรงเรียนตะแบกวิทยา
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
โรงเรียนถนนมิตรภาพ
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
โรงเรียนท่าเรือวิทยา
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง
โรงเรียนท่าลาด
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง5
โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนบัวใหญ่
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา
โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
โรงเรียนบัวลาย
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
โรงเรียนบ้านเกาะลอย
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
โรงเรียนบ้านเมืองคง
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
โรงเรียนบ้านเมืองที
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
โรงเรียนบ้านเมืองรัง
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแชะ
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านแปรง
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
โรงเรียนบ้านโกรกหว้า
โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกแขวน
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
โรงเรียนบ้านโคกโจด
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกคูขาด
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกพระ
โรงเรียนบ้านโคกพลวง
โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสี
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ
โรงเรียนบ้านโค้งยาง
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
โรงเรียนบ้านโตนด
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
โรงเรียนบ้านโนนเพชร
โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนเสลา
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนกระโดน
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
โรงเรียนบ้านโนนประดู่
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
โรงเรียนบ้านโนนปีบ
โรงเรียนบ้านโนนผักชี
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
โรงเรียนบ้านโนนยอ
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะเดา
โรงเรียนบ้านโนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง