ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครสวรรค์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครสวรรค์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์ ,ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2341)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2341
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2340)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2340
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2338)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2338
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2335)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2335
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2333)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2333
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2330)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2330
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2324)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2324
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2323)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2322)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2322
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2321)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2321
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2320)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2320
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2319)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2319
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23A-2318)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23A-2318
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1228)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1228
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1227)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1227
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1222)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1222
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1218)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1217)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครสวรรค์(23B-1204)
(เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น )
รหัส 23B-1204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์
บริการส่งดอกไม้ นครสวรรค์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครสวรรค์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครสวรรค์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์

ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครสวรรค์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครสวรรค์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครสวรรค์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครสวรรค์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในนครสวรรค์
วัดเกตุคีรี
กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเกยไชยเหนือ
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเกยไชยใต้
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรเหนือ
เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรใต้
เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรกลาง
เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเกษมศานติ์
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเก้าเลี้ยว
เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเกาะเปา
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเกาะแก้ว
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเกาะแก้ว
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดเกาะหงษ์
ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเขมิราษฎร์
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเขาเจดีย์
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาเรือ
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเขาแก้ว
พยุหะ พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาโคกเผ่น
ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาใบไม้
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาไม้เดน
ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขากองทอง
หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขากา
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาขาด
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาดินเหนือ
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเขาดินวนาราม
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเขาดินศิริวัฒนา
หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาดุม
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาตอง
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาถ้ำบุญนาค
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาถ้ำประทุน
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาถ้ำพระ
เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเขาทอง
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาทอง
เขาทอง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาทองพุทธาราม
เขาทอง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาน้อย
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขานางต่วม
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเขาบ่อแก้ว
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาบ่อพลับ
ม่วงหัก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาบันไดกลีบ
เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาบัวขาว
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาฝา
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาภูคา
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขามโน
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเขามะเกลือ
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเขาล้อ
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาวงษ์
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาสมุก(นิวิฐธรรมาราม)
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเขาสามยอด
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเขาสูง
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาหน่อ
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขาหลักชัย
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเขาห้วยลุง
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขาหินกลิ้ง
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเจริญผล
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเทพพนม
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย
สระทะเล พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเทพมงคลปานสาราม
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเทพสถาพร
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเทพสามัคคีธรรม
บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเทพสุทธาวาส
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเนินเวียง
บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเนินกะพี้
เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเนินขี้เหล็ก
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเนินทราย
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเนินทอง
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเนินประดู่
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเนินพยอม
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเนินม่วง
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเนินมะกอก
เนินมะกอก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเนินมะขามงาม
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดเนินสะเดา
บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเนินสะเดาหวาน
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเนินสำราญ
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเนินหญ้าคา
หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเพียรอุดมธรรม
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดเวฬุวัน
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเวฬุวัน
บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดแคทราย
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดแสงธรรมสุทธาวาส
ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดแสงสวรรค์
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดแหลมชนิน
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดแหลมทอง
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดแหลมยาง
ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดแหลมสมอ
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดโกรกพระเหนือ
โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดโกรกพระใต้
โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดโคกเจริญ
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกเดื่อ
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโคกกระเทิน
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกกระถิน
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดโคกกระถิน
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดโคกกร่าง
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกกว้าง
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโคกขาม
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดโคกคูณ
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกมะกอก
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดโคกมะขวิด
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโคกสลุด
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกสว่าง
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกหม้อ
โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโค้งสวอง
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโนนโพธิ์
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดโบราณธรรมิกาวาส
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโบสถ์เทพนิมิต
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดโบสถ์สามัคคีธรรม
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโป่งสวรรค์
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดโป่งสังข์
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดโพธาราม
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพธิ์งาม
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์ทอง
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์ประสาท
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์สุทธาวาส
โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพธิ์หนองยาว
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพนทอง
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดใหม่
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดใหม่พรสวรรค์
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดใหม่วารีเย็น
ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
วัดใหม่หนองกรด
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดไดตามุ่ย
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดไตรคีรีวราราม
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไทรเหนือ
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดไทรใต้
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดไทรงาม
ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
วัดไผ่เจริญ
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไผ่ขวาง
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดไผ่นาเริง
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไผ่สิงห์
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดไพศาลี
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดกกกว้าว
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดกกกอก
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดกระจังงาม
ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร)
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดกลางแดด
กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดกล่ำหูกวาง
หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดกัลยารัตน์
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดขอนดู่
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดคนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม)
ม่วงหัก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดคร่อเรียงราย
พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดคลองเกษมใต้
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองเกษมกลาง
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองกำลัง
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดคลองขวัญ
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองคาง
บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดคลองจินดา
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองช้าง
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดคลองธรรม
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองบอน
พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดคลองบางเดื่อ
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดคลองปลากดใน
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองปลากดนอก
พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองมงคล
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองม่วง
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดคลองยาง
บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองระนง
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองวิไล
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองสมอ
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดคลองสองหน่อ
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองสาลี
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดคลองสำพรึง
พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคีรีโชติการาม
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดคีรีรัตนาราม
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดคีรีล้อม
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดคีรีวง
เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดคีรีวงศ์
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดคีรีสวรรค์
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดคูหาโสภณ
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดฆะมัง
ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดจอมคีรีนาคพรต
นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดจันเสน
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดจันทราราม
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดจิกใหญ่
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดจิกยาวใต้
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดจิกลาด
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดช่องแกระ
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดช่องแค
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดช่องคีรี
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดช่องรวก
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดชอนเจริญธรรม
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดชอนทุเรียน
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชอนพลูวราราม
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชัยมงคล
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดชัยวนาราม
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดช้าง
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดชายธงวราราม
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชุมแสง
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดชุมพลสามัคคีธรรม
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดซับไพรเงิน
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดดงเมืองใต้
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดดงแม่ศรีเมือง
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดงกะพี้
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดดงขวาง
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงขุย
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดดงคู้
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดงจันทำ
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดดงชะพลู
บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดดงน้อย
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงบ้านโพธิ์
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดดงป่าจันทร์
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดงพลับ
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงมะไฟ
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดงมัน
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงสีเสียด
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดงหนองหลวง
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนโม่
สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนขวาง
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนคา
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดดอนงาม
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดดอนพลอง
วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนสนวน
ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดด่านช้าง
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดำรงธรรม
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดตะเคียนเลื่อน
ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดตะเคียนงาม
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดตะเคียนทอง
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตะเฆ่ค่าย
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดตะกุดภิบาล
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตะคร้อ
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตากแดด
หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดตากฟ้า
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดตาคลี
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดตาสังใต้
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดตุ๊กแก
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดถ้ำธรรมรัศมี
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดถ้ำผาสุขใจ
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดถ้ำพรสวรรค์
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดทรัพย์น้อย(สัมพันธ์)
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดทรัพย์ย้อย
ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
วัดทองคำอิง
เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดทับกฤชเหนือ
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับกฤชใต้
ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับกฤชกลาง
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับลุ่มศรีมงคล
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดทัพชุมพล
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดท่าแรต
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าไม้
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดท่ากกแดง
วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดท่างิ้ว
ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าจันทร์
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าจันทร์วิปัสสนา
พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดท่าซุด
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดท่าดินแดง
บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดท่าตะโก
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดท่าตะโก
ยางขาว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดท่าทราย
นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดท่าทอง
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดท่านา
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดท่าพระเจริญพรต
บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดท่าล้อ
บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดท่าสุ่ม
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดทำนบ
ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดทุ่งแคแดง
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งแม่น้ำน้อย
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดทุ่งแว่น
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทุ่งตัน
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดทุ่งตาทั่ง
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดทุ่งตาล
ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
วัดทุ่งทะเลทราย
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดทุ่งท่าเสา
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งนาผาสุข
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดทุ่งสนามชัย
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งสว่าง
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดธรรมโชติการาม
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธรรมโสภณ
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดธรรมจริยาวาส
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธรรมรงค์สวัสดิ์
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดธรรมรักขิตาราม
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธารทหาร(ห้วยด้วน)
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดธารลำไย
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดนกคลาน
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดนากลาง
นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดนาขอม
นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดนาหุบ
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดน้ำทรง
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดน้ำสาดเหนือ
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดน้ำสาดกลาง
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดนิเวศวุฒาราม
บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบน
บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบริรักษ์ประชาสาร
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบวรประชาสัคค์
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบ่อเพลง
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดบ่อทอง
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดบ่อนิมิต
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดบ่อพยอม
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบ่อพลับ
เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบางเคียน
บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบางแก้ว
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบางไซ
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบางประมุง
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบางปราบ
ย่านมัทรี พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดบางม่วง
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบางมะฝ่อ
บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบ้านเปราะ
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดบ้านแก่ง
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบ้านแดน
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านใหม่
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดบ้านใหม่สามัคคี
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดบ้านไผ่
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านไร่
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบ้านไร่
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดบ้านคลอง
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านดงตาแวน
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านบน
ม่วงหัก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดบ้านบุ่ง
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านลาด
บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบ้านวัง
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านวังแรง
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดบ้านหว้า
ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบึงน้ำใส
บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดบึงปลาทู
บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบึงราษฎร์
บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดประจันตคีรี
นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดประชานิมิต
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดประชาสรรค์
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดประชาสรรค์
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดประชาสามัคคี
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดประสาทวิถี
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดป่าเรไร
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดป่าเรไลย์
นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดปากง่าม
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดปากน้ำโพเหนือ
แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดปากน้ำโพใต้
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดป่าตาล
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดป่าสันติธรรม
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดผาแดง
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพนมเศษเหนือ
พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนมเศษใต้
พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนมรอก
พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนาสวรรค์
แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
วัดพรมเขต
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดพรหมจริยาวาส
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพรหมประชาราม
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดพระนอน
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพระบางมงคล
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพระปรางค์เหลือง
ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดพระพุทธบาท
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดพระหน่อธรณินทร์
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดพลังไพร
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดพลับพลาชัย
เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพันลาน
พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดพิกุล
ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดพุเม่น
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุขมิ้น
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุชะพลูใต้
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพุช้างล้วง
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดพุทธนิมิต
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดพุทธนิมิต
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดพุทธมงคลนิมิตร
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดพุนกยูง
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุนาค
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุนิมิต
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุสว่าง
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุหว้า
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดมโนราษฎร์
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดมงคลรัตนาราม
ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดมงคลสถิตย์
บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดมงคลสุจริตธรรม
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดมณีวงษ์
ย่านมัทรี พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดมรรครังสฤษดิ์
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมฤคทายวัน
แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดมหาโพธิเหนือ
มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมหาโพธิใต้
มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมาบแก
มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดมาบมะขาม
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดยาง
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดยางโทน
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดยางโทน
สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
วัดยางใหญ่
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดยางขาว
ยางขาว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดยางงาม
บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดยางตาล
ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
วัดย่านมัทรี
ย่านมัทรี พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดรังงาม
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดรัตตวัน
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดราษฎร์เจริญ
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดราษฎร์บำรุง
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดราษฎร์บำรุง
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดลาดค้าว
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดลาดตะกุด
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดลาดทิพยรส
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดลาดยาว
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดล้ำเจริญ
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดลำพยนต์
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดวงฆ้อง
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวงษ์มณีศรัทธา
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวรนาถบรรพต
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังเตียน
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังแจง
มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังแรต
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังใหญ่
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดวังใหญ่
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังใหญ่
พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังไผ่
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังกรด
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังกระโดนใหญ่
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังกระโดนน้อย
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังกระชอน
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวังข่อย
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังชมพู
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังซ่าน
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวังน้ำขาว
แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวังน้ำลัด
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังบ่อ
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังพระหิน
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวังมหากร
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังมะเดื่อ
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังม้า
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังยาง
ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังยิ้มแย้ม
หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังรอ
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังศรีเจริญ
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังสวัสดี
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังสำราญ
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดวังหยวกใต้
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังหิน
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวังหิน
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวาปีรัตนาราม
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดวิกสิตวิทยาราม
แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวิมลประชาราษฎร์
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวิวิตตาราม
บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดศรัทธาราม
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดศรีเจริญธรรม
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดศรีไกรลาศ
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีกัลยาณนิคม
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดศรีทรงธรรม
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีทอง
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีนิคมรัตนาราม
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดศรีประชาสรรค์
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีมงคล
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีวรรณาราม
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีวังคาง
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีสำราญ
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดศรีสุธรรมาราม
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีสุวรรณ
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีอัมพวัน
วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีอัมพวัลย์
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศรีอุทุมพร
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศาลเจ้า(สกุลณีอนุสรณ์)
กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศาลาแดง
ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดศิลาทองสามัคคี
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดสโมสร
แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสนามหลวง
มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดส้มเสี้ยว
ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสมานประชาชน
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสร้อยละคร
สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสระเกตุโมลี
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสระเศรษฐี
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดสระแก้ว
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสระแก้ว
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสระโบสถ์
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสระงาม
ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
วัดสระทะเล
สระทะเล พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดสระนางสรง
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดสระปทุม
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดสระปทุม
สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสวนขวัญ
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสวนหลวง
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสวรรค์ธาราม
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสวรรค์ประชากร
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสว่างวงษ์
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสองพี่น้อง
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดสองพี่น้อง
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสอนจันทร์
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดสะเดาซ้าย
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสังขวิจิตร
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสังขสุทธาวาส
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสังฆมงคล
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสันคู
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสันติธรรม
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสันธยาศรัทธาธรรม
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสามัคคีธรรม(ราษฎร์สามัคคีธรรม)
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสามัคคีประดิษฐ์
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสามัคคีสุนทร
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดสามัคยาราม
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงเหนือ
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงใต้
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงกลาง
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสำโรง
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดสำโรงชัย
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดสี่แพ่ง
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสีมาราม
เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดสุขสันต์สามัคคี
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสุขสำราญ
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสุคตวราราม
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสุบรรณาราม
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดสุวรรณรัตนาราม
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองเดิ่น
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองเต็งรัง
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเตย
สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองเต่า
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองเต่าเหนือ
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองเต่าใต้
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองเนิน
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองเบน
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองเสือ
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองแก้ว
ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองแขม
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองแทงแรด
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองแพงพวย
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองแฟบ
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองแม่พังงา
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองแอก
หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองโก
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองโบสถ์
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองโพ
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองโพธิ์
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองโพธิ์ศรี
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองโรง
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหนองไทร
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองไผ่
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองไผ่
พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองไผ่
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองไม้แดง
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองไร่
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองกรด
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองกรวด
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองกระเจา
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองกระโดน
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหนองกระดูกเนื้อ
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองกระทิง
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองกระทุ่ม
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหนองกระทุ่มทอง
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองกระสังข์
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองกลอย
เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองกลับ
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองกุ่ม
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองขอน
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองขานาง
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองขาม
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองขี้ใต้
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองคร่อ
พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองคล่อ
น้ำทรง พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองคาง
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองคูน้อย
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองงูเหลือม
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองจิก
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองจิก
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองจิกทรายมูล
ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
วัดหนองจิกรี
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองจิกรี
สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองดุก
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตกกล้า
นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองตะโก
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตาเชียง
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองตางู
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองตาปี
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตาพัน
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตาราม
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองถ้ำวัว
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองนมวัว
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองน้ำแดง
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองน้ำใส
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองบัว
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองบัว
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองบัวทอง
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองประดู่
ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองปรือ
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองปลาไหล
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองปลาไหล
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองปลาย
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองปลิง
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหนองพรมหน่อ
เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
วัดหนองพลับ
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองพลับ
หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองพิกุล
หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดหนองม่วง
นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองมะขาม
บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองยอ
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองยาว
หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองรั้ว
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดหนองละมาน
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองละมาน
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองลาดสามัคคี
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสร้อยทอง
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสระ
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสองห้อง
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสองห้อง
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสะเอ้ง
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสะแก
หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสังข์
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองสีซอ
หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสีนวล
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองหญ้ารังกา
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองหม้อ
หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองหมู
เนินมะกอก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหนองหลวง
หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองหัวเรือ
มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองหูช้าง
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหน้าเขา
มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหลังเขา
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดหลาสะแก
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดห้วยขว้าว
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดห้วยดุก
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดห้วยตะโก
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดห้วยถั่ว
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วเหนือ
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วใต้
ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วกลาง
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยธารทหาร
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยน้อย
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยบง
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดห้วยร่วม
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยร่วมใต้
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยรั้ว
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดห้วยลำใย
หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดห้วยวารี
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยวารีใต้
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยหอม
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหัวเขาตาคลี
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหัวเขาลานคา
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหัวกระทุ่ม
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหัวงิ้ว
เนินมะกอก พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหัวดงเหนือ
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหัวดงใต้
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหัวถนน
บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหัวถนนเหนือ
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวถนนใต้
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวถนนกลาง
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวทำนบ
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหัวพลวง
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวพุ
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหัวหวาย
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหางตลาด
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหางน้ำ
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหาดเสลา
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหาดทรายงาม
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดหาดสะแก
ยางขาว พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดหาดสูง
หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดหูกวาง
หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดอมรประสิทธิ์
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดอรัญญิการาม
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดอัมพวัน
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดอัมพวันคีรี
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดอ่างทอง
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดอินทรเมรี
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดอินทาราม
พยุหะ พยุหคีรี นครสวรรค์
วัดอุดมธัญญา
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดอุดมพร
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดอุดมพัฒนา
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
โรงเรียนในนครสวรรค์
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
โรงเรียนเขาทอง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
โรงเรียนเขาสระนางสรง
โรงเรียนเขาสามยอด
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเชี่ยว
โรงเรียนเซ็นต์แอนแมรี่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
โรงเรียนเนินมะกอก
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา
โรงเรียนเยาวชนศึกษา
โรงเรียนเสริมสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนเสรีวิทยา
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
โรงเรียนแสงสวรรค์
โรงเรียนโกรกพระ
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม
โรงเรียนโค้งบ้านใหม่
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๙(วัดสังขวิจิตร)
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนกิจจานุศาสตร์
โรงเรียนขวัญชัยทับกฤช
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
โรงเรียนจงซันเซียะเซียว
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนจันทนานุสรณ์
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา
โรงเรียนจันทราราษฎร์
โรงเรียนจำลองวิทย์
โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสาขาบ้านม่วงน้อย
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
โรงเรียนน้ำสาดเหนือ
โรงเรียนน้ำสาดกลาง
โรงเรียนนิคมเขาบ่อแก้ว
โรงเรียนนิมิตศึกษา
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
โรงเรียนบ้านเขาโคกเผ่น
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
โรงเรียนบ้านเขากะลา
โรงเรียนบ้านเขาขวาง
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ(เสนาขันธ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
โรงเรียนบ้านเขาปูน
โรงเรียนบ้านเขาปูน
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนบ้านเนินเวียง
โรงเรียนบ้านเนินใหม่
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม
โรงเรียนบ้านเนินศาลา
โรงเรียนบ้านเปราะ
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านแหลมยาง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่
โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านไตรคีรี
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนบ้านกกกว้าว
โรงเรียนบ้านกระจังงาม
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองไทร
โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
โรงเรียนบ้านคลองบอน
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองลาดเค้า
โรงเรียนบ้านคลองลาน
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
โรงเรียนบ้านจิกใหญ่
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
โรงเรียนบ้านช่องคีรี
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน
โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
โรงเรียนบ้านซับผักกาด
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดงขุย
โรงเรียนบ้านดงคู้
โรงเรียนบ้านดงจันทำ
โรงเรียนบ้านดงมะกุ
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
โรงเรียนบ้านดอนพลอง
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาบ้านธารมะยม
โรงเรียนบ้านตะกรุด
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
โรงเรียนบ้านทรัพย์ไพรวัน
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าเตียน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่ากร่าง
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าตะโก
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
โรงเรียนบ้านธารหวาย
โรงเรียนบ้านนกคลาน
โรงเรียนบ้านนาขอม
โรงเรียนบ้านบ่อแรต(สะอาดลออราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
โรงเรียนบ้านปากง่าม
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านป่าคลัก
โรงเรียนบ้านปางขนุน
โรงเรียนบ้านปางงู
โรงเรียนบ้านปางชัย
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
โรงเรียนบ้านปางสุด
โรงเรียนบ้านป่าตาล
โรงเรียนบ้านพนมรอก
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมเขต
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
โรงเรียนบ้านพลับพลาชัย
โรงเรียนบ้านพุขาม
โรงเรียนบ้านพุนกยูง
โรงเรียนบ้านพุม่วง
โรงเรียนบ้านพุมะค่า
โรงเรียนบ้านมาบแก
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
โรงเรียนบ้านร่องหอย
โรงเรียนบ้านรังงาม
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านลานตะแบก
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
โรงเรียนบ้านลำพยนต์
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
โรงเรียนบ้านวังเงิน
โรงเรียนบ้านวังแรง
โรงเรียนบ้านวังโพรง
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
โรงเรียนบ้านวังข่อย
โรงเรียนบ้านวังคาง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
โรงเรียนบ้านวังซ่าน
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม
โรงเรียนบ้านวังสำราญ
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
โรงเรียนบ้านศรีทอง
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระงาม
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองเนิน
โรงเรียนบ้านหนองเสือ
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองโพลง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไม้
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจิกรี
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านหนองตาพัน
โรงเรียนบ้านหนองตาราม
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยตะโก
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านห้วยหอม
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านหาดสูง
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
โรงเรียนบูรพาศึกษา
โรงเรียนประชานุเคราะห์
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนประดับวิทย์
โรงเรียนปรียาโชติ
โรงเรียนปวีณาวิทยา
โรงเรียนพนมรอกวิทยา
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนพยุหะวิทยา
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
โรงเรียนพรหมนุสรณ์
โรงเรียนพระบางวิทยา
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา
โรงเรียนพิริยศึกษา
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนย่านคีรี
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
โรงเรียนวรนารถพิทยา
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
โรงเรียนวังบ่อวิทยา
โรงเรียนวังวิทยา
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
โรงเรียนวัดเกาะเปา
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์
โรงเรียนวัดเขาชายธงวราราม
โรงเรียนวัดเขาดุม
โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ
โรงเรียนวัดเขาฝา
โรงเรียนวัดเขามโน
โรงเรียนวัดเขาวง
โรงเรียนวัดเขาสมุก
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง
โรงเรียนวัดเจริญผล
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
โรงเรียนวัดเนินกะพี้
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
โรงเรียนวัดเนินสะเดา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร
โรงเรียนวัดแหลมยาง
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา
โรงเรียนวัดโบสถ์สามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
โรงเรียนวัดใหม่
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
โรงเรียนวัดไผ่สิงห์
โรงเรียนวัดกลางแดด
โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
โรงเรียนวัดคลองเกษมใต้
โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดคลองจินดา
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
โรงเรียนวัดคลองยาง(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
โรงเรียนวัดคลองสาลี
โรงเรียนวัดฆะมัง
โรงเรียนวัดจันเสน
โรงเรียนวัดจันทร์ทอง
โรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดช่องแกระ
โรงเรียนวัดช่องแค
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดดงเมือง
โรงเรียนวัดดงกะพี้
โรงเรียนวัดดงพลับ
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนวัดดอนคา
โรงเรียนวัดดอนสนวน
โรงเรียนวัดด่านช้าง
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดตาสังใต้
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือสาขาวัดทุ่งแว่น
โรงเรียนวัดทัพชุมพล
โรงเรียนวัดท่าแรต
โรงเรียนวัดท่าโก
โรงเรียนวัดท่าไม้
โรงเรียนวัดท่างิ้ว
โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
โรงเรียนวัดท่าดินแดง
โรงเรียนวัดท่าตะโก
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดท่านา
โรงเรียนวัดท่าล้อ
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
โรงเรียนวัดนากลาง
โรงเรียนวัดน้ำทรง
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
โรงเรียนวัดบางเคียน
โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
โรงเรียนวัดบางไซ
โรงเรียนวัดบางประมุง
โรงเรียนวัดบางม่วง
โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ(จันทโชตอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านแดน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไผ่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
โรงเรียนวัดบ้านบน
โรงเรียนวัดบ้านพลัง
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดบ้านวัง
โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด
โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
โรงเรียนวัดประชาสรรค์
โรงเรียนวัดประสาทวิถี
โรงเรียนวัดป่าเรไร
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
โรงเรียนวัดพนมเศษ
โรงเรียนวัดพระนอน
โรงเรียนวัดพันลาน
โรงเรียนวัดพิกุล
โรงเรียนวัดพุทธนิมิต
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
โรงเรียนวัดมาบมะขาม
โรงเรียนวัดยางขาว
โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดยางตาล(ประชารัฐอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดรังงาม
โรงเรียนวัดลาดทิพยรส
โรงเรียนวัดวังแรต
โรงเรียนวัดวังใหญ่
โรงเรียนวัดวังไผ่
โรงเรียนวัดวังมหากร
โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนวัดวังยาง
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
โรงเรียนวัดวังหิน
โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดศรัทธาราม
โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์
โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดสโมสร(จันทร์ฮกหลีอุทิศ)
โรงเรียนวัดสมานประชาชน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสวนขวัญ
โรงเรียนวัดสวนหลวง
โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
โรงเรียนวัดสันคู
โรงเรียนวัดสันติธรรม
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
โรงเรียนวัดสุบรรณาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
โรงเรียนวัดหนองเขนง
โรงเรียนวัดหนองเต่า
โรงเรียนวัดหนองเบน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
โรงเรียนวัดหนองโก
โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหนองไร่
โรงเรียนวัดหนองกรด
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองกลอย
โรงเรียนวัดหนองกุ่ม
โรงเรียนวัดหนองขอน
โรงเรียนวัดหนองคล่อ
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
โรงเรียนวัดหนองจิกรี
โรงเรียนวัดหนองตะโก
โรงเรียนวัดหนองตางู
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
โรงเรียนวัดหนองยาว
โรงเรียนวัดหนองสีนวล
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนวัดหนองหม้อ
โรงเรียนวัดหนองหมู
โรงเรียนวัดห้วยดุก
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร
โรงเรียนวัดห้วยลำไย
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม
โรงเรียนวัดหัวงิ้ว
โรงเรียนวัดหัวดง
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหัวถนน
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม
โรงเรียนวัดหาดสะแก
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
โรงเรียนวัดอ่างทอง
โรงเรียนวันครู(2504)
โรงเรียนวันทาศิริศึกษา
โรงเรียนวิชาวดี
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสระงาม
โรงเรียนสระวิทยา
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา
โรงเรียนสหสาธิต
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา
โรงเรียนสามมิตร
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองโพพิทยา
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยวารีใต้
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลนพคุณนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์
โรงเรียนอำนวยวิทย์
โรงเรียนอินทารามวิทยา
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
โรงเรียนอุดมพัฒนา
โรงเรียนอุตสาหะวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ นครสวรรค์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...