ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ น่าน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ น่าน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ น่าน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ น่าน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ น่าน ,ร้านดอกไม้ น่าน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2518)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2510)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2510
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2507)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2504)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2503)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น่าน(26A-2502)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น่าน
บริการส่งดอกไม้ น่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ น่าน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด น่าน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด น่าน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ น่าน

ร้านดอกไม้ น่าน บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ น่าน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน น่าน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ น่าน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ น่าน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด น่าน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในน่าน
วัดเขาน้อยเทสรังสี
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเขื่อนแก้ว
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดเจดีย์
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเจดีย์(คาว)
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
วัดเชตวัน
สันทะ นาน้อย น่าน
วัดเชียงแข็ง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดเชียงแล
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดเชียงโคม
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
วัดเชียงของ
เชียงของ นาน้อย น่าน
วัดเชียงบาล
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดเชียงยืน
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดเชียงยืน
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดเชียงราย
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด)
วรนคร ปัว น่าน
วัดเปา
น้ำตก นาน้อย น่าน
วัดเฟือยลุง
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดเมืองเล็น
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดเมืองจังใต้
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดเมืองราม
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดเสี้ยว
ไชยวัฒนา ปัว น่าน
วัดเหนือฝาย
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดเฮี้ย
ศิลาแลง ปัว น่าน
วัดแคว้ง
หนองแดง แม่จริม น่าน
วัดแซ่พลาง
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดแสงดาว
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดแหน
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดโป่งคำ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดโป่งคำ
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดโปร่ง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดโพธิ์ไทร
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดโพธิวราราม
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดใหม่
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดใหม่
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดใหม่เจริญราษฎร์
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดใหม่วังเคียน
เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
วัดไชยคำ
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดไชยภูมิ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดไชยสถาน
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดไชยสถาน
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดไทรหลวง
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดไผ่เหลือง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดไผ่งาม
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดไพรสณฑ์
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดไร่
อวน ปัว น่าน
วัดไหล่น่าน
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดกลาง
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
วัดก้อ
แม่จริม แม่จริม น่าน
วัดกอก
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดก้อดแก้ว
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดกู่คำ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดขึ่งเจริญ
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดครกคำ
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดคอวัง
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดคันนา
พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
วัดคำเรือง
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
วัดคือเวียง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดงิ้วงาม
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดจอมจันทร์
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดจะเข้ภูหอม
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดจักรวรรณ
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดจันชมพู
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดชนะไพรี
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดชัยมงคล
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดชัยมงคล
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
วัดช้างเผือก
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดซาววา
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดซาวหลวง
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดดวงคำ
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดดอนเฟือง
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนแก่ง
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดดอนแก้ว
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนแก้ว
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดดอนแก้ว
ศิลาเพชร ปัว น่าน
วัดดอนแก้ว
ปัว ปัว น่าน
วัดดอนแก้ว
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดดอนแก้ว
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
วัดดอนแท่น
เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
วัดดอนใหม่
พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดดอนไชย
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดดอนไชย
ศิลาแลง ปัว น่าน
วัดดอนไชย
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดดอนไชย(ดอนชัย)
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
วัดดอนไชยพระบาท
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดดอนชัย
บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
วัดดอนชัย
ปอน ทุ่งช้าง น่าน
วัดดอนชัย
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดดอนชัย(สบสาย)
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดดอนตัน
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดดอนถืมตอง
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนมงคล
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดดอนมูล
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดดอนมูล
ศิลาเพชร ปัว น่าน
วัดดอนมูล
แงง ปัว น่าน
วัดดอนมูล
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดดอนมูล
นาทะนุง นาหมื่น น่าน
วัดดอนสถาน
สถาน ปัว น่าน
วัดดู่ใต้
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดดู่พงษ์
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดต้นแก้ว
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดต้นแหลง
ไชยวัฒนา ปัว น่าน
วัดต้นต้อง
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
วัดต้นหนุน
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดตอง
แม่จริม แม่จริม น่าน
วัดตาแก้ว
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดตาลชุม
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดตาลชุม
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดถืมตอง
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดทรายมูล
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดท่าเลอ
แม่สาคร เวียงสา น่าน
วัดท่าข้าม
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดท่าช้าง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดท่าน้าว
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดท่าล้อ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดท่าล้อ
แงง ปัว น่าน
วัดท่าลี่
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดทุ่งเม็ง
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดทุ่งกลาง
อวน ปัว น่าน
วัดทุ่งกว้าง
แงง ปัว น่าน
วัดทุ่งฆ้อง
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดทุ่งชัย
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดทุ่งน้อย
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดทุ่งผึ้ง
ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
วัดทุ่งสุน
งอบ ทุ่งช้าง น่าน
วัดธงหลวง
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดธาตุ(พระธาตุป่าแดด)
พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดนวราษฎร์
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดนาเกลือ
เชียงของ นาน้อย น่าน
วัดนาเคียน
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดนาเซีย
หมอเมือง แม่จริม น่าน
วัดนาเตา
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดนาเปลื่อง(นาเปลื้อง)
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
วัดนาเผือก
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนาเหลืองใน
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดนาเหลืองนอก
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดนาเหลืองม่วงขวา
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดนาแดง
สันทะ นาน้อย น่าน
วัดนาแหน
บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
วัดนาไค้
บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
วัดนาไลย
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดนากลุ่ม
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
วัดนาก้อ
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดนากอก
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดนาข่อย
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดนาคอก
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
วัดนาคา
หนองแดง แม่จริม น่าน
วัดนาคา
เมืองลี นาหมื่น น่าน
วัดนาคำ
ศิลาเพชร ปัว น่าน
วัดนางิ้ว
ไชยวัฒนา ปัว น่าน
วัดนาซาว
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดนาทราย
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดนาทะนุง
นาทะนุง นาหมื่น น่าน
วัดนาน้อย
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดนาปัง
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดนาป่าน
สถาน ปัว น่าน
วัดนาผา
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดนาฝ่า
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนาฝาง
สถาน ปัว น่าน
วัดนาราบ
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดนาวงค์
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดนาสา
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดนาส้าน
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดนาหนุน
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดนาหนุน
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดนาหลวง
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดนาหวาย
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
วัดน้ำเคิม
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
วัดน้ำแก่นเหนือ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดน้ำแก่นใต้
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดน้ำแพะ
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
วัดน้ำโซ้ง
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดน้ำไคร้
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดน้ำครกเก่า
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดน้ำคา
พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
วัดน้ำปั้ว
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดน้ำปาย
น้ำปาย แม่จริม น่าน
วัดน้ำพาง
น้ำพาง แม่จริม น่าน
วัดน้ำมวบ
น้ำมวบ เวียงสา น่าน
วัดน้ำยาว
อวน ปัว น่าน
วัดน้ำล้อม
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดน้ำลัด
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดน้ำลัด
สถาน นาน้อย น่าน
วัดน้ำลาน
หมอเมือง แม่จริม น่าน
วัดน้ำหิน
เชียงของ นาน้อย น่าน
วัดน้ำอ้อ
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดน้ำอูน
เมืองลี นาหมื่น น่าน
วัดน้ำฮาว
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนิโครธาราม(ต้นฮ่าง)
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดนิมิตรมงคล
ปัว ปัว น่าน
วัดบง
สถาน นาน้อย น่าน
วัดบ่อแก้ว
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
วัดบ่อสวก
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดบ่อหยวก
บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
วัดบ่อหลวง
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
วัดบัวทอง
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดบ้านใหม่
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดบ้านต้าม
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดบำเพ็ญบุญ
ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
วัดบุ้ง
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดบุญเรือง
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดบุญยืน
ศิลาเพชร ปัว น่าน
วัดบุญยืน
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดบุปผาราม
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดปง
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดปงสนุก
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดประดิษฐ์
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดปรางค์
วรนคร ปัว น่าน
วัดปัวชัย
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดป่าเหมือด
ศิลาแลง ปัว น่าน
วัดป่าเหียง
สถาน ปัว น่าน
วัดป่าแพะ
แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
วัดป่าแลว
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
วัดป่าไคร้
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดป่ากล้วย
สถาน นาน้อย น่าน
วัดป่าคา
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดป่าค่า
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดปางค่า
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดปางปุก
นาไร่หลวง สองแคว น่าน
วัดปางมอญ
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดปางส้าน
ยอด สองแคว น่าน
วัดป่าซาง
เมืองลี นาหมื่น น่าน
วัดป่าตอง
ศิลาเพชร ปัว น่าน
วัดป่าลาน
วรนคร ปัว น่าน
วัดป่าศรีถาวรวังตาว
สะเนียน เมืองน่าน น่าน
วัดป่าสัก
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดป่าหัด
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดป่าหัด
วรนคร ปัว น่าน
วัดป่าหุ่ง
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดป่าอ้อย
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
วัดปิงใน
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
วัดปิงหลวง
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
วัดปิตุราษฎร์
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดปูคา
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดผาเวียง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดผาขวาง
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดผาตูบ
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดผาสิงห์
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดผาสิงห์
ยอด สองแคว น่าน
วัดผาหลัก
ยอด สองแคว น่าน
วัดฝั่งหมิ่น
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดฝาง
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดฝายแก้ว
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดฝายแก้ว
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดฝ่ายมูล
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดพงษ์
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
วัดพงษ์
พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดพญาภู
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพญาวัด
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดพรมเมืองสวรรค์
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดพรหม
หนองแดง แม่จริม น่าน
วัดพระเกิด
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระเนตร
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระเนตร
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดพระธาตุจอมพริก
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระธาตุยอยหงส์(พระธาตุดอยหงส์)
หนองแดง แม่จริม น่าน
วัดพร้าว
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
วัดพวงพยอม
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพะเยา
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดพาน
แงง ปัว น่าน
วัดพิกุลทอง
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดพี้เหนือ
สวด บ้านหลวง น่าน
วัดพี้ใต้
บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
วัดพุฒิมาราม
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดพุ่มมาลา
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดฟ้า(ฟ้าสวรรค์)
บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
วัดภูเก็ต
วรนคร ปัว น่าน
วัดภูเพียง
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดภูเวียง
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดภูแยง
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดภูมินทร์
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมงคล
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมณเฑียร
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดม่วง(ม่วงเจริญราษฎร์)
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดม่วงใหม่
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดม่วงตึ๊ด
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดม่วงสุม
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
วัดมหาโพธิ์
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมังคลาราม
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดมิ่งเมือง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดยอด
ยอด สองแคว น่าน
วัดยู้
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดร้อง
สถาน นาน้อย น่าน
วัดร้อง
วรนคร ปัว น่าน
วัดร้องเย็น
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดร้องแง
วรนคร ปัว น่าน
วัดร้องตอง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดรังษี
วรนคร ปัว น่าน
วัดรัชดา
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดราชสีมา
วรนคร ปัว น่าน
วัดราษฎร์บำรุง
ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
วัดราษฎร์อุดม
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดวังคีรี
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดวังทอง
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดวังทอง
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดวังผา
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดวังม่วง
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดวัวแดง
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดวิถีบรรพต
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดศรี
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดศรีเกิด
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดศรีกลางเวียง
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดศรีชุม
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดศรีดอนแท่น
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดศรีดอนชัย
งอบ ทุ่งช้าง น่าน
วัดศรีนาเรือง
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีนาชื่น
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดศรีนาป่าน
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีบุญเรือง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดศรีบุญเรือง
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดศรีบุญเรือง
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
วัดศรีบุญเรือง
พงษ์ สันติสุข น่าน
วัดศรีพันต้น
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีมงคล
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดศรีมงคล
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดศรีรัตนาราม
อวน ปัว น่าน
วัดศรีษะเกษ
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดศรีอุดม
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
วัดศาลา
สถาน นาน้อย น่าน
วัดศาลา
ศิลาแลง ปัว น่าน
วัดศาลา
เจดีย์ชัย ปัว น่าน
วัดศิริธาดา
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดศิลามงคล
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดสถาน
สถาน นาน้อย น่าน
วัดสถารศ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดสบปัว
แงง ปัว น่าน
วัดสบยาง
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
วัดสบย่าง
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดสบหนอง
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดสบหลม
บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
วัดสมุน
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดสร้อยพร้าว
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
วัดสวนดอก
วรนคร ปัว น่าน
วัดสวนตาล
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดสวนหอม
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดสว่างอรุณ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดสองแคว
นาไร่หลวง สองแคว น่าน
วัดสะเกิน
ยอด สองแคว น่าน
วัดสะเลียม
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดสะไมย์
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดสะปัน
บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
วัดสะว้า
บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
วัดสันกลาง
และ ทุ่งช้าง น่าน
วัดสันทะ
สันทะ นาน้อย น่าน
วัดสาคร
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดส้าน
สันทะ นาน้อย น่าน
วัดส้าน
สถาน ปัว น่าน
วัดสาระ
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดสาลี้
น้ำมวบ เวียงสา น่าน
วัดสุขศรี
ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
วัดสุคันธาราม(ปง)
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดสุทธาราม
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดสุรธาดาราม
สะเนียน เมืองน่าน น่าน
วัดสุวรรณาวาส
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดหนองเงือก
แงง ปัว น่าน
วัดหนองแดง
หนองแดง แม่จริม น่าน
วัดหนองแดง
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดหนองบัว
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดหนองบัว
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดหนองผุก
เปือ เชียงกลาง น่าน
วัดหนองม่วง
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดหนองรัง
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดหนองห้า
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดหนาด
ไชยวัฒนา ปัว น่าน
วัดหมอเมือง
หมอเมือง แม่จริม น่าน
วัดหลวง
สวด บ้านหลวง น่าน
วัดหลับมืนไตย
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดหลับมืนพรวน
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดห้วยเม่น
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดห้วยแขม
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดห้วยซ้อ
หมอเมือง แม่จริม น่าน
วัดห้วยม่วง
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดห้วยยื่น
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดห้วยล้า
สถาน ปัว น่าน
วัดห้วยสอน
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดห้วยหลอด
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดหัวเมือง
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
วัดหัวเมือง
แงง ปัว น่าน
วัดหัวเวียงเหนือ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดหัวเวียงใต้
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดหัวข่วง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดหัวทุ่ง
นาน้อย นาน้อย น่าน
วัดหัวนา
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดหัวน้ำ
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
วัดหางทุ่ง
นาไร่หลวง สองแคว น่าน
วัดหาดเค็ดบน
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดหาดเค็ดล่าง
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดหาดไร่
ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
วัดหาดผาคำ
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดอภัย
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดอภัยคีรี
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
วัดอรัญญาวาส
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดอรุณศรี
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดอ้อใต้
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
วัดอ้อย
บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
วัดอัมพวัน
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดอ่าย
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดอุทัยราษฎร์
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
โรงเรียนในน่าน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
โรงเรียนเมืองแงง
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียนแสนทองวิทยา
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนไตรธารวิทยา
โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดน่าน
โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
โรงเรียนซินจง
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งช้าง
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
โรงเรียนธาราบรรพต
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนน่านนคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเกวต
โรงเรียนบ้านเชตวัน
โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านเชียงของ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเปา
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
โรงเรียนบ้านเมืองจัง
โรงเรียนบ้านเรือง
โรงเรียนบ้านเวียงสอง
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
โรงเรียนบ้านเอิน
โรงเรียนบ้านแคว้ง
โรงเรียนบ้านแดนพนา
โรงเรียนบ้านแพะกลาง
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
โรงเรียนบ้านแหน
โรงเรียนบ้านโป่งคำ
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านไพรอุดม
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่น้ำหิน
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
โรงเรียนบ้านก๋ง
โรงเรียนบ้านก้อ
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกอกจูน
โรงเรียนบ้านก้อด
โรงเรียนบ้านกาใส
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
โรงเรียนบ้านขอน
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
โรงเรียนบ้านครกคำ
โรงเรียนบ้านคัวะ
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
โรงเรียนบ้านคำเรือง
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
โรงเรียนบ้านชมพู
โรงเรียนบ้านชี
โรงเรียนบ้านซาวหลวง
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนแท่น
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์
โรงเรียนบ้านดอนน้ำครก
โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง)
โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
โรงเรียนบ้านดอย
โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านสาขาบวกหญ้า
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
โรงเรียนบ้านตอง
โรงเรียนบ้านต้าม
โรงเรียนบ้านตึ๊ด
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถืมตอง
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านทัพม่าน
โรงเรียนบ้านท่าเลอ
โรงเรียนบ้านท่าค้ำ
โรงเรียนบ้านท่าล้อ
โรงเรียนบ้านท่าลี่
โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านธงน้อย
โรงเรียนบ้านธงหลวง
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา
โรงเรียนบ้านนาไค้
โรงเรียนบ้านนาไลย
โรงเรียนบ้านนาก้อ
โรงเรียนบ้านนากอก
โรงเรียนบ้านนากอก
โรงเรียนบ้านนาก้า
โรงเรียนบ้านนาขวาง
โรงเรียนบ้านนาคอก
โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง
โรงเรียนบ้านนาคา
โรงเรียนบ้านนาซาว
โรงเรียนบ้านนาบอน
โรงเรียนบ้านนาผา
โรงเรียนบ้านนาฝ่า
โรงเรียนบ้านนาฝาง
โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านนาราบ
โรงเรียนบ้านนาวงศ์
โรงเรียนบ้านนาวี
โรงเรียนบ้านนาสา
โรงเรียนบ้านนาหนุน1
โรงเรียนบ้านนาหนุน2
โรงเรียนบ้านนาหล่าย
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
โรงเรียนบ้านน้ำเลาสาขาปากนาย
โรงเรียนบ้านน้ำเลียง
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง
โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง
โรงเรียนบ้านน้ำแพะ
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
โรงเรียนบ้านน้ำโมง
โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
โรงเรียนบ้านน้ำครกเก่า
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำคา
โรงเรียนบ้านน้ำงาว
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำตวง
โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำป้าก
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
โรงเรียนบ้านน้ำปูน
โรงเรียนบ้านน้ำพาง
โรงเรียนบ้านน้ำพิ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
โรงเรียนบ้านน้ำลี
โรงเรียนบ้านน้ำสอด
โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ
โรงเรียนบ้านน้ำหก
โรงเรียนบ้านน้ำหิน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ
โรงเรียนบ้านน้ำอูน
โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
โรงเรียนบ้านบวกแรด
โรงเรียนบ้านบ่อสวก
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านบ่อหอย
โรงเรียนบ้านบุ้ง
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านบุปผาราม
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านปรางค์
โรงเรียนบ้านปอน
โรงเรียนบ้านป่าแดด
โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่166)
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
โรงเรียนบ้านปางแก
โรงเรียนบ้านปางกอม
โรงเรียนบ้านปางช้าง
โรงเรียนบ้านปางปุก
โรงเรียนบ้านปางยาง
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านปางส้าน
โรงเรียนบ้านปางหก
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าลาน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าหัด
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านป่าอ้อย
โรงเรียนบ้านปิงใน
โรงเรียนบ้านปิงหลวง
โรงเรียนบ้านผักเฮือก
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โรงเรียนบ้านผาขวาง
โรงเรียนบ้านผาตูบ
โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านผาหลัก
โรงเรียนบ้านฝายแก
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว
โรงเรียนบ้านฝายมูล
โรงเรียนบ้านพรหม
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
โรงเรียนบ้านพะเยา
โรงเรียนบ้านพาน
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
โรงเรียนบ้านพี้ใต้
โรงเรียนบ้านพืชเจริญ
โรงเรียนบ้านฟ้า
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
โรงเรียนบ้านยอด
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
โรงเรียนบ้านยู้
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านร้อง
โรงเรียนบ้านวังตาว
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังว้า
โรงเรียนบ้านวังหมอ
โรงเรียนบ้านวัวแดง
โรงเรียนบ้านศรีเกิด
โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสกาดใต้
โรงเรียนบ้านสถาน
โรงเรียนบ้านสบเป็ด
โรงเรียนบ้านสบกอน
โรงเรียนบ้านสบขุ่น
โรงเรียนบ้านสบปืน
โรงเรียนบ้านสบมาง
โรงเรียนบ้านสบยาง
โรงเรียนบ้านสบสาย
โรงเรียนบ้านสบหนอง
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านสะเกิน
โรงเรียนบ้านสะเนียน
โรงเรียนบ้านสะเลียม
โรงเรียนบ้านสะปัน
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านสันติภาพ
โรงเรียนบ้านสันทะ
โรงเรียนบ้านสาคร
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่
โรงเรียนบ้านสาลี่
โรงเรียนบ้านสาลีก
โรงเรียนบ้านหนอง
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองนก
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผุก
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125
โรงเรียนบ้านหนาด
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
โรงเรียนบ้านห้วยเลา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่51
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
โรงเรียนบ้านห้วยคำ
โรงเรียนบ้านห้วยจอย
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยปุก
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
โรงเรียนบ้านห้วยยื่น
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
โรงเรียนบ้านฮากฮาน
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
โรงเรียนปัว
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
โรงเรียนฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนพนาสวรรค์
โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
โรงเรียนภูคาประชาสรรค์
โรงเรียนภูคาวิทยาคม
โรงเรียนมณีพฤกษ์
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนมิตรมวลชน3
โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
โรงเรียนยาบหัวนา
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
โรงเรียนวรนคร
โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณวิรุฬห์ศีลาจารอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
โรงเรียนศรีนครน่าน
โรงเรียนศรีนาชื่น
โรงเรียนศรีสระวงศ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียนสกาดพัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนสา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียนสุวรรณรัตน์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลแม่จริม
โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย
โรงเรียนอนุบาลนิธากร
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิหาร
โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล
โรงเรียนอิมมานูเอลเชียงกลาง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ น่าน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...