ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ นราธิวาส สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นราธิวาส
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นราธิวาส
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นราธิวาส) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นราธิวาส บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ นราธิวาส ,ร้านดอกไม้ นราธิวาส ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นราธิวาส )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นราธิวาส เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นราธิวาส ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นราธิวาส

ร้านดอกไม้ นราธิวาส บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นราธิวาส ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นราธิวาส ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นราธิวาส นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นราธิวาส ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในนราธิวาส
วัดเกษตรธิการาม
นานาค ตากใบ นราธิวาส
วัดเกษมประทีป
เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
วัดเกาะสวาด
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดเขาเข็มทอง
แว้ง แว้ง นราธิวาส
วัดเขากง
ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดเขานาคา
กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดเจาะไอร้อง
จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
วัดเชิงเขา
ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
วัดเวฬุวัน
กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
วัดโกลกเทพวิมล
สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส
วัดโคกเคียน
โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดโคกโก
ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดโคกตา
ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดโคกมะเฟือง
ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
วัดโคกมะม่วง
พร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดโฆษิต
โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
วัดโต๊ะโมะ
ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
วัดโบราณสถิตย์
สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดไพโรจน์ประชาราม
รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
วัดกำแพง
กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดขวัญประชา
สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส
วัดคันธาริการาม
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดฉัททันต์สนาน
พร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดชลเฉลิมเขต
สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส
วัดชลธาราวาส
ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดชลธาราสิงเห
เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
วัดชลภูผาวนาราม
มาโมง สุคิริน นราธิวาส
วัดชัยรัตนาราม
ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดตันติการาม
ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
วัดตันหยงมัส
ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดทรายขาว
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดทรายทอง
รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
วัดทองดีประชาราม
สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส
วัดท่ามะปราง
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดทุ่งคา
ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
วัดธารากร
เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
วัดนภาราม
พร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดน้ำขาวยะกา
กายูคละ แว้ง นราธิวาส
วัดนิคมแว้ง
โละจูด แว้ง นราธิวาส
วัดบางขุนทอง
บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
วัดบางนรา
บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดบางปอ
บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดบ้านทุ่งกง
โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดบือแรง
ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
วัดบุณณาราม
บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
วัดประชาภิรมย์
บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดประดิษฐบุปผา
สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดปริมังคลาวาส
ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดป่าไผ่
ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
วัดปิเหล็ง
มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
วัดปิบผลิวัน
ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
วัดพนาสณฑ์
โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดพรหมนิวาส
บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดพระพุทธ
พร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดพิกุลทอง
กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดรัตนานุสรณ์
บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
วัดราษฎร์วิริยาราม
ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
วัดราษฎรสโมสร
รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
วัดลอยประดิษฐ์
โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดลำภู
ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วัดศรีสาคร
ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
วัดสวนธรรม
รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
วัดสังฆสิทธาราม
ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดสุคิรินประชาราม
สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
วัดสุวรรณบรรพต
สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
วัดหิรัญวดี
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดอุไรรัตนาราม
บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
โรงเรียนในนราธิวาส
โรงเรียนเกษมทรัพย์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบำรุง)
โรงเรียนเพลินพิศ
โรงเรียนเมืองนราธิวาส
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนแสงธรรม2553
โรงเรียนแหลมทองวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา89(บ้านโคกสยา)
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
โรงเรียนตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนธัญธารวิทยา
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราธิวาสอุดม
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนน้ำตกปาโจ(วันครู2501)
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
โรงเรียนนิคมพัฒนา2
โรงเรียนนิคมพัฒนา4
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
โรงเรียนนิคมพัฒนา6
โรงเรียนนิคมพัฒนา7
โรงเรียนนิคมพัฒนา9
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบางนราวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่153)
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง
โรงเรียนบ้านเปล
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
โรงเรียนบ้านแกแม
โรงเรียนบ้านแขยง
โรงเรียนบ้านแคนา
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ
โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
โรงเรียนบ้านแม่ดง
โรงเรียนบ้านแมะแซ
โรงเรียนบ้านแยะ
โรงเรียนบ้านแว้ง
โรงเรียนบ้านแอแว
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคกเคียน
โรงเรียนบ้านโคกแมแน
โรงเรียนบ้านโคกโก
โรงเรียนบ้านโคกงู
โรงเรียนบ้านโคกตา
โรงเรียนบ้านโคกตีเต
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223
โรงเรียนบ้านโคกยามู
โรงเรียนบ้านโคกศิลา
โรงเรียนบ้านโคกสยา
โรงเรียนบ้านโคกสุมุ
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ
โรงเรียนบ้านโผลง
โรงเรียนบ้านไพรวัน
โรงเรียนบ้านไม้แก่น
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
โรงเรียนบ้านไร่พญา
โรงเรียนบ้านไอกรอส
โรงเรียนบ้านไอบาตู
โรงเรียนบ้านไอร์แยง
โรงเรียนบ้านไอร์โซ
โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
โรงเรียนบ้านกรือซอ
โรงเรียนบ้านกลูบี
โรงเรียนบ้านกลูบี
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ
โรงเรียนบ้านกะลูแป
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี
โรงเรียนบ้านกาแนะ
โรงเรียนบ้านกาแย
โรงเรียนบ้านกาแร
โรงเรียนบ้านกาโดะ
โรงเรียนบ้านกาบุ๊
โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ
โรงเรียนบ้านกาลิซา
โรงเรียนบ้านกาวะ
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
โรงเรียนบ้านกูเล็ง
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
โรงเรียนบ้านกูบู
โรงเรียนบ้านกูยิ
โรงเรียนบ้านกูยิ
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนบ้านคลอแระ
โรงเรียนบ้านคลองตัน
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
โรงเรียนบ้านจอเบาะ
โรงเรียนบ้านจะแนะ
โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
โรงเรียนบ้านจือแร
โรงเรียนบ้านจือแร
โรงเรียนบ้านจืองา
โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12
โรงเรียนบ้านจูโวะ
โรงเรียนบ้านจูดแดง
โรงเรียนบ้านซรายอ
โรงเรียนบ้านซือเลาะ
โรงเรียนบ้านดอเหะ
โรงเรียนบ้านดาฮง
โรงเรียนบ้านดือแย
โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
โรงเรียนบ้านดูกู
โรงเรียนบ้านต้นตาล
โรงเรียนบ้านตราแดะ
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
โรงเรียนบ้านตอแล
โรงเรียนบ้านตอหลัง
โรงเรียนบ้านตอหลัง
โรงเรียนบ้านตอออ
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
โรงเรียนบ้านตะโละ
โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง
โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ
โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
โรงเรียนบ้านตะมะยูง
โรงเรียนบ้านตันหยง
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้
โรงเรียนบ้านตาโงะ
โรงเรียนบ้านตาบา
โรงเรียนบ้านตามุง
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา
โรงเรียนบ้านตือกอ
โรงเรียนบ้านตือมายู
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทอน
โรงเรียนบ้านทําเนียบ
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
โรงเรียนบ้านนาโอน
โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
โรงเรียนบ้านนาดา
โรงเรียนบ้านน้ำใส
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำวน
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
โรงเรียนบ้านนิบง
โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ
โรงเรียนบ้านบละแต
โรงเรียนบ้านบลูกา
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
โรงเรียนบ้านบอเกาะ
โรงเรียนบ้านบองอ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบาโง
โรงเรียนบ้านบาโง
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย
โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ
โรงเรียนบ้านบากง
โรงเรียนบ้านบางขุด
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
โรงเรียนบ้านบางมะนาว
โรงเรียนบ้านบาตง
โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ
โรงเรียนบ้านบาตูฯมิตรภาพที่66
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์
โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
โรงเรียนบ้านบือเระ
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้
โรงเรียนบ้านบือแนนากอ
โรงเรียนบ้านบือแนปีแย
โรงเรียนบ้านบือแรง
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ
โรงเรียนบ้านบือราแง
โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่128
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
โรงเรียนบ้านบูกิต
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
โรงเรียนบ้านปลักปลา
โรงเรียนบ้านปลักปลา
โรงเรียนบ้านปอเนาะ
โรงเรียนบ้านปะดะดอ
โรงเรียนบ้านปะลุกา
โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ
โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ
โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
โรงเรียนบ้านปะลุรู
โรงเรียนบ้านปาเซ
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านปาดังยอ
โรงเรียนบ้านปารี
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ
โรงเรียนบ้านปาหนัน
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
โรงเรียนบ้านปูตะ
โรงเรียนบ้านปูยู
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
โรงเรียนบ้านมะยูง
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่199
โรงเรียนบ้านมือและห์
โรงเรียนบ้านมือบา
โรงเรียนบ้านมูโนะ
โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
โรงเรียนบ้านยะหอ
โรงเรียนบ้านยะออ
โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
โรงเรียนบ้านยานิง
โรงเรียนบ้านยาบี
โรงเรียนบ้านยารอ
โรงเรียนบ้านยี่งอ
โรงเรียนบ้านยือลอ
โรงเรียนบ้านยือลาแป
โรงเรียนบ้านร่วมใจ
โรงเรียนบ้านรามา
โรงเรียนบ้านริแง
โรงเรียนบ้านรือเปาะ
โรงเรียนบ้านรือเสาะ
โรงเรียนบ้านละหาน
โรงเรียนบ้านละหาน
โรงเรียนบ้านละหาร
โรงเรียนบ้านลาเมาะ
โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล
โรงเรียนบ้านลาเวง
โรงเรียนบ้านลาแล
โรงเรียนบ้านลาไม
โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู
โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ
โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง
โรงเรียนบ้านศรีพงัน
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา
โรงเรียนบ้านสวนพลู
โรงเรียนบ้านสะแนะ
โรงเรียนบ้านสะโล
โรงเรียนบ้านสะปอม
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
โรงเรียนบ้านสาเมาะ
โรงเรียนบ้านสากอ
โรงเรียนบ้านสาคร
โรงเรียนบ้านสามแยก
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
โรงเรียนบ้านสายะ
โรงเรียนบ้านสาวอ
โรงเรียนบ้านสิโป
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู
โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ
โรงเรียนบ้านอีโยะ
โรงเรียนบ้านอีนอ
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ
โรงเรียนบ้านฮูลู
โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนประชานุเคราะห์
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์
โรงเรียนผดุงมาตร
โรงเรียนผดุงวิทย์
โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
โรงเรียนภัทรียาอนุบาล
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่วมจิตประชา
โรงเรียนระแงะ
โรงเรียนรักไทย
โรงเรียนรังผึ้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9
โรงเรียนราชประสงค์
โรงเรียนราชพัฒนา
โรงเรียนราชภักดี
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
โรงเรียนรือเสาะวิทยา
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
โรงเรียนวัดโคกโก
โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109
โรงเรียนวัดทรายขาว
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
โรงเรียนวัดพระพุทธ
โรงเรียนวัดร่อน
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
โรงเรียนวัดลําภู
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
โรงเรียนวุฒิสาสน์วิทยา
โรงเรียนศรีทักษิณ
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
โรงเรียนสว่างวัฒนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสุไหงโกลก
โรงเรียนสุคิริน
โรงเรียนสุคิรินวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขาดา
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ
โรงเรียนอนุบาลศรสมบูรณ์
โรงเรียนอิสลามบำรุง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ นราธิวาส เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...