ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ปทุมธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปทุมธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปทุมธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ปทุมธานี ,ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2768)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2768
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2767)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2767
ราคา 4000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2764)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2764
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2762)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2762
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2756)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2756
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2754)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2754
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2751)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2751
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2750)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2750
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2748)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2748
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2747)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2747
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2745)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2745
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2735)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2735
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2734)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2734
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2733)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2733
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2730)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2730
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2729)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2729
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2721)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2721
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2717)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2717
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(28A-2716)
(เฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น )
รหัส 28A-2716
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี
บริการส่งดอกไม้ ปทุมธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปทุมธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ปทุมธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ปทุมธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ปทุมธานี

ร้านดอกไม้ ปทุมธานี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปทุมธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ปทุมธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ปทุมธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ปทุมธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ปทุมธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในปทุมธานี
วัดเกตุประภา
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดเกริน
บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดเกาะเกรียง
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดเกิดการอุดม
คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
วัดเขียนเขต
บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดเจดีย์ทอง
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดเจดีย์หอย
บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดเจริญบุญ
บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
วัดเชิงท่า
บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
วัดเทียนถวาย
บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดเนกขัมมาราม
หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดเปรมประชา
บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดเพิ่มทาน
คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
วัดเมตารางค์
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
วัดเวฬุวัน
บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดเสด็จ
สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดแจ้ง
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
วัดแจ้งลำหิน
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดแสงมณี
บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
วัดแสงสรรค์
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดแสวงสามัคคีธรรม
คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
วัดโกเมศรัตนาราม
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
วัดโคก
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดโบสถ์
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดโบสถ์
บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
วัดโปรยฝน
หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
วัดโพธิ์เลื่อน
บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดโพสพผลเจริญ
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดโสภณาราม
บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดโสภาราม
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดใหม่คลองเจ็ด
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดไก่เตี้ย
กระแชง สามโคก ปทุมธานี
วัดไผ่ล้อม
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดไพร่ฟ้า
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดกร่าง
บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
วัดกลางคลองสาม
คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
วัดกลางคลองสี่
ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดกล้าชอุ่ม
คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดขุมแก้ว
บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดคลองเก้า
บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
วัดคลองขุด
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
วัดคลองชัน
ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดคลองสอง
คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดคลองหนึ่ง
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดคุณหญิงส้มจีน
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร
คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดจตุพิธวราวาส
นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดจันทน์กะพ้อ
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดจันทาราม
คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดจุฬาจินดาราม
บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
วัดฉาง
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดชัยมังคลาราม
ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดชัยสิทธาวาส
กระแชง สามโคก ปทุมธานี
วัดชินวราราม
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดซอยสามัคคี
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดดอกไม้
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดดอนใหญ่
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดดาวเรือง
บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดดาวดึงษ์
บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดตระพัง
เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
วัดตลาดเหนือ
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดตลาดใต้
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดตะวันเรือง
คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
วัดตำหนัก
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
วัดถั่วทอง
บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
วัดทวีการะอนันต์
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดทศทิศาราม
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดทองสะอาด
คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดทับทิมแดง
คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดท้ายเกาะ
ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
วัดทำเลทอง
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล
หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
วัดธรรมานันทาราม
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดธัญญะผล
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดนพรัตนาราม
นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดนังคัลจันตรี
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดนาบุญ
รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดนาป่าพง
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดนาวง
หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดน้ำวน
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดบ่อเงิน
บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดบ่อทอง
คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดบัวแก้วเกษร
ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดบัวขวัญ
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดบัวทอง
บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดบัวหลวง
เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
วัดบางเดื่อ
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางเตยใน
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดบางเตยกลาง
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดบางเตยนอก
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดบางโพธิ์ใน
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางกะดี
บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางกุฎีทอง
บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางขัน
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดบางคูวัดใน
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางคูวัดกลาง
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางคูวัดนอก
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางตะไนย์
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางนา
บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
วัดบางนางบุญ
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางพูน
บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางหลวง
บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบ้านพร้าวใน
เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
วัดบ้านพร้าวนอก
เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
วัดบึงกาสาม
บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
วัดบึงบอน
บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
วัดบึงบาประภาสะวัต
บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
วัดบุญชื่นชู
บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบุญบางสิงห์
สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดปทุมทอง
บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
วัดปทุมนายก
ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดประชุมราษฎร์
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดประยูรธรรมาราม
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดปัญจทายิกาวาส
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดปัญญานันทาราม
คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
วัดป่าไขแสงธรรมาราม
หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดป่ากลางทุ่ง
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดป่างิ้ว
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดผลาหาร
คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
วัดพระธรรมกาย
คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
วัดพลับสุทธาวาส
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
วัดพวงแก้ว
บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
วัดพิชิตปิตยาราม
บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดพิรุณศาสตร์
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดพืชนิมิต
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
วัดพืชอุดม
ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดฟ้าคราม
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดมงคลพุการาม
คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
วัดมงคลรัตน์
ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดมหิงษาราม
บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
วัดมะขาม
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดมูลเหล็ก
คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
วัดมูลจินดาราม
บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดรังสิต
หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดราษฎร์บำรุง
บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดลาดสนุ่น
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดลานนา
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดลำมหาเมฆ
บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดศรีคัคณางค์
บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดศรีสโมสร
บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
วัดศาลเจ้า
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดศาลาแดงเหนือ
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
วัดศิริจันทาราม
คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
วัดสมุหราษฎร์บำรุง
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดสระบัว
บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดสวนมะม่วง
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดสว่างภพ
คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
วัดสหราษฎร์บำรุง
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดสองพี่น้อง
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดสอนดีศรีเจริญ
บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดสะแก
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
วัดสังลาน
บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดสามโคก
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
วัดสามัคคิยาราม
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดสายไหม
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดสำแล
บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดสิงห์
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
วัดสุขปุณฑริการาม
บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดสุทธาวาส
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดสุนทริการาม
หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
วัดสุราษฎร์รังสรรค์
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดสุวรรณจินดาราม
คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดหนองปรง
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดหน้าไม้
หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
วัดหว่านบุญ
คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
วัดหัตถสารเกษตร
คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
วัดอดิศร
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
วัดอัมพุวราราม
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดอัยยิการาม
ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดอู่ข้าว
คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
โรงเรียนในปทุมธานี
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1
โรงเรียนเปรมฤทัย
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนไกรลาศศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69(คลองหลวง)
โรงเรียนกลางคลองสิบ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9
โรงเรียนกานต์บดี
โรงเรียนขจรเนติยุทธ
โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
โรงเรียนคลองพระอุดม
โรงเรียนคลองลากค้อน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
โรงเรียนคลองสระ
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนคลองสิบสาม
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร
โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)
โรงเรียนจารุศรบํารุง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง)
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบึงบา
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
โรงเรียนดวงกมล
โรงเรียนทวิวิชช์
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญวิทย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านพลอย
โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบุญญาทรศึกษา
โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง)
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนปทุมวิทยา
โรงเรียนประคองศิลป์
โรงเรียนประชาบํารุง
โรงเรียนประชุมวิทยา
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
โรงเรียนปากคลองสอง
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
โรงเรียนพัฒนานครินทร์
โรงเรียนพัฒนาภาษาพรรณริณี
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพุทธารักษ์
โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ
โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนระเบียบวิทยา
โรงเรียนรังสิตวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนลำสนุ่น
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนวนิษา
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนวัดเกตุประภา
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
โรงเรียนวัดเชิงท่า
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนวัดเปรมประชากร
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
โรงเรียนวัดเมตารางค์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน
โรงเรียนวัดแสงมณี
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนวัดโคก
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
โรงเรียนวัดโปรยฝน
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
โรงเรียนวัดโสภณาราม
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
โรงเรียนวัดขุมแก้ว
โรงเรียนวัดคลองชัน
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
โรงเรียนวัดฉาง
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
โรงเรียนวัดชินวราราม
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
โรงเรียนวัดถั่วทอง
โรงเรียนวัดทศทิศ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
โรงเรียนวัดธัญญะผล
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนิเทศน์
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โรงเรียนวัดบ่อทอง
โรงเรียนวัดบัวขวัญ
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนวัดบัวหลวง
โรงเรียนวัดบางเดื่อ
โรงเรียนวัดบางเตยใน
โรงเรียนวัดบางเตยนอก
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
โรงเรียนวัดบางคูวัด
โรงเรียนวัดบางนา
โรงเรียนวัดบางนางบุญ
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
โรงเรียนวัดปทุมทอง
โรงเรียนวัดปทุมนายก
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนวัดผลาหาร
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
โรงเรียนวัดลานนา
โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนวัดศิริจันทราราม
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดสว่างภพ
โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสะแก
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
โรงเรียนวัดหว่านบุญ
โรงเรียนวัดอดิศร
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอู่ข้าว
โรงเรียนวันครู2502
โรงเรียนศรีจิตรา
โรงเรียนศาลาพัน
โรงเรียนศาลาลอย
โรงเรียนศิริศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา
โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง
โรงเรียนสาทรวิทยา
โรงเรียนสามโคก
โรงเรียนสามวาวิทยา
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารินันนท์
โรงเรียนสี่แยกบางเตย
โรงเรียนสีวลี
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
โรงเรียนสุลักขณะ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนหอวังปทุมธานี
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลไทยธานี
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
โรงเรียนอนุบาลธราดล
โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา
โรงเรียนอนุบาลนวนคร
โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลประทีป
โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร
โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ
โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์
โรงเรียนอนุบาลรังสิต
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ
โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา
โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร19
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา
โรงเรียนอุดมพัฒนา
โรงเรียนอุดมวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ปทุมธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...