ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ พังงา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พังงา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พังงา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พังงา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พังงา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ พังงา ,ร้านดอกไม้ พังงา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พังงา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พังงา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พังงา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พังงา

ร้านดอกไม้ พังงา บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พังงา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พังงา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พังงา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พังงา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พังงา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในพังงา
วัดเจริญรมณาวาส
กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดเสนานุชรังสรรค์
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดเหมืองประชาราม
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
วัดโคกเคียน
โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
วัดโคกสวย
โคกเจริญ ทับปุด พังงา
วัดโฆสิตาราม
กะปง กะปง พังงา
วัดไตรมารคสถิต
โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดไตรรัตนากร
ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดไสเสียด
บ่อแสน ทับปุด พังงา
วัดคงคาภิมุข
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดคมนียเขต
คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
วัดควนกะไหล
กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดควรนิยม
ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา
วัดคีรีวงก์
ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา
วัดชนาธิการาม
นบปริง เมืองพังงา พังงา
วัดดอน
โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดดอนปริง
นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
วัดดิตถาราม
ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดตำหนัง
บางวัน คุระบุรี พังงา
วัดทักษิณาวาส
ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดธัญญเขต
ตากแดด เมืองพังงา พังงา
วัดนากลาง
หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดนางย่อน
คุระ คุระบุรี พังงา
วัดนารายณิการาม(เหล)
เหล กะปง พังงา
วัดนิโครธคุณากร
มะรุ่ย ทับปุด พังงา
วัดนิโครธาราม
ทับปุด ทับปุด พังงา
วัดนิโรธรังสี
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
วัดนิกรวราราม
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดนิคมสโมสร
นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
วัดบางเตย
บางเตย เมืองพังงา พังงา
วัดบางเสียด
บางเตย เมืองพังงา พังงา
วัดบางน้ำใส
บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
วัดบางมรวน
บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
วัดบางมรา
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดบางวัน
บางวัน คุระบุรี พังงา
วัดบ้านเตรียม
คุระ คุระบุรี พังงา
วัดประชาธิการาม
นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
วัดประชาสันติ์
ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดประชุมโยธี
ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดประชุมศึกษา
ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
วัดประพาสประจิมเขต
ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดปัจจันตคาม
ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
วัดปัตติการาม
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
วัดปาโมกข์
ท่านา กะปง พังงา
วัดปากคลอง
รมณีย์ กะปง พังงา
วัดป่าสวนงาม
บางวัน คุระบุรี พังงา
วัดพนัสนิคม
คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
วัดพระธาตุคีรีเขต
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดพิทักษ์ธรรมาราม
ทับปุด ทับปุด พังงา
วัดมงคลสถิต
ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
วัดมงคลสุทธาวาส
ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดมะปริง
นบปริง เมืองพังงา พังงา
วัดมาตุคุณาราม
กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดรมณีย์
รมณีย์ กะปง พังงา
วัดราชา
บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
วัดราษฎร์โยธี
โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดราษฎร์นิรมิต
บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
วัดราษฎร์สโมสร
ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
บางเหรียง ทับปุด พังงา
วัดลาภี
ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
วัดลำธาร
ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดลำปี
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
วัดลุมพินี
นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
วัดศรัทธาราม
มะรุ่ย ทับปุด พังงา
วัดศรีนิคม
บางไทร ตะกั่วป่า พังงา
วัดศรีรัตนาราม
กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดสราภิมุข
ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
วัดสันติวราราม
กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดสามัคคีธรรม
แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
วัดสุวรรณคูหา
กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดสุวรรณาวาส
บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
วัดหน้าเมือง
ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วัดหลักแก่น
ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
วัดหาดทรายสมบูรณ์
ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
วัดอรัญญิกาวาส
นบปริง เมืองพังงา พังงา
วัดอินทนิน
ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
วัดอินทภูมิ
ท่านา กะปง พังงา
วัดอุทัยราษฎร์บำรุง
มะรุ่ย ทับปุด พังงา
โรงเรียนในพังงา
โรงเรียนเกาะเคี่ยม
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
โรงเรียนเกาะปันหยี
โรงเรียนเกาะยาว
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนเกาะหมากน้อย
โรงเรียนเกียรติประชา
โรงเรียนเมืองพังงา
โรงเรียนเยาววิทย์
โรงเรียนโคกกลอยวิทยา
โรงเรียนโชคอำนวย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54(วัดไสเสียด)
โรงเรียนกะปง
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนคุระบุรี
โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม
โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
โรงเรียนทับปุด
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
โรงเรียนบ้านเกาะนก
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
โรงเรียนบ้านเตรียม
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านในไร่
โรงเรียนบ้านในปิ
โรงเรียนบ้านในวัง
โรงเรียนบ้านในหยง
โรงเรียนบ้านใหญ่
โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกะไหล
โรงเรียนบ้านกะปง
โรงเรียนบ้านคลองเคียน
โรงเรียนบ้านคลองเหีย
โรงเรียนบ้านคลองไส
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
โรงเรียนบ้านคลองบอน
โรงเรียนบ้านคลองห้าง
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านควนแรด
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านคุรอด
โรงเรียนบ้านคุระ
โรงเรียนบ้านช่องหลาด
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
โรงเรียนบ้านดอกแดง
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านตำหนัง
โรงเรียนบ้านติเตะ
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านท่าเขา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าแตง
โรงเรียนบ้านท่าจูด
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
โรงเรียนบ้านท่านุ่น
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
โรงเรียนบ้านท่าหัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
โรงเรียนบ้านทุ่งดอน
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
โรงเรียนบ้านทุ่งรัก
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง
โรงเรียนบ้านนอกนา
โรงเรียนบ้านนาแฝก
โรงเรียนบ้านนาใน
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านน้ำจืด
โรงเรียนบ้านบกปุย
โรงเรียนบ้านบ่อแสน
โรงเรียนบ้านบ่อดาน
โรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนบ้านบางเตย
โรงเรียนบ้านบางเนียง
โรงเรียนบ้านบางแก้ว
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านบางกรัก
โรงเรียนบ้านบางกัน
โรงเรียนบ้านบางครั่ง
โรงเรียนบ้านบางคลี
โรงเรียนบ้านบางจัน
โรงเรียนบ้านบางด้ง
โรงเรียนบ้านบางติบ
โรงเรียนบ้านบางทอง
โรงเรียนบ้านบางนายสี
โรงเรียนบ้านบางนุ
โรงเรียนบ้านบางมรวน
โรงเรียนบ้านบางม่วง
โรงเรียนบ้านบางม่า
โรงเรียนบ้านบางวัน
โรงเรียนบ้านบางหลาม
โรงเรียนบ้านบางหว้า
โรงเรียนบ้านปริง(วันครู2500)
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากถัก
โรงเรียนบ้านปากพู่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124
โรงเรียนบ้านป่ากอ
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
โรงเรียนบ้านพรุใน
โรงเรียนบ้านพอแดง
โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
โรงเรียนบ้านย่าหมี
โรงเรียนบ้านรมณีย์
โรงเรียนบ้านริมทะเล
โรงเรียนบ้านลำแก่น
โรงเรียนบ้านลำปี(พิบูลสงครามอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านลำวะ
โรงเรียนบ้านสวนใหม่
โรงเรียนบ้านสะพานเสือ
โรงเรียนบ้านสามช่อง
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่61
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหินร่ม
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านหินสามก้อน
โรงเรียนบ้านอ่าวจิก
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม
โรงเรียนบุญแสวงวิทยา
โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
โรงเรียนวัดโคกสวย
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ
โรงเรียนวัดคมนียเขต
โรงเรียนวัดควรนิยม
โรงเรียนวัดชนาธิการาม
โรงเรียนวัดช้างนอน
โรงเรียนวัดดิตถาราม
โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163
โรงเรียนวัดนารายณิการาม
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
โรงเรียนวัดบางเสียด
โรงเรียนวัดประชาธิการาม
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
โรงเรียนวัดปัตติการาม
โรงเรียนวัดมงคลสถิต
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดลุมพินี
โรงเรียนวัดศรัทธาราม
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
โรงเรียนวัดสองแพรก
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนวัดอินทนิน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลพังงา
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
โรงเรียนอ่าวมะม่วง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ พังงา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...