ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ พะเยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พะเยา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พะเยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พะเยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พะเยา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ พะเยา ,ร้านดอกไม้ พะเยา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พะเยา(33A-3105)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พะเยา
บริการส่งดอกไม้ พะเยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พะเยา(33A-3104)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พะเยา
บริการส่งดอกไม้ พะเยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พะเยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พะเยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พะเยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พะเยา

ร้านดอกไม้ พะเยา บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พะเยา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พะเยา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พะเยา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พะเยา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พะเยา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในพะเยา
วัดเกษมสันติวนาราม
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดเกษศรี
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดเก้าเงา
งิม ปง พะเยา
วัดเจดีย์งาม
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดเชียงคาน
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงทอง
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดเชียงบาน
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงยืน
ลอ จุน พะเยา
วัดเชียงหมั้น
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดเทพวราราม
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดเนินสมบูรณ์วนาราม
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดเนินสามัคคี
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดเปื๋อยเปียง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดเมืองชุม
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดเมืองอิงหลวง
แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
วัดเหล่าธาตุ
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดแก
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดแช่แห้ง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแดนเมือง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแท่นคำ
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดแบ่ง
งิม ปง พะเยา
วัดแผ่นดินทอง
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดแม่เย็นใต้
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดแม่ใส
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาโทกหวาก
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาไร่
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาหลวง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาห้วยเคียน
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่จั๊วะ
ปง ปง พะเยา
วัดแม่ต๋อมใน
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่ต๋ำ
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดแม่ทะลาย
พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
วัดแม่ทาย
ออย ปง พะเยา
วัดแม่นาเรือ
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่พริกเทพนิมิตร
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดแม่วังช้าง
พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
วัดแม่สุก
แม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดแม่สุกธาตุ
แม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดแวนโค้ง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดแวนวัฒนา
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดแสนเมืองมา
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแสะ
ควร ปง พะเยา
วัดโป่งเกลือ
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดโพธาราม
ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดใคร้ป่าคา
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดใหม่ดอนมูล
ควร ปง พะเยา
วัดใหม่ต้นฝาง
ออย ปง พะเยา
วัดใหม่น้ำเงิน
งิม ปง พะเยา
วัดใหม่บ้านบอน
ปง ปง พะเยา
วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง)
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดใหม่หลวง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดไชยพรม
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดไชยพฤกษ์
ออย ปง พะเยา
วัดไชยมงคล
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดไชยสถาน
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดไชยอาวาส
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดไทยสุภาพ
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดไร่แสนสุข
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดกว้าน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดกอก
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดกองแล
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดก๊อซาว
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดก๊อน้อย
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดกาดถี
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดกำแพงหิน
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดกิ่วแก้ว
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดกิ่วชมภู
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดกู่ผางลาง
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดขุนต๊ำ
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดควร
งิม ปง พะเยา
วัดควรดง
ควร ปง พะเยา
วัดค่าไพบูลย์
ปง ปง พะเยา
วัดค้างหงษ์
จุน จุน พะเยา
วัดคุ้ม
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดงิ้วหงก
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดงุ้นพัฒนา
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดจนหลวง
จุน จุน พะเยา
วัดจำไก่
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดจำบอน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดจำปาหลวง
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดช้างหิน
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดดงบุญนาค
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดดงสุวรรณ
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดงอินตา
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดดอกบัว
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอกบัว
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอนเงิน
ออย ปง พะเยา
วัดดอนเรือง
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดดอนเหล็ก
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอนแก้ว
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
วัดดอนแก้ว
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนแก้ว
ออย ปง พะเยา
วัดดอนแก้ว
นาปรัง ปง พะเยา
วัดดอนไชย
จุน จุน พะเยา
วัดดอนไชย
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
วัดดอนไชย
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอนไชย
งิม ปง พะเยา
วัดดอนไชย
ออย ปง พะเยา
วัดดอนตัน
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดดอนตัน
ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอนมูล
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอนมูล
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
วัดดอนมูล
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล
ปง ปง พะเยา
วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่)
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดดอยอิสาน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดดาวเรือง
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดดู่
ปง ปง พะเยา
วัดต้นต้อง
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดต๋อมใต้
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๋อมกลาง
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๋อมดง
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดตาลถ้อย
แม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดต๊ำเหล่า
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำกลาง
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำดอนมูล
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำนกกก
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำน้ำล้อม
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำป่าลาน
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำพระแล
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน)
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดตุ่นใต้
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดตุ่นกลาง
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดทราย
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดทองแย้ม
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทัศนาราม
ปง ปง พะเยา
วัดท่ากลอง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดท่าจำปี
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดท่าฟ้าเหนือ
สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดท่าฟ้าใต้
สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งเย็น
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งแขม
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดทุ่งแต
งิม ปง พะเยา
วัดทุ่งกล้วย
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดทุ่งกว๋าว
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดทุ่งกาไชย
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่งกิ่ว
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดทุ่งควบ
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งต้นศรี
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่งติ้ว
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดทุ่งมอก
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งมอก
บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งรวงทอง
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งหนอง
สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งหล่ม
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งหลวง
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่มท่า
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดนันตาราม(นันทาราม)
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดนาเจริญ
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดนาดอ
งิม ปง พะเยา
วัดนาปรัง
นาปรัง ปง พะเยา
วัดนาอ้อม
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำแป้งพนาราม
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำจุน
ลอ จุน พะเยา
วัดน้ำปุก
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำมิน
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดน้ำฮาก
งิม ปง พะเยา
วัดบ่อเบี้ย
บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดบ่อแฮ้ว
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดบัวหล่าย(ปัว)
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดบ้านเลี้ยว
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านเหยี่ยน
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านแม่ปืม
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านแฮะ
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านโซ้
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านโป่ง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านไร่
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านงิ้ว
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านซ่อน
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านตุ่น
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านทุ่ง
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบ้านธาตุ
พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
วัดบ้านบัว
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านปิน
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดบ้านปุ(ปุ)
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบ้านหลวง
ออย ปง พะเยา
วัดบุญเกิด
จุน จุน พะเยา
วัดบุญเกิด
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญเรือง
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญเรือง
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดบุญเรือง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญเรือง
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญเรือง
ปง ปง พะเยา
วัดบุญโยง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญโยชน์
สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญชุม
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญนาค
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญยืน
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญยืน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบุญยืน
นาปรัง ปง พะเยา
วัดบุญฮอม
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุบผาราม
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดปง
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดปงใหม่
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดปงสนุก
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดปงสนุก
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดปงสนุก
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดปทุมทอง
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดประชาสามัคคี(พญาลอ)
ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดปัจฉิมวาส
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดปันเจิง
แม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดปัว
งิม ปง พะเยา
วัดปัวแหลง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดปัวใหม่
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดปัวชัย
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปัวดอย
งิม ปง พะเยา
วัดป่าแขม
บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดป่าแดง
งิม ปง พะเยา
วัดป่าแดงบุญนาค
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าแดด
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าแฝกเหนือ
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่าแฝกใต้
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่าแฝกกลาง
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่ากล้วยงาม
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดป่าคา
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าคา
ควร ปง พะเยา
วัดป่าคาใหม่
ควร ปง พะเยา
วัดปางถ้ำ
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดปางป้อม
ลอ จุน พะเยา
วัดปางผักหม
งิม ปง พะเยา
วัดปางมดแดง
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดปางวัว
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดป่าตุ้ม
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าฝาง
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดป่าม่วง
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดป่าลานคำ
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าสัก
ป่าสัก ภูซาง พะเยา
วัดป่าหนองหวี
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดปิน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปี้
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดปุปอ(ปูปอ)
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดผาช้างมูบ
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดผาตั้ง
ขุนควร ปง พะเยา
วัดผาลาด
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดผาฮาว
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดฝั่งหมิ่น
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดฝายแก้ว
ออย ปง พะเยา
วัดฝายกวาง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดฝายหิน
ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดพระแก้ว
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุแจ่โห้ว
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุโป่งขาม
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
ออย ปง พะเยา
วัดพระธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุจอมไคร้
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจอมศีล
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจำไก่
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจำม่วง
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดพระธาตุดอยคำ
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุดอยน้อย
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุดอยหยวก
ปง ปง พะเยา
วัดพระธาตุบุญนาค
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุภูซาง
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดพระธาตุมุงเมือง
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดพระธาตุสบแวน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดพระนั่งดิน
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดพวงพยอม
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดภูเงิน
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดภูมินทร์
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดมงคลคีรี
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดม่วง
ปง ปง พะเยา
วัดม่วงคำ
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดม่วงชุม
ป่าสัก ภูซาง พะเยา
วัดร้อง
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องเข็ม
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดร้องเชียงแรง
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
วัดร้องใหม่
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องไผ่
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องไฮ
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องไฮ
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องค้อม
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดร่องคำ
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องคือ
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องชมภู
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดร่องดู่
จุน จุน พะเยา
วัดร่องปอ
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดร่องป่าเปา
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องย้าง
ลอ จุน พะเยา
วัดร่องส้าน
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องห้า
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดรัตนคูหาวนาราม
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดรัตนวนาราม
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดราชคฤห์
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดราษฎร์บำรุง
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดล้า
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดลี
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดวังเค็มเก่า
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังเค็มใหม่
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังถ้ำ
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดวังบง
ควร ปง พะเยา
วัดศรีเกิด
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีเมืองชุม
ลอ จุน พะเยา
วัดศรีเมืองมาง
บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดศรีเมืองมูล
ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีโคมคำ
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีไฮคำ
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
วัดศรีกู่เอี้ยง
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีจอมเรือง
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีจอมแจ้ง
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดศรีชุม
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีชุม
สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีดอนแก้ว
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีดอนชัย
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
ปง ปง พะเยา
วัดศรีดอนตัน
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดศรีดอนมูล
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีดอนมูล
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบังวัน
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบุญชุม
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดศรีบุญชุม
ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบุญยืน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญยืน
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีปันต้น
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีปิงเมือง
ลอ จุน พะเยา
วัดศรีพรมบัวนาค
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดศรีมงคล
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีล้อม
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีสำราญ
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีสุพรรณ
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีอุโมงค์ดำ
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสงเคราะห์ราษฎร์
นาปรัง ปง พะเยา
วัดสถาน
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดสถิตย์ธัมมาราม
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสบบง
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดสบสา
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดสร้อยศรี
จุน จุน พะเยา
วัดสระ
สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดสระใต้
สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดสลาบ
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดสว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสะพานดำ
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสักลอ
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดสักสัน
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดสังคหะราษฎร์
นาปรัง ปง พะเยา
วัดสันเวียงใหม่
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันกลาง
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันกลาง
งิม ปง พะเยา
วัดสันกว๊าน
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันกำแพง
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดสันช้างหิน
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันช้างหิน
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันดอนแก้ว
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดสันต้นแหน
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดสันต้นผึ้ง
แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
วัดสันต้นหวีด
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันทราย
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันทราย
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดสันบัวบก
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันป่าเหียง
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
วัดสันป่าก้าว
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดสั่นป่างิ้วงาม
แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
วัดสันป่าถ่อน
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันป่าพาด
แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
วัดสันป่าม่วง
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันป่าสัก
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดสันป่าสัก
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันปูเลย
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันปูเลย
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดสันสลี
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดสันหมื่นแก้ว
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันหลวง
ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดสา
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดสางเหนือ
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสีพรม
ควร ปง พะเยา
วัดสีมา
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดสุขเกษม
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
ขุนควร ปง พะเยา
วัดสุวรรณคูหา
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดหงส์หิน
หงส์หิน จุน พะเยา
วัดหนอง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองเลา
ภูซาง ภูซาง พะเยา
วัดหนองขวง
ออย ปง พะเยา
วัดหนองบัว
งิม ปง พะเยา
วัดหนองบัวเงิน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองร่มเย็น(หนอง)
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดหนองลาว
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดหนองสระ
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดหม้อแกงทอง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดหย่วน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดหลวง
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดหลวงราชสันฐาน
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดหล่าย
ออย ปง พะเยา
วัดหล่าย
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดหล่ายทุ่ง
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดหล่ายพัฒนา
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดห้วยเกี๋ยง
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดห้วยเคียน
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยเคียนเหนือ
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยแก้วหลวง
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดห้วยไคร้
ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดห้วยข้าวก่ำ
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดห้วยขุ่น
ควร ปง พะเยา
วัดห้วยงิ้ว
ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดห้วยทรายเลื่อน
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดห้วยทรายขาว
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดห้วยทรายคำ
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยบง
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยผาเกี๋ยง
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยยางขาม
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดห้วยลึก
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยสา
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดห้วยสิงห์
ปง ปง พะเยา
วัดห้วยหม้อ
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดหัวข่วงแก้ว
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดหัวขัว
สบบง ภูซาง พะเยา
วัดหัวทุ่ง
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดหัวนา
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
วัดหาดแฟน
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดอนาลโยทิพยาราม
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดอนุมัติวงศ์
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดอารามป่าน้อย
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดอิงโค้ง(ดงยา)
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
วัดอินทร์ฐาน
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดฮวก
ภูซาง ภูซาง พะเยา
โรงเรียนในพะเยา
โรงเรียนเจริญใจ
โรงเรียนเจริญใจสาขาบ้านปางปูเลาะ
โรงเรียนเจริญใจสาขาบ้านผาแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล๓(หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยา
โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนชัยชุมภู
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนสาขาบ้านค่าไพบูลย์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
โรงเรียนต๊ำ(อินโต-ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
โรงเรียนนฤมลวิทยา
โรงเรียนบ้านเจดีย์งาม
โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม
โรงเรียนบ้านแบ่ง
โรงเรียนบ้านแม่ใจ
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนบ้านแม่กาสาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย
โรงเรียนบ้านแม่จว้า
โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือ
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
โรงเรียนบ้านแม่ปืม
โรงเรียนบ้านแม่พริก
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
โรงเรียนบ้านแม่อิง
โรงเรียนบ้านแวน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
โรงเรียนบ้านแฮะ
โรงเรียนบ้านแฮะ
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
โรงเรียนบ้านโจ้โก้สาขาบ้านห้วยสา
โรงเรียนบ้านโซ้
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)สาขาบ้านห้วยเฟือง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)สาขาบ้านห้วยกอก
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
โรงเรียนบ้านไชยพรม
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
โรงเรียนบ้านกาดถี
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
โรงเรียนบ้านควร
โรงเรียนบ้านควรดง
โรงเรียนบ้านคะแนง
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนบ้านค่าบน
โรงเรียนบ้านจำไก่
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
โรงเรียนบ้านจุน
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
โรงเรียนบ้านดงบุญนาคสาขาบ้านสันกำแพง
โรงเรียนบ้านดงอินตา
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้
โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)สาขาบ้านห้วยหม้อ
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
โรงเรียนบ้านดอนมูล
โรงเรียนบ้านดอนมูล
โรงเรียนบ้านดอนลาว
โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านต๋อม
โรงเรียนบ้านต๋อมดง
โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า
โรงเรียนบ้านต๊ำใน
โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลสาขาบ้านต๊ำกลาง
โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
โรงเรียนบ้านตุ่น
โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วสาขานาหนุน
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วสาขาผาลาดทุ่งติ้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
โรงเรียนบ้านนาอ้อมสาขาบ้านน้ำแป้ง
โรงเรียนบ้านนาอ้อมสาขาบ้านห้วยขุ่น
โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านบุญยืน
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
โรงเรียนบ้านป่าแขม
โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค
โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าแฝกแหนือสาขาบ้านป่าเมี่ยง
โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้
โรงเรียนบ้านป่ากล้วยแข้
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านป่าคาสาขาบ้านสันต้นหวีด
โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านปางงุ้น
โรงเรียนบ้านปางงุ้นสาขาบ้านร่วมจิต
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
โรงเรียนบ้านปางป้อม
โรงเรียนบ้านปางผักหม
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
โรงเรียนบ้านปางวัว
โรงเรียนบ้านป่าตึง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าสักสาขาบ้านม่วงชุม
โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี
โรงเรียนบ้านปิน
โรงเรียนบ้านปินเหนือ
โรงเรียนบ้านปี้
โรงเรียนบ้านผาช้างมูบ
โรงเรียนบ้านผาช้างมูบสาขาบ้านแม่ต๋อมใน
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านผาฮาว
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านยางขาม
โรงเรียนบ้านร้อง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
โรงเรียนบ้านร่องไผ่
โรงเรียนบ้านร่องไฮ
โรงเรียนบ้านร่องค้อม
โรงเรียนบ้านร่องคำ
โรงเรียนบ้านร่องจว้า
โรงเรียนบ้านร่องจว้าสาขาบ้านศรีชุม
โรงเรียนบ้านร่องปอ
โรงเรียนบ้านร่องย้าง
โรงเรียนบ้านร่องส้าน
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
โรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้ง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสถาน
โรงเรียนบ้านสบขาม
โรงเรียนบ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านสบบง
โรงเรียนบ้านสบสา
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
โรงเรียนบ้านสระ
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
โรงเรียนบ้านสักลอ
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอสาขาบ้านตุ่นราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว
โรงเรียนบ้านสันขวาง
โรงเรียนบ้านสันจกปก
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงสาขาบ้านสันสลี
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสันบัวบก
โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว
โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน
โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันป่าหนาด
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านสันหลวง
โรงเรียนบ้านสา
โรงเรียนบ้านสาง
โรงเรียนบ้านสีพรม
โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองลาว
โรงเรียนบ้านหนองสระ
โรงเรียนบ้านหนองสระสาขาบ้านแม่เย็น
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
โรงเรียนบ้านหนุน
โรงเรียนบ้านหมุ้น
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงสาขาบ้านห้วยคอกหมู
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยดอกเข็ม
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
โรงเรียนบ้านฮวก
โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพินิตประสาธน์
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
โรงเรียนราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัฒนาวิทยา
โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า1
โรงเรียนสาธิตวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำฯสาขาบ้านแดนเมือง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก)
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก
โรงเรียนอนุบาลปง
โรงเรียนอนุบาลปงสาขาบ้านหนองขวาง
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวสาขาพระธาตุภูปอ
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ พะเยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...