ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์ ,ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3622)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3622
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3621)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3621
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3616)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3615)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3615
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3614)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3614
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์(39A-3608)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3608
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เพชรบูรณ์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เพชรบูรณ์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในเพชรบูรณ์
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดเกาะแก้ว
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเกาะแก้ววนาราม
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดเกาะบรเพ็ด
บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเกาะสวรรค์
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเขาเจริญธรรม
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเขาแม่แก่
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาข้าหลวง
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาคณฑา
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาคลัง
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดเขาค้อพัฒนาราม
เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดเขาดิน
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเขาถ้ำโถ
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเขาน้อย
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาน้อยรังแตน
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาบ่อทอง
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาปูนศรัทธาราม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาวังเทพสถิตย์
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาวังเทพสถิตย์
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาสัก
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเฉลียงลับ
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเทพนิมิตวราราม
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดเทพสโมสร
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเทวราชกุญชร
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเทวราชกุญชร
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเทศประชาราม
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเทศาวาส
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเนินแก้วสว่างสีทอง
น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเนินโกกน้อย
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเนินมะค่าน้อย
บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเนินร่มโพธิ์
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเนินศิลาเพชร
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดเนินสง่า
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเนินสบาย
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่าง
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่างวังขอน
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่างอีเลิศ
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดเนินสะอาด
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเปือยงาม
บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเพชรวราราม
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเพชราราม
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเวฬุวนาราม
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเวียงโพธิ์งาม
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดเสลินทราราม
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเสลียงแห้ง
สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดเสาธงทอง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดแก่งเสี้ยว
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดแก้วพัฒนาราม
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดแก้วมณี
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดแก้วสว่าง
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดแคมป์สน
แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดแม่น้ำแควป่าสัก
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดแสนสุข
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโคกเจริญ
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโคกเจริญ
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโคกกรวด
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกกรวด
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดโคกตายอ
ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดโคกปรง
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกพัฒนาราม
บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโคกมน
โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดโคกยาว
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดโคกสง่า
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกสว่าง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกสะแกลาด
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดโคกสะอาด
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดโคกสำราญ
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกหิน
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดโฆษา
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนชาติสามัคคี
หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดโนนทอง
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนทอง
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนน้ำร้อน
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนประชาสรรค์
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนป่าลวก
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนศรัทธาชุม
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนศรีแก้ว
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนศรีแก้ว
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสมพร
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสวรรค์บ้านชอน
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างจันทร์
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสุวรรณ
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโบสถ์ชนะมาร
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโป่งช้าง
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโป่งนกแก้ว
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดโป่งสามขา
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธาราม
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เตี้ย
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ไทร
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งอย
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งาม
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งาม
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ชัย
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ชุม
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ตาก
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ตาก
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรี
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีสองคร
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีสามัคคี
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์สว่าง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพนชัย
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพนทอง
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโรงบ่ม
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโรงวัว
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดโสมนัส
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดในเรืองศรี
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดใหม่โคกเจริญ
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดใหม่ไทยพัฒนา
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดใหม่ชัยมงคล
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดใหม่ถ้ำแก้ว
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดใหม่ประทานพร
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคี
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดไตรภูมิ
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดไตรภูมิ
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไทรงาม
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดไทรงามสามัคคี
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดไทรย้อย
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไร่เหนือ
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดไร่ตาพุฒ
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดไร่ฝายน้อย
วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดกกไทร
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดกกกะทอน
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดกกกะบก
โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดกลุ่มนครนายก
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดกุฎีดาว
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดกุฎีพระ
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดกุดเป้า
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดกุดตาแร้ว
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดขอนยางขวาง
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดขามเรียง
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดขามเรียง
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดขามชุม
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดขามตาก
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดคงสมโภชน์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดครองยุต
หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดคลองกระโบน
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดคลองดู่
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดคลองตะเคียน
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดคลองน้ำคัน(คลองน้ำคันสามัคคี)
ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดคลองบน
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดงิ้วงามโนนสว่าง
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้ง
น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้ง
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมมณี
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมศรี
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจอมศรี
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดจันทร์
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจันทร์นิมิต
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจันทราราม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดจันทราราม
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดจิรวัฒนาราม
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดชนะชิงชัย
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดชลประทาน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชลประทาน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยทอง
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยพฤกษ์
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดช้างเผือก
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดช้างเผือก
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดซอกซาย
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดซับไพรวัลย์
ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดซับไม้แดง(เก่า)
ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดซับไม้แดง(ใหม่)
ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดซับข่อย
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดซับชมภู
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดซับน้อยพัฒนา
หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดซับบอน
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดซับสมอทอด
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดซับหินเพลิง
โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดซำม่วง
วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดญาณเมธี
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงเข็ม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดดงเสือเหลือง
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงแขวน
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงขุย
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงมูลเหล็ก
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดงลาน
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดอกไม้
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดอนไชย
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดดาวเรือง
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดาวนิมิต
ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดตะเคียนงาม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดตะเบาน้อย
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดตะกุดไผ่
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดตาคลีภิรมย์
โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดตาดกลอยใต้
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดตาล
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดตีบใต้
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดตูมคำมณี
บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดถนนโค้ง
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดถ้ำแก้ว
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดถ้ำน้ำบัง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดถ้ำมงคล
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดถ้ำวังนาง
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดถ้ำสมบัติ
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์เกษตร
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์เกษตร(ใน)
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์เจริญผล
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์พุทธา
ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทรายงาม
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดทรายทอง
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทรายทองวนาราม
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดทักษิณาราม
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดท่าแร่
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดท่าไม้ทอง
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดท่ากกแก
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดท่าด้วง
ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดท่าผู
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดท่ามะกล้วย
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งเรไร
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งเรไร
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งเศรษฐี
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งแจ้ง
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งโตนด
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทุ่งใหญ่
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งธงไชย
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดทุ่งวารีลาภอุดม
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสมอ
ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่าง
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสะเดียง
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งหินปูน
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดธรรมเสมา
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดธรรมรัตนาราม
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดธรรมสมาคม
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดธาตุพลแพง
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดธารทิพย์
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดธุตังคาราม
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดนันทชาติ
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดนาเฉลียง
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดนาแซงน้อย(บุญญานุรักษ์)
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดนาข้าวดอ
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดนาพ่อสอง
น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดนาสนุ่น
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดน้ำก้ออินเตชวราราม(อินทร์เตชะสว่างวราราม
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำคำเหนือ
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำชุนวารี
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำพุสามัคคี
พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดน้ำวิ่ง
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดน้ำอ้อม
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดนิมิตธารา
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดนิรมลวัฒนา
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดนิลาวรรณประชาราม
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดบรรพตาราม
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดบ่อมะกัก
ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดบ้านโภชน์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านใหม่
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบ้านไร่
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดบ้านกลาง
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านนายาว
ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดบ้านนาสามัคคี
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดบ้านพี้ศรีสุข
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบ้านวังเหว
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านสระเกษ
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านหลุง
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบึงกระจับ
บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดบึงสามพัน(บน)
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดบึงสามพัน(ล่าง)
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดบุ่งกกเรียง
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบุ่งคล้า
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดบุ่งยาง
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดบุญชัย
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบุมะกรูด
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดประเชชัย
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดประชานิมิต
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดประชาบำรุง
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดประชิตกัลยาณมุนี
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดประชุมคงคาราม
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดประตูดาว
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดปัญจขันธ์
วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดป่าเรไร
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดป่าเรไรทอง
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดป่าแสงทอง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดป่าไพบูลย์
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดป่าไพศาล
วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดปากตกสามัคคี
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดปากน้ำ
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดปากน้ำ(ตะวันตก)
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดปากห้วยขอนแก่น
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดปากออก
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดป่าสระแก้ว
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดป่าสักเรไร
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดป่าห้วยชัน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดปู่จ้าว
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดผดุงราษฎร์
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดพญาวัง
พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดพรมยาม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดพรศรัทธาราม
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดพระแก้ว
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพระนอน
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพระพุทธบาทชนแดน
ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดพิกุลทอง
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพิกุลทอง
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดพิกุลบุญนาค
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดพุเตยประสิทธิ์
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดพุเตยวนาราม
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดภูเขาดิน
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดภูเขาทอง
วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดภูปูน
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดภูศรีสวรรค์
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดม่วงเย็น
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดม่วงชุม
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดม่วงชุม
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดมหาธาตุ
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดมอดินแดง
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดมะเดื่องาม
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดมาบสมอ
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดมุจรินทร์
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดยางงาม
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดยางงาม
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดยางลาด
ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยาวีเหนือ
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยาวีใต้
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม
วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดร่องหอย
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดระวิง
ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดรักไทย
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดรังย้อย
หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดรัตนาราม
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดราชธานี
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บำรุง
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บำรุง
โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บูรณะ
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธา
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์สุขเกษม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดราหุล
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดละหาน
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดลัฎฐิวัน
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดลัฏฐิวนาราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดลาดแค
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดลำกง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดลำกระทิงทอง
ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดลำนารวย
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดลำป่าสักมูล
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดลำพาด
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังเวิน
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดวังโบสถ์
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังไทร
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดวังไทรทอง(ไทรทองวนาราม)
ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดวังไผ่
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวังก้นหวด
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดวังกำแพง
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดวังกำแพงสามัคคีธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังขอน
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวังขอน
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดวังขาม
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดวังชงโค
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังชมพู
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวังน้ำเย็น
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวังปลาช่อน
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังพิกุล
วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดวังมะปราง
พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังยาว
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดวังรวก
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังลี
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังสะตือ
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวารีล้อม
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวารีวงค์
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวารีวงษ์
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวารีวนาราม
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวารีวราราม
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดวิเชียรบำรุง
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวิมุตตาราม
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวิสุทธิมัคคาราม
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวีรธรรมาราม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดศรีเจริญ
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดศรีเจริญชัย
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีเจริญหล
หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีเทพ
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดศรีเทพ
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดศรีเมือง
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีแสนคำ
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีไวย์
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีจันดาธรรม
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจันทร์พัฒนาราม
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจันทราราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจำปาทอง
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีชมภู
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศรีฐาน
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีทอง
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีทัศน์
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีธงชัย
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดศรีธรรมา
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีภูมิ
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดศรีวิชัย
บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีษะเกตุ
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสญชัย
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศรีสมบูรณ์
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสมพร
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสมพร
วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดศรีสองคร
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสะอาดวราราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสำราญ
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสุมังค์
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีสุมังคลาราม
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศาลาลาย
ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดศิริมงคล
โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดศิริรัตน์วนาราม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดศิลาโมง
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศิลาจารย์
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศิลาดอกไม้
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศิลามงคล
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดสนธิกรประชาราม
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสนามบิน
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสมโภชกรุงฯ200ปี
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดสระเกศ
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดสระกรวด
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดสระประทุมทอง
ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสระหมื่นเชียง
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสว่างเนตร
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสว่างแสนจันทร์
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างโพธาราม
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างคงคา
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสว่างยางคำ
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างสันติวรรณ
วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดสว่างสามัคคี
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดสว่างสามัคคี
ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดสว่างอรุณ
ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสว่างอรุณ
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสะแกงาม
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสะแกพนาราม
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสังกิจจาราม
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสันติธรรม
ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดสันติวัฒนา
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสันติวิหาร
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสันติสุขาราม
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสามแยก
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดสามสวน
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีชัย
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีวัฒนา
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสำราญรมย์
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสินธนาราม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสิรินทาราม
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสิริรัตนาราม
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดสีบานเย็น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหนองแจง
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดหนองแดง
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดหนองโก
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองโปร่ง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองไผ่ใต้
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไม้สอ
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองไลย์
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไฮ
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดหนองกระทุ่ม
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองกลอย
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองบังเริง
หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดหนองบัว
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดหนองบัวแก้ว
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหนองปลาซิว
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหนองป่าพง
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดหนองพลวง
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดหนองม่วง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองมะค่า
วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วัดหนองย่างทอย
หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดหนองระมาน
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองสมบูรณ์
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองสรวง
คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดหนองหวาย
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหลักเมืองพัฒนาราม
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหลักด่าน
หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดห้วยแล้ง
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดห้วยแสนงา
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดห้วยไผ่
แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัดห้วยข่อย(โพธิ์เย็น)
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดห้วยชัน
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดห้วยทรายทอง
ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดห้วยนาค
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดห้วยสนามทราย
โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดห้วยหญ้าเครือ
น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วัดหัวนา
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหินแก้ว
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดอภัยมณีรัตน์
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดอรัญญาวาส
วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
วัดอรัญวารี
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดอรุญญาศรี
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดอาคเนย์
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอำพวัน
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดอินทร์เจริญ
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอุดมมงคล
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดอุดมมังคลาราม
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอุทุมพรวนาวาส
ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วัดอู่เรือ
หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โรงเรียนในเพชรบูรณ์
โรงเรียนเฉลียงลับวิทยา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
โรงเรียนเนินพิทยาคม
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
โรงเรียนเมตตาศึกษา
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
โรงเรียนเสรีศึกษา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
โรงเรียนโฆษิตวิทยา
โรงเรียนโชติวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำก้อ
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
โรงเรียนใจจำนงศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา25
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
โรงเรียนกิตติพิทยา
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
โรงเรียนธาราคีรี
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านเข็มทอง
โรงเรียนบ้านเขาขาด
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
โรงเรียนบ้านเขาคลัง
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง
โรงเรียนบ้านเขาพลวง
โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
โรงเรียนบ้านเขาสัก
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฏร์สาขาบ้านวังเตียน
โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
โรงเรียนบ้านเชิงชาย
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
โรงเรียนบ้านเนินถาวร
โรงเรียนบ้านเนินถาวรสาขาบ้านเขาหินปูน
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47
โรงเรียนบ้านเนินสง่า
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา
โรงเรียนบ้านแก่งโตน
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกกรวด
โรงเรียนบ้านโคกกรวด
โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
โรงเรียนบ้านโคกปรือ
โรงเรียนบ้านโคกมน
โรงเรียนบ้านโคกยาว
โรงเรียนบ้านโคกยาวสาขาบ้านโคกสาร
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก
โรงเรียนบ้านโคกหิน
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
โรงเรียนบ้านโตก
โรงเรียนบ้านโตกใต้
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
โรงเรียนบ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์สาขาบ้านไร่อุดม
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านโสก
โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
โรงเรียนบ้านไร่นางาม
โรงเรียนบ้านไร่ฝาย
โรงเรียนบ้านกกโอ
โรงเรียนบ้านกกไทร
โรงเรียนบ้านกกกะบก
โรงเรียนบ้านกกจั่น
โรงเรียนบ้านกงกะยาง
โรงเรียนบ้านกม.2
โรงเรียนบ้านกม.28
โรงเรียนบ้านกม.28สาขาบ้านดงเสือเหลือง
โรงเรียนบ้านกม.30
โรงเรียนบ้านกม.35
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกองทูล
โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านวังชงโค
โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านกันจุ
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ
โรงเรียนบ้านขมวด
โรงเรียนบ้านขี้นาค
โรงเรียนบ้านคลองกรวด
โรงเรียนบ้านคลองกระจัง
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองดู่
โรงเรียนบ้านคลองดู่สาขาบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อสาขาบ้านวังหูดิน
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน
โรงเรียนบ้านคลองบง
โรงเรียนบ้านคลองบง
โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านคลองสาร
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
โรงเรียนบ้านจัดสรร
โรงเรียนบ้านจางวาง
โรงเรียนบ้านชอน
โรงเรียนบ้านชอนไพร
โรงเรียนบ้านชัยมงคล
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
โรงเรียนบ้านซับเจริญ
โรงเรียนบ้านซับเจริญ
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
โรงเรียนบ้านซับเปิบ
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
โรงเรียนบ้านซับขลุง
โรงเรียนบ้านซับข่อย
โรงเรียนบ้านซับชมภู
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านซับตะแบก
โรงเรียนบ้านซับตะแบกสาขาบ้านวังวัด
โรงเรียนบ้านซับน้อย
โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านซับบอน
โรงเรียนบ้านซับม่วง
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์
โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้
โรงเรียนบ้านซับสีทอง
โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง
โรงเรียนบ้านซับอีลุม
โรงเรียนบ้านซำภู
โรงเรียนบ้านซำม่วง
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงขุย
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้สาขาบ้านทุ่งโตนด
โรงเรียนบ้านดงคล้อ
โรงเรียนบ้านดงทิพย์
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
โรงเรียนบ้านดงลาน
โรงเรียนบ้านดงลึก
โรงเรียนบ้านดงหลง
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
โรงเรียนบ้านดาดอุดม
โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
โรงเรียนบ้านด่านช้าง
โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
โรงเรียนบ้านตาดกลอย
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
โรงเรียนบ้านตีบใต้
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว
โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราสาขาบ้านคลองกลาง
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจสาขาบ้านนาสะอุ้ง
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าแดง
โรงเรียนบ้านท่าโก
โรงเรียนบ้านท่าโรง
โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
โรงเรียนบ้านท่ากกแก
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านทางข้าม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
โรงเรียนบ้านท่าผู
โรงเรียนบ้านท่าพล
โรงเรียนบ้านท่าสวาย
โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
โรงเรียนบ้านทุ่งแค
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
โรงเรียนบ้านธารทิพย์สาขาบ้านถ้ำสมบัติ
โรงเรียนบ้านนครเดิด
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้สาขาบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านนางั่ว
โรงเรียนบ้านนางั่วเหนือ
โรงเรียนบ้านนาซำ
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
โรงเรียนบ้านนาป่า
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านนายาว
โรงเรียนบ้านนาวังแหน
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด
โรงเรียนบ้านน้ำเดือดสาขาบ้านดอยสวรรค์
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก
โรงเรียนบ้านน้ำก้อแกเครือ
โรงเรียนบ้านน้ำก้อสาขาบ้านห้วยปูน
โรงเรียนบ้านน้ำขอบ
โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำชุน
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย
โรงเรียนบ้านบง
โรงเรียนบ้านบ่อไทย
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
โรงเรียนบ้านบุ่งยาง
โรงเรียนบ้านบุฉนวน
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
โรงเรียนบ้านป่าเลา
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
โรงเรียนบ้านปากดุก
โรงเรียนบ้านปากตก
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
โรงเรียนบ้านปากออก
โรงเรียนบ้านป่าคาย
โรงเรียนบ้านปางยาง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
โรงเรียนบ้านผาทอง
โรงเรียนบ้านฝาย
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
โรงเรียนบ้านฝายวังบอน
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านพญาวัง
โรงเรียนบ้านพนมเพชร
โรงเรียนบ้านพนานิคม
โรงเรียนบ้านพรวน
โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมยาม
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านพลำ
โรงเรียนบ้านพี้
โรงเรียนบ้านพุขาม
โรงเรียนบ้านฟองใต้
โรงเรียนบ้านฟองใต้สาขาบ้านไร่ใต้
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด
โรงเรียนบ้านภูปูน
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
โรงเรียนบ้านม่วงชุม
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
โรงเรียนบ้านยางกุด
โรงเรียนบ้านยางลาด
โรงเรียนบ้านยางสาว
โรงเรียนบ้านยางหัวลม
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
โรงเรียนบ้านร่องดู่
โรงเรียนบ้านร่องบง
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา
โรงเรียนบ้านร้อยไร่
โรงเรียนบ้านระวิง
โรงเรียนบ้านรังย้อย
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านราหุล
โรงเรียนบ้านลาดแค
โรงเรียนบ้านลาดน้อย
โรงเรียนบ้านลานบ่า
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
โรงเรียนบ้านลำนารวย
โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล
โรงเรียนบ้านลำพาด
โรงเรียนบ้านวังเวิน
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังเหว
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
โรงเรียนบ้านวังโค้ง
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังไทรทอง
โรงเรียนบ้านวังไผ่
โรงเรียนบ้านวังไลย์
โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
โรงเรียนบ้านวังกวาง
โรงเรียนบ้านวังกวางสาขาบ้านห้วยยางทอง
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านวังขอนดู่
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่137
โรงเรียนบ้านวังขาม
โรงเรียนบ้านวังจาน
โรงเรียนบ้านวังชะนาง
โรงเรียนบ้านวังซอง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังท่าดี
โรงเรียนบ้านวังน้อย
โรงเรียนบ้านวังบาล
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
โรงเรียนบ้านวังพลับ
โรงเรียนบ้านวังมล
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังรวก
โรงเรียนบ้านวังร่อง
โรงเรียนบ้านวังรู
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านวังศาล
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวังหินซอง
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
โรงเรียนบ้านศรีมงคล
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
โรงเรียนบ้านศิลา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนบ้านส้มเลา
โรงเรียนบ้านส้มเลาสาขาบ้านร่องคูใต้
โรงเรียนบ้านสระเกษ
โรงเรียนบ้านสระเกษสาขาบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระกรวด
โรงเรียนบ้านสระประดู่
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่229
โรงเรียนบ้านสะเดียง
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
โรงเรียนบ้านสักหลง
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านสันเจริญสาขาบ้านโป่งสะทอน
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนบ้านสำนักหมัน
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนบ้านหนองเล
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไขว่
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
โรงเรียนบ้านหนองกำไร
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองนารี
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทองสาขาบ้านดงตะเคียน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองระมาน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่
โรงเรียนบ้านหนองหมู
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหลักด่าน
โรงเรียนบ้านหลุง
โรงเรียนบ้านห้วยแหน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยกอก
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด
โรงเรียนบ้านห้วยตูม
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยนาค
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือสาขาบ้านห้วยแปก
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวโตก
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ
โรงเรียนบ้านหินโง่น
โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย
โรงเรียนบ้านหินฮาว
โรงเรียนบ้านอมกง
โรงเรียนบ้านอมชี
โรงเรียนบ้านอีเลิศ
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
โรงเรียนบูรณวิทยา
โรงเรียนประถมวิทยา
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
โรงเรียนผดุงวิทย์
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
โรงเรียนพอจิตรวิทยา
โรงเรียนพัชรพิทยาคม
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
โรงเรียนฤทัยทิพย์
โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
โรงเรียนวังโป่งศึกษา
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม
โรงเรียนวัดศรีทอง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวีรสัมพันธ์
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนศรีปัญญา
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
โรงเรียนสหวิทยศึกษา
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
โรงเรียนสายสมร
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
โรงเรียนหนองไผ่
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลสาขาบ้านปากช่อง
โรงเรียนหยกฟ้า
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลกิลาพร
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
โรงเรียนอนุบาลชนแดนสาขาบ้านหนองเล้าไก่
โรงเรียนอนุบาลดินสอสี
โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว
โรงเรียนอนุบาลบังอร
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
โรงเรียนอนุบาลพิทยากล่มสัก
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
โรงเรียนอภิวัฒน์วิทยา
โรงเรียนอุดมวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...