ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ เพชรบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เพชรบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพชรบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ เพชรบุรี ,ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3533)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3533
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3532)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3530)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3530
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3529)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3529
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3515)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3515
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3514)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3513)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3507)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3506)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3506
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(38A-3501)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3501
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพชรบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เพชรบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เพชรบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เพชรบุรี

ร้านดอกไม้ เพชรบุรี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เพชรบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เพชรบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เพชรบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เพชรบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในเพชรบุรี
วัดเกษมสุทธาราม
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
วัดเกาะ
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเกาะแก้ว
บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดเกาะแก้วสุทธาราม
บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดเขมาภิรัตการาม
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเขากระทิง
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดเขากระปุก
เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดเขากลิ้ง
แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดเขาชมพู
ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดเขาตะเครา
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดเขาทะโมน
ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดเขาน้อย
บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดเขานาควิวัฒน์
สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเขาบันได
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดเขาปากชอง
ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดเขาพระ
ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเขาย้อย
เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเขาสมอระบัง
หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเขื่อนเพชร
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
วัดเจริญศรีมณีผล
บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเทพประชุมนิมิตร
ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเทพประสิทธิ์
นายาง ชะอำ เพชรบุรี
วัดเนรัญชราราม
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดเนินหนองโสน
ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
วัดเพชรพลี
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเพชรสุวรรณ
บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดเพรียง
โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเฟื้อสุธรรม
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่)
หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดเวียงคอย
เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเสาวคนธ์
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดแก่งกระจาน
แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดแก่นเหล็ก
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดแม่ประจันต์
วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
วัดแรก
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโคก
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโคมนาราม
บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดโตนดหลวง
บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
วัดโป่งเกตุ
เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดโพธาวาส
สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดโพธิ์เรียง
บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดโพธิ์กรุ
ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
วัดโพธิ์งาม
บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
วัดโพธิ์ทัยมณี
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระใน
โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระนอก
โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์ลอย
หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดโพธิ์สุวรรณ
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดโรงเข้
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดในกลาง
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดในปากทะเล
ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดใหญ่สุวรรณาราม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดใหม่เจริญธรรม
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดใหม่ประเสริฐ
บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดไชยสุรินทร์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไตรโลก
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไตรรัตน์เจริญผล
ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
วัดไทรทอง
ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
วัดไทรทอง
บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดไทรย้อย
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดไม้รวกสุขาราม
บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดไร่ดอน
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไสกระดาน
นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดกาจับศรัทธาธรรม
ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดกำแพงแลง
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดกุญชรวชิราราม(ห้วยท่าช้าง)
ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดกุฎิ
บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
วัดกุฎิ
ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดกุฎีดาว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดกุ่ม
บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดขลุบ
ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดข่อย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดขุนตรา
บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดคงคาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดคลองสายหนึ่ง
นายาง ชะอำ เพชรบุรี
วัดคีรีวงก์
หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
วัดคุ้งตำหนัก
บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดจะโปรง
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดจันทราวาส
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดจันทาราม
บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดชมพูพน
หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดชลธราราม
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
วัดช่อม่วง
หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดชะอำ
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดช้าง
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดช้างแทงกระจาด
สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
วัดชายนา
มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
วัดชีว์ประเสริฐ
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดชีสระอินทร์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดดอนเตาอิฐ
ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
วัดดอนกอก
โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดดอนทราย
ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดดอนบ้านใหม่
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดดอนผิงแดด
บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดดอนมะขามช้าง
นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดดอนหว้า
สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
วัดต้นสน
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดตาลกง
มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
วัดตำหรุ
ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดถ้ำเสือ
แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดถ้ำแก้ว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดถ้ำรงค์
ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดถิ่นปุรา
ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดทรงธรรม
หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
วัดทองนพคุณ
บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดท่าไชยศิริ
สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดท่าคอย
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
วัดท้ายตลาด
เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
วัดท่าลาว
ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดท่าศาลาราม
ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดท่าศิริ
ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธงไชย
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธรรมรังษี
หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธรรมาราม
ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดธ่อเจริญธรรม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดนอกปากทะเล
ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดนาค
ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดนาพรม
นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดนายาง
นายาง ชะอำ เพชรบุรี
วัดนิคมวชิราราม
เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
วัดบรรพตาวาส
ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดบ่อบุญ
ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดบ่อหลวง
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบันไดทอง
บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบันไดอิฐ
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบางขุนไทร
บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดบางทะลุ
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบางประจันต์
วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
วัดบางลำภู
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดบางหอ
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดบ้านกล้วย
บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
วัดบ้านบน
ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ)
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดประดิษฐวนาราม
บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดป้อม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดป่าเขากลิ้ง
สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดป่าแป้น
บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดปากคลอง
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดปากน้ำ
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดปากลัด
บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดปากอ่าว
บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดป่าวิสุทธิคุณ
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดปึกเตียน
ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
วัดพรหมวิหาร
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระทรง
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระธาตุศิริชัย
เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
วัดพระพุทธไสยาสน์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระรูป
ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพลับพลาชัย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพวงมาลัย
หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดพิกุลแก้ว
บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดพุตะเคียน
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดพุพลู
ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดพุม่วง
หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดมณีเลื่อน
หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
วัดมฤคทายวัน
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดม่วงงาม
ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดมหาธาตุ
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดมหาสมณาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดยาง
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดยาง
เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
วัดยางน้ำกลัดเหนือ
ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดยางน้ำกลัดใต้
ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดร่วมใจพัฒนา
ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดระหารน้อย
ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดรัตนตรัย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดราษฎร์นิมิต
ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดราษฎร์บำรุง
ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธา
บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดลักษณาราม
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดลาด
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดลาดโพธิ์
สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดลาดศรัทธาราม
บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
วัดลำตะเคียน
แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดลิ้นช้าง
ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดลุ่มโพธิ์ทอง
หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดวังจันต์
วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดวังบัว
ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดวังพุไทร
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดวิบูลย์ประชาสรรค์
ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดวิหารโบสถ์
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดศรีชุมแสง
ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดศาลาเขื่อน
ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดศีรษะคาม
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดศีลคุณาราม
หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
วัดสนามพราหมณ์
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสมุทรโคดม
แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดสมุทรคาม
บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
วัดสมุทรธาราม(สมุทธาราม)
แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดสระบัว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสระพัง
สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดสวนโมก
สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดสหธรรมิการาม
ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดสองพี่น้อง
สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดสารหิตาวาส
กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดสำมะโรง
สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสิงห์
หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสุทธาวาส
บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดหนองเขาอ่อน
กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองเตียน
ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองเผาถ่าน
ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
วัดหนองเอื้อง
เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองแก
ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดหนองแจง
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดหนองโรง
เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองไม้เหลือง
ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหนองกาทอง
โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดหนองควง
ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหนองจอก
หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองจอก
ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
วัดหนองชุมพล
หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดหนองตาฉาว
เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองตาพต
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดหนองบัว
หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
วัดหนองปรง
หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดหนองปลาไหล
หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
วัดหนองปืนแตก
สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดหนองมะกอก
วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดหนองศาลา
หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
วัดหนองส้ม
สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดหนองหงษ์พัฒนา
ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
วัดหนองหญ้าปล้อง
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดหนองหว้า
หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดห้วยเสือ
สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดห้วยโรง
ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
วัดห้วยกวางจริง
พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
วัดห้วยทรายใต้
ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
วัดห้วยหลวง
เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
วัดหัวนา
ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
วัดหาดเจ้าสำราญ
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหาดทราย
ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
วัดหุบกะพง
เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
วัดอรัญญาราม
มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
วัดอัมพวันปิยาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดอ่างศิลา
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
วัดอ่างหิน
สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
วัดอินจำปา
ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
วัดอินทาราม
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดอุตมิงคาวาส
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
วัดอุทัยโพธาราม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
โรงเรียนในเพชรบุรี
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง)
โรงเรียนคงคาราม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
โรงเรียนชาวไร่
โรงเรียนดอนยางวิทยา
โรงเรียนท่ายางวิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร(พิบูลย์สงเคราะห์)
โรงเรียนบางจานวิทยา
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขากระปุก
โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
โรงเรียนบ้านเนินทราย
โรงเรียนบ้านเนินรัก
โรงเรียนบ้านเหมืองไทร
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนบ้านแหลมทอง
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
โรงเรียนบ้านโป่งแย้
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
โรงเรียนบ้านโพรงเข้
โรงเรียนบ้านในดง
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจอำรุง)
โรงเรียนบ้านคลองมอญ
โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์
โรงเรียนบ้านจะโปรง
โรงเรียนบ้านซ่อง
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก
โรงเรียนบ้านด่านโง
โรงเรียนบ้านต้นเกด
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านท่าเสลา
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
โรงเรียนบ้านท่าโล้
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่192(อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะริด
โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์
โรงเรียนบ้านบ่อโพง
โรงเรียนบ้านบ่อไร่(ร่วมจิตอนุกูล)
โรงเรียนบ้านบ่อขม
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย
โรงเรียนบ้านบางเกตุ
โรงเรียนบ้านบางเก่า
โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44)
โรงเรียนบ้านบางกุฬา
โรงเรียนบ้านบางพรม(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
โรงเรียนบ้านปากรัตน์
โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง(อิ่มอุทิศ)
โรงเรียนบ้านพุเข็ม
โรงเรียนบ้านพุตุม
โรงเรียนบ้านพุพลู
โรงเรียนบ้านพุสวรรค์
โรงเรียนบ้านพุหวาย
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
โรงเรียนบ้านยางชุม
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านร่องระกำ
โรงเรียนบ้านรางจิก
โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์(สุทธิราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
โรงเรียนบ้านวัง
โรงเรียนบ้านวังนางนวล
โรงเรียนบ้านสระพระ
โรงเรียนบ้านสระพัง
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง(สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านสามแพรก
โรงเรียนบ้านสารเห็ด
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน(ประชาประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองโรง
โรงเรียนบ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองขานาง
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
โรงเรียนบ้านหนองพลับ(อินทจิตบำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
โรงเรียนบ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองรี
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
โรงเรียนบ้านหันตะเภา
โรงเรียนบ้านหุบกะพง
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนมิตรภาพที่34
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์)
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่103
โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประสพประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี)
โรงเรียนวัดเขาปากช่อง
โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล(สุวรรณไวประชานุกูล)
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาครราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์(ชื่นศรีผดุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงศ์ผดุง)
โรงเรียนวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฎ์)
โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดในกลาง
โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ(สุพรรณวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดไสกระดาน
โรงเรียนวัดไสค้าน
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม(พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
โรงเรียนวัดกุฎิ(นันทวิเทศประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)
โรงเรียนวัดขุนตรา
โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)
โรงเรียนวัดจันทาราม(เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดช่อม่วง
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง)
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนวัดดอนกอก(ล้วนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดต้นสน([บุญมีโชติวิทยา)
โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์)
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าเหว
โรงเรียนวัดท่าไชยศิริ(เหลื่อมวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย)
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
โรงเรียนวัดนาค(แบ่งอุทิศวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
โรงเรียนวัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา)
โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดบางลำภู
โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ)
โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง(พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดพระรูป(จันทศรีสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน
โรงเรียนวัดม่วงงาม
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดลักษณาราม(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์(รวมราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์128)
โรงเรียนวัดวังไคร้
โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
โรงเรียนวัดสิงห์(ขจิตพุทธสรศึกษา)
โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
โรงเรียนวัดหนองกาทอง(ม่วงนิรมิตร)
โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล(วชิรราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดหนองศาลา(ธรรมกรประสาท)
โรงเรียนวัดหนองส้ม
โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหว้า
โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิต)
โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนวัดอุตมิงค์(จันทสิริราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนศึกษาปัญญา
โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย
โรงเรียนหนองจอกวิทยา
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล)
โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์สาขาบ้านท่าลิงลม
โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศศิมา
โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ เพชรบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...