ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ราชบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ราชบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ราชบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ราชบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ราชบุรี ,ร้านดอกไม้ ราชบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4215)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4215
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4206)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4206
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4205)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4205
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4204)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4204
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4203)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4203
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4202)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4202
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(50A-4201)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4201
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ราชบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ราชบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ราชบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ราชบุรี

ร้านดอกไม้ ราชบุรี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ราชบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ราชบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ราชบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ราชบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในราชบุรี
วัดเกตุน้อยอัมพวัน
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดเก่าต้นมะค่า
บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
วัดเกาะ
สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
วัดเกาะเจริญธรรม
สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะลอย
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะศาลพระ
เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
วัดเขาเขียว
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาเหลือ
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาแจง
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเขาแดน
แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
วัดเขาแหลม
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาไก่แจ้
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดเขากรวด
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขากลิ้ง
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดเขากูบอินทราราม
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขาขลุง
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเขาค่าง
นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
วัดเขางู
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาช่องพราน
เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาชะงุ้ม
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาช้างมงคลวนาราม
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขาดินสุวรรณคีรี
นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกรวย
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกุญชร
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาถ้ำทะลุ
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขาถ้ำพระ
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขานกกระจิบ
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาน้อย
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาปิ่นทอง
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดเขาผึ้ง
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดเขาพระ
เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาพระเอก
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขาพุนก
ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
วัดเขารังเสือ
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดเขาราบ
เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาลอย
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาวัง
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาวังสดึงษ์
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาส้ม
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดเขาอีส้าน
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดเจ็ดเสมียน
เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
วัดเจติยาราม(เจดีย์หัก)
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเจริญธรรม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเจริญธรรม
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดเฉลิมอาสน์
ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
วัดเตาอิฐ
วังเย็น บางแพ ราชบุรี
วัดเทพประทานพร
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดเทพอาวาส
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเนกขัมมาราม
แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดเนินม่วง
ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
วัดเบิกไพร
เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
วัดเพลง
วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
วัดเลิศดุสิตาราม
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดเวฬุวนาราม
ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดเวียงทุน
เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
วัดเหนือบางแพ
บางแพ บางแพ ราชบุรี
วัดเหนือวน
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดแก้มอ้น
แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
วัดแก้ว
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดแก้วฟ้า
ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
วัดแคทราย
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดแจ้งเจริญ(แจ้ง)
จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
วัดแหลมทอง
หัวโพ บางแพ ราชบุรี
วัดโกรกสิงขร
ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
วัดโกสินารายณ์
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโขงสุวรรณคีรี
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโคกตับเป็ด
ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดโคกทอง
เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
วัดโคกบำรุงราษฎร์
ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดโคกพระราชธรรมเสนานี
ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
วัดโคกพิกุลเรียง
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโคกหม้อ
ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโคกหลวง
แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดโชค
โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
วัดโชติทายการาม
ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดโบสถ์
บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดโป่งเหาะ
บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
วัดโป่งกระทิงล่าง
บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
วัดโป่งยอ
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธาราม
โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
วัดโพธิโสภาราม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิไพโรจน์
โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
วัดโพธิ์ดก
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิบัลลังก์
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิรัตนาราม
ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิศรี
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดโรงช้าง
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโสดาประดิษฐาราม
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหญ่โพหัก
โพหัก บางแพ ราชบุรี
วัดใหญ่อ่างทอง
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่ชำนาญ
เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่นครบาล
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม
บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่สี่หมื่น
สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดใหม่อีจาง
วังเย็น บางแพ ราชบุรี
วัดไทรอารีรักษ์
โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
วัดไผ่ล้อม
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดไผ่สามเกาะ
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดไพรสะเดา
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดกลาง
คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
วัดกลางวังเย็น
วังเย็น บางแพ ราชบุรี
วัดกำแพงเหนือ
บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
วัดกำแพงใต้
บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
วัดขนอน
สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
วัดคงคาราม
คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
วัดคลองโพธิ์เจริญ
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคลองขนอน
วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
วัดคุ้งกระถิน
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคูบัว
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคูหาสวรรค์
สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดฆ้องน้อย
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดจอมบึง
จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
วัดจอมปราสาท
คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
วัดจันทคาม
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดจันทาราม
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดชมภูพล
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดช่องลม
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดช่องลาภ
หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
วัดชัฎป่าหวาย
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดชัยรัตน์
ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
วัดชาวเหนือ
บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดดอนเซ่ง
บางแพ บางแพ ราชบุรี
วัดดอนเสลา
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดดอนแจง
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนใหญ่
ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
วัดดอนกระเบื้อง
ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี
วัดดอนคลัง
ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดดอนคา
ดอนคา บางแพ ราชบุรี
วัดดอนตลุง
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนตะโก
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนตูม
บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดดอนทราย
ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
วัดดอนทราย
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดดอนพรหม
ดอนคา บางแพ ราชบุรี
วัดดอนมะขามเทศ
หัวโพ บางแพ ราชบุรี
วัดดอนสาลี
ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
วัดดาวลอย
ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
วัดดีบอน
บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
วัดต้นมะม่วง(อัมพวัน)
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดตรีญาติ
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดตากแดด
ดอนคา บางแพ ราชบุรี
วัดตาผา
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดตาลเตี้ย
ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
วัดตาลเรียง
บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดตาลบำรุงกิจ(ตาล)
สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดตาลปากลัด
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดถ้ำเขาชุมดง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดถ้ำน้ำ
นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
วัดถ้ำมงกุฎ
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดถ้ำยอดทอง
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดถ้ำสาริกา
ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
วัดถ้ำสิงโตทอง
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดทัพโพธิ์ทอง
โพหัก บางแพ ราชบุรี
วัดท่าเคย
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดท่าเรือ
แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดท่าโขลง
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าช้าง
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าผา
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดท่ามะเฟือง
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่ามะขาม
ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
วัดท้ายเมือง
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่ายาง
ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
วัดท่าราบ
บางแพ บางแพ ราชบุรี
วัดท่าสุวรรณ
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าหลวงพล
ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
วัดทำนบ
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดทุ่งแฝก
แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
วัดทุ่งแหลม
ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดทุ่งกระถิน
ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
วัดทุ่งตาล
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งน้อย
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งหลวง
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดธรรมวิโรจน์
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดนครชุมน์
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดนาคอก
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดนางแก้ว
นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
วัดนาสมอ
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดนาหนอง
ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดนิยมธรรมาราม
ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
วัดบ่อมะกรูด
บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
วัดบัวงาม
บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดบัวงาม
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบางแพใต้
บางแพ บางแพ ราชบุรี
วัดบางโตนด
บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
วัดบางกระ
หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางกะโด
บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
วัดบางพัง
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบางลาน
ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
วัดบางลี่เจริญธรรม
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางศรีเพ็ชร
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางสองร้อย
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านเลือก
บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านโป่ง
บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบ้านโพธิ์
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านใหม่เหนือ
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดบ้านใหม่บุปผาราม
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดบ้านไร่
บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านไร่(ใหม่เจริญผล)
บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดบ้านกล้วย
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านกล้วย
ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดบ้านกุ่ม
บางแพ บางแพ ราชบุรี
วัดบ้านฆ้อง
บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านซ่อง
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านดงคา
บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
วัดบ้านบ่อ
สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดบ้านบึง
บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
วัดบ้านสิงห์
บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านหม้อ
คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านหลวง
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดบึงกระจับ
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดปรกเจริญ
ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์
หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดประชารังสรรค์
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดประชุมพลแสน
สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดปราสาทสิทธิ์
ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดปลักแรต
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดป่าเขาส้มมะงา(หนองตะลุมพุก)
เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
วัดป่าโป่งกระทิง
บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
วัดป่าไก่
ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
วัดป่าไผ่
คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
วัดปากช่อง
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดปากท่อ
ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
วัดป่าปลักประดู่
ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
วัดป่าหนองโกเจริญธรรม
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดพเนินพลู
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพญาไม้
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพระศรีอารย์
บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดพิกุลทอง
พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพิทักษ์เทพาวาส
ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดพิบูลวนาราม
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดพุเกตุ
ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
วัดพุแค
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดพุลุ้ง
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดมณีโชติ
คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
วัดมณีมงคล
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดมณีลอย
วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
วัดม่วง
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดม่วง
สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
วัดมหาธาตุ
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดมะขาม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดมะขามเอน
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดมาบแค
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดยางงาม
วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
วัดยางหัก
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดระฆังทอง
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดรัฎใหญ่(ชัฎใหญ่)
รางบัว จอมบึง ราชบุรี
วัดรับน้ำ
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดรางเฆ่
แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
วัดรางโบสถ์
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดรางบัว
รางบัว จอมบึง ราชบุรี
วัดรางม่วง
จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
วัดรางวาลย์
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดราชคาม
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดราชสิงขร
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม
ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดราษฎร์สมานฉันท์
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม(ตากแดด)
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดลาดเมธังกร(ลาด)
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดลาดบัวขาว
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดลำน้ำ
ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
วัดลำพยอม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดลำพระ
บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
วัดวังน้ำเขียว
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดวังมะนาว
วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
วัดวันดาว
วันดาว ปากท่อ ราชบุรี
วัดวาปีสุทธาวาส
จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
วัดวิมลมรรคาราม
บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
วัดวิหารสูง
คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
วัดศรัทธาราษฎร์
วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
วัดศรีชมภู
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศรีประชุมชน
บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
วัดศรีมฤคทายวัน
ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์)
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศาลเจ้า
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดสนามไชย
ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดสนามชัย
เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
วัดสนามสุทธาวาส
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดสมถะ
บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
วัดสร้อยฟ้า
สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
วัดสระตะโก
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสระสี่มุม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสวนผึ้ง
ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดสว่างอารมณ์
วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
วัดสอนประดิษฐ์(เม็ง)
ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดสัตตนารถปริวัตร
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดสันติการาม
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดสันติธรรมาราม
คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
วัดสัมมาราม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสามัคคีธรรม
โพหัก บางแพ ราชบุรี
วัดสีดาราม
แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดสุขวราราม
บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
วัดสุรชายาราม
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดสูงเนิน
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองเกษร
เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
วัดหนองเต่าดำ
รางบัว จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองเสือ
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองเอี่ยน
วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
วัดหนองแช่เสา
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองโพ
หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองใยบัว
หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองไก่ขัน
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองไผ่
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองกบ
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองกระทุ่ม
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองกระทุ่ม
จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
วัดหนองกลางดง
ชำแระ โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองกลางด่าน
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองกวาง
หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองกวาง
หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองขาม
ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดหนองครึม
หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองตาเนิด
ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองตาหลวง
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองนกกะเรียน
รางบัว จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองนางแพรว
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองน้ำใส
ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วัดหนองบัวค่าย
รางบัว จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองบัวหิ่ง
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดหนองประทุน
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองปลาดุก
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองปลาหมอ
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองปากชัฎ
แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองพันจันทร์
หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
วัดหนองพุงดอ
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองม่วง
วังเย็น บางแพ ราชบุรี
วัดหนองมะค่า
เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองระกำ
ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
วัดหนองรี
บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองศาลเจ้า
เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองสรวง
ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
วัดหนองสีนวล
ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
วัดหนองหญ้าปล้อง
สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหมี
ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดหนองหลวง
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองหอย
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองหิน
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหูช้าง
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองอ้อ
บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
วัดหนองอ้อตะวันตก
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองอ้อตะวันออก
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหลวง
วังเย็น บางแพ ราชบุรี
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดหลักหกรัตนาราม
ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดห้วยเจริญผล
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดห้วยไผ่
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยชินสีห์
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยต้นห้าง
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดห้วยตะแคง
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยทรายทอง
ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดห้วยปลาดุก
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยม่วง
ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดห้วยยางโหน
ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
วัดห้วยหมู
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหัวโป่ง
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหัวโพ
หัวโพ บางแพ ราชบุรี
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
วัดหัวหิน
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหินกอง
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหิรัญราษฎร์(ตึกหิรัญราษฎร์)
เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
วัดหุบกระทิง
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหุบมะกล่ำ
บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดอมรญาติสมาคม
ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดอมรินทราราม
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอรัญญิกาวาส
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอริยวงศาราม
ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอรุณรัตนคีรี
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอ้ออีเขียว
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอัมพวนาราม
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอ่างหิน
อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
วัดอุทุมพรทาราม
สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอุบลวรรณาราม
ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
โรงเรียนในราชบุรี
โรงเรียนเจี้ยใช้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
โรงเรียนเทพวิทยา
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเพ็ญวิวัฒน์วิทยา
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนแย้มวิทยการ
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนโรตารี่1บ้านพุน้ำร้อน
โรงเรียนโรตารี่1บ้านพุน้ำร้อน(สาขาบ้านพุหิน)
โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสอง(บ้านบ่อหวี)
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
โรงเรียนจันทคามวิทยา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ(สาขาวังส้มป่อย)
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่178
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนดำเนินวิทยา
โรงเรียนดุสิตวิทยา
โรงเรียนทบอ.โยธินวิทยา
โรงเรียนทบอ.บูรณวิทยา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2
โรงเรียนธรรมาธิปไตย
โรงเรียนธีระศาสตร์
โรงเรียนนารีวิทยา
โรงเรียนนารีวุฒิ
โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านเขากรวด
โรงเรียนบ้านเขาช้าง
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
โรงเรียนบ้านเขาสวนหลวง
โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
โรงเรียนบ้านเบิกไพร
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญโฆสิตกุล)
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกุ่ม
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
โรงเรียนบ้านดอนไผ่
โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย
โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง
โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
โรงเรียนบ้านท่ายาง
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่12)
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่104
โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านปากสระ
โรงเรียนบ้านพุเกตุ
โรงเรียนบ้านพุแค
โรงเรียนบ้านพุคาย
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
โรงเรียนบ้านพุบอนบน
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านมณีลอย
โรงเรียนบ้านมะขามเอน
โรงเรียนบ้านยางคู่
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านรางเฆ่
โรงเรียนบ้านรางม่วง
โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองใยบัว
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองครึม
โรงเรียนบ้านหนองคา
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองลังกา
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
โรงเรียนบ้านหนองสลิด
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่207
โรงเรียนบ้านหินสี
โรงเรียนบ้านหินสีสาขาบ้านลานคา
โรงเรียนบ้านหุบพริก
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียนบุญชิตวิทยา
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี
โรงเรียนมหาราช7
โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
โรงเรียนรุจิรพัฒน์
โรงเรียนวังตาลวิทยา
โรงเรียนวัดเกตุน้อย
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ
โรงเรียนวัดเขาแจง
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนวัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม)
โรงเรียนวัดเขาขลุง
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม
โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)
โรงเรียนวัดเขาส้ม
โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวียงทุน
โรงเรียนวัดเหนือ
โรงเรียนวัดเหนือวน
โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดแหลมทอง
โรงเรียนวัดโกสินารายน์
โรงเรียนวัดโคกทอง
โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ
โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดโชติทายการาม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดโพธิศรี
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดขนอน
โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร5)
โรงเรียนวัดช่องพราน
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดชัฎใหญ่
โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดดอนเซ่ง
โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปานพูนรัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดดอนตูม
โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนพรม
โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
โรงเรียนวัดดอนสาลี
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
โรงเรียนวัดดีบอน
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
โรงเรียนวัดตาผา
โรงเรียนวัดตาล
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล
โรงเรียนวัดทำนบ
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
โรงเรียนวัดนาขุนแสน
โรงเรียนวัดนางแก้ว
โรงเรียนวัดนาสมอ
โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
โรงเรียนวัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบางโตนด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบางพัง
โรงเรียนวัดบางลาน
โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
โรงเรียนวัดปรกเจริญ
โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา
โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)
โรงเรียนวัดปากช่อง
โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนวัดพระศรีอารย์
โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
โรงเรียนวัดพิทักษ์เทพาวาส(พิทักษ์รัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดมาบแค
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดยางงาม
โรงเรียนวัดยางหัก
โรงเรียนวัดระฆังทอง
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
โรงเรียนวัดรางวาลย์
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดลำพยอม
โรงเรียนวัดวังมะนาว
โรงเรียนวัดวันดาว
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรืองเล็บครุฑ)
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนวัดสนามชัย
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสอนประดิษฐ์วราราม
โรงเรียนวัดสันติการาม
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
โรงเรียนวัดสัมมาราม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหนองกลางดง
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
โรงเรียนวัดหนองประทุน
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองม่วง
โรงเรียนวัดหนองมะค่า
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองอ้อ
โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
โรงเรียนวัดห้วยไผ่
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก(อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่224
โรงเรียนวัดหัวโพ
โรงเรียนวัดหัวป่า
โรงเรียนวัดหัวหิน
โรงเรียนวัดหุบกระทิง
โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวัดอุบลวรรณา
โรงเรียนวันครู2503(บ้านหนองบัว)
โรงเรียนวันทามารีอาราชบุรี
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
โรงเรียนวิชัยวิชาคม
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
โรงเรียนสายสมบูรณ์
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนสีวะรา
โรงเรียนสุริยวงศ์
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
โรงเรียนอนุบาลชูใจ
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
โรงเรียนอนุบาลธรรมนิตย์
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
โรงเรียนอนุบาลภัททณี
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณวิทยา
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย“สุตกิจวิทยา”
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนฮกเฮง
โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ราชบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...