ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ระนอง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ระนอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ระนอง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ระนอง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ระนอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ระนอง ,ร้านดอกไม้ ระนอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ระนอง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ระนอง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ระนอง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ระนอง

ร้านดอกไม้ ระนอง บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ระนอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ระนอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ระนอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ระนอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ระนอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในระนอง
วัดโพธาราม
ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
วัดโพธิ์ทอง
บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง
วัดคงคารี
เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
วัดควนไทรงาม
นาคา สุขสำราญ ระนอง
วัดจันทาราม
น้ำจืด กระบุรี ระนอง
วัดชนาราม
บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
วัดตโปทาราม
หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
วัดตรอกปรือ
น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง
วัดทับหลี
มะมุ กระบุรี ระนอง
วัดธรรมาวุธาราม
กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
วัดนกงาง
ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
วัดนิคมปากจั่น
จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
วัดบางขุนแพ่ง
บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
วัดบ้านหงาว
หงาว เมืองระนอง ระนอง
วัดปทุมธาราราม
กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
วัดประทุมสาคร
ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์
ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
วัดป่าชัยมงคล
บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
วัดป่าตะเคียนงาม
บางหิน กะเปอร์ ระนอง
วัดปุญญาราม
บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
วัดมัชฌิมเขต
มะมุ กระบุรี ระนอง
วัดลำเลียง
ลำเลียง กระบุรี ระนอง
วัดวารีบรรพต
บางนอน เมืองระนอง ระนอง
วัดสถิตย์ธรรมาราม
กำพวน สุขสำราญ ระนอง
วัดสุวรรณคีรี
ปากจั่น กระบุรี ระนอง
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
วัดหาดส้มแป้น
หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
วัดอุปนันทาราม
เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
โรงเรียนในระนอง
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97(บ้านบางบอน)
โรงเรียนกระบุรี
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
โรงเรียนชมน์พัฒนา
โรงเรียนชาติเฉลิม
โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านเกาะเหลา
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
โรงเรียนบ้านแหลมนาว
โรงเรียนบ้านกำพวน
โรงเรียนบ้านขจัดภัย
โรงเรียนบ้านคลองเงิน
โรงเรียนบ้านคลองของ
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านจ.ป.ร.
โรงเรียนบ้านชนะบำรุง
โรงเรียนบ้านชาคลี
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านทรายแดง
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทะเลนอก
โรงเรียนบ้านทับจาก
โรงเรียนบ้านท่าฉาง
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
โรงเรียนบ้านนกงาง
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านน้ำแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำตก
โรงเรียนบ้านบกกราย
โรงเรียนบ้านบางเบน
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
โรงเรียนบ้านบางกลาง
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
โรงเรียนบ้านบางนอน
โรงเรียนบ้านบางนา
โรงเรียนบ้านบางปรุ
โรงเรียนบ้านบางมัน
โรงเรียนบ้านบางริ้น
โรงเรียนบ้านบางสองรา
โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม
โรงเรียนบ้านบางหิน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
โรงเรียนบ้านปากแพรก
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โรงเรียนบ้านรังแตน
โรงเรียนบ้านราชกรูด
โรงเรียนบ้านละออง
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
โรงเรียนบ้านลำเลียง
โรงเรียนบ้านสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านสองแพรก
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านสำนัก
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
โรงเรียนบ้านหาดจิก
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ(สาขาบ้านหน้านอก)
โรงเรียนบ้านหินช้าง
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านหินวัว
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนสหายวิทย์
โรงเรียนสุขสำราญ
โรงเรียนหมิงซิน
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
โรงเรียนอนุบาลระนอง
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ระนอง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...