ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ ,ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4942)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4942
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4939)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4939
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4938)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4938
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4929)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4929
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4928)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4928
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4924)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4924
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4923)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4923
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4922)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4922
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4921)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4921
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4920)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4920
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ(59A-4907)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )
รหัส 59A-4907
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ
บริการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สมุทรปราการ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สมุทรปราการ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ

ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สมุทรปราการ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สมุทรปราการ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สมุทรปราการ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สมุทรปราการ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในสมุทรปราการ
วัดเกาะแก้ว
บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดเจริญวราราม
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดเสาธงกลาง
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดเสาธงนอก
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดเอี่ยมประชามิตร
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดแค
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดแค
ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดแพรกษา
แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดแสงธรรมบุราราม
บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดแหลม
บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดโคธาราม
บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดโพธิยาราม
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดโมกข์
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดโยธินประดิษฐ์
สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดโสธรนิมิตต์
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดในสองวิหาร
ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดใหญ่
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดใหม่
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดไตรมิตรวราราม
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดไตรสามัคคี
บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดไพชยนต์พลเสพย์
บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดกลาง
บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดกลาง(กลางวรวิหาร)
ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดกลางสวน
บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดกองแก้ว
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดกาหลง
เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดกิ่งแก้ว
ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
วัดขุนสมุทราวาส
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดครุใน
บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดครุนอก
บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดคลองชวดลากข้าว
บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
วัดคลองปลัดเปรียง
บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
วัดคลองพระราม
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดคลองมอญ
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดคลองสวน
นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดคอลาด
บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดคันลัด
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดคู่สร้าง
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดจรเข้ใหญ่
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดจากแดง
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดชมนิมิตร
บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดชังเรือง
บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดชัยมงคล
ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดด่านสำโรง
สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดตำหรุ
บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดทรงธรรม
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดท้องคุ้ง
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดท้องคุ้ง
บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดทองรำไพ
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดน้อยสุวรรณาราม
แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดนาคราช
บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดนิยมยาตรา
คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดบัวโรย
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดบางเพรียง
บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดบางแก้ว
บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
วัดบางโฉลงใน
บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
วัดบางโฉลงนอก
บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
วัดบางโปรง
บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดบางกระเจ้ากลาง
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางกระเจ้านอก
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางกระสอบ
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางกอบัว
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางขมิ้น
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางด้วนใน
บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดบางด้วนนอก
บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดบางนางเกรง
บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดบางนางเพ็ง
บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดบางน้ำผึ้งใน
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางน้ำผึ้งนอก
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางบ่อ
บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดบางปิ้ง
บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดบางฝ้าย
บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่ใน
บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่กลาง
บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
วัดบางพลีน้อย
บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดบางพึ่ง
บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
วัดบางหัวเสือ
บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดป่าเกด
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดปากคลองมอญ
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดปานประสิทธาราม
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดพญาปราบปัจจามิตร
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดพระสมุทรเจดีย์
ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดพิชัยสงคราม
ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดพุทธภาวนาราม
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดภาวนาราม
นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดมงคลโคธาวาส
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดมงคลนิมิตร
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดมหาวงษ์
บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดมหาวงษ์
สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดรวก
บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดระกาศ
บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม
หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
วัดราษฎร์นิยมธรรม
บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
วัดราษฎร์บำรุง
บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดราษฎร์บูรณะ
บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
วัดราษฎร์รังสรรค์
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
วัดลาดหวาย
บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดศรีคงคาราม
นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดศรีจันทาราม
บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดศรีวารีน้อย
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดศิริเสาธง
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดสร่างโศก
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดสลุด
บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
วัดสวนส้ม
สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดสว่างอารมณ์
คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดสาขลา
นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดสำโรงเหนือ
สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดสำโรงใต้
สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดสุคันธาวาส
บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดหนามแดง
บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
วัดหอมศีล
บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
วัดหัวคู้
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
วัดหัวลำภูทอง
บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดอโศการาม
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดอาษาสงคราม
ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
โรงเรียนในสมุทรปราการ
โรงเรียนเคหะบางพลี
โรงเรียนเคหะบางพลี(10ปีสปช.)
โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพกรศึกษา
โรงเรียนเทวะคลองตรง
โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โรงเรียนเทศบาล5(วัดกลางวรวิหาร)
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน
โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา71(ก่อสร้างคลองด่าน)
โรงเรียนไพรีขยาด
โรงเรียนกาญจนวิทยา
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
โรงเรียนคลองเสาธง
โรงเรียนคลองแสนสุข
โรงเรียนคลองใหม่
โรงเรียนคลองกระแซงเตย
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนคลองกันยา
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
โรงเรียนคลองบางแก้ว
โรงเรียนคลองบางกระบือ
โรงเรียนคลองบางกะสี
โรงเรียนคลองบางกะอี่
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
โรงเรียนคลองบางปิ้ง
โรงเรียนคลองบางปู
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนคลองพระยานาคราช
โรงเรียนคลองมหาวงก์
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนคลองสะบัดจาก
โรงเรียนคลองสำโรง
โรงเรียนคลองหลุมลึก
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
โรงเรียนฉัตรสุดา
โรงเรียนชวลิตวิทยา
โรงเรียนชุมชนบางบ่อ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย
โรงเรียนณัฎฐเวศม์
โรงเรียนดรุณรัตน์
โรงเรียนดิษลี
โรงเรียนตลาดคลองสวน
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
โรงเรียนตัวอย่าง
โรงเรียนทรงวิทยา
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
โรงเรียนนพคุณวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางครุ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย
โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย
โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
โรงเรียนบ้านบางจาก
โรงเรียนบุรารักษ์
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
โรงเรียนประชานาถ
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร
โรงเรียนป้วยฮั้ว
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนปัญจะวิทย์
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
โรงเรียนปากคลองมอญ
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนภรวิชญ์
โรงเรียนมนตเสรี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์9
โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราฟาแอล
โรงเรียนล้วนพฤกษา
โรงเรียนละมูลรอดศิริ
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
โรงเรียนวัดแค
โรงเรียนวัดแพรกษา
โรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
โรงเรียนวัดโคธาราม
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
โรงเรียนวัดใหญ่
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกองแก้ว
โรงเรียนวัดกาหลง
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
โรงเรียนวัดครุใน
โรงเรียนวัดครุนอก
โรงเรียนวัดคลองเก้า
โรงเรียนวัดคลองมอญ
โรงเรียนวัดคลองสวน
โรงเรียนวัดคอลาด
โรงเรียนวัดคันลัด
โรงเรียนวัดคู่สร้าง
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่65
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
โรงเรียนวัดนาคราช
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
โรงเรียนวัดบัวโรย
โรงเรียนวัดบางเพรียง
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
โรงเรียนวัดบางโปรง
โรงเรียนวัดบางกระสอบ
โรงเรียนวัดบางกอบัว
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางขมิ้น
โรงเรียนวัดบางด้วน
โรงเรียนวัดบางนางเกรง
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
โรงเรียนวัดบางบ่อ
โรงเรียนวัดบางฝ้าย
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
โรงเรียนวัดป่าเกด
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
โรงเรียนวัดมหาวงษ์
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนวัดลาดหวาย
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
โรงเรียนวัดสร่างโศก
โรงเรียนวัดสลุด
โรงเรียนวัดสวนส้ม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
โรงเรียนวัดสีล้ง
โรงเรียนวัดสุขกร
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
โรงเรียนวัดหนองปรือ
โรงเรียนวัดหนามแดง
โรงเรียนวัดหัวคู้
โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
โรงเรียนศิริวิทยา
โรงเรียนศิริศึกษา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
โรงเรียนสอนภาษาพลากร
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
โรงเรียนสันติดรุณ
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสายอนุสรณ์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์สาร
โรงเรียนสำราญวิทยา
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์)
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
โรงเรียนสุขเจริญผล
โรงเรียนสุขสวัสดิ์
โรงเรียนสุมานัน
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลเกวลิน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี2
โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี
โรงเรียนอนุบาลเทพการ
โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์
โรงเรียนอนุบาลกิติมา
โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก
โรงเรียนอนุบาลจันทนา
โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์
โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม
โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์
โรงเรียนอนุบาลนนนที
โรงเรียนอนุบาลบัวขาว
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข
โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล
โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์
โรงเรียนอนุบาลมารดา
โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม
โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน
โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลวชิรา
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
โรงเรียนอนุบาลศรีชม
โรงเรียนอนุบาลศรีดรุณ
โรงเรียนอนุบาลศิราพร
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์
โรงเรียนอนุบาลสดุดี
โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา
โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ
โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ
โรงเรียนอนุบาลสวนผัก
โรงเรียนอนุบาลสุวิชา
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท
โรงเรียนอนุบาลอังสนา
โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง
โรงเรียนอาษาวิทยา
โรงเรียนอำนวยวิทย์
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ สมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...