ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม ,ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(60A-5017)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5017
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(60A-5016)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5016
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(60A-5015)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5015
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(60A-5014)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5014
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(60A-5005)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สมุทรสงคราม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สมุทรสงคราม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม

ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สมุทรสงคราม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สมุทรสงคราม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในสมุทรสงคราม
วัดเกตการาม
โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดเกษมสรณาราม
อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดเกาะแก้ว
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดเกาะใหญ่
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดเขายี่สาร
ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดเจริญรัตนาราม
แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดเจริญสุขาราม
บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
วัดเจริญสุนทราราม
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดเทพประสิทธ์คณาวาส
ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทร
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดเสด็จ
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดเหมืองใหม่
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดแก่นจันทน์เจริญ
บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
วัดแก้วเจริญ
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดแก้วฟ้า
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดแม่น้ำ(บางนางจีนนอก)
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดแว่นจันทร์
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดโบสถ์
บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
วัดโพงพาง
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดโพธิ์งาม
บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
วัดโรงธรรม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดใหญ่
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดไทร
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดกลางเหนือ
บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
วัดคลองโคน
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดคลองขุดเล็ก
แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดคู้สนามจันทร์
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดจันทร์เจริญสุข
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดจุฬามณี
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดช่องลม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดช่องลมวรรณาราม
วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดช้างเผือก
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดดอนมะโนรา
ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดดาวโด่ง
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดดาวดึงษ์
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดตรีจินดาวัฒนาราม
บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
วัดตะโหนดราย
บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดท้องคุ้ง
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดท้ายหาด
ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดทุ่ง
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดธรรมนิมิต
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมประดิษฐ์
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมประสิทธิ์
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมสถิตติ์วราราม
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดน้อยแสงจันทร์
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดนางตะเคียน
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดนางพิมพ์
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดนางวัง
อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางเกาะเทพศักดิ์
แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางแก้ว
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางแคใหญ่
แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางแคกลาง
บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางแคน้อย
แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางใหญ่
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางกล้วย
โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางกะพ้อม
อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางกุ้ง
บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางขันแตก
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางคนทีใน
บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางคนทีนอก
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางจะเกร็ง
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางน้อย
จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางนางจีนกลาง
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางนางลี่ใหญ่
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางประจัน
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางพรหม
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางพลับ
บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบางวันทอง
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางสะแก
บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
วัดบุญนาคประชาสรรค์
ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์
โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดปรกสุธรรมาราม
บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดประชาโฆสิตาราม
ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดประดู่
วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดประทุมคณาวาส
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดปราโมทย์
บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดป้อมแก้ว
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดปากง่าม
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
วัดปากน้ำ
แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดปากลัด
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดปากสมุทร
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดพระยาญาติ
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดพวงมาลัย
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดพักตราราม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดมณีสรรค์
ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดราษฎร์บูรณะ
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดราษฎร์วัฒนาราม
บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดละมุด
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดลังกา
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดลาดเป้ง
นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดลาดใหญ่
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดวชิรคาม
ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดศรัทธาธรรม
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดศรีศรัทธาธรรม
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดสวนแก้วอุทยาน
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดสวนหลวง
สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดสาธุชนาราม
บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดสินวิเศษศรัทธาราม
บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดหนองกระพง
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดอมรเทพ
บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
วัดอมรวดี
ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดอลงกรณ์
บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดอัมพวันเจติยาราม
อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดอินทาราม
เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
โรงเรียนในสมุทรสงคราม
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนเอื้อวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน
โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนท้ายหาด
โรงเรียนนารีวัฒนา
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
โรงเรียนบ้านคลองบางกก
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านต้นลำแพน
โรงเรียนบ้านตะวันจาก
โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบางบ่อ
โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
โรงเรียนประกอบวิทยา
โรงเรียนปุโรทกานนท์บูรณะ
โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเกตการามสาขาวัดบางกล้วย(รุ่งมณี)
โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่70)
โรงเรียนวัดคลองโคน
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์สาขาวัดศรีศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข
โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดช้างเผือก(วัฒนคชาราษฎร์ศึกษา)
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุส
โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดบางพลับ(สุนทรานุกูล)
โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
โรงเรียนวัดประดู่(ประดู่ดิลกศิลป์)
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
โรงเรียนวัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง
โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดลาดเป้ง
โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดสวนแก้ว
โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า
โรงเรียนสกลวิสุทธิ
โรงเรียนอนุกูลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล)
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอัมพวา
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ สมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...