ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี ,ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5861)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5861
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5860)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5860
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5859)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5859
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5856)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5856
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5852)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5852
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5851)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5851
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5850)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5850
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5846)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5846
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5845)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5845
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5839)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5839
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5838)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5838
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5832)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5832
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5831)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5831
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5830)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5830
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5829)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5829
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5820)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5820
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5817)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5816)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5814)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5813)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5813
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5810)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5810
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64C-5804)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64C-5804
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64A-5312)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64A-5312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64A-5310)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64A-5310
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64A-5303)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64A-5303
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1228)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1228
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1227)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1227
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1222)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1222
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1218)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1217)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(64B-1204)
(เฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น )
รหัส 64B-1204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี
บริการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สิงห์บุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สิงห์บุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี

ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สิงห์บุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สิงห์บุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สิงห์บุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สิงห์บุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สิงห์บุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในสิงห์บุรี
วัดเก้าชั่ง
บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดเกาะแก้ว
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเฉลิมมาศ
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเชียงราก
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเซ่าสิงห์
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเตย
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดเทพมงคล
โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดเพิ่มประสิทธิผล
งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดเสมาทอง
ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดเสาธงทอง
บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดเสาธงทอง
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดเสาธงหิน
โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดเสือข้าม
ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดแค
จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดแจ้ง
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดแจ้งพรหมนคร
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดแหลมคาง
แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
วัดแหลมทอง
งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโคกพระ
โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโคนอน
พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
วัดโคปูน
บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดโฆสิทธาราม
น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโฉมศรี
ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโบสถ์
หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดโบสถ์
ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดโบสถ์
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพกรวม
โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เก้าต้น
บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เงิน
บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เอน
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ข้าวผอก
บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ชัย
หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ทะเลใต้
โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์รัตนาราม
เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ล้ม
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ลังกา
บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ลังกา
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ศรี
ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ศรี
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์สังฆาราม
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์สำราญ
งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์สุทธาลัย
เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพสังโฆ
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโพสังโฆ
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดโภคาภิวัฒน์
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดโสภา
โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดใหญ่
ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดไผ่ดำ
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกระโจม
งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกระดังงาบุปผาราม
บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดกระทุ่มปี่
โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกลาง
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
วัดกลางท่าข้าม
ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดกลางธนรินทร์
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดกลางพรหมนคร
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดการ้อง
ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกำแพง
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดกิ่งประดิษฐ์
พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
วัดกุฎีทอง
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดข่อยสังฆาราม
หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดขุนสงฆ์
บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดคลองโพธิ์ศรี
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดคลองระมาน
โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดคลองสามแยก
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม
สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
วัดคู
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดจักรสีห์
จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดจำปาทอง
โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดจินดามณี
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดจุกคลี
ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดช่องลม
โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดชันสูตร
โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดชีปะขาว
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดดงบ้านกร่าง
พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
วัดดงยาง
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดดอกไม้
ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดดอนกะเชา
เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดดอนตะโหนด
โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดดาวเรือง
ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดดาวดึงษ์
โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดตราชู
บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดตลาดโพธิ์
ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดตะโกรวม
คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดตะโหนด
หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดตาเถร
บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดตึกราชา
ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดตุ้มหู
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดทอง
น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดท่าวนธรรมรังษี
สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดท่าอิฐ
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดทุ่ง
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดธรรมเจดีย์
สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
วัดธรรมจักรสิทธาราม
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดธรรมสังเวช
หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดธัมมจักร(สามเกรียว)
หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดน้อย
งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดน้อยนางหงษ์
สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดนาคนันทาราม
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดน้ำผึ้ง
โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดบางปูน
ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดบ้านกลับ
โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดบ้านจ่า
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
วัดบ้านลำ
โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดประโชติการาม
บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดประดับ
บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดประศุก
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดประสาท
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดประสิทธิ์คุณากร
สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดปราสาท
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดปลาไหล
ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดปากแรต
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดป่าหวาย
โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดพงษ์สุวรรณวราราม
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดพรหมเทพาวาส
หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดพรหมบุรี
พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดพรหมสาคร
บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดพระนอน
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดพระนอนจักรสีห์
จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดพระปรางค์
เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดพระปรางค์มุนี
ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดพระปรางค์สามยอด
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดพิกุลทอง
พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดพุทธาราม
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดฟูก(ฟูกทอง)
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดมงกุฏแก้ว
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดม่วง
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดม่วง
อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดม่วงชุม
ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
วัดยวด
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดยาง
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดยายสร้อย
บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดระนาม
ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดราษฎร์บำรุง
โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดราษฎร์บำรุง
น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดราหุล
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดล่องกะเบา
ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดวังกะจับ
คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดวังขรณ์
โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดวิหารขาว
วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดศรัทธาภิรม
ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดศรีจุฬามณี
น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดศรีพรหมประสิทธิ์
บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดศรีสาคร
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดศรีสำราญ
น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสถิตย์วัฒนาราม
บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดสระแจง
สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
วัดสว่างอารมณ์
ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดสว่างอารมณ์
ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสองพี่น้อง
โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสอาดราษฎร์บำรุง
บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดสะเดา
แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
วัดสังฆราชาวาส
บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดสาธุการาม
ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดสามัคคีธรรม
สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
วัดสาลโคดม
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสิงห์
พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดสิงห์
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสิงห์สุทธาวาส
โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดสี่เหลี่ยม
บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดสุทธาวาส
ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดหนองโขลง
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
วัดหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
วัดหนองชะโด
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
วัดหนองสุ่ม
ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดหลวง
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดหลังสระ
โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
วัดห้วยเจริญสุข
พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
วัดหัวดง
ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดหัวป่า
หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดหัวว่าว
บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดอัมพวัน
พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
วัดอุตมพิชัย
บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
โรงเรียนในสิงห์บุรี
โรงเรียนเจริญสอนวิทยา
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
โรงเรียนแสงเทียน
โรงเรียนโพธิรัตน์วรานุสรณ์
โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56(บ้านหนองกระทุ่ม)
โรงเรียนค่ายบางระจัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่133
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
โรงเรียนทองเอนวิทยา
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
โรงเรียนบ้านบางสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนปราสาทวิทยา
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ
โรงเรียนวัดเชียงราก
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
โรงเรียนวัดเตย
โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดเสือข้าม
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร
โรงเรียนวัดแหลมคาง
โรงเรียนวัดโคกพระ
โรงเรียนวัดโคปูน
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
โรงเรียนวัดโสภา
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่183)
โรงเรียนวัดกระโจม
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
โรงเรียนวัดการ้อง
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดข่อย
โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดคลองสามแยก
โรงเรียนวัดคีม
โรงเรียนวัดจักรสีห์
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดชันสูตร
โรงเรียนวัดชีปะขาว
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
โรงเรียนวัดตะโกรวม
โรงเรียนวัดตะโหนด
โรงเรียนวัดตึกราชา
โรงเรียนวัดตุ้มหู
โรงเรียนวัดถอนสมอ
โรงเรียนวัดทอง
โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
โรงเรียนวัดบางปูน
โรงเรียนวัดบ้านกลับ
โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านลำ
โรงเรียนวัดประโชติการาม
โรงเรียนวัดประดับ
โรงเรียนวัดประศุก
โรงเรียนวัดประสาท
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร
โรงเรียนวัดปลาไหล
โรงเรียนวัดปากแรต
โรงเรียนวัดป่าหวาย
โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดยาง
โรงเรียนวัดระนาม
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โรงเรียนวัดล่องกะเบา
โรงเรียนวัดวังกะจับ
โรงเรียนวัดวังขรณ์
โรงเรียนวัดวิหารขาว
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
โรงเรียนวัดศรีสาคร
โรงเรียนวัดศรีสำราญ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสะเดา
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
โรงเรียนวัดสาธุการาม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดสิงห์
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดห้วย
โรงเรียนวัดหัวว่าว
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวิจิตรศึกษา
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา
โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
โรงเรียนอินทร์บุรี
โรงเรียนอุดมทรัพย์
โรงเรียนอุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ สิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...