ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ สงขลา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สงขลา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สงขลา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สงขลา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ สงขลา ,ร้านดอกไม้ สงขลา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4823)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4823
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4816)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4811)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4811
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4810)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4810
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4809)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4809
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4805)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สงขลา(57A-4803)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4803
ราคา 4000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สงขลา
บริการส่งดอกไม้ สงขลา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สงขลา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สงขลา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สงขลา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สงขลา

ร้านดอกไม้ สงขลา บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สงขลา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สงขลา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สงขลา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สงขลา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สงขลา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในสงขลา
วัดเกษตรชลธี
ตะเครียะ ระโนด สงขลา
วัดเกษมรัตน์
สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
วัดเกาะ
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเกาะใหญ่
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดเกาะใหญ่
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดเกาะไม้ใหญ่
ประกอบ นาทวี สงขลา
วัดเกาะถ้ำ
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
วัดเขตตาราม
ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
วัดเขาแก้ว
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
วัดเขาแก้ว
สะกอม เทพา สงขลา
วัดเขากลอย
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดเขาตกน้ำ
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดเขาน้อย
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดเขาบ่อ
เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
วัดเขามีเกียรติ
เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดเขารักเกียรติ
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดเขาราม
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
วัดเขารูปช้าง
ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดเขาล้อม
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดเจริญภูผา
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดเจริญราษฎร์
ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเจ้านคร
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดเฉียงพง
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดเชิงแสใต้
เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดเชิงแสกลาง
เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดเชิงคีรี
ป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดเถรแก้ว
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดเทพชุมนุม
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดเนินไศล
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดเนินพิจิตร
พิจิตร นาหม่อม สงขลา
วัดเนินพิชัย
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดเนินสุวรรณ
เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดเบิก
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดเปรมศรัทธา
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดเพชรมงคล
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดเลียบ
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดเลียบ
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดเลียบ
คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดเสรีสามัคคีธรรม
ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดเสื้อเมือง
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดเอก
เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดแกล้วทรงธรรม
ตะเครียะ ระโนด สงขลา
วัดแจ้ง
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดแจ้ง
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดแช่มอุทิศ
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
วัดแพรกสุวรรณ
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดแม่เตย
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดแม่เปียะ
คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
วัดแม่ลาด
ทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดแสงอรุณ
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดแหลมจาก
ปากรอ สิงหนคร สงขลา
วัดแหลมทราย
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดแหลมบ่อท่อ
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดแหลมพ้อ
เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
วัดแหลมวัง
คูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดแหลมหาด
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดโคกเปี้ยว
เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
วัดโคกเมือง
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดโคกเหรียง
โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโคกโพธิ์
คลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดโคกกอ
ท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดโคกกอ
คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโคกทราย
จะโหนง จะนะ สงขลา
วัดโคกนา
ท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดโคกนาว
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกม่วง
โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโคกสมานคุณ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกสูง
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดโตนดด้วน
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดโต้นนทาราม
คลองทราย นาทวี สงขลา
วัดโพธาราม
ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
วัดโพธิ์
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโพธิ์กลาง
ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดโพธิธรรมาราม
ควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดโพรงงู
ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
วัดโรง
โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดโรงวาส
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดโรจนาราม
บ้านนา จะนะ สงขลา
วัดโลการาม
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดโสภณคุณาราม
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดในวัง
นาทวี นาทวี สงขลา
วัดใหญ่
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดใหม่
บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
วัดใหม่ทุ่งคา
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดไทรใหญ่
ควนรู รัตภูมิ สงขลา
วัดไทรงาม
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดไทรทอง
ทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดไสท้อน
ควนรู รัตภูมิ สงขลา
วัดกระดังงา
กระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดกลาง
กระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดกอบกุลรัตนาราม
พังลา สะเดา สงขลา
วัดกาญจนาวาส
บ้านนา จะนะ สงขลา
วัดกาหรำ
โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดขนุน
วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดขุนตัดหวาย
ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
วัดขุนทอง
จะโหนง จะนะ สงขลา
วัดคงคาเลียบ
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดคงคาวดี
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดคงคาสวัสดิ์
สะกอม เทพา สงขลา
วัดคลองเขาล้อน
เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดคลองเป็ด
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดคลองเปล
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองเรียน
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองแห
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองคล้า
นาหว้า จะนะ สงขลา
วัดคลองยอ
วังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดคลองรี
คลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดควนเจดีย์
เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
วัดควนเนียง
พะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนเนียง
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดควนเนียงใน
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดควนโส
ควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดควนไม้ไผ่
นาหว้า จะนะ สงขลา
วัดควนขัน
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดควนมิตร
คลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดควนลัง
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนหมาก
วังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดควนหวาด
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดคูเต่า
แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
วัดคูขุด
คูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดคูนายสังข์
แค จะนะ สงขลา
วัดคูวา
บ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดคูหา
คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
วัดคูหาใน
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดคูหานอก
ควนรู รัตภูมิ สงขลา
วัดจะทิ้งพระ
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
วัดจังโหลน
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดจันทร์
วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
วัดจาก
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดฉื่อฉาง
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดชลธารประสิทธิ์
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดชลธาร์วาส
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดชลธาราวาส
บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
วัดช่องเขา
คลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดชะแม
ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดชะแล้
ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
วัดชะลอน
ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดชัยชนะสงคราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดชัยมงคล
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดช้างคลอด
ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดชุมพล
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดชูนวลรัตนาราม
โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดดอกสร้อย
พังยาง ระโนด สงขลา
วัดดอน
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดดอนแย้
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดดอนคัน
คูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดดอนรัก
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดดินลาน
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดดีหลวง
ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดดีหลวงใน
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดดีหลวงนอก
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดต้นพยอม
ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดตะพังหม้อ
ปากแตระ ระโนด สงขลา
วัดตาแปด
ท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดตางหน
ทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดตำแย
เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดถ้ำเขาพระ
เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดถ้ำตลอด
เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
วัดทรายขาว
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
วัดทับช้าง
ทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดท่าเคียน
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าเมรุ
บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
วัดท่าแซ
คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าไทร
ลำไพล เทพา สงขลา
วัดท่าข้าม
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าคุระ
คลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดท่าช้าง
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดท่านางหอม
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าบอน
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดท่าประดู่
ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
วัดท่าม่วง
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดท้ายยอ
เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
วัดท่าหยี
ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
วัดท่าหิน
ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดทำนบ
ทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดทุ่งเภา
เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดทุ่งแนะ
คลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดทุ่งโตนด
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดทุ่งไพล
เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดทุ่งงาย
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งบัว
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดทุ่งพระ
ป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดทุ่งมะขาม
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดทุ่งลุง
พะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งสงวน
แดนสงวน ระโนด สงขลา
วัดทุ่งหวังใน
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
วัดทุ่งหวังนอก
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
วัดธรรมโฆษณ์
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดธรรมประดิษฐ์
คูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดธรรมาวาส
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดนาเจริญ
นาทับ จะนะ สงขลา
วัดนางเหล้า
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดนาทวี
นาทวี นาทวี สงขลา
วัดนาปรังประชาราม
คลองกวาง นาทวี สงขลา
วัดนาม่วง
บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
วัดนารังนก
แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
วัดนาสีทอง
เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดนาหม่อม
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดนาหมอศรี
นาหมอศรี นาทวี สงขลา
วัดนาหว้า
ฉาง นาทวี สงขลา
วัดน้ำกระจาย
พะวง เมืองสงขลา สงขลา
วัดน้ำขาวใน
น้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดน้ำขาวนอก
น้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดน้ำน้อยใน
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดน้ำน้อยนอก
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดนิคมเทพา
ท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดนิคมประสาท
เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดบ่อแดง
บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดบ่อทรัพย์
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อทราย
ปากรอ สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อทอง
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อบัวแก้ว
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดบ่อประดู่
วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
วัดบ่อป่า
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อปาบ
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อระกำ
พะวง เมืองสงขลา สงขลา
วัดบ่อสระ
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อหว้า
ควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดบาโหย
บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบางเขียด
บางเขียด สิงหนคร สงขลา
วัดบางเหรียง
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดบางโหนด
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดบางดาน
พะวง เมืองสงขลา สงขลา
วัดบางทีง
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดบางธน
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดบางศาลา
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดบางหยี
บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
วัดบางหลอด(บางหรอด)
คลองแดน ระโนด สงขลา
วัดบ้านเก่า
เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบ้านโหนด(โตนด)
บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบ้านใหม่
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดบ้านใหม่
ปริก สะเดา สงขลา
วัดบ้านไร่
ป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดบ้านไร่
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดบ้านกรอบ
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดบ้านขาว
บ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดบ้านลุ่ม
ทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดบูรณาราม
น้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดปทุมธาราวาส
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดประเจียก
สนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดประจ่า
นาหว้า จะนะ สงขลา
วัดประดิษฐ์สโมสร
สนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดประดู่
บ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดประดู่หมู่
ฉาง นาทวี สงขลา
วัดประดู่หอม
คลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดประตูเขียน
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดประตูไชย
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดปรางแก้ว
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดปริก
ลำไพล เทพา สงขลา
วัดปลักคล้า
โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดปลักชะเมา
ฉาง นาทวี สงขลา
วัดปลักหนู
ปลักหนู นาทวี สงขลา
วัดปลักหนูใต้
ปลักหนู นาทวี สงขลา
วัดปะโอ
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดปัจจันตาราม
สะเดา สะเดา สงขลา
วัดปากแตระ
ปากแตระ ระโนด สงขลา
วัดปากจ่า
ควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดป่ากอสุวรรณาราม
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดป่าขวาง
รำแดง สิงหนคร สงขลา
วัดป่าขาด
ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
วัดปาดัง
ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดปานศึกษาธิการาม
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดป่ายาง
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดผักกูด
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดผาสุกกาวาส
บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
วัดพรหมประดิษฐ์
พิจิตร นาหม่อม สงขลา
วัดพระเจดีย์งาม
บ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดพระบาท
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพร้าว
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดพรุเตาะ
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพรุชะบา
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดพรุตู
เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดพะโคะ
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดพังเถียะ
กระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดพังกก
สนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดพังตรี
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดพังยาง
พังยาง ระโนด สงขลา
วัดพังลา
พังลา สะเดา สงขลา
วัดพิกุล
บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดพิกุลบุญญาราม
เทพา เทพา สงขลา
วัดพุทธิการาม
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดภูตบรรพต
ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
วัดภูผาเบิก
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดมงคลเทพาราม
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดมงคลนิมิต
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
วัดม่วงก้อง
พังลา สะเดา สงขลา
วัดม่วงค่อม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดม่วงงาม
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดม่วงทอง
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดม่วงหอม
แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
วัดมหัตตมังคลาราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดมหาการ
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดมะขามเฒ่า
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดมะขามคลาน
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดมะม่วงหมู่
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดมัชฌมเขต
คู จะนะ สงขลา
วัดมัชฌิมาวาส
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดยางทอง
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดยางทอง
ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
วัดยูงทอง
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
วัดระโนด
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดรัตนวราราม
ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดรัตนาราม
เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดรัตนาราม
เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดรัตภูมิธรรมาวาส
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ
คลองทราย นาทวี สงขลา
วัดราษฎร์บำรุง
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดลำไพล
ลำไพล เทพา สงขลา
วัดลำชิง
คลองทราย นาทวี สงขลา
วัดลำพดจินดาราม
คลองทราย นาทวี สงขลา
วัดวังโต้
นาทวี นาทวี สงขลา
วัดวังใหญ่
นาทวี นาทวี สงขลา
วัดวังใหญ่
วังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดวังไทร
ทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดวังปริง
เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดวารีปาโมกข์
ตะเครียะ ระโนด สงขลา
วัดวาส
บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดวาส
วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดวิมลคุณากร
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดศรีไชย
คูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
สำนักขาม สะเดา สงขลา
วัดศรีษะคีรี
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดศรีสว่างวงศ์
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดศาลาโพธิ์
บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
วัดศาลาธรรม์
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดศาลาหลวงบน
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดศาลาหลวงล่าง
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดศาลาหัวยาง
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดศิลาลอย
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดสถิตย์ชลธาร
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดสนธิ์
วัดสน ระโนด สงขลา
วัดสนามชัย
สนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดสระเกษ
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดสลักป่าเก่า
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดสลักป่าใหม่
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดสว่างอารมณ์
ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
วัดสองพี่น้อง
ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
วัดสะกอม
สะกอม จะนะ สงขลา
วัดสะท้อน
สะท้อน นาทวี สงขลา
วัดสะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
วัดสะพานไม้แก่น
สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
วัดสามกอง
เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
วัดสามบ่อ
วัดสน ระโนด สงขลา
วัดสามี
พังยาง ระโนด สงขลา
วัดสำนักหว้า
เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดสิกขาราม
คลองแดน ระโนด สงขลา
วัดสีหยัง
บ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดสืบสุข
พังลา สะเดา สงขลา
วัดสุริยาราม
เทพา เทพา สงขลา
วัดสุวรรณคีรี
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดสุวรรณวนาราม
ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดสุวรรณาราม
บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดหนองหอย
วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดหน้าเมือง
พังยาง ระโนด สงขลา
วัดหลวงปู่อิ่ม
สะท้อน นาทวี สงขลา
วัดห้วยคู
สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
วัดห้วยพุด
รำแดง สิงหนคร สงขลา
วัดห้วยลาด
ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดห้วยหลาด
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดหัวเค็ด
ระโนด ระโนด สงขลา
วัดหัวคุ้ง
คลองแดน ระโนด สงขลา
วัดหัวถนน
ปริก สะเดา สงขลา
วัดหัวถิน
พังยาง ระโนด สงขลา
วัดหัวป้อมใน
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดหัวป้อมนอก
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดหัวป่า
บ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดหัวระวะ
ระวะ ระโนด สงขลา
วัดหัววัง
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดหาดใหญ่สิตาราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดหินเกลี้ยง
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดหูแร่
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดอมฤตวราราม
สะเดา สะเดา สงขลา
วัดอรุณดาราราม(ชายทะเล)
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดอัมพวัน
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดอ่างทอง
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
วัดอ่าวบัว
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดอินทราวาส
กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดอุทัย
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดอู่ตะเภา
ท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดอู่ตะเภา
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
โรงเรียนในสงขลา
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่
โรงเรียนเทพา
โรงเรียนเสนพงศ์
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา
โรงเรียนเหมืองควนกรด
โรงเรียนแจ้งวิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง
โรงเรียนในเมือง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา37(วัดหัวถิน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา80(ชุมชนบ้านวังปริง)
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ
โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกิตติวิทย์
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
โรงเรียนคลองแดนวิทยา
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
โรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนจุลสมัย
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
โรงเรียนชาติตระการโกศล
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่222
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู2503)
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ
โรงเรียนต.ช.ด.ทุ่งไม้ด้วน1
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
โรงเรียนทวีรัตน์
โรงเรียนทองอยู่นุตกูล
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่90
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
โรงเรียนธรรมโฆสิต
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
โรงเรียนบัวหลวง
โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
โรงเรียนบ้านเกาะทาก
โรงเรียนบ้านเกาะนก
โรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ
โรงเรียนบ้านเกาะหมี
โรงเรียนบ้านเขาแดง
โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ
โรงเรียนบ้านเคลียง
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
โรงเรียนบ้านเลียบ
โรงเรียนบ้านแค
โรงเรียนบ้านแซะ
โรงเรียนบ้านแพร้ว
โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
โรงเรียนบ้านแม่ทอม
โรงเรียนบ้านแม่ที
โรงเรียนบ้านแหลมจาก(รักเมืองไทย27)
โรงเรียนบ้านแหลมหาด
โรงเรียนบ้านโคกเมา
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
โรงเรียนบ้านโคกแห้ว
โรงเรียนบ้านโคกกอ
โรงเรียนบ้านโคกตก
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านโคกม้า
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
โรงเรียนบ้านโปะหมอ
โรงเรียนบ้านโมย
โรงเรียนบ้านโหนด
โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านไสท้อน
โรงเรียนบ้านกรงอิตํา
โรงเรียนบ้านกรอบ
โรงเรียนบ้านกระอาน
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกองอิฐ
โรงเรียนบ้านกะทิง
โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร
โรงเรียนบ้านขนุน
โรงเรียนบ้านขี้นาก
โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
โรงเรียนบ้านคลองเปล
โรงเรียนบ้านคลองแงะ
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านคลองต่อ
โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
โรงเรียนบ้านคลองประดู่
โรงเรียนบ้านคลองปอม
โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
โรงเรียนบ้านควนเนียง
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านควนโส
โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านควนกบ
โรงเรียนบ้านควนขัน
โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
โรงเรียนบ้านควนจง
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
โรงเรียนบ้านควนตานี
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
โรงเรียนบ้านควนนา
โรงเรียนบ้านควนสะตอ
โรงเรียนบ้านควนหมาก
โรงเรียนบ้านควนหรัน
โรงเรียนบ้านควนหรัน
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียนบ้านคูหา
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
โรงเรียนบ้านฉลุง
โรงเรียนบ้านฉลุง
โรงเรียนบ้านชะแม
โรงเรียนบ้านช้างคลอด
โรงเรียนบ้านชายคลอง
โรงเรียนบ้านดอนแบก
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดินลาน
โรงเรียนบ้านต้นปริง
โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านตาแปด
โรงเรียนบ้านตูหยง
โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทับโกบ
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนบ้านทําเนียบ
โรงเรียนบ้านท่าแคง
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนบ้านท่าคุระ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย
โรงเรียนบ้านท่าหมาก
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง
โรงเรียนบ้านทุ่งครก
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
โรงเรียนบ้านทุ่งจัง
โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
โรงเรียนบ้านนนท์
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม
โรงเรียนบ้านนาแสน
โรงเรียนบ้านนาจวก
โรงเรียนบ้านนาจะแหน
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทองสุก
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านนํ้าลัด
โรงเรียนบ้านนาลึก
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
โรงเรียนบ้านบ่อโชน
โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบาโหย
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
โรงเรียนบ้านบางไหน
โรงเรียนบ้านบางกลํ่า
โรงเรียนบ้านบางดาน
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
โรงเรียนบ้านประกอบ
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านปริกใต้
โรงเรียนบ้านปลักคล้า
โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
โรงเรียนบ้านปลายละหาน
โรงเรียนบ้านป็อง
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
โรงเรียนบ้านป่าโอน
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านปากบาง
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
โรงเรียนบ้านป่ากอ
โรงเรียนบ้านป่างาม
โรงเรียนบ้านป่าชิง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
โรงเรียนบ้านพรุเตียว
โรงเรียนบ้านพรุชิง
โรงเรียนบ้านพรุตู
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
โรงเรียนบ้านพรุหวา
โรงเรียนบ้านพอบิด
โรงเรียนบ้านพังเภา
โรงเรียนบ้านพังลา
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง
โรงเรียนบ้านม้างอน
โรงเรียนบ้านมาบบัว
โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง
โรงเรียนบ้านมุนี
โรงเรียนบ้านยวนยาง
โรงเรียนบ้านยางเกาะ
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านยางงาม(ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)
โรงเรียนบ้านระตะ
โรงเรียนบ้านรัดปูน
โรงเรียนบ้านรับแพรก
โรงเรียนบ้านล่องควน
โรงเรียนบ้านลางา
โรงเรียนบ้านลําชิง
โรงเรียนบ้านลานควาย
โรงเรียนบ้านลําลอง
โรงเรียนบ้านลำเปา
โรงเรียนบ้านลำไพล
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา
โรงเรียนบ้านวังบวบ
โรงเรียนบ้านวังพา
โรงเรียนบ้านวังหรัง
โรงเรียนบ้านวัดใหม่
โรงเรียนบ้านสม็อง
โรงเรียนบ้านสวรรค์
โรงเรียนบ้านสะกอม
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนบ้านสํานักขาม
โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
โรงเรียนบ้านสุเหร่า
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหน้าควน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหน้าทอง
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
โรงเรียนบ้านห้วยเต่า
โรงเรียนบ้านห้วยโอน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหว้าหลัง
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนบ้านหัวไทร
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหัวปาบ
โรงเรียนบ้านหาร
โรงเรียนบ้านหินผุด
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหิดล
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลา
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้)
โรงเรียนระโนด
โรงเรียนระโนดวิทยา...ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนระโนดวิทยาศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนรักเมืองไทย6(โตนงาช้าง)
โรงเรียนรัตนพลวิทยา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์11
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนวงศ์วิทย์
โรงเรียนวชิรานุกูล
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
โรงเรียนวัดเกาะถํ้า
โรงเรียนวัดเขากลอย
โรงเรียนวัดเขาบ่อ
โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
โรงเรียนวัดเจริญภูผา
โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
โรงเรียนวัดเนินพิชัย
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
โรงเรียนวัดแม่เตย
โรงเรียนวัดแม่เปียะ
โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
โรงเรียนวัดแหลมวัง
โรงเรียนวัดโคกเหรียง
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
โรงเรียนวัดโคกม่วง
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนวัดโตนดด้วน
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม
โรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดโลกา
โรงเรียนวัดใหญ่
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกาหรํา
โรงเรียนวัดขนุน
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
โรงเรียนวัดคงคาวดี
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
โรงเรียนวัดคลองเป็ด
โรงเรียนวัดคลองแห
โรงเรียนวัดคลองยอ
โรงเรียนวัดควนเนียง
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่11
โรงเรียนวัดคูขุด
โรงเรียนวัดคูวา
โรงเรียนวัดคูหาใน
โรงเรียนวัดจังโหลน
โรงเรียนวัดจันทน์
โรงเรียนวัดจาก
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
โรงเรียนวัดช่องเขา
โรงเรียนวัดชะแล้
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดดีหลวง
โรงเรียนวัดดีหลวงนอก
โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
โรงเรียนวัดตาหลวงคง
โรงเรียนวัดทรายขาว
โรงเรียนวัดท่าเมรุ
โรงเรียนวัดท่าแซ
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดทํานบตางหน
โรงเรียนวัดท่านางหอม
โรงเรียนวัดท่าประดู่
โรงเรียนวัดท้ายยอ
โรงเรียนวัดท่าหยี
โรงเรียนวัดท่าหิน
โรงเรียนวัดทุ่งโตนด
โรงเรียนวัดทุ่งข่า
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
โรงเรียนวัดทุ่งบัว
โรงเรียนวัดทุ่งพระ
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198
โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
โรงเรียนวัดนางเหล้า
โรงเรียนวัดนาปรือ
โรงเรียนวัดนารังนก
โรงเรียนวัดนาหม่อม
โรงเรียนวัดนาหมอศรี
โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบสาครินทร์)
โรงเรียนวัดบ่อแดง
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
โรงเรียนวัดบ่อปาบ
โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
โรงเรียนวัดบางเขียด
โรงเรียนวัดบางทีง
โรงเรียนวัดบางลึก
โรงเรียนวัดบางศาลา
โรงเรียนวัดบางหยี
โรงเรียนวัดบางหรอด
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
โรงเรียนวัดประเจียก
โรงเรียนวัดประจ่า
โรงเรียนวัดประดู่
โรงเรียนวัดประดู่หอม
โรงเรียนวัดประตูเขียน
โรงเรียนวัดประตูไชย
โรงเรียนวัดปรางแก้ว
โรงเรียนวัดปริก
โรงเรียนวัดปะโอ
โรงเรียนวัดปากแตระ
โรงเรียนวัดปากจ่า
โรงเรียนวัดป่าขวาง
โรงเรียนวัดป่าขาด
โรงเรียนวัดผักกูด
โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
โรงเรียนวัดพรุเตาะ
โรงเรียนวัดพังกก
โรงเรียนวัดพังตรี
โรงเรียนวัดพังยาง
โรงเรียนวัดม่วงก็อง
โรงเรียนวัดม่วงค่อม
โรงเรียนวัดมหาการ
โรงเรียนวัดมะขามคลาน
โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล)
โรงเรียนวัดระโนด
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดวาส
โรงเรียนวัดศรีไชย
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน
โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
โรงเรียนวัดสน(ดำราษฎร์ประดิษฐ์)
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดสามกอง
โรงเรียนวัดสามี
โรงเรียนวัดสีหยัง
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
โรงเรียนวัดห้วยคู
โรงเรียนวัดห้วยพุด
โรงเรียนวัดห้วยลาด
โรงเรียนวัดหัวเค็ด
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
โรงเรียนวัดหัวป่า
โรงเรียนวัดหัววัง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหูแร่
โรงเรียนวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดอ่าวบัว
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลาศูนย์ระโนด
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา
โรงเรียนศรีนคร
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนศรีสง่างวงศ์
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
โรงเรียนสงเคราะห์ประชา
โรงเรียนสงขลาวัฒนา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
โรงเรียนสงชลาวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
โรงเรียนสมัยศึกษา
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา2
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนส่องแสงวิทยา1997
โรงเรียนส่องแสงวิทยา2000
โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนสะบ้าย้อย
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรียนสังวาลย์วิท2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
โรงเรียนสายชล
โรงเรียนสายพิณ
โรงเรียนสุขเกษมวิทยา
โรงเรียนสุทธิรักษ์
โรงเรียนสุมิตรา
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
โรงเรียนหวังดี
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์
โรงเรียนอนุบาลเทพา
โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์
โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช
โรงเรียนอนุบาลกิติคุณ
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์
โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์(สหวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลพรหมเจริญวิทยา
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ
โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน
โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา
โรงเรียนอนุบาลอรัญดร
โรงเรียนอายุรกิจโกศล
โรงเรียนอุทยานอุทิศ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ สงขลา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...