ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ ,ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ(55A-4619)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4619

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ(55A-4610)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4610

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ(55A-4608)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4608

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ(55A-4606)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4606

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ(55A-4605)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4605

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ศรีสะเกษ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ศรีสะเกษ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ

ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ศรีสะเกษ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ศรีสะเกษ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในศรีสะเกษ
วัดเก็บงา
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดเกษมสุข
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเกาะกระโพธิ์
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดเขวาธะนัง
หนองงูเหลือม เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดเขวาน้อย
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดเขวิก
สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเขียนบูรพาราม
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเขื่อนช้าง
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดเคาะ
ตาอุด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเจริญธรรม
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเจ้าทุ่ง
ทุ่งสวาง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดเจียงวง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเดียงตะวันตก
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดเตาเหล็ก
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดเทพปราสาท
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเปือย
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดเพียนาม
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเพียมาตร
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองเก่า
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดเมืองแคนใหญ่
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองแคนน้อย
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองคง
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองจันทร์
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดเมืองน้อย
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดเมืองน้อย
เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดเมืองหลวง
เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดเลียบบูรพาราม(เลียบบุรพาราม)
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเวฬุวนาราม
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดเวฬุวนาราม
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดเสมอใจ
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดเสรีพัฒนา
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดเสลาเหนือ
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเสลานาก้อก
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดเสาธงชัย
เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดเสียว
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดเสื่องข้าว
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดเห็ดผึ่งหนองก่าม
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเห็นอ้ม
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดเหล่าแค
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเหล่ายอด
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดแคนใหญ่
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดแสงใหญ่
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดแสงอรุณ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดแสนแก้ว
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดแสนคูณ
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดแสนสุขโนนตุ่น
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโกทา
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโคกเพชร
โคกเพชร ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโคกโพน
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโคกกลาง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโคกตาล
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโคกพยอม
โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโคกระเวียง
ขุนหาญ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโคกสูง
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโคกสูง
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโคกหล่าม
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโคนแดง
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดโจดนาห่อม
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดโซงเลง
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดโซงเลง
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดโต่งโต้น
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโตนด
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเค็ง
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนเชียงสี
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเปือย
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเปือย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนเพ็ก
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเรือ
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนแก
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดโนนแกด
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนแดง
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนแย้
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนแสนสุข
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนใหญ่
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนใหญ่
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนไหล่
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดโนนกลาง
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนกลาง
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนกางของ
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนคำแก้ว
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนคำตื้อ
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนคูณ
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดโนนงาม
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดโนนงาม
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดโนนจาน
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนดั่ง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนดู่
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดโนนดู่
ดู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโนนดู่
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนติ้ว
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดโนนทราย
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนน้อย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนผึ้ง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนพยอม
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดโนนม่วง
หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนยาง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนลาน
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสมบูรณ์
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสวน
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสว่าง
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสว่าง
เขิน น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดโนนสะอาด
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสัง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสาย
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนสำเริง
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสำโรง
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสำนัก
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนสำราญ
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสำราญ
โคกเพชร ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสูง
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดโนนสูง
กระแชง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสูงวนาราม
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโนนหนองสิม
เขิน น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดโนนอาวว์
รุง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดโนนอีปัง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพธาราม
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์งาม
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์น้อย
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์น้อย
หนองค้า พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์พระองค์
พิงพวย ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
หนองฮาง เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ลังกา
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์วงศ์
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรี
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรี
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรี
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีสมโภช
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีสุธาราม
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีหนองกก
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์สว่าง
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์สามัคคี
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโพนเขวา
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนเมือง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพนแดง
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนข่า
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนค้อ
โพนค้อ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนทราย
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพนทอง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพนปลัด
ปราสาทเยอ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดโพนยาง
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดโสน
โสน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดโสนโพธาราม
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดโสภณวิหาร
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดใจดี
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดใต้
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดไตรมาศ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดไทยเทพนิมิต
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดไผ่งามสามัคคี
สะพุง ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดไพรบึง
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดไพรพะยอม
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดไร่เจริญ
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดไหล่ดุม
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดไฮใหญ่
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดกงพาน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดกบิลนิมิต
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดกระเดา(บ้านกระเดา)
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดกระเบา
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดกระเบาเดื่อ
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกระเบากันตรวจ
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกระแชงใหญ่
กระแชง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกระแซง
ตำแย พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดกระโพธิ์เริงรมย์
สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกระต่ายด่อน
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดกระทิง
สิ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกระบี่
หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกระมอล
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกระมัล
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกระสังข์
ผักไหม ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดกระหวัน
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกระหวัน
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดกฤษณา
จะกง ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกล้วยกว้าง
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดกลาง
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกลาง
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดกลางประชาสรรค์
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดกลางสุนทราวาส
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดกวางขาว
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกอกหวาน
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดกะเอิน
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดกะกำ(ระกำ)
ตะเคียน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกัททลิวัน
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกันจด
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกันจาน
กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกันจาน
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดกันตรวจ
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกันทรอมใต้
กันทรอม ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกันทรอมอุดม
กันทรอม ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกันทรารมณ์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดก้านเหลือง
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดกำแมด
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดกุดเมืองฮาม
คอนกาม ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดกุดเสลา
กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดกุดโง้ง
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดกุดนาแก้ว
ภูฝ้าย ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดกุดผักหนาม
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดขนวน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขนาวนาวราราม
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดขนุน
โสน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดขมิ้น
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดขอนแต้
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดขะยูง
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดขะยูง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขะยูง
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดขามทอง
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดขามป้อม
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดขี้เหล็ก
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขี้เหล็ก
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดขุนหาญ
ขุนหาญ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดขุมคำ
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดคล้อเกตุศิริ
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดค้อทอง
คอนกาม ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดคอนไม้งาม
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดคอนกาม
คอนกาม ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดค้อยางหล่อ
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดค่ายนิคม
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดคำกลางหนองคับคา
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดคำบอน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดคำสะอาด
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดคูเมือง
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดคูเมือง
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดคูซอด
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดคูสระ
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดคูสี่แจ
ปราสาทเยอ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดจอมพระ
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดจะเนียว
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดจะกง
จะกง ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดจังกระดาน
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดจันทร์นคร
ละลม ภูสิงห์ ศีรสะเกษ
วัดจันทรังษี
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดจันทราปราสาท
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดจันทอง
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดจันทาราม
พิงพวย ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดจันลม
ตะเคียน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดจานเลียว
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดจานแสนไชย
จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดจานโง
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดจานคุณาราม
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดจานบัว
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดจำนัน
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดจำปา
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดจำปาโนนสูง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดจิกสังข์ทอง
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดจินดาราม
รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดชัยสว่าง
เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดชำแระ
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดชำแระ
สำโรงพลัน ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดชำแระกลาง
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดชำแสง
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดชำโพธิ์
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดซะวาซอ
กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดซำตาโตง
พราน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดซุงงู
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดญาณสามัคคี
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดดงแคง
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดงบัง
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดดงยาง
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดดวนใหญ่
ดวนใหญ่ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดดวนน้อย
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดองกำเม็ด
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดดอนเหลือม
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดดอนข่า
พราน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดดอนขี้มอด
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนงูเหลือม
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนม่วง
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนหลี่
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดดินแดง
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดดินดำ
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดตระกาจ
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดตองปิด
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดตะเคียน
ตะเคียน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตะเคียนราม
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตะดอบ
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดตาเครือ
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตาเหมา
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดตาเอก
กันทรอม ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดตาโกน
ตาโกน เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดตาคม
ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตาปรก
บักดอง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดตายู
สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดตาสุด
จะกง ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตาอุด
ตาอุด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดตำแย
ตำแย พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดตูมน้อย
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดทองเทพ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดทะลอก
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดทับส่วย
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดท่าคล้อ
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดทางสาย
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดท่าพระ
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดท่าสว่าง
โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดท่าสว่างอารมณ์
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดทุ่งเลน
พราน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งโพธิ์
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งประทาย
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งพาย
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งมั่ง
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งรวงทอง
โพธิ์ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งศรีนวล
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งสว่าง
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งสว่าง
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดทุ่งสว่าง
ตูม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งสว่าง
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดทุ่ม
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดธรรมมะประชาสันติ
สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดธาตุน้อย
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดธาตุบึงบอน
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดนกยูง
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศีรสะเกษ
วัดนาแปะ
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดนาโนน
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดนากันตม
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดนาขนวน
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดนาครินทร์
ตูม ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดนางกว่าง
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดนาดี
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดนาดี
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดนาตาล
เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดนาทุ่ง
ผักไหม ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดนานวน
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดนานวน
จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดนารังกาวราราม
กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดนาวา
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดนาสูง
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดน้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดน้ำขวบ
บึงมะลู กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดน้ำคำ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดน้ำอ้อม
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดน้ำอ้อมน้อย
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดนิคมซอย3
บ่อแก้ว วังหิน ศีรสะเกษ
วัดนิคมศีลาราม
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดนิคมสายเอก
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดนิคมห้วยคล้า
บ่อแก้ว วังหิน ศีรสะเกษ
วัดนิวาสสุวรรณราม
ดวนใหญ่ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบกขี้ยาง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบกจันทร์นคร
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบกบ่าง
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ่อแก้ว
บ่อแก้ว วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบ่อทอง
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบักดอง
บักดอง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบัวเตย
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบัวระรมย์
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบัวหุ่ง
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะ
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะเหล็ก
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะเหล็ก
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกิ้ง
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านเขวา
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเขวา
กระแชง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเขิน
เขิน น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านเจี่ย
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเชือก
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเดื่อ
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเดื่อ
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านเดื่อ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเทิน
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเปลือย
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเปือย
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเปือย
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเพ็ก
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเพ็ก
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเมี่ยง
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเวาะ
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเวาะ
เหล่ากวาง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเวียง
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเสียว
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหงียง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหงี่ยง
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหม้า
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหล่าเสน
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเอก
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแก
หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแก้ง
คอนกาม ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแกงเลี้ยว
ตาโกน เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแก่น
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแข้
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแขม
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแขม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแขว
ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
ตาโกน เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
ตาโกน เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแต้
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านแต้
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแทง
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแทรง
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแวด
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านแสง
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านแสง
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโก
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคก
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคก
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคก
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคกกลางน้อย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคกสะอาด(สระบัวโคกสะอาด)
หนองกุง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโง้ง
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านโดด(โดด)
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโต๊ะ
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนนค้อ
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนนคูณ
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนนสูง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโป่ง
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโปร่ง
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโพง
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์
โพธิ์ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโอ้น
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านไทร
สำโรงพลัน ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดบ้านไผ่
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านไพร
ไพร ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านไฮ
กระแชง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านไฮ
ตูม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกระจ๊ะ
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกล้วย
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกลาง
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกลาง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านก่อ
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านก้อนเส้า
หนองกุง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอย
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านก่อหนองหว้า
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกะดึ
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกะวัน
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านกุง
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านกุง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกุดโง้ง
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกู่
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านขนาด
สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดบ้านขนุน
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านขาม
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านครั่ง
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านคล้อ
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านคอก
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดบ้านคูบ
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านง้อ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านงิ้ว
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านจอก
ตูม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจาน
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจาน
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจาน
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจิก
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านชาดโง
โจดม่วง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านชาติ
ผักไหม ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดบ้านชำ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านซ่ง
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดบ้านซำ
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านดง
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านดอนเขียว
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ขุนหาญ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านดูน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านตรอย
ตาอุด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านตลาด
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านตลาด
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านตัง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านตาหมื่น
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านตาหมื่น
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านตูม
ตูม ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านตูม
ตูม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดบ้านทาม
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านทุ่ง
วังหิน วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบ้านทุ่งไชย(ชัยมงคล)
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านทุ่ม
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดบ้านทุ่ม
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านธาตุ
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบ้านนกเจ่า
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านนา
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านนา
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบก
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบก
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบก
หนองค้า พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบอน
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านบัวน้อย
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบึง
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบึง
ตูม ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านปุน
ไพร ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านผักแว่น
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านผักขย่าใหญ่
โพธิ์ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านผึ้ง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านผือ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านผือ
จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดบ้านฝาง
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านพลับ
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านพอก
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านพอก
ไพร ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านม่วง
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านม่วง
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านยาง
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านยาง
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านรุ่ง
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านศาลา
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสนวน
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสบาย
เขิน น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดบ้านสมอ
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านสมัด
ดวนใหญ่ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบ้านสวงษ์(สวงษ์)
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสามขา
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสิ
สิ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสิม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองแวง
หนองกุง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองไฮ
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านหน้องกก
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองกุง
หนองกุง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองจิก
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
โพธิ์ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองผือ
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองมะเกลือ
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองสนม
เหล่ากวาง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนามแท่ง(สระพังทอง)
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหมัด
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหยอด
เหล่ากวาง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหลุบ
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านห้วย
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านหว้าน
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหว้าน
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านห่อง
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านหอย
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหอย
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านหัววัว
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดบ้านหาด
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหิน
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านอ้อ
เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดบ้านอี่เซ
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดบ้านอีปาด
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบึงมะลู
บึงมะลู กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบึงหมอก
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบุยาว
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดบูรณ์ชัยรัตน์
ละลาย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดบูรพา
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบูรพา
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดประชารังสรรค์
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดประชารังสฤษฎิ์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดประชาสามัคคี
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดประอาง
ปราสาทเยอ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดปรางค์กู่
กู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดปราสาท
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดปราสาทเยอเหนือ
ปราสาทเยอ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดปราสาทเยอใต้
ปราสาทเยอ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดปราสาทใต้
ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดปราสาททามจาน
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดปราสาทศรี
บักดอง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดปรือใหญ่
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดปรือคัน
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดปลาเดิด
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดปลาขาว
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดปลาซิว
ตาโกน เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดปะโด๊ะ
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดปะหละ
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดปะอาว
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดป่าเจริญธรรม
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดป่าเจริญธรรม
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดป่าเบญจลักษ์
เสียว เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดป่าโนนทราย
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดป่าไผ่สามัคคี
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดป่าดงบก
เขิน น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดป่าดอนเย็น
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดป่าดู่
ทุ่งสวาง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดป่าธรรมวิเวก
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านแก
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านกลาง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านด่าน
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านบาก
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดป่าพุทธศิลา
โนนค้อ โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดป่าศรีสำราญ
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดป่าศิลาลาด
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดป่าสันติสุข
หนองกุง โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดป่าสุขวราราม
บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดป่าหนองโพธิ์
โสน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดปุดเนียม
สำโรงพลัน ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดผักแพว
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดผักไหมใหญ่
ผักไหม ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดผักขย่าน้อย
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดผักขะ
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดผักบุ้ง
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดพงพรต
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดพยุห์
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดพระธาตุศรีโสภณ
ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดพอกนาดี
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดพะแนง
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดพะแวะ
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดพะวร
จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดพันลำ
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดพานทา
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดพิมาย
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดภูเงิน
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดภูคำ
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดภูมิซรอล
เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดภูมิศาลา
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดม่วง
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดม่วง
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดม่วงแยก
พราน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดมหาพุทธาราม
เมืองเหนือ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดมะกรูด
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดมะขาม
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดมะพัก
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดมะยาง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดมะหลี่
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดมัคกา
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดยางเครือ
กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดยางเอือด
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดยางใหญ่
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดยางกุด
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดยางชุมใหญ่
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดยางน้อย
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดยางน้อย
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดยางน้อย
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดระเบาะ
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดระโยง
กระแชง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดระกา
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดระกา
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดระหาร
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดระหาร
กระหวัน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดรังแร้ง
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดรัมมณ๊วาส
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดราษฏร์ทรงธรรม
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดรุง
รุง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดละเอาะ
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดละทาย
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดละลม
ละลม ภูสิงห์ ศีรสะเกษ
วัดลำภู
ใจดี ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดลุมพุก
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดลุมภู
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดวังไฮ
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดวังชมภู
เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดวิสุทธิโสภณ
บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดศรีแก้ว
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศรีแก้ว
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดศรีโพนดวน
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดศรีกรุง
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดศรีขุนหาญ
สิ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดศรีตระกาจ
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดศรีตาลอย
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศรีบึงบูรพ์
บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดศรีประชาสามัคคี
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดศรีปรางค์กู่
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดศรีมงคล(ศรีมงคลบ้านคลีกลิ้ง)
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดศรีมงคลรัตนาราม
โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศรีมิ่งเมือง
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดศรีรัตนาราม
พิงพวย ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดศรีสว่าง
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดศรีสะอาด
กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดศรีสุมังคลาราม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดศรีสุมังบัวหุ่ง
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดศรีห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดศรีอุดม
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศรีอุทุมพร
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศาลา
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดศิริโตนด
ขนุน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศิริโภคาราม
ดวนใหญ่ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดศิริมงคล
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศิริราษฎร์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดศิริวราวาส
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศิริสว่าง
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดศิลาวราราม
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดศิลาวราราม
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดศิวาลัย
สิ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดสงยาง
กุง ศิลาลาด ศีรสะเกษ
วัดสนาย
พิมาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดสมบูรณ์
ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยใหญ่
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยน้อย
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยน้อย
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสมอ
สมอ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดสระเยาว์
สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดสระกำแพงใหญ่
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสระบัว
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสระบานสนวน
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดสระภู
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสระสิม
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสร้างเรือ
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสร้างเรือ
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดสร้างเรือง
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสร้างเหล่า
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสร้างแก้ว
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสร้างแก้ว
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสร้างปี่
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสลักใด
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดสลับ
สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดสวนกล้วย
สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดสวนกล้วย
ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดสวนฝ้าย
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสวนฝ้าย
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสวนอ้อย
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสวัสดี
จะกง ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดสว่าง
น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดสว่างกงพาน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสว่างวราราม
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสว่างศิริสำราญ
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดสว่างอารมณ์
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสว่างอารมณ์
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสวาย
ไพรบึง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดสวาย
สวาย ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดสะเดา
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสะเต็ง
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดสะคาม
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสะดำ
ขุนหาญ ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดสะพุง
ตูม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดสะพุง
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดสะอาง
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดสังเม็ก
สังเม็ก กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดสามขา
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดสำโรง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสำโรง
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดสำโรงเกียรติ
บักดอง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดสำโรงใหญ่
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงตาเจ็น
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดสำโรงน้อย
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงน้อย
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงปราสาท
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดสำโรงพลัน
สำโรงพลัน ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดสำโรงระวี
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดสำโรงสูง
สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดสิมเก่า
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสุขเกษม
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสุขสวาทอารมณ์
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสุทธิเทพวราราม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสุพรรณรัตน์(พราน)
พราน ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดสุวรรณาราม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหญ้าปล้อง
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองเข็ง
กฤษณา ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเข็ง(หนองแข็ง)
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองเชียงทูน
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองเดียงน้อย
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเตย
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเต่า
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองเทา
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองเทา
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเม็ก
ตำแย พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเรือ
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเลิง
เสียว เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองแก้ว
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแค
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
บ่อแก้ว วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองแคนใหญ่
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศีรสะเกษ
วัดหนองแปน
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองแลง
รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดหนองโง้ง
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองโตน
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองโน
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองโอง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองใหญ่สีดาราม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองไผ่
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองไผ่
บ่อแก้ว วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองไฮ
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองไฮ
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองกก
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองกกยูง
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองกระทิง
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองกันจอ
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองกันจอ
ธาตุ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองกาด
ตะเคียน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองกิโล
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองขวาง
กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองครก
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองคล้า
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองคล้า
โสน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองคัน
จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองคำ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองคู
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองคู
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองคู
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองคูใหญ่
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองคูขาม
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองคูอาวอย
ดู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองงูเหลือมเหนือ
หนองงูเหลือม เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองงูเหลือมใต้
หนองงูเหลือม เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองจิก
โนนเพ็ก พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองดินดำ
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดหนองดีปลี
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองดุม
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองดุม
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองตระกาศ
ภูเงิน กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองตลาด
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองตอ
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองตะมะ
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองถ่ม
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองถ่มธรรมาวาส
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองทามใหญ่
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองทุ่ม
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองทุ่ม
ศรีสำราญ วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองนกเขียน
หนองงูเหลือม เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองนา
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองนาเวียง
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดหนองน้ำเต้า
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบอน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบักโทน
ท่าคล้อ เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
โนนสูง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวใหญ่
หนองหว้า เบญจลักษณ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวไชยวาน
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวคง
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวทอง
สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดหนองปะอุง
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองปิงโปง
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดหนองผือ
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองพะแนง
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองม้า
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองม้า
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองมุกข์
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองยาง
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองยาง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองระเยียว
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดหนองระนาม
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองรัง
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองรุง
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดหนองลุง
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองศาลา
สร้างปี่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองสวง
สร้างปี่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองสองห้อง
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองสะมอน
เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดหนองสังข์
บุสูง วังหิน ศีรสะเกษ
วัดหนองสาด
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองสิมใหญ่
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดหนองหงอก
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดหนองหญ้าปล้อง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองหญ้าลาด
หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหนองหมี
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองหว้า
พยุห์ พยุห์ ศีรสะเกษ
วัดหนองหว้า
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองหวาย
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองหอย
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรสะเกษ
วัดหนองหัวช้าง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองห้าง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองหิน
ดู่ ปรางค์กู่ ศีรสะเกษ
วัดหนองอารีย์
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดหนองอิไทย
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดหนองฮาง
ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดหมากเขียบ
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหมากยาง
เป๊าะ บึงบูรพ์ ศีรสะเกษ
วัดหลวงสุมังคลาราม
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหลักด่าน
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหลักหิน
บักดอง ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดห้วยสระภูมิ
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดหว้าระหุ่ง
ปราสาท ห้วยทับทัน ศีรสะเกษ
วัดหัวเสือ
หัวเสือ ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดหัวเหล่า
บก โนนคูณ ศีรสะเกษ
วัดหัวขัว
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหัวช้าง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหัวดง
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหัวนา
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหัวสะพาน
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหางว่าว
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดอรุณสว่าง
ไพร ขุนหาญ ศีรสะเกษ
วัดอ้อมแก้ว
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอะลาง
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอัมพวนาราม
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดอาลัย
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดอาวอย
โสน ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
วัดอาหวดประชาสามัคคี
ดินแดง ไพรบึง ศีรสะเกษ
วัดอินทาราม
เมือง กันทรลักษ์ ศีรสะเกษ
วัดอีเซ
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรสะเกษ
วัดอีหนา
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดอี่หล่ำ
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอุภัยคาม
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดอุภัยคาม
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศีรสะเกษ
วัดฮ่องข่า
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดฮ่องธาตุ
จะกง ขุขันธ์ ศีรสะเกษ
โรงเรียนในศรีสะเกษ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนเคียวนำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร
โรงเรียนเทศบาล1(หนองสิมใหญ่)
โรงเรียนเทศบาล๑(วัดเจียงอี)
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนเพิ่มพิทยา
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไตรมิตร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา27
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนกระแชงวิทยา
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2(บ้านหนองศาลา)
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร3
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
โรงเรียนดงรักวิทยา
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม
โรงเรียนตูมวิทยา
โรงเรียนทับทิมสยาม06
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
โรงเรียนนาแก้ววิทยา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา
โรงเรียนนิคม๒(ตชด.สงเคราะห์)
โรงเรียนนิคม3(กรมประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนนิคม4(กรมประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า3
โรงเรียนบกวิทยาคม
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎรพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
โรงเรียนบ้านเขวิก
โรงเรียนบ้านเค็ง
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
โรงเรียนบ้านเจี่ย
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ
โรงเรียนบ้านเทิน
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือยขาม
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านเพ็ก
โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
โรงเรียนบ้านเริงรมย์
โรงเรียนบ้านเรียม
โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านเวาะ
โรงเรียนบ้านเวาะ
โรงเรียนบ้านเสมอใจ
โรงเรียนบ้านเสลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
โรงเรียนบ้านเสียว
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
โรงเรียนบ้านเสือบอง
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
โรงเรียนบ้านเหล็ก
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแข้
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
โรงเรียนบ้านแขว
โรงเรียนบ้านแซรไปร
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
โรงเรียนบ้านแทง
โรงเรียนบ้านแทรง
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
โรงเรียนบ้านแวด
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
โรงเรียนบ้านโก
โรงเรียนบ้านโกทา
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกตาล
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
โรงเรียนบ้านโจดม่วง
โรงเรียนบ้านโซงเลง
โรงเรียนบ้านโดด
โรงเรียนบ้านโดนอาว
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านโตนด
โรงเรียนบ้านโทะ
โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
โรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริ
โรงเรียนบ้านโนนเรือ
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
โรงเรียนบ้านโนนแก
โรงเรียนบ้านโนนแกด
โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านโนนแย้
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1)
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านโพง
โรงเรียนบ้านโพง
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพนค้อ
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
โรงเรียนบ้านโพนปลัด
โรงเรียนบ้านโพนยาง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
โรงเรียนบ้านโสน
โรงเรียนบ้านใจดี
โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
โรงเรียนบ้านไทร
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
โรงเรียนบ้านไม้แก่น
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
โรงเรียนบ้านไฮ
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู2503)
โรงเรียนบ้านไฮเลิง
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านไฮน้อย
โรงเรียนบ้านกงพาน
โรงเรียนบ้านกระเจา
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
โรงเรียนบ้านกระเต็ล
โรงเรียนบ้านกระเบา
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
โรงเรียนบ้านกระแมด
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน
โรงเรียนบ้านกระถุน
โรงเรียนบ้านกระทิง
โรงเรียนบ้านกระบี่
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
โรงเรียนบ้านกระสังข์
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านกราม
โรงเรียนบ้านกฤษณา
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
โรงเรียนบ้านก้อนเส้า
โรงเรียนบ้านกอย
โรงเรียนบ้านกะเอิน
โรงเรียนบ้านกะกำ
โรงเรียนบ้านกะดึ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านกะวัน
โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกันจด
โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านกันตรวจ
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
โรงเรียนบ้านกันตรุม
โรงเรียนบ้านกันทรอม
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านกำแมด
โรงเรียนบ้านกุง
โรงเรียนบ้านกุงขาม
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
โรงเรียนบ้านกู่
โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
โรงเรียนบ้านขนา
โรงเรียนบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านขนุน
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515)
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านขอนแต้
โรงเรียนบ้านขะยุง
โรงเรียนบ้านขะยูง
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
โรงเรียนบ้านขามทับขอน
โรงเรียนบ้านขามหนองครอง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
โรงเรียนบ้านขี้นาค
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
โรงเรียนบ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์673)
โรงเรียนบ้านครั่ง
โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่226
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
โรงเรียนบ้านคอนกาม
โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคำเผีอ
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านคูซอด
โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูสระ
โรงเรียนบ้านคูสี่แจ
โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านจองกอ
โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
โรงเรียนบ้านจะเนียว
โรงเรียนบ้านจะกง
โรงเรียนบ้านจังเอิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
โรงเรียนบ้านจันลม
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
โรงเรียนบ้านจานบัว
โรงเรียนบ้านจานหนองคู
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
โรงเรียนบ้านจำปานวง
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านจิกกะลา
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
โรงเรียนบ้านชำแระ
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านชำม่วง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
โรงเรียนบ้านซำ
โรงเรียนบ้านซำเขียน
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
โรงเรียนบ้านดงแดง
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
โรงเรียนบ้านดองดึง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
โรงเรียนบ้านดอนสั้น
โรงเรียนบ้านดอนหลี่
โรงเรียนบ้านดาน
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
โรงเรียนบ้านดานสาขาบ้านจะกุด
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านดินดำ
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
โรงเรียนบ้านดูนสิม
โรงเรียนบ้านตรอย
โรงเรียนบ้านตระกวน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
โรงเรียนบ้านตรางสวาย
โรงเรียนบ้านตราด
โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
โรงเรียนบ้านตะเภา
โรงเรียนบ้านตะดอบ
โรงเรียนบ้านตัง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
โรงเรียนบ้านตาเจา
โรงเรียนบ้านตาเปียง
โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
โรงเรียนบ้านตาเอก
โรงเรียนบ้านตาแท่น
โรงเรียนบ้านตาแบน
โรงเรียนบ้านตาโกน
โรงเรียนบ้านตาโสม
โรงเรียนบ้านตาจวน
โรงเรียนบ้านตาดม
โรงเรียนบ้านตาทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
โรงเรียนบ้านตาปรก
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
โรงเรียนบ้านตาสุด
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
โรงเรียนบ้านตาอุด
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านตีกา
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านทะลอก
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
โรงเรียนบ้านทาม
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)
โรงเรียนบ้านนาโนน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
โรงเรียนบ้านนาก๊อก
โรงเรียนบ้านนาขนวน
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาตราว
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
โรงเรียนบ้านนารังกา
โรงเรียนบ้านนาวา
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
โรงเรียนบ้านบ่อ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
โรงเรียนบ้านบักดอง
โรงเรียนบ้านบัลลังก์
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
โรงเรียนบ้านบัวบก
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบากเรือ
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
โรงเรียนบ้านบึงหมอก
โรงเรียนบ้านบุยาว
โรงเรียนบ้านบูรพา
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
โรงเรียนบ้านปรือคัน
โรงเรียนบ้านปลาข่อ
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านปลาซิว
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
โรงเรียนบ้านปะทาย
โรงเรียนบ้านปะหละ
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอุง
โรงเรียนบ้านป่าใต้
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปุดเนียม
โรงเรียนบ้านปุน
โรงเรียนบ้านปุน
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
โรงเรียนบ้านผักขะ
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านพงพรต
โรงเรียนบ้านพงสิม
โรงเรียนบ้านพนมชัย
โรงเรียนบ้านพยอม
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
โรงเรียนบ้านพราน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านพลับ
โรงเรียนบ้านพอก
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
โรงเรียนบ้านพะแวะ
โรงเรียนบ้านพะวร
โรงเรียนบ้านพันลำ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
โรงเรียนบ้านภูทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านม่วงเป
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
โรงเรียนบ้านมะกรูด
โรงเรียนบ้านมะขาม
โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ
โรงเรียนบ้านมะฟัก
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านมัดกา
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยางเครือ
โรงเรียนบ้านยางเอือด
โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
โรงเรียนบ้านยางน้อย
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านร่องเก้า
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
โรงเรียนบ้านระโยง
โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนบ้านระหาร
โรงเรียนบ้านรุง
โรงเรียนบ้านรุ่ง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
โรงเรียนบ้านละเอาะ
โรงเรียนบ้านละทาย
โรงเรียนบ้านละลม
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
โรงเรียนบ้านลิงไอ
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านลือชัย
โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
โรงเรียนบ้านลุมภู
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
โรงเรียนบ้านสกุล
โรงเรียนบ้านสดำ
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีโรตารี่2
โรงเรียนบ้านสนาย
โรงเรียนบ้านสบาย
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่161
โรงเรียนบ้านสมอ
โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี
โรงเรียนบ้านสระภู
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
โรงเรียนบ้านสร้างบาก
โรงเรียนบ้านสร้างปี่
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
โรงเรียนบ้านสลักได
โรงเรียนบ้านสลับ
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านสวัสดี
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสวายสนิท
โรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
โรงเรียนบ้านสะเต็ง
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านสะมัด
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
โรงเรียนบ้านสามเส้า
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
โรงเรียนบ้านสีถาน
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองเตย
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
โรงเรียนบ้านหนองแค
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองโอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
โรงเรียนบ้านหนองกาด
โรงเรียนบ้านหนองกี่
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
โรงเรียนบ้านหนองค้า
โรงเรียนบ้านหนองคำ
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.23)
โรงเรียนบ้านหนองคูโนแก้วหนองอีย่า
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด
โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
โรงเรียนบ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2)
โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองทา
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง
โรงเรียนบ้านหนองบาง
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองพะแนง
โรงเรียนบ้านหนองพัง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนบ้านหนองม้า
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
โรงเรียนบ้านหนองรัง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
โรงเรียนบ้านหนองลุง
โรงเรียนบ้านหนองสนม
โรงเรียนบ้านหนองสวง
โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองสามขา
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองสิม
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
โรงเรียนบ้านหนองออ
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ
โรงเรียนบ้านหมากยาง
โรงเรียนบ้านหยอด
โรงเรียนบ้านหลัก
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านห่อง
โรงเรียนบ้านหอย
โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหัวเสือ
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหัวช้างสาขาบ้านฮ่องสามัคคี
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)
โรงเรียนบ้านหิน
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
โรงเรียนบ้านอะลาง
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว
โรงเรียนบ้านอังกุล
โรงเรียนบ้านอาราง
โรงเรียนบ้านอาลัย
โรงเรียนบ้านอาลัย
โรงเรียนบ้านอาวอย
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนบ้านอีปาด
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
โรงเรียนบึงบูรพ์
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
โรงเรียนผักแพววิทยา
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนมหาพุทธาราม
โรงเรียนมหาราช2(ภูคำ)
โรงเรียนมหาราช3
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนมานิตวิทยาคม
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนมารีวิทยา
โรงเรียนมิ่งเมือง
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
โรงเรียนรวมสินวิทยา
โรงเรียนราษีไศล
โรงเรียนละทายวิทยา
โรงเรียนละลมวิทยา
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
โรงเรียนวนาสวรรค์
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดเขียน
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประชาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนวัดบ้านประอางสาขาบ้านเตรี๊ยะ
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้า
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
โรงเรียนสวายพิทยาคม
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
โรงเรียนสัมาสิกขาศีรษะอโศก
โรงเรียนสายธารวิทยา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสีหบัณฑิต
โรงเรียนหนองแวง
โรงเรียนหนองคูวิทยา
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โรงเรียนหนองผือ
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนหวายคำวิทยา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
โรงเรียนอนุบาลพยุห์
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
โรงเรียนอนุบาลวังหิน
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา
โรงเรียนอุทุมพรวิทยาบ้านกำแพง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...