ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ สุโขทัย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สุโขทัย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สุโขทัย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สุโขทัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ สุโขทัย ,ร้านดอกไม้ สุโขทัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5420)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5420
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5414)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5414
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5412)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5412
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5411)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5411
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5409)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(65A-5408)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5408
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย
บริการส่งดอกไม้ สุโขทัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สุโขทัย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สุโขทัย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สุโขทัย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สุโขทัย

ร้านดอกไม้ สุโขทัย บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สุโขทัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สุโขทัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สุโขทัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สุโขทัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในสุโขทัย
วัดเกตุวนาราม
บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเกาะ
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเกาะ
วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดเกาะไม้แดง
วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดเกาะน้อยตะวันตก
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกาะน้อยตะวันออก
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกาะระเบียง
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกาะวงษเกียรติ์
ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดเกาะหินตั้ง
เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดเขาแก้วชัยมงคล
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดเขาลานพระวนาราม
ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
วัดเจ็ดธรรมาสน์
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดเชิงคีรี
ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดเชิงคีรี
นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
วัดเชิงคีรี
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเชิงผา
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดเด่นกระต่าย
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดเด่นดีหมี
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดเตว็ดใน
วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดเตว็ดกลาง(เตว็ดนอก)
ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดเต่าทอง
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเทพนม
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดเนินกระชาย
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเนินยาง
บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
วัดเนินหว้า
กง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเวฬุวนาราม
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
วัดเสาหิน
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดเหมืองนา
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดแม่เทินเหนือ
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่เทินใต้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่ทุเลา
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดแม่น้ำเก่า
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดแม่บ่อทอง
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดแม่ราก
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่สำเหนือ
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่ฮู้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแสงสว่าง
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดแสนตอ
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโคกกระทือ
บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดโค้งเจริญ
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดโซกเป็ด
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดโบราณหลวง
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโบสถ์
ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดโบสถ์โพธิ์
นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดโบสถ์มณีราม
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโป่งฝาง
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดโป่งมะขาม
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดโพธาราม
คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดโพธิ์งาม
ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดโพธิ์ทอง
นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดโพธิยาราม
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโพธิ์หอม
ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดโสภาราม
สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดใหญ่ชัยมงคล
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดใหม่เจริญผล
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
วัดใหม่แสงทอง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดใหม่โพธิ์ทอง
บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดใหม่ไทยบำรุง
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดใหม่คลองหอม
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดใหม่คลองอุดม
วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์
หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดใหม่สามัคคีธรรม
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
วัดใหม่สุขเกษม
บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดไทยชุมพล
ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดไทรย้อย
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
วัดไผ่ตะล่อม
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดไผ่ล้อม
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
วัดไสยาศน์
วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดกกแรต
กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดกงไกรลาศ
กง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดกรงทอง
คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดกระชงคาราม
บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดกลางดง
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดกำแพงงาม
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดข่อมตาล
ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดขุนช้าง
ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดขุนช้าง(ร้าง)
ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดขุนตาลด
ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดขุนนาวัง
นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
วัดคงคามาลัย
ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดคลองเขนง
เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดคลองเจริญ
หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดคลองแห้ง
เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคลองโป่ง
สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดคลองกระจง
คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคลองตะเข้
กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดคลองตะเคียน
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดคลองพระรอด
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคลองยาง
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคลองวังทอง
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคลองสำราญ
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดคุ้งยาง
ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดคุ้งยาง
ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคุ้งยางใหญ่
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดคุ้งวารี
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
วัดคูหาสุวรรณ
ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดจอมแจ้ง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดจันทโรภาส
วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
วัดจันวนาประชากร
นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
วัดฉิมพลี
คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดฉุน
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดชัยสิทธาราม
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดชัยอุดม
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดดงเดือย
ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดดงคู่
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดงพริกแจว
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดงยาง
ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดดอนแค
ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดดอนจันทร์
บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดดอนระเบียง
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดอนสัก
ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดดอยไก่แก้ว
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดอยรัตนมณี
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดุสิตดาราม
ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดต้นสนโพธาราม
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดตระพังทอง
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดตลิ่งชัน
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดตอสัก
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดตะคร้อหัวดง
บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
วัดตาลเตี้ย
ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดถาวรโพธิการาม
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดถ้ำระฆัง
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดทะเลลอย
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดทับผึ้ง
ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดท่าเกย
ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดท่าเกษม
เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
วัดท่าโพธิ์
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดท่าฉนวน
ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดท่าช้าง
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
วัดท่าชุม
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดท่าต้นธงชัย
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดท่าทอง
เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
วัดท่าวิเศษ
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดทุ่ง
เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดทุ่งเนินพยอม
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดทุ่งเสลี่ยม
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดทุ่งขวิด
กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดทุ่งพล้อ
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดทุ่งยั้งเมือง
ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดธรรมปัญญาราม
โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
วัดธรรมิการาม
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดนากาหลง
นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
วัดนาขุนไกร
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดนาต้นจั่น
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดนาสระลอย
บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
วัดน้ำขุม
น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย
วัดน้ำพุ
บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
วัดนิคมศรีสำโรง
สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดบ่อแปดร้อย
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดบ่อทองอุดมธรรม
ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
วัดบางคลอง
ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดบางยมอุดมธรรม
เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
วัดบ้านเหมือง
ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
วัดบ้านแก่ง
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดบ้านใหม่
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดบ้านไร่
บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดบ้านกร่าง
บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดบ้านขวาง
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดบ้านคลอง
น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย
วัดบ้านซ่าน
บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดบ้านนา
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดบ้านป้อม
บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
วัดบึง
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดบึง
ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดบึงบอน
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดบึงภูเต่า
ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดบึงสนมเสนาราม
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
วัดบึงสวย
นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
วัดประกาย
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดปลายนา
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดปัจจันตคารามวาสี
นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
วัดป่าเรไร
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดปากคลอง
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดปากคลองแดน
บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดปากคลองช้าง
เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดปากคะยาง
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดปากน้ำ
ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดป่าข่อย
วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
วัดป่างิ้ว
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่าถ่อน
หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดป่าบ้านลำโชค
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่ามะม่วง
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดป่ายาง
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่ารัง
กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดป่ารัง
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดผาคำ
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดฝั่งหมิ่น
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดพงเสลียง
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดพระพายหลวง
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดพิพัฒน์มงคล
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดภาวนาราม
หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดภูธาตุเจดีย์
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดมงคลนิมิตร
นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดมงคลนิมิตร(ร้าง)
นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดม่อนแก้ว
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดม่อนจำศีล
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดมาบป่าเลา
ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดมุจลินทราราม
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
วัดยางเอน
ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดยางซ้าย
ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดราชธานี
ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดราชพฤกษ์
บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดราวต้นจันทน์
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดราษฎร์บำรุง
วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดลัดทรายมูล
ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดลานกระบือ
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดลานหอย
ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดลาย
ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดวงฆ้อง
เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังแดง
บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดวังแดด
บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดวังใหญ่
วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังไฟไหม้
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังกร่าง
สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดวังค่า
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดวังตะคร้อ
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดวังตะคร้อ
หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดวังถ้ำคูหาสวรรค์
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดวังทอง
วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังทองแดง
วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดวังธาร
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดวังน้ำขาว
วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดวังลึก
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดวังลึก
วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังสมบูรณ์
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดวังสวรรค์
ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดวังหว้า
ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดวังหาด
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดวาลุการาม
โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
วัดวิเวกวนาราม
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดวิเศษสมบูรณ์
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดศรีเชลียง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีเมือง
ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดศรีเสวตวนาราม
ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดศรีโพธิ์งาม
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
วัดศรีชุม
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดศรีมหาโพธิ์
บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดศรีสวรรค์
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีสหกรณ์
คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
วัดศรีสัชนาลัย
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีสำราญ
บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดศาลาไก่ฟุบ
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
วัดสงฆาราม
กง กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดสวรรคาราม
เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
วัดสวัสติการาม
เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
วัดสว่างอารมณ์
เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
วัดสังฆาราม
บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดสามพวง
สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดสามหลัง
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดสารจิตร
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดสำนัก
วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดสุเม่น
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหนองเรียง
บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองเรียง
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดหนองแหน
วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองแหวน
สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
วัดหนองโว้ง
เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
วัดหนองไม้กอง
วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดหนองกก
โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
วัดหนองกระดี่
เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองกลับ
หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดหนองจิกตีนเนิน
หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดหนองชุมแสง
ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดหนองตาโชติ
วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดหนองตูม
หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดหนองทอง
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดหนองบัว
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
วัดหนองบัว
คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
วัดหนองผักบุ้ง
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดหนองฝาด
วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองรั้งเหนือ
คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองรั้งใต้
วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
วัดหนองสะแกทอง
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
วัดหนองหมื่นชัย
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดหนองอ้อ
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหมอสามัคคีธรรม
นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
วัดห้วยโป้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยไคร้
วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดห้วยไคร้
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยติ่ง
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยติ่ง
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหัวฝาย
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดหัวฝาย
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
วัดหัวฝาย
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
วัดหาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหาดสูง
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดอัมพวนาราม
วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย
วัดอินทรีศรีสังวร
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
โรงเรียนในสุโขทัย
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
โรงเรียนเชิงผา
โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
โรงเรียนแม่สานสามัคคี
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1
โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนไชยะวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา30(ศรีสังวร)
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
โรงเรียนกวางวา
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
โรงเรียนขุมพรพิทยา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง
โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านเนินประดู่
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนบ้านเนินยาง
โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
โรงเรียนบ้านแก่ง
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่เทิน
โรงเรียนบ้านแม่คุ
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
โรงเรียนบ้านแม่ราก
โรงเรียนบ้านแม่สาน
โรงเรียนบ้านแม่สำ
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกกระทือ
โรงเรียนบ้านโซกม่วง
โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา)
โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์
โรงเรียนบ้านโป่งแค
โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง
โรงเรียนบ้านโป่งมะขาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
โรงเรียนบ้านไม้งาม
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกลางดง
โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านขอนซุง
โรงเรียนบ้านขอนซุงสาขาบ้านวงพระจันทร์
โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
โรงเรียนบ้านคลองด่าน
โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
โรงเรียนบ้านคลองวังทอง
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
โรงเรียนบ้านจอมสังข์
โรงเรียนบ้านจันทโรภาส
โรงเรียนบ้านซ่าน
โรงเรียนบ้านดงเดือย
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
โรงเรียนบ้านดงคู่
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงย่าปา
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านตาลพร้า
โรงเรียนบ้านตึก
โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง
โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านท่าชัย
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านท่าทอง
โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
โรงเรียนบ้านธารชะอม
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านนากาหลง
โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
โรงเรียนบ้านนาพง
โรงเรียนบ้านนาสระลอย
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
โรงเรียนบ้านน้ำขุม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
โรงเรียนบ้านบางสนิม
โรงเรียนบ้านบึงงาม
โรงเรียนบ้านบึงบอน
โรงเรียนบ้านบึงสวย
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
โรงเรียนบ้านป่าเลา
โรงเรียนบ้านปากแคว
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
โรงเรียนบ้านปากคะยาง
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านปากสาน
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
โรงเรียนบ้านพระปรางค์
โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
โรงเรียนบ้านยางเมือง
โรงเรียนบ้านยางแดน
โรงเรียนบ้านยางแหลม
โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
โรงเรียนบ้านราวรังงาม
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง
โรงเรียนบ้านลานทอง
โรงเรียนบ้านลำโชค
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง
โรงเรียนบ้านวังแดด
โรงเรียนบ้านวังแร่
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่
โรงเรียนบ้านวังไทร
โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้
โรงเรียนบ้านวังกร่าง
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
โรงเรียนบ้านวังขวาก
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ5)
โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
โรงเรียนบ้านวังธาร
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังพิกุล
โรงเรียนบ้านวังยายมาก
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านวังวน
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังหาด
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง303)
โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสะท้อ
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสันหีบ
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
โรงเรียนบ้านสารจิตร
โรงเรียนบ้านสำนัก
โรงเรียนบ้านสุเม่น
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกลับ
โรงเรียนบ้านหนองจัง
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
โรงเรียนบ้านหนองตม
โรงเรียนบ้านหนองตลับ
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน
โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองพยอม
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
โรงเรียนบ้านหนองสีดา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหมอนสูง
โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยโป้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยตม
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง
โรงเรียนบ้านห้วยหยวก
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนป้วยมิ้ง
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
โรงเรียนพุ่ยฮัว
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง)
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โรงเรียนลิไทพิทยาคม
โรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดเกาะน้อย
โรงเรียนวัดเชตุพน
โรงเรียนวัดเตว็ดใน
โรงเรียนวัดเต่าทอง
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนวัดแสนตอ
โรงเรียนวัดโบราณหลวง
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
โรงเรียนวัดไทรย้อย
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดกกแรต
โรงเรียนวัดกรงทอง
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
โรงเรียนวัดคลองกระจง
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดดงยาง
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231
โรงเรียนวัดดุสิดาราม
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
โรงเรียนวัดท่าเกษม
โรงเรียนวัดท่าฉนวน
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดทุ่ง
โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
โรงเรียนวัดบ้านกรุ
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
โรงเรียนวัดปรักรัก
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนวัดปากพระ
โรงเรียนวัดป่าถ่อน
โรงเรียนวัดภูนก
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
โรงเรียนวัดยางเอน
โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่80
โรงเรียนวัดวังแดง
โรงเรียนวัดวังใหญ่
โรงเรียนวัดวังค่า
โรงเรียนวัดวังทอง
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
โรงเรียนวัดศรีเมือง
โรงเรียนวัดศรีสังวร
โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
โรงเรียนวัดสงฆาราม
โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองกก
โรงเรียนวัดหนองชุมแสง
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
โรงเรียนวัดหางตลาด
โรงเรียนศรีเสลี่ยมวิทยา
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
โรงเรียนศรีนคร
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา
โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์
โรงเรียนศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา2
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
โรงเรียนหนองช้าง
โรงเรียนหนองตูมวิทยา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลสารธรรม
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
โรงเรียนอุดมดรุณี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ สุโขทัย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...