ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ตรัง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ตรัง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ตรัง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ตรัง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ตรัง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ ตรัง ,ร้านดอกไม้ ตรัง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ตรัง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ตรัง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ตรัง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ตรัง

ร้านดอกไม้ ตรัง บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ตรัง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ตรัง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ตรัง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ตรัง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ตรัง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในตรัง
วัดเกาะฐาน
หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
วัดเกาะมะม่วง
บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
วัดเขาแก้ว
นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
วัดเขาไม้แก้ว
เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
วัดเขากอบ
เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
วัดเขาปินะ
นาวง ห้วยยอด ตรัง
วัดเขาปูน
ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
วัดเขาพระ
คลองปาง รัษฎา ตรัง
วัดเขาพระวิเศษ
เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
วัดเขาห้วยแห้ง
เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
วัดเจริญร่มเมือง
กะลาเส สิเกา ตรัง
วัดเชี่ยวชาญกิจ
หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
วัดเหรียง
บางดี ห้วยยอด ตรัง
วัดแจ้ง
บางรัก เมืองตรัง ตรัง
วัดโคกกฐิน
อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
วัดโคกพิกุล
นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
วัดโคกมะขาม
ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
วัดโคกมะม่วง
ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
วัดโคกยาง
โคกยาง กันตัง ตรัง
วัดโพธาราม
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
วัดโพธิ์น้อย
คลองปาง รัษฎา ตรัง
วัดโพรงจระเข้
ในควน ย่านตาขาว ตรัง
วัดโหละคล้า
โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
วัดโหละหาร
หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
วัดใหม่ไทรงาม
เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
วัดไตรสามัคคี
วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
วัดไทรงาม
นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
วัดไทรทอง
โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
วัดไพรสณฑ์
นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
วัดไม้ฝาด
ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
วัดไร่ใหญ่
ควนเมา รัษฎา ตรัง
วัดไร่พรุ
น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
วัดไสแก้ว
คลองลุ กันตัง ตรัง
วัดกมลศรี
กะลาเส สิเกา ตรัง
วัดกะปางเหนือ
หนองบัว รัษฎา ตรัง
วัดกะพังสุรินทร์
ควนเมา รัษฎา ตรัง
วัดกาญจนบริรักษ์
เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
วัดกุฎยาราม
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดขุนสิทธิ์
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
วัดคงคาวดี
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
วัดคลองเขาจันทร์
หนองปรือ รัษฎา ตรัง
วัดคลองคุ้ย
ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
วัดคลองชีล้อม
วังวน กันตัง ตรัง
วัดคลองชีล้อม
คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
วัดคลองน้ำเจ็ด
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดคลองปาง
คลองปาง รัษฎา ตรัง
วัดคลองมวน
หนองปรือ รัษฎา ตรัง
วัดคลองลุ
คลองลุ กันตัง ตรัง
วัดควน
บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
วัดควนเมา
ควนเมา รัษฎา ตรัง
วัดควนไทร
ปากคม ห้วยยอด ตรัง
วัดควนขัน
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดควนซาง
หนองบัว รัษฎา ตรัง
วัดควนธานี
ควนธานี กันตัง ตรัง
วัดควนนิมิตศิลา
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
วัดควนมะนาวศรี
ในควน ย่านตาขาว ตรัง
วัดควนวิเศษ
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดควนวิไล
บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
วัดควนสวรรค์
นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
วัดควนสีนวล
นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
วัดควนอินทนินงาม
ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
วัดคีรีกาญจนาราม(ท่าส้ม)
บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
วัดคีรีรัตนาราม
ควนเมา รัษฎา ตรัง
วัดคีรีวิหาร
เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
วัดคูหาวิลัย
นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
วัดจอมไตร
นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
วัดชลวาปีวิหาร
หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์(กะช่อง)
ช่อง นาโยง ตรัง
วัดช่องหาย
ในควน ย่านตาขาว ตรัง
วัดชัยภูมิสถิตย์
ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
วัดต้นปีก
หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
กันตัง กันตัง ตรัง
วัดตันตยาภิรม
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดถ้ำโสราษฎร์
ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
วัดถ้ำพระพุทธ
หนองบัว รัษฎา ตรัง
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
ในเตา ห้วยยอด ตรัง
วัดทอนเหรียญ
เขาไพร รัษฎา ตรัง
วัดท่าพญา
ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
วัดทุ่งใหญ่
ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
วัดทุ่งต่อ
ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
วัดทุ่งนา
น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
วัดทุ่งปาหนัน
ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
วัดทุ่งยาว
ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
วัดทุ่งหวัง
โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
วัดทุ่งหินผุด
นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
วัดธรรมาราม(นาปด)
นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
วัดนาเมืองเพชร
นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
วัดนางหลาด(นางประหลาด)
โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
วัดนานอน
นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
วัดนาวง
บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
วัดน้ำผุดเหนือ
น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
วัดน้ำผุดใต้
นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
วัดน้ำพราย
ปากคม ห้วยยอด ตรัง
วัดนิโครธาราม
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดนิกรรังสฤษฎิ์
ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
วัดนิคมประทีป(โคกหล่อ)
โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
วัดบางดี
บางดี ห้วยยอด ตรัง
วัดบ้านในปง
อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
วัดประชาบำรุง
หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
วัดประสิทธิชัย
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดปากแจ่ม
ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
วัดปากคลอง
ในควน ย่านตาขาว ตรัง
วัดปากปรน
หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
วัดป่าวังเจริญ
ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
วัดพระงาม
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
วัดพระพุทธสิหิงค์
นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
วัดพิกุลทอง
เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
วัดภูเขาทอง
น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
วัดภูมิประสิทธิ์
ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
วัดมงคลสถาน(ละมอ)
ละมอ นาโยง ตรัง
วัดมัชฌิมภูมิ
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดย่านซื่อ
ย่านซื่อ กันตัง ตรัง
วัดรัตนาภิมุข
นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
วัดราษฎร์รังสรรค์
วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
วัดราษฎร์รื่นรมย์
นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
วัดล่องน้ำ
หนองบัว รัษฎา ตรัง
วัดลำไห
โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
วัดลำพิกุล
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
วัดลำภูรา
ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
วัดวังมะปราง
วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
วัดวังหมู
หนองบัว รัษฎา ตรัง
วัดวังหลาม
ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
วัดวารีวง
วังวน กันตัง ตรัง
วัดศรัทธาธรรม
นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
วัดศรัทธาราม
บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
วัดศรีรัตนาราม
หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
วัดศรีสุวรรณาราม
นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
วัดสวน
บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
วัดสาริการาม
โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
วัดสิเกา
บ่อหิน สิเกา ตรัง
วัดสิทธิโชค
ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
วัดสิทธิชัยรังสรรค์(สิทธิไชยบำรุง)
นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
บางเป้า กันตัง ตรัง
วัดหนองเป็ด
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
วัดหนองคล้า
เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
วัดหนองชุมแสง
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
วัดหนองสมาน
หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
วัดห้วยนาง
ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
วัดห้วยยอด
ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
วัดห้วยสอ
โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
วัดหัวเขา
นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
วัดหัวถนน
นาพละ เมืองตรัง ตรัง
วัดหินคอกควาย
บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
วัดหูแกง
นาวง ห้วยยอด ตรัง
วัดอัมพวัน
เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
โรงเรียนในตรัง
โรงเรียนเพาะปัญญา
โรงเรียนเพาะปัญญาสาขาบ้านมาบมะขาม
โรงเรียนเมธาวิทยา
โรงเรียนโพธิ์วิเชียรขัย
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39สาขาบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39สาขาบ้านทำเล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39สาขาบ้านห้วยเหรียง
โรงเรียนกมลศรี
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โรงเรียนจินตรังษี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
โรงเรียนดรุโณทัย
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์
โรงเรียนตรังวิทยา
โรงเรียนทักษิณวิทยา
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียงเซี่ยเซี่ยว
โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.)อุปถัมภ์
โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา
โรงเรียนทุ่งไทรทอง
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
โรงเรียนน้ำผุด
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะปราง
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
โรงเรียนบ้านเกาะลิบง
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านเขากอบ
โรงเรียนบ้านเขากอบสาขาบ้านเขาหัวแหวน
โรงเรียนบ้านเขากอบสาขาบ้านนาท่อม
โรงเรียนบ้านเขาติง
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
โรงเรียนบ้านเขาหลัก
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
โรงเรียนบ้านแตะหรำ
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนบ้านแหลมไทร
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
โรงเรียนบ้านโคกแต้ว
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
โรงเรียนบ้านโคกทราย
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกยางสาขาบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านโตน
โรงเรียนบ้านโตนสาขาบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
โรงเรียนบ้านในควน
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่พรุ
โรงเรียนบ้านไร่ออก
โรงเรียนบ้านไสต้นวา
โรงเรียนบ้านไสบ่อ
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โรงเรียนบ้านกลางนา
โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
โรงเรียนบ้านกันตังใต้
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
โรงเรียนบ้านคลองลุ
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
โรงเรียนบ้านควนเลียบ
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์สาขาวัดพิกุลทอง
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู
โรงเรียนบ้านควนปริง
โรงเรียนบ้านควนพญา
โรงเรียนบ้านควนยวน
โรงเรียนบ้านควนยาง
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
โรงเรียนบ้านควนอารี
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
โรงเรียนบ้านจุปะ
โรงเรียนบ้านฉางหลาง
โรงเรียนบ้านซา
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดุหุน
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
โรงเรียนบ้านทอนพลา
โรงเรียนบ้านทอนหาน
โรงเรียนบ้านท่าเทศ
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนบ้านท่าบันได
โรงเรียนบ้านท่าปาบ
โรงเรียนบ้านท่าปาบสาขาบ้านเคี่ยมงาม
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
โรงเรียนบ้านท่าส้มสาขาบ้านควนแคง
โรงเรียนบ้านท่าส้มสาขาบ้านหัวหิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวนสาขาบ้านควนโต๊ะทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อสาขาบ้านท่าประดู่
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อสาขาบ้านลานกระทิง
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงามสาขาบ้านทุ่งวางาม
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งสาขาวัดช่องหาย
โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรสาขาตรังคสมบัติ1
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรสาขาวัดเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านนาโตง
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานิน
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำพราย
โรงเรียนบ้านน้ำราบ
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านบางเตา
โรงเรียนบ้านบางเป้า
โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
โรงเรียนบ้านบางด้วน
โรงเรียนบ้านบางยาง
โรงเรียนบ้านบางสัก
โรงเรียนบ้านบางสักสาขาบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนบ้านบางหมาก
โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสาขาบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โรงเรียนบ้านปาเต
โรงเรียนบ้านป่าเตียว
โรงเรียนบ้านป่าแก่
โรงเรียนบ้านปากไพ
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากห้วย
โรงเรียนบ้านป่ากอ
โรงเรียนบ้านป่ากอสาขาวัดเขาปินะ
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านผมเด็น
โรงเรียนบ้านพระม่วง
โรงเรียนบ้านพรุเตย
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านพรุจูด
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
โรงเรียนบ้านยวนโปะ
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
โรงเรียนบ้านย่านซื่อสาขาบ้านโคกทราย
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
โรงเรียนบ้านย่านตาขาวสาขาบ้านโหละหาร
โรงเรียนบ้านย่านตาขาวสาขาบ้านพรุโต๊ะปุก
โรงเรียนบ้านยูงงาม
โรงเรียนบ้านลำแคลง
โรงเรียนบ้านลำแพะ
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ
โรงเรียนบ้านลำพิกุล
โรงเรียนบ้านลำภูรา
โรงเรียนบ้านลิพัง
โรงเรียนบ้านวังเจริญ
โรงเรียนบ้านวังลำ
โรงเรียนบ้านวังศิลา
โรงเรียนบ้านวังหลาม
โรงเรียนบ้านสามแยก
โรงเรียนบ้านสายควน
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ
โรงเรียนบ้านหนองชวด
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
โรงเรียนบ้านหนองราโพ
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านหนองหมอ
โรงเรียนบ้านหนองหมอสาขาบ้านสะพานยูง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านหัวควน
โรงเรียนบ้านหัวหิน
โรงเรียนบ้านหาดเลา
โรงเรียนบ้านหาดยาว
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
โรงเรียนบูรณะหลือเกื้อคง
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โรงเรียนปัญญาวิทย์
โรงเรียนพรศิริกุล
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนมิตรภาพที่31
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
โรงเรียนวัฒนาศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
โรงเรียนวัดเขา
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
โรงเรียนวัดโคกพิกุลสาขาวัดหัวถนน
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดโพรงจระเข้
โรงเรียนวัดโหละคล้า
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
โรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดไทรงามสาขาบ้านทุ่งปง
โรงเรียนวัดไทรงามสาขาวัดราษฎร์รื่นรมย์
โรงเรียนวัดไพรสนฑ์
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
โรงเรียนวัดควนไทร
โรงเรียนวัดควนไทรสาขาบ้านทุ่งล้อม
โรงเรียนวัดควนธานี
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
โรงเรียนวัดควนวิเศษสาขาวัดโคกมะม่วง
โรงเรียนวัดควนวิไล
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
โรงเรียนวัดคีรีวิหารสาขาบ้านนาพระยา
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหารสาขาวัดประชาบำรุง
โรงเรียนวัดท่าพญา
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนวัดนานอนสาขาบ้านทุ่งโดนทอง
โรงเรียนวัดนานอนสาขาบ้านพิกุลลอย
โรงเรียนวัดนานอนสาขาบ้านยางงาม
โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดน้ำผุด
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
โรงเรียนวัดนิคมประทีป
โรงเรียนวัดนิคมประทีปสาขาวัดควน
โรงเรียนวัดบางดี
โรงเรียนวัดบางดีสาขาบ้านควนงาช้าง
โรงเรียนวัดบางดีสาขาบ้านพรุจูด
โรงเรียนวัดปากแจ่ม
โรงเรียนวัดวารีวง
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดสันติวัน
โรงเรียนวัดสาริการาม
โรงเรียนวัดสิทธิโชค
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดหนองเป็ด
โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ3
โรงเรียนวิเศษกาญจน์
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
โรงเรียนสภาราชินี
โรงเรียนสภาราชินี2
โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โรงเรียนหนองผักฉีด
โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
โรงเรียนหาดทรายทอง
โรงเรียนหาดปากเมง
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนอัมพวันวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ ตรัง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...