ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี ,ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อุบลราชธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อุบลราชธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อุบลราชธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อุบลราชธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในอุบลราชธานี
วัดเกษตรพัฒนา
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเกษตรสมบูรณ์
บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดเกษมสำราญ
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเก่าขาม
เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดเก่าน้อย
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเกาะแก้วคูณดี
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดเขมาราม
บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดเขื่องใน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเขื่องกลาง
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเจริญทัศน์
ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดเจริญศรีสุข
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเชียงแก้ว
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดเดื่อโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเทพเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเทพนิมิต
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเทพา
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเที่ยงประดิษฐ์
ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดเป้าหัวทุ่ง
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเปือย
บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดเภาชมภู
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเม็กน้อย
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเมตตาราม
บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดเมืองเดช
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเรียบปะอาวใต้(ปะอาวใต้)
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดเรืองบุญ
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเลียบ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดเลียบ
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเลียบมงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเลียบวิสัย
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเวตวันวิทยาราม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเวฬุวนาราม
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน(สว่างเวฬุวัน)
ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดเวินไชย
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวียงเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเสนาวงศ์
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเสนาสนาราม
สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดเสลาวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเหนือ
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหนือยางขี้นก
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเหมือดแอ่
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหล่าเจริญ
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดเหล่าแค
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดเหล่าแดง
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดเหล่าข้าว
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าค้อ
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าคำ
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดเหล่าคำ
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดเหล่าบาก
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเอี่ยมวนาราม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญทัศน์
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญสุข
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก้งเรือง
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก่งโดม
แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดแก้งโตน
บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดแก้งโพธิ์
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแก้งกกไฮ
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก้งกกก่อ
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดแก่งกบ
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดแก้งขอ
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก้งขี้เหล็ก
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก่งจุการ
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแก่งดูกใส
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งตอย
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดแก่งศรีโคตร
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดแก่งศิลา
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก้งสมบูรณ์
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดแก่งสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งอำนวย
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแกนาคำ
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดแก้วมงคล
ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแก้วมงคล
ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแก้วรังษี
ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแข้ด่อน
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดแขมเจริญ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแขมเหนือ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแขมใต้(บ้านแขมใต้)
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแจ้ง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดแจ้งสว่าง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแจ้งสว่าง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแดงหม้อ
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแต้เก่า
หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดแต้ใหม่
หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแสงไผ่
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดแสงน้อย
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแสงสว่าง
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดแสงสว่าง(บ้านโนนแดง)
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสงอุทัย
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสนชะนี
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแสนสนุก
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสนสำราญ
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดแสนสำราญ
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนสุข
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสนสุข
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแสนสุข
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนอุดม
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดแหลมทอง
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโกศรีวนาราม
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโกศลนิวาส
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโขงเจียม
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโขงเจียมปุราณวาส
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกเซบูรณ์สามัคคี
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโคกเที่ยง
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโคกเทียม(บ้านโคกเทียม)
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกใหญ่
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกกลาง
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโคกก่อง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกชำแระ
โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดโคกน้อย
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกน้อย
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่างวนาราม
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสะอาด
โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโชครังสรรค์
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโชคอำนวย
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโชติการาม
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโซง
โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนเกษม
นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนเกษม
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนเปือย
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแก้ง
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแคน
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแคน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนแคน
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดโนนแดง
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนแฝกใหญ่
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแสนสุข
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนกระโจม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนก่อ
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนกอก
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนกอย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนกาเล็น
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนกุง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนขวาว
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนขาม
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนค้อ
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนคำกลาง
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนงาม
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดโนนจันทร์
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนจาน
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนจาน
นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนจิก
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนจิก
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนจิก
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดโนนจิกน้อย
ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนชาติ
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนดู่
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนตูม
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนทรัพย์
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนทราย
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนทอง
สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนธรรม
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนน้อย
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนน้อย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนนิวาส
โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนบอน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนป่าเลา
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนป่ารง
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนม่วง
นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโนนยานาง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนรัง
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนรังใหญ่
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนรังน้อย
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนศรีวิไล
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนศิลาราม
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสนาม
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนสวน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโนนสวาสดิ์
สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสะอาด
สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสัง
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ
ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนสีมา
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนสุขสันติ์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสูง
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนสูง
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนสูง
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสูง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสูงสุทธาวาส
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนหงษ์ทอง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดโนนหมากเดือย
โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนหล่อง
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนหลี่
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนหินกอง
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนหินสูง
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนฮาง
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโป่งเป้า
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโปร่งเจริญ
สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ใหญ่
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิญาณวนาราม
นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ตาก
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ตาก
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์พฤกษาราม
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีเหนือ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีบ้านไผ่
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพธิ์สง่า
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์สว่าง
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนแพง
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโพนแพง
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโพนแอวขัน
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโพนไพร
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพนไพศาล
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโพนงาม
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดโพนงาม
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพนงาม
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนดวน
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพนทราย
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนสิม
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนสูง
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโภคการาม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโสกแสง
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโอภาสธรรมธาราม
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดใต้
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดใต้ยางขี้นก
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดใหม่ทองเจริญ
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดใหม่ทองสว่าง
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดใหม่ศรีทอง
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดใหม่สำราญรมย์
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดใหม่หนองเมือง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดไชยชนะ
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดไชยธราวาส
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยรักษ์
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไตรมิตรสงเคราะห์
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดไทยพัฒนา
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดไทรงาม
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดไผ่ล้อม
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไพบูลย์
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดไร่น้อย
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดไฮตาก
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกระโสบ
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกระบูน
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดกรุงเจริญ
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดกลาง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกลาง
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกลางน้อย
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกวางคำ
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกวางดีด
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดก่อน้อย
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดก้านเหลือง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดการัญญาวาส(การุณญาวาส)
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกิตติราชเจริญศรี
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกึ่งพุทธกาล
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกุญชรดิตถาราม
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดกุญชราราม
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกุดเรือ
กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดเรือคำ
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดกุดกะเสียน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดกั่ว
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดกุดคูณ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกุดชมภู
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดชุม
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดตากล้า
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดน้ำเที่ยง
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดประทาย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดปลาขาว
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดผักตบ
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดระงุม
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดลาด
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกุดวารี
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดกุดหวาย
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดอุดมสมบูรณ์
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดขนวน
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดขมิ้น
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดขวัญมงคล
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดขัวไม้แก่น
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดข่าโคม
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดขามเทิง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดขามใหญ่
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดขามน้อย
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดขามป้อม
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดขามป้อม
ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็กใน
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็กนอก
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขุมคำ
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดคลองสำราญ
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดค้อ
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดค้อโคน
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดค้อใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดค้อใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคอนสาย
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดค้อน้อย
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดค้อน้อย
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดคันเปือย
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคันธวารี
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดคัมภีราวาส
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำเกิ่ง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดคำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำเจริญสุข
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำเม็ก
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำแคน
หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำโทน
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำโพธิ์
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำไหล
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดคำไฮ
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำไฮใหญ่
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดคำกลาง
เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดคำกลาง
สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดคำกลาง
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำขวาง
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำข่า
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำครั่ง
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำนาแซง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำนางรวย
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำบอน
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำปะโอ
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำผักแว่น
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำม่วง
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำม่วง
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำยาง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำวังยาง
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำสมอ
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำสมิง
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำสว่าง
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดคำสะอาด
ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำหนามแท่ง
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำหมี
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำหว้า
คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำอ้อ
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดคำอุดม
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำอุดม
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคีรีบรรพต
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดคูเดื่อ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดคูขาด
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคูสว่าง
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคูหาสวรรค์
บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดจงเจริญ
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดจอมศรี
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดจอมศรี
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจอมศรีมณีวรรณ
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจังกาจิตต์
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดจันทนที
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจันทร์ทุมมาวาส
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดจันทร์หอม
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดจานเขื่อง
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดจานตะโนน
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดจิกลุ่ม
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดจิกสูง
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจุฑามณี
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉันทาราม
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชมภูรัตนาราม
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดชลธาร
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดชักแล่น
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดชัยภูมิการาม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดชัยมงคล
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดชัยมงคล
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดชัยวนาราม
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชัยอุดม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดช่างหม้อ
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดชุมแสง
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชุมพลรัตนาวัน
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดซำงู
กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดซำงู
กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดซำสะกวยน้อย
ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดซำหวาย
สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดฐิตาราม
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดดงเจริญ
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดงเมย
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดดงแถบ
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดดงไม้งาม
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดงกระชู
ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดดงขวาง
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดงบัง
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดงบังเหนือ
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดดงบังใต้
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดดงยาง
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดงยาง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอกคำใต้
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดดอนเชียงโท
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดอนเสาโฮง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนแดง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนโปง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนโมกข์
ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดดอนใหญ่
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนกลาง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนขวาง
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนงิ้ว
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนงิ้ว
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดดอนชาติ
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนชี
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนชี
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนชี
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดดอนดู่
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดดอนตะโน
นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดดอนตะลี
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนธาตุ
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนนาเยีย
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนบาก
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนประทาย
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนพอก
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดดอนพันชาด
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนมณี
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดดอนม่วย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนยาว
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดอนยาว
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดอนยูง
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนรังกา
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนส้มป่อย
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนสว่าง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนสว่าง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนสุวรรณ์
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนหวาย
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอยมณี
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอยมณี
สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดด่านหม่วน
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดด้ามพร้า
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดินดำ
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดุมใหญ่
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดุสิตาราม
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดดู่น้อย
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดูาน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดตาเกา
ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดตาโท
นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดตาโม
โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดตาโอง
ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดตำแย
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดตำแย
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดถ้ำเต่า
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำค้อธรรมาราม
ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำป่อง
ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถิ่นสำราญ
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทรายโหง่น
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดทองนพคุณ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทองสวัสดิ์
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดทับไฮ(บ้านทับไฮ)
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดท่าเมือง
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดท่าโพธิ์ศรี
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าไห
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่ากกแห่
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่าก่อ
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทางสาย
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่างอย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าช้าง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดท่าช้างใหญ่
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดท่าช้างน้อย
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดท่าบ่อแบง
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดท่าลาด
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดท่าลาด
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าลาด
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดท่าวังหิน
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่าวารี
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าวารี
สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดท่าศิลา
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดท่าสนามชัย
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกลี้ยง
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกษม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกษม
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดทุ่งเทิง
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดทุ่งเพียง
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดทุ่งเพียง
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดทุ่งใต้
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งใหญ่
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งกว้าง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งขุนใหญ่
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งคำไผ่
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งนาเมือง
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดทุ่งบอน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งมณี
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรี
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเจริญ
แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเมือง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีวิไล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองบัว
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองพอก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดธชาวาส
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธรรมรังษี
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดธรรมละ
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดธรรมิกาวาส
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดธัญญุตตมาราม
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดธัมมปติฏฐาราม
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธาตุเทิง
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุกลาง
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุน้อย
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุรังษี
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดธาตุลุ่ม(เจริญชัย)
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุสวนตาล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนทีศรัทธาวาส
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดนรากุมภกาวาส
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนอก
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม)
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาเจริญใน
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญนอก
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเยีย
นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาเรือง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาเรือง
นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาเลิง
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเลิง
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาเวียง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนาเวียง
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดนาแก
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาแก
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาแก้ว
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาแมด
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาโพธิ์
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาโพธิ์น้อย
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนาโหนนน้อย
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาใต้
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาไผ่
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดนาไหทอง
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนากระแซง
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาขมิ้น
หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดนาขาม
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาควาย
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาคำ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาคำ
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาคำ
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนางิ้ว
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาจะหลวย(เทพศรีวิไล)
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดนาจาน
นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาจาน(ศรีคูณเมือง)
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาชุม
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาชุม
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาซาว
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาดอกไม้
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาดี
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาดี
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาดี
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดี
นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาดีนาฮ่อม
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดู่
นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาตาล
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาตาหมุด
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาทมใต้
คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนาทอย
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนานวล
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาประชุม
นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาประดู่
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาพิมาน
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนามน
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนามน
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนามึน
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนายูง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาศรีนวล
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาสนาม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาส่วงเหนือ
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาส่วงใต้
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาสะตัง
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดนาสะอาด
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาสามัคคี
สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดนาหนองทุ่ง
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหนองล้ำ
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาห้วยแคน
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนาหว้า
หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหว้า(ภาราวาส)
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาฬิกาวาส
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาอุดม
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาอุดม
คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดน้ำเกลี้ยง
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำขุ่น
ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดน้ำคำ
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงเหนือ(พระสังกัจจายณ์)
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงใต้
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำน้อย
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำยืน
โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดน้ำอ้อม
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนิคมเกษม
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนิคมกิตติยาราม
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนิคมสังฆสามัคคี
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดบกมันแกว
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบ้งมั่ง
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบรมคงคา
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบ่อหวาย
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบัวเจริญ
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวเทิง
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบัวเทียม
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวแดง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวขาว
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวงาม
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบัวทอง
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวทอง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวยาง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบากชุม
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเชือก
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านเบญจ
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านเป้า
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านเปือย(ป่าศรีนวล)
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านเสียม
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเอ้
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแก้ง
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแค
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแคน
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแคน
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านแดง
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านแดง
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านแต้
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแพง
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านแพง
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบ้านแมด
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแสง
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านแฮ
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านโคก
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านโนน
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนจิก
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนมะเขือ
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนยาง
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบ้านโพธิ์มูล
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านโอด
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านไทย
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านไผ่
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านไม้ค้าง
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง(กลางน้อย)
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านกอก
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านกองโพน(สว่างอารมณ์)
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อนอก
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านกะแอก
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านขวาว
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อบอน
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านคำแม่มุ่ย
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านคีห์
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านคุ้ม
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านคุ้ม
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านจิก
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านชาด
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบ้านชาติ
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านชาติ
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านดอน
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนแดงใหญ่
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนโด่(ดอนโด่)
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนกลาง
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนนกชุม
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนผึ้ง(ดอนผึ้ง)
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านดูน
หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านตาแหลว(โพธิ์ศรีสว่าง)
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านตูม
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านถ่อน
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านทัน
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าบ่อ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าลาด
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าศาลา(อัมพวันนาราม)
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านทุ่ง
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านธาตุ
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์)
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาคำ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านนาผาย(นาผาย)
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาห่อม
นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านบก
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านบก
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านบก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบอน
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบะไห
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบัว
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่ง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่งคำ
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่งซวย
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านบุตร
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านผำ
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านพลาน(ศรีโพธิ์ไทร)
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดบ้านพับ
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านม่วง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านม่วง
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านยางเทิง
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านวังถ้ำ
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านวังยาง
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านสมบูรณ์
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านสวน
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านสว่าง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสำโรง(ประสิทธิยาราม)
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสิม
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหว้า
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหอย
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านหวาง
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านหว้าน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านห่องยูง
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านหาด
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ๋าพอก
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบึงเขาหลวง
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบุเปือย
บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดบุ่งขี้เหล็ก
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบุ่งคล้า
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบุ่งมะแลง
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบุ่งมะแลงน้อย
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบุ่งหวาย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบุญจิราธร
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบุญธิศาราม
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบุณฑริการาม
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบุบผาราม
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบุปผาราม
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบุปผาวัน
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบุรีรมย์
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบุรีรัฐ
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบูรพา
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบูรพา
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่งคอมสามัคคี
หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดปฐมวัน
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดปติฏฐาราม
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปทุมมาลัย
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดประชาเกษม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดประชาพิทักษ์
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดประชาสามัคคี
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดประหูต
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดปลาขาว
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดปลาดุก
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปลาฝา
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดปะอาวเหนือ
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปัจฉิม
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดปัจฉิมมณีวัน
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปัจฉิมวาส
จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดป่า
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าเกษตร
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าเขืองน้อย
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าเตี้ย
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดป่าเทพบูรมย์
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าเรไรรัตนาราม
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าเลา
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าเหล่าคำ
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าเหล่าสูง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าแก้วบัวสาย
บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดป่าแสงธรรม
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าแสนสำราญ
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดป่าแสนอุดม
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าโนนก่อ
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าโนนสูงสุปัฎนาราม
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิญาณ
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิศรี
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิ์สุวรรณ
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าโพนพระ
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าโมงใหญ่
ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าไทรงาม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าไร่
โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดปากโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดปากกุดหวาย
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดปากน้ำ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าก่อ
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าก้าว
โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดป่าก้าว
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าข่า
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าค้อเจริญธรรม
บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าคำนาแซง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าจันทรังษี
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าจันทราวาส
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงเมย
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดป่าดงเย็น
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดป่าดงเสาธง
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงใหญ่
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงปอ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนยู
นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
วัดป่าตาโม
โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าถ้ำค้อ
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าทุ่งบุญ
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดป่านาเยีย
นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
วัดป่านาเลิง
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่านาแก
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่านานาชาติ
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำ
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านโนนเก่า
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านดง
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านผือ
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าประชาศรัทธาธรรม
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าพุทธญาณ
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าพูนสิน
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าภาวนาสามัคคี
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภูกระต่าย
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภูกระต่าย
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่ามงคล
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่ายางกลาง
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าวังคก
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าวิเวก
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดป่าศรีแสงธรรม
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดป่าศรีทองวนาราม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าศรีมงคล
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศิลาเลข
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศิลาราม
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดป่าสนามชัย
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าสุธรรมรังษี
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าสุภัททเจดีย์
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าหนองเม็ก
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองไข่นก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองคู
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองจิก
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองบัว
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าหนองบัวพัฒนา
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าหนองยาว
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองสองพี่น้อง
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าอ่างศิลา
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดปุญญานิวาส
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดผักแว่น
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดผักกะย่า
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผับแล้ง
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดผาแก้วใหญ่
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดผาแก้วน้อย
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดผาสุก
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดผาสุขนาราม
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดผึ้งโดม
แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดฝั่งเพ(บ้านโนนสวาง)
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดฝั่งเพใน
พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดพนานิวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพรสวรรค์
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดพระโต
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดพระโรจน์
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดพระบรมธาตุ
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพลแพน
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดพลาญชัย
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดพาราณสี
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพิชโสภาราม
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดพุทธรักษา
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดภูเขาแก้ว
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดภูไทพัฒนา
โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดภูกระแต
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดภูคำมณี
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดภูมิภาค
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดภูลอมข้าว
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดภูหล่น
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดภูอานนท์
นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทาราม
ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมงคลใน
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดมงคลไชยศรี
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมงคลนอก
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดมงคลสวรรค์
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดมณีจันทร์
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมณีวนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมดง่าม
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดม่วงโคน
ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดม่วงงาม
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดมหาวนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมะเขือ
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมะลิวัลย์
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมัชฌิมาวาส
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดมิ่งมงคล
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดมุจจลินทาราม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมุจลินทวราราม
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมูลผลาวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดยางเครือ
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางเทิง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดยางโยภาพ
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางใหญ่
ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดยางกระเดา
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดยางกลาง
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดยางธาตุ
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางน้อย
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดยางน้อย
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางลุ่ม
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดยางวังไฮ
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดยางสักกระโพหลุ่ม
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยุทธิการาม
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดยูงน้อย
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดรมณีย์กุฏาราม
สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดรวมไทย
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดร่องข่า
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องสมบูรณ์
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องหมู
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดระเว
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดรังแร้ง
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดรังแร้ง
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดรัตนสามัคคี
เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดราชพฤกษ์
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราชวงศาราม
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดราษฎร์บำรุง
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สมดี
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สามัคคี
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดราษฎร์อำนวย
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฏร์เจริญ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราษฏร์ศรัทธา
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดราษฏร์สำราญ
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดรุกขาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดรุ่งแสงจันทร์
ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดลัฏฐยาวาส
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดวนวาสี
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดวรรณวารี
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวังแคน
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวังกางฮุง
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวังนอง
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดวังนอง
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดวังพระ
ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดวังมน
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดวังอ้อ
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดวารินทราราม
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวารีอุดม
สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดวารีอุดม
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวาลุการาม
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวุฒิวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศนีมงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีเจริญ
นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีเชียงใหม่
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีเมืองใหม่
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีแสงทอง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ไทร
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ชัย
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีไค
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีไคลมังคลาราม
เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีไสยาวาส
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีคุณเมือง
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีจันทร์
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีจันทราราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีจุมพลโนนใหญ่
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีชมภู
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีชมภู
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดศรีดาวเรือง
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตระการ
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตัสสาราม
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีทาวนาราม
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีนวนลำดวน
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีนวล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีนวล
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีบัว
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีบัวไข
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีบุญนาค
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีบูรพา
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่วนาราม
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีพรหม
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดศรีพลแพง
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีพิทยาคม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีรัตนะ
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีลาลัย
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีลาวิลัย
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีลำดวน
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีวิสุทธาราม
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีษะกระบือ
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีสง่าวนาราม
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสมบูรณ์วราราม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างวนาราม
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างวนาราม
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสาราม
ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสำราญ
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสุการาม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีสุทธาวาส
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีสุนทร
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีสุพนอาราม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังค์
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีอุดม
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดศรีอุดร
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศิริธรรมวนาราม
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศิริมงคล
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิริวรรณ
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศิริวัฒนาราม
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศิริสารคุณ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิลาไหล
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสงยาง
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสนามชัย
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสนามชัย
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดส้มเสี้ยว
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสมบูรณาราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดส้มป่อย
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสมพรรัตนาราม
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสมสนุก
เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสมสนุก
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด
กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
วัดสระ
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระเมือง
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดสระแก้ว
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระแก้วรังษี
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสระดอกเกษ
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดสระบัว
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสระบัว
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสระบัว
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระปทุม
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสระปทุมมาลัย
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระประสานสุข
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสระสมิง
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสระสมิง
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดสร้างเม็ก
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้ว
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วเหนือ
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วใต้
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างโหง่น
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดสร้างขุนศรี
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างถ่อ
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดสร้างถ่อ
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสร้างมิ่ง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสร้างสะแบง
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสวนงัว
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสวนตาล
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสวนธรรม
พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
วัดสวนฝ้าย
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสวนหินผานางคอย
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่าง
นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
วัดสว่าง
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดสว่าง
ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดสว่าง(รัตนาราม)
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสว่างคงคา
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างดงเย็น
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างท่ากุ่ม
ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างพิมพ์ธรรม
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดสว่างมงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างวงเจียม
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่างวงค์
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างวนาราม
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสว่างวนาราม
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสว่างวารี
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างวินัย
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสว่างสมดี
ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างสายชล
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างหนองแสง
หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพวัน
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพา
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมย์
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารุณ
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสวายน้อย
ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดสองคอน
หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสะพานโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือเหนือ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะอาด
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสังขะเสนาราม
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสังฆนิวาส
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสังฆระเวกกุลสิงห์
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสามัคคีชัย(ป่าสามัคคีชัย)
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดสามัคคีธรรม
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสามัคคีสังฆาราม
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสายคำ
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสารพัดนึก
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสารภี
สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสำโรง
สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดสำโรงใต้
สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดสำโรงใหญ่
สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดสำราญ
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสำลาก
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทอง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทอง
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาร
ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสิทธิทนนชัย
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิวราราม
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิอุดม
ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสิริจันโท
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสุเนตตาราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุขเกษม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุขสมบูรณ์
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสุขสมบูรณ์
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดสุขาวาส
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุคันธาราม
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสุ่งช้าง
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสุทัศน์
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสุนันทาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุปัฏนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสุภรัตนาราม
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุมังคลาราม
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสุมานาราม
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสุวรรณวงศาราม
ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ม
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเงินฮ้อย
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมเหนือ
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมใต้
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเทา
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด
นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด(บ้านเป็ด)
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหนองเมือง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเหนี่ยว
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแก
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแก
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแกใหม่
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแคนพัฒนา
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดหนองแต้
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแต้
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองแปก
ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแล้ง
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองแวง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองโดน
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหนองโน
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองโน
สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองโพด
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองโพนเพ็ง
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองไม้ตาย
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไหล
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองกระบือ
นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
วัดหนองกวาง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองกอก
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองกอก
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพล
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพลใต้
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินปลา
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกุงใหญ่(สระปทุมมาลัย)
หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองกุงน้อย
หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองขอน
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองขอน
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองขอน
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองขี้เห็น
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองควายน้อย
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองคู
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองคู
ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองคู
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองคู
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองคู
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองคูณ
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองจาน
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองจำนัก
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองจิก
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองช้าง
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองช้างทอง
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองซองแมว
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองดินจี่
แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดหนองดุม
ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดหนองดูน
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองตอแก้ว
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองตาปู่
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองทัพ
เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองบก
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัวแดง
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัวหลวง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวอารีย์
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวฮี
โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดหนองปลาปาก
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองป่าพง
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองผำ
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองผือ
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองมง
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองม่วง
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองมะเกลือ
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองมะแซว
โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดหนองมะทอ
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองมุก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองยอ
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองยาง
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองยาว
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองยู
โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองลุมพุก
แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดหนองศิลา
โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองสนม
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสนม
โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองสะโน
ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม
เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองหลัก
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหว้า
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดหนองหอย
พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
วัดหนองหัวงัว
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองหัวลิง
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองห้าง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหิน
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองหิน
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองอ้ม
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองอุดม
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองฮาง
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองฮี
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหม้อทอง
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหมากแหน่ง
ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดหมากมาย
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหมากมี่
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหลวง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหลวง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหลวง
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหลุบเลา
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดห้วยไผ่
ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดห้วยไผ่
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยไฮ
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดห้วยกว้าง
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยขะยุง
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดห้วยชันเหนือ
นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดห้วยดู่
คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดห้วยทราย
คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดห้วยน้ำใส
คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดห้วยน้ำใส
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดห้วยปอ
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดห้วยยาง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห้วยยาง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห้วยสะคาม
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดห้วยหมากน้อย
คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดหวายยาว
บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดหอไตร
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดห่องไผ่
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห่องขอน
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดห่องชัน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหัวเรือ
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหัวเห่ว
โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดหัวขัว
เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดหัวคำ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหัวดอน
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวดูน
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวสะพาน
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหัวสะพาน
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหาดสวนสุข
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหินลาด
นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
วัดหินสูง
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดอโนดาษ
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอโศการาม
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอฏวีวนาราม
เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดอภัยคีรี
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอมรินทราราม
บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอรัญญวาสี
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอรุณธราราม
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณวดี
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอรุณวนาราม
วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอรุณวนาราม
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณสวัสดิ์
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอวดคงคา
คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดอันตรมัคคาราม
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอาเลา
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดอ่างหินน้อย
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอาทิตย์อุทัย
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอาภาราม(บ้านโคกเลาะ)
ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอารีย์ประชาสรรค์
หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดอาศรมสันติวัน
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอำพาพล
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอินทาราม
กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอีสาณสามัคคี
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมชาติ
หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอุดมชาติ
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาวาส
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาหาร
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมพัฒนา
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมวนาสันติ์
นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
วัดอุดมสุข
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดรภาราม
โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอุตตมผลาราม
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุทกวารี
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอูบมุง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอูบมุง
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดฮ่องไผ่
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โรงเรียนในอุบลราชธานี
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
โรงเรียนเขมราฐ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเมืองเดช
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนเยาวราชศึกษา
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ)
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนเอนกวิทยา
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม
โรงเรียนแอ็ดเวนตีสอุบล
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87(นิคมสร้างตนเอง1)
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
โรงเรียนขุหลุ(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนช่องเม็กวิทยา
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
โรงเรียนดงยางวิทยาคม
โรงเรียนดงสว่างวิทยา
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรียนดำรงวิทยา
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
โรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง
โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
โรงเรียนตชด.บ้านค้อ
โรงเรียนตชด.ป่งคอม
โรงเรียนตระการพืชผล
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา
โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
โรงเรียนนาคำวิทยา
โรงเรียนนาจะหลวย
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล2
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนน้ำคำพิทยา
โรงเรียนน้ำยืน
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
โรงเรียนนิคม2อนุบาล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกษม
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
โรงเรียนบ้านเก่าขาม
โรงเรียนบ้านเขือง
โรงเรียนบ้านเค็ง
โรงเรียนบ้านเค็งนาดี
โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา)
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม
โรงเรียนบ้านเตย
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โรงเรียนบ้านเล้า
โรงเรียนบ้านเลาะ
โรงเรียนบ้านเลิงบาก
โรงเรียนบ้านเวินบึก
โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเศรษฐี
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านเหล่าแค
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าคำ
โรงเรียนบ้านเหล่าคำ
โรงเรียนบ้านเหล่าบาก
โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง
โรงเรียนบ้านเอ้
โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
โรงเรียนบ้านแก้งโตน
โรงเรียนบ้านแก้งใต้
โรงเรียนบ้านแก่งกบ
โรงเรียนบ้านแก่งกอก
โรงเรียนบ้านแก้งกอก
โรงเรียนบ้านแก้งขอ
โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
โรงเรียนบ้านแก่งยาง
โรงเรียนบ้านแก้งยาง
โรงเรียนบ้านแก้งยาง
โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
โรงเรียนบ้านแกนาคำ
โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
โรงเรียนบ้านแขมใต้
โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์
โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
โรงเรียนบ้านแต้เก่า
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา
โรงเรียนบ้านแสง
โรงเรียนบ้านแสงไผ่
โรงเรียนบ้านแสงน้อย
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
โรงเรียนบ้านแสนถาวร
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านแสนอุดม
โรงเรียนบ้านแหลไหล่
โรงเรียนบ้านแหลมทอง
โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
โรงเรียนบ้านโคกเทียม
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่159)
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
โรงเรียนบ้านโคกจาน
โรงเรียนบ้านโคกชำแระ
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านโชคชัย
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านโซง
โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนเกษม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนก่อ
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย
โรงเรียนบ้านโนนกุง
โรงเรียนบ้านโนนกุง
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
โรงเรียนบ้านโนนข่า
โรงเรียนบ้านโนนขาม
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนบก
โรงเรียนบ้านโนนบอน
โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่83
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนยานาง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
โรงเรียนบ้านโนนว่าน
โรงเรียนบ้านโนนสนาม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เดช
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์น้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสุข
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล
โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
โรงเรียนบ้านโนนหลี่
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
โรงเรียนบ้านโบกม่วง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งเป้า
โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
โรงเรียนบ้านโสกแสง
โรงเรียนบ้านโสกชัน
โรงเรียนบ้านโหง่นขาม
โรงเรียนบ้านโหมน
โรงเรียนบ้านโอด
โรงเรียนบ้านไชยชนะ
โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านไพบูลย์
โรงเรียนบ้านไพบูลย์
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่ใต้
โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ
โรงเรียนบ้านไหล่สูง
โรงเรียนบ้านไฮตาก
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
โรงเรียนบ้านกระเดียน
โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนบ้านกระบูน
โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
โรงเรียนบ้านกวางดีด
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกองโพน
โรงเรียนบ้านกะเตียด
โรงเรียนบ้านกะแอก
โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย
โรงเรียนบ้านกะลึง
โรงเรียนบ้านกาจับ
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านกาบิน
โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
โรงเรียนบ้านกุดกลอย
โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน
โรงเรียนบ้านกุดกั่ว
โรงเรียนบ้านกุดชมภู
โรงเรียนบ้านกุดชุม
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
โรงเรียนบ้านกุดประทาย
โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
โรงเรียนบ้านกุ่ม
โรงเรียนบ้านกุศกร
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านขอนแป้น
โรงเรียนบ้านขัวแคน
โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
โรงเรียนบ้านข่าโคม
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านขามใหญ่
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขุมคำ
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคอแลน
โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านค้อบอน
โรงเรียนบ้านคันเปือย
โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
โรงเรียนบ้านคันพะลาน
โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก
โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านคำแคน
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
โรงเรียนบ้านคำไหล
โรงเรียนบ้านคำไหล
โรงเรียนบ้านคำไหล
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
โรงเรียนบ้านคำก้อม
โรงเรียนบ้านคำขวาง
โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านคำครั่ง
โรงเรียนบ้านคำนาแซง
โรงเรียนบ้านคำนางรวย
โรงเรียนบ้านคำบง
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำบาก
โรงเรียนบ้านคำผ่าน
โรงเรียนบ้านคำมณี
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
โรงเรียนบ้านคำสำราญ
โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านคำหมาไน
โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน
โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า
โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านคำหาด
โรงเรียนบ้านคำอุดม
โรงเรียนบ้านคึม
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคูสว่าง
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
โรงเรียนบ้านจั่น
โรงเรียนบ้านจันทัย
โรงเรียนบ้านจันลา
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
โรงเรียนบ้านจุการ
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี
โรงเรียนบ้านชีทวน
โรงเรียนบ้านซะซอม
โรงเรียนบ้านซำงู
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
โรงเรียนบ้านซำหวาย
โรงเรียนบ้านดงเมย
โรงเรียนบ้านดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
โรงเรียนบ้านดงกระชู
โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
โรงเรียนบ้านดงดิบ
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
โรงเรียนบ้านดงนา
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านดวน
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนโจด
โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ
โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดอนจิก
โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนชี
โรงเรียนบ้านดอนชี
โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
โรงเรียนบ้านดอนตะลี
โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ
โรงเรียนบ้านดอนประทาย
โรงเรียนบ้านดอนผอุง
โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยู
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านดอนหมู
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
โรงเรียนบ้านด่านฮัง
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
โรงเรียนบ้านดูน
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
โรงเรียนบ้านตบหู
โรงเรียนบ้านตระการ
โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
โรงเรียนบ้านตาโม
โรงเรียนบ้านตาโอง
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านตาดแต้
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านตามุย
โรงเรียนบ้านตายอย
โรงเรียนบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านตุ
โรงเรียนบ้านตุงลุง
โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
โรงเรียนบ้านทม
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านทรายพูล
โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านทัน
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนบ้านทัพไทย
โรงเรียนบ้านท่าเมือง
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
โรงเรียนบ้านท่าก่อ
โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านทางสาย
โรงเรียนบ้านท่างอย
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่าล้ง
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าวารี
โรงเรียนบ้านท่าศาลา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว
โรงเรียนบ้านธรรมละ
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนกเต็น
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาเรือง
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านนาเลิน
โรงเรียนบ้านนาเอือด
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาแค
โรงเรียนบ้านนาแคน
โรงเรียนบ้านนาแมด
โรงเรียนบ้านนาแวง
โรงเรียนบ้านนาโดม
โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
โรงเรียนบ้านนาใต้
โรงเรียนบ้านนาไผ่
โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145)
โรงเรียนบ้านนากระแซง
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนาขนัน
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาคอ
โรงเรียนบ้านนาคาย
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
โรงเรียนบ้านนาคิแลน
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาจ่าย
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาดี(กิ่งอำเภอนาเยีย)
โรงเรียนบ้านนาดี(อำเภอสำโรง)
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านนาดู่
โรงเรียนบ้านนาดูน
โรงเรียนบ้านนาดูน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านนาทอย
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานวน
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านนานางวาน
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาประชุม
โรงเรียนบ้านนาประดู่
โรงเรียนบ้านนาผาย
โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
โรงเรียนบ้านนาพิน
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านนามึน
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านนาสนาม
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
โรงเรียนบ้านนาส่วง
โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
โรงเรียนบ้านนาห่อม
โรงเรียนบ้านนาหินโหง่น
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านบะไห
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
โรงเรียนบ้านบัวเทิง
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
โรงเรียนบ้านบัวแดง
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนบ้านบัวทอง
โรงเรียนบ้านบัวทอง
โรงเรียนบ้านบัวท่า
โรงเรียนบ้านบัวยาง
โรงเรียนบ้านบัววัด
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านบากชุม
โรงเรียนบ้านบึงหอม
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง
โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านบุตร
โรงเรียนบ้านประหูต
โรงเรียนบ้านปลาดุก
โรงเรียนบ้านปลาฝา
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
โรงเรียนบ้านป่าเลา
โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
โรงเรียนบ้านป่าโมง
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปากแซง
โรงเรียนบ้านปากโดม
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
โรงเรียนบ้านป่าก่อ
โรงเรียนบ้านป่าก้าว
โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่
โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านป่าตาว
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านป่าพอก
โรงเรียนบ้านป่าสน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านผักหย่า
โรงเรียนบ้านผับแล้ง
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
โรงเรียนบ้านผาสุก
โรงเรียนบ้านผำ
โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี)
โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
โรงเรียนบ้านพนมดี
โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านพลาญชัย
โรงเรียนบ้านพอก
โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนบ้านพะลอง
โรงเรียนบ้านพะลาน
โรงเรียนบ้านพังเคน
โรงเรียนบ้านพับ
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
โรงเรียนบ้านภูหล่น
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนบ้านม่วงเดียด
โรงเรียนบ้านม่วงโคน
โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
โรงเรียนบ้านม่วงฮี
โรงเรียนบ้านมะเขือ
โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยางเทิง
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
โรงเรียนบ้านยางใหญ่(สาขาบ้านสวายน้อย)
โรงเรียนบ้านยางกลาง
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านยางกะเดาสาขาบ้านนาคำภูฮี
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านร่องข่า
โรงเรียนบ้านรังแร้ง
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านลาดควาย
โรงเรียนบ้านลาดวารี
โรงเรียนบ้านลาดสมดี
โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
โรงเรียนบ้านลุมพุก
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านวังคก
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
โรงเรียนบ้านวังพอก
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านวารีอุดม
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่
โรงเรียนบ้านศรีบัว
โรงเรียนบ้านศรีศึกษา