ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อุดรธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ อุดรธานี ,ร้านดอกไม้ อุดรธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุดรธานี(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ อุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อุดรธานี

ร้านดอกไม้ อุดรธานี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อุดรธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อุดรธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อุดรธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อุดรธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในอุดรธานี
วัดเกษรศีลคุณ
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดเกษศิริวิหาร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดเกาะเกษวาริการาม
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเกาะแก้ว
หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
วัดเกาะแก้ว
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดเกาะผดุงชาติ
ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเกียรติไพบูลย์
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเกียรติบุญมา
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดเขมวนาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเคารพ
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเจติยรัตน์
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเจริญชัย
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดเจริญธรรมวาส
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดเจริญธรรมสามัคคี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดเจริญธรรมาวาส
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดเจริญพัฒนาราม
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดเชตุพน
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดเทพจินดา
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเทพนิมิตร
หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี
วัดเทพประทานพร
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดเทพพิทักษ์
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดเทพมงคล
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดเทพมงคล
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดเทพสิงหาร
นายูง นายูง อุดรธานี
วัดเทพสุรินทร์
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเทพสุวรรณาราม
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเม็กใหญ่
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดเริ่มอุดมจันทราวาส
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดเรียบโพธิ์ชัย
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดเรียบทายราม
เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
วัดเรืองศรี
ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเวฬุวนาราม
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดเวฬุวนาราม
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดเวฬุวันวนาราม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดเสวตวงษ์นิวาส
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดเหล่าแก้ว
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดแก้วชาตรี
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดแจ้งสว่าง
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดแจ้งสว่าง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดแพงศรีสว่าง
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดแสงนิมิตร
น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
วัดแสงประทีปธัมมาราม
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดแสงสว่างธรรมราราม
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดแหลมทอง
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดโคเขตตาราม
นางัว น้ำโสม อุดรธานี
วัดโคกแสงสว่าง
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโคกกลาง
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโคกพัฒนาราม
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโคกศรีสว่าง
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโคกศรีสำราญ
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโคกสง่า
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดโคกสว่าง
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโคกสุวรรณ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโคกหนองแซง
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโคธาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโชคสำราญ
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนเดื่อ
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนโป่งราษฎร์บูรณะ
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนโพธิ์
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดโนนงาม
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนดู่
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนดู่
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนตาล
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโนนทอง
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดโนนทอง
โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนทองอินทร์
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโนนท่าราษฏร์คงคา
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโนนนิเวศน์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนบ่อโคลน
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนผาแดง
นางัว น้ำโสม อุดรธานี
วัดโนนพระ
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโนนพระบ้านสงเปลือย
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโนนพอก
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโนนม่วง
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดโนนม่วง
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโนนมะพลับ
สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโนนรัง
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโนนศรีสวัสดิ์
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดโนนศิลาอาสน์
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนสมโภชน์
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสมบูรณ์
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสมบูรณ์
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์เนรมิต
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดโนนสว่างสามัคคี
ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโนนสว่างสามัคคี(โนนสว่าง)
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนสำราญ
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสำราญ
หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโนนสำราญราษฎร์บำรุง
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสิมมา
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสูง
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดโนนสูงสุทธาวาส
ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโนนหิตาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนอร่าม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโบราณศรีราราม(โบราณสีราราม)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธาราม
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดโพธิ์ไทร
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดโพธิ์ไทรทอง
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยมงคล
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยยาราม
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิชัยยาวนาราม
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยศรี
หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยศรี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม(โพนทอง)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ตาก
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ทอง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ทอง
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ทอง
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ทองวนาราม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธินันทาวาส
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิวราราม
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
โนนทอง นายูง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีเจริญ
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีโพนฆ้อง
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีใน
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีไสยสะอาด
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีก
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีข
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีจวง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีจันทร์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีประดิษฐ
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม
ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีวิไล
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสง่า
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสง่า
น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ก)
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ข)
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ค้อเขียว)
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสอาด
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสังซา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์สระ
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์สว่าง
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพธิ์สว่าง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์สว่าง(โพธิ์สว่างโสกคุณ)
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโพนงาม
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพนทา
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพนยอ
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดโพนสวรรค์พัฒนาราม
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพนสว่าง
น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
วัดโยธานิมิตร
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโยธานิมิตร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโสภณนิมิตร(โศภณนิมิตร)
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดโสภณานิการาม
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดโสมสันตยาราม
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโอภาสสวัสดิ์
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดใหม่ศรีสุมังค์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดใหม่สงเปลือย
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดใหม่สัญญาศิริเขต
นายูง นายูง อุดรธานี
วัดใหม่สุวรรณาราม
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดไก่เถื่อน
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดไชยนาถวราราม
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดไชยพร
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดไชยวานวัฒนา
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดไชยาราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดไทย
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดไทยทรงธรรม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดไทรคำ
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดไทรทอง
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดไร่สวรรค์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดไวกูลฐาราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดกลางแหลมทอง
น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
วัดกลางสามัคคี
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดกุญชรเกษาราม
โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
วัดกุญชรดาราม
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดกุดโด
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดกุดจิก
หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี
วัดกุดน้ำใส
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดกุดลิงง้อ
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดกุมภีวนาราม
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดกุษาวดี
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดกู่แก้ว
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดกู่แก้วรัตนาราม
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดขันติยานุสรณ์
หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
วัดขันธเสมาราม
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดคลองเวช
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดคอนสวรรค์
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดคำเกษแก้ว
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดคำเจริญ
เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
วัดคำด้วง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดคำมัง
ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วัดจอมแจ้ง
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดจอมแจ้ง
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดจอมทองอุดมทรัพย์
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดจอมพล
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดจอมมะณีย์
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดจอมศรี
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดจักเสตตาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดจันทประสิทธาราม
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดจันทร์เรไลย์
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดจันทร์ประสิทธิ์
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดจันทร์ศรีมงคล
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดจันทราทิพย์
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดจันทราราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดจันทาธิวาส
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดจำปา
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดจำปาสีหราช
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดจูมพร
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดจูมพลประชาสรรค์
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดจูมศรีพัฒนาราม(จูมศรีพิมนาราม)
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดฉิมพลีวัน
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดฉิมพลีวัลย์
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชลขันธ์
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดชัยโพธิ์ทอง
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดชัยพร
ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
วัดชัยภูมิ
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดชัยมงคล
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดชัยมงคล
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดชัยมงคล
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดชัยมงคล
โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
วัดชัยมงคล(ไชยมงคล)
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดชัยมงคลพัฒนา
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดชัยมงคลยราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชัยศิริมงคล
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดชัยสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชัยอัมพร
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดช้างเผือก
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดชุมพวงสวรรค์
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดฌาณสุทธิวนาราม
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดดงขมิ้น
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงคำ
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดดงชัย
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงบัง
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดดงบ้านแมด
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดดงผักหนาม
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงพระนิมิตร
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดดงลิง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงวัฒนา
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดดงสระพัง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงสระพังทอง
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงสว่าง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงหมากหลอด
เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
วัดดงหัน
สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
วัดดงหัน
สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
วัดดอนเงิน
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดดอนแก้วเชียงดา
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดดอนแคน
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดดอนจันทร์
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดดอนภู่
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดอนยาง
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดดอนสวรรค์
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดดอนหัน
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดดอนอีไข
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดอยเทพนิมิต
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดดอยนางหงษ์
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดดอยบ้านใหม่
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดดอยสวรรค์
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดดาวเรือง
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดดาวดึงสาราม
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดตระการพืชผล
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดตระคลอง
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดตาดน้ำพุ
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดตาลก่อง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดตาลชุม
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดตูมทองวนาราม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดถาวรธรรมาราม
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดถ้ำกกดู่
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดถ้ำดุก
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำพระ
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำม่วง(คีรีวันเทพสถิตย์)
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำหีบ
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำอินทร์แปลง
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดทรายโทงทอง
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดทองสายพัฒนาราม
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดทับกุง
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดทัศนียเขต
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทัศนียเขต2
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดท่าโสม
ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
วัดท่าบ่อ
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดท่าพัก
หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
วัดท่าม่วงน้อย
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดท่าวารี
คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
วัดท่าวารีสาคร
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดท่าศิลา
คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดท่าสะอาด
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดท่าหนองเทา
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดทิพยรัฐนิมิตร
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทิพย์ศรีปัญญา
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดทุ่งเจริญ
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างโพนทอง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างปะโค
ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างมะข่า
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างยางบึง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งห้วยทราย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดธรรมเสนาพัฒนาราม
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธรรมชาติวิทยา
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดธรรมรังษี
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดธรรมศิริบัณฑิต
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธรรมศิริบัณฑิต
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุโข่ง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโพธิ์ชัย
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโพธิ์ชัย
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโพนเสมา
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดธาตุจอมศรี
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดธาตุดูกวัว
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุทอง
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดธาตุนิมิตร
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุมังคลาราม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุยางชุม
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดธาตุวารุการาม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดธาตุศรีสำราญ
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดธาตุสมชนะวารี
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุสว่างโนนยาง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุสว่างอารมณ์
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุอุโมง
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดธาตุอุปสมาราม
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดนครศรีสวรรค์
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดนครศรีสว่าง
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดนรวาสคงคา
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดนรินทราวาส
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดนาเมืองไทย
น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
วัดนาข่าศรีสุทธาวาส
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดนาคาเทวี
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดนาคำ
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดนาคำน้อย
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
วัดนาคูณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดนาพัง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดนาล้อม
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดนาหลวง
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดนิโครธ์เขตตาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดนิโครธาราม
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดนิคมพัฒนา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดนิทัศนาลัย
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดนิยมบวร
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดนีลถาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดบรมโพธิสมภรณ์
ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดบรมสมภรณ์
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดบวรนิเวชธาราม
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบวรนิเวศ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบวรนิมิตร
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบวรพุทธาราม
ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
วัดบวรมงคล
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดบวรรัตนคุณ
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดบ่อน้ำ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ่อน้ำศรีวิลัย
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดบ่อสร้าง
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบัพพโตศิลาอาสน์
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดบัวจูม
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบัวบก
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดบัวบาน
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบัวระพา
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบัวระพา
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบัวระพา
ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
วัดบัวระพาชัย
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดบัวสระพังทอง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านเพิ่ม
นาแค นายูง อุดรธานี
วัดบ้านเม่น
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านโคกก่อง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านโนนดู่
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านโนนหวาย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบ้านโพนสวรรค์(โพนสวรรค์)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านใหม่
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านใหม่
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านค้อ
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านดอนแคน
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านดอนแซ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านม่วง
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดบ้านหนองแด่น
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองตอ
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านหนองบ่อ
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองลุมพุก(หนองลุมพุก)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองอ้อ
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบำเพ็ญสมณานุกูล
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบุญไคนุสรณ์
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบุญญานุสรณ์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบุญญานุสิทธิ์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบุญศรีสว่าง
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบุญสวาท
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบูรพา
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบูรพา
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดบูรพาภิรมย์
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดบูรพามังคลาราม
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดบูรพาราม
สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
วัดบูรพาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดบูรพาราม
คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
วัดบูรพาวนาราม(สะอาดนาขาม)
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดปทุมคงคา
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดประเสริฐทรงธรรม
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดประจันตะคาม
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดประดู่คำธเนตรนิมิตร
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดประทุม
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดประศาสน์ธรรม
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดประสิทธิธรรม
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดปราสาทชัย
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดปรีชาวนาราม
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดปัจฉิมาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดปัทมากร
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าเจฏิญานุสรณ์
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเทพประทานพร
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าเทพารักษ์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเลไลย์
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าเลไลย์
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดป่าเลไลยก์
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าเวฬุวัน
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดป่าแสงแก้ว
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดป่าแสงทอง
หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่าโคกลาด
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าโนนทอง
โนนทอง นายูง อุดรธานี
วัดป่าโนนสง่า
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าโนนสว่าง
นายูง นายูง อุดรธานี
วัดป่าโพนพระเจ้า
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดป่าโอภาโส
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดป่าไชยวาน
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดป่าไม้งาม
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดป่ากกสะทอน
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่ากลยาณมิตร
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่ากุดน้ำใส
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดป่าคีรีวงกต
นาแค นายูง อุดรธานี
วัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่าจันทะรังษี
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าชัยพฤกษ์
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าดงใหญ่
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าดงบ้านเลา
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าดอนนาวศรีสามัคคีธรรม
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าดอนหัน
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าดอนหายโศก
ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าทองธรรมนิมิต
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดป่าทับไฮ
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่าท่าวารีศรีสาคร
หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
วัดป่าธรรมรังษี
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าธรรมวิเวก
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่านาเก็นน้อย
หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
วัดป่านาแค
นาแค นายูง อุดรธานี
วัดป่านาสีดา
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่านิโรธรังษี
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าบ่อแก้ว
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดป่าบ้านขาว
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าบ้านถ่อน
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าบ้านทับไฮ
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่าบูระพาราม
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าปูลู
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าผักบุ้ง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าพระนาไฮ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าพอก
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดป่าภูก้อน
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
วัดป่าภูทอง
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าภูพับ
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าภูวังทอง
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์
โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่ายาง
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดป่ายาง
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดป่ายางหล่อ
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่าราชญาณวิสุทธิโสภณ
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่าลำดวน
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าวังงาม
คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
วัดป่าวิเวกโนนแคน
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าวิเวกวราราม
หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าวิปัสนาชัยยาราม
เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
วัดป่าศรัทธาถวาย
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าศรัทธาธรรม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าศรัทธาธรรม
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่าศรีเจริญผล
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าศรีชมภูจิตตวิเวก
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดป่าศรีวิไลย
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม
ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
วัดป่าศาลาทอง
ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่าสกุณาศัย
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดป่าสงบจิต
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดป่าสวนมอน
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดป่าสวนหงษ์
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสันติยาราม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามกษัตริย์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี(โนนกุด)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี(โนนกุด)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคีธรรม
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดป่าสาระวารี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าหนองแวงพัฒนา
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองไฮ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าหนองกบ-นาแมน
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าหนองกอง
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าหนองกุง
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดป่าหนองคำ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองคำ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองช้างคาว
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดป่าหลวง
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์
ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
วัดป่าห้วยเชียง
ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
วัดป่าห้วยเชียง
ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
วัดป่าห้วยสำราญ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าห้วยสำราญ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าหัวหนองยาง
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดป่าอัมพวัน
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าอัมพวัน
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าอัมพสุวรรณาราม
ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
วัดป่าอุดมสรรพผล
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าอุดมสามัคคี
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดผดุงธรรม
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดผาแก้วเวียงชัย
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดผาสุการาม
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดพรสวรรค์
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดพรหมจรรย์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดพรหมประดิษฐ์
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดพรหมวราราม
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดพระแท่น
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดพระธาตุ
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุนางขาว
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุศิลา
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุหนองหมัด
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดพระบาทแม่แส
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวขาว
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวบก
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวบาน
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดพระสมาคม
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดพลับ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดพัฒนาราม
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดพัฒนาวารี
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดพาราณสี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดพิเศษสมบูรณ์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดพิชัย
หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
วัดพิชัยพัฒนาราม
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดพิชิตมงคล
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดพิลาวัลย์ธิยาราม
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดพิศิษฏ์ภมราราม
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดพุทธราษฎร์บำรุง
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
วัดพุทธวงศ์
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดภูดิน
บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
วัดภูตะเภาทอง
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดภูย่าอู่
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดภูหินดัง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดมงคลนิมิตร
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดมงคลวนาราม
ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
วัดมงคลศรีไชยวาน
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดมงคลสวัสดิ์
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดมณีวรรณ
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดมณีวรรณ
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดมณีวรรณ
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดม่วงชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดมหันตาราม
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
วัดมหาธาตุ
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดมหาธาตุเจดีย์
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดมหาธาตุเทพจินดา
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดมอดินแดง
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมอดินแดง
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมัคคราราม
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดมังคลาราม
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดมัชฌิมบุรี
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดมัชฌิมวงศ์
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดมัชฌิมาวาส
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมัชฌิมาวาส(มัชฉิมาวาส)
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดมีชัย
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดมีชัย
ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดมีชัย
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดรอยพระพุทธบาทนฤนาถ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดรัตนมงคล
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดรัตนมงคล
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดราชวรานุวัตร
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดราษจันทาราม
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดราษฎร์สงเคราะห์
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดลัฏฐิวัน
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดลำดวน
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดลำดวน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดลำดวน
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดลำดวน
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดลำดวนสุริยาวาส
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดลุมพลีวัน
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดลุมพินีวันวราราม
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดวังแสนสุข
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดวังขอนกว้าง
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดวันทนียวิหาร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดวารินดำรง
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดวารีศรีสะอาด
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวิเศษสรรพคุณ
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดวิชัยโสภาราม
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดวิชัยวนาราม
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดวิทยานุกิจ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวิสุทธาวาส
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดวิสุทธิการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวิสุทธิมัคคาราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรัทธศิลอัมพวัน
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีเจริญโพนบก
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเจริญชัย
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเจริญธรรม
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีเจริญธรรม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเชียงใหม่
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีเมืองคุณ
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีเวียงเพ็ญ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีแก้ว
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีแก้ว
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดศรีแก้วตูมทอง
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีแก้วบัวบาน
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีแก้วอัมพวัน
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีโสภณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีไพรวัน
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีขวัญเมือง
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีคุณเมือง
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีคุณเมือง
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีคุณาราม
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดศรีจันทราราม
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีจันทราราม
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดศรีจันทราราม
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดศรีจำปา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีชมภู
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีชมภู
ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศรีชุมพร
บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
วัดศรีดงเย็น
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีดาราม
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดศรีดาราม
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีทน
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีทรงธรรม
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีทรงธรรม
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีทัศน์
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีธาตุ
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีธาตุประมัญชา
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีธาตุป่ายาง
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีนคราราม
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีนวน
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรืองวราราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีบุญยืน
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดศรีพัฒนาราม
หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
วัดศรีพันดร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีภูมิวัน
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีมงคล
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีมงคล
สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีมงคล
แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีมงคล
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีมงคล
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีมงคล
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดศรีมงคลประดู่(ประดู่)
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีมหาธาตุ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีรัตนดำรง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีรัตนนิมิตร
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีรัตนสัพพัญญู
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีราษฎร์บำรุง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีลาคุณ
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีลาทอง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีลาวรรณ
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีวัฒนาราม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีวัฒนาวาปี
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีวิไลย์
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดศรีวิทยาราม
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีวิสาร
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศรีษะเกษ
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดศรีสงคราม
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดศรีสง่าวธาราม
ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีสมบูรณ์
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสมพร
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสมพร
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสมภรณาราม
ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีสว่างบรมสุข
ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีสว่างมงคล
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสว่างมงคล
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดศรีสว่างรัตนาราม
จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศรีสว่างวงศ์
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสว่างอรุณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดศรีสว่างอาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสวาท
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดศรีสะอาด
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดศรีสุข
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสุข
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศรีสุข
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสุทธาวาส
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดศรีสุธรรมมาราม
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดศรีสุธาทิพย์(ศรีสุทธาทิพย์)
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุนทริกาวาส
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสุนันทา
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดศรีสุมังค์
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศรีสุมังค์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณ
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสุวอ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีหมากหญ้า
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีอริยาวาส
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีอินทร์แปลง
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีอุดม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีอุดมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศาสดาราม
โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศิริกัญญาทองประเสริฐ
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริชัย
นาดี หนองแสง อุดรธานี
วัดศิริชัยเจริญ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศิริชัยพัฒนาราม(ศิริพัฒนาราม)
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริทรงธรรม
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศิริธรรมคุณ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศิริธรรมคุณ
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดศิรินทราวาส
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศิริพุทธาวาส
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศิริมงคล
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริมงคล
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศิริมงคล
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศิริมงคล
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดศิริมงคล
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดศิริมงคล
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดศิริมงคล
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศิริวรรณ
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดศิริวัฒนา
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดศิริสุขาภิบาล
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริสุวรรณาราม
หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดศิลาประดิษฐาราม
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดศิลาอาสน์
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิลาอาสน์
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดส่งเสริมธรรม
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสมณวิหาร
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสมศรีสะอาด
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสมสะอาด
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดสระแก้ว
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสระแก้ว
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระแก้ววราราม
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระด้วง
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระนันทะวัน
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดสระบัว
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดสระบัวบาน
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสระปทุม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสระพังทอง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระมณี
ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
วัดสระสุวรรณ
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดสร้างแข้
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่าง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่าง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างแสงจันทร์
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างแสงอรุณ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างแสงอรุณ
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดสว่างโคกก่อง
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างโนนเขวา
สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างโนนตูม
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างโนนยอ
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างโพธิวราราม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างโพนตาล
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างโยมาลัย
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างไชยวาน
โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
วัดสว่างกระเบื้อง
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสว่างจอมศรี
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างดงยาง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างธรรมาวาส
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสว่างนาทัน
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างบรมนิวาส
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดสว่างบรมนิวาส
นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดสว่างบ้านโพน(โพนสว่าง)
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างบำเพ็ญผล
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสว่างบุ่งแก้ว
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสว่างลัฏฐิวัน
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างลำดวน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่างวิชัย
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างศรีชมภู
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่างศรีวิไลย์
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างสันติธรรม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคี
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคีธรรม
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคีธรรม
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างสุทธาวาส
นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดสว่างหนองแปน
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสว่างหนองหอย
สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างหายโศก
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสว่างอรุณ
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสว่างอรุณ
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสว่างอัมพวัน
หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดสว่างอินทรศิลา
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างอุทัย
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสวาดรัตนสีมากิจ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสังคาว
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสังฆคณาราม
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสันติธรรม
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสันติพัฒนาราม
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดสันติวนาราม
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดสัมโรงยุทธาวาส
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสัมมัฏฐมุขขาราม
โนนทอง นายูง อุดรธานี
วัดสาเกตุ
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดสามขาสันติสุข
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสามพร้าว
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสามพาดพัฒนาราม
ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสามัคคี
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคีติการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
วัดสามัคคีนารายณ์
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสามัคคีพัฒนาราม
บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสามัคคีมงคล
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสามัคคีศรีวนาราม
สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
วัดสาละไพรวัลย์
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดสำราญ
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสำราญ
คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
วัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสิมมะลี
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสีตะวนาราม
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีตะวนาราม
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีหนาทศาสดาราม
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีหนาราม
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดสุกรมงคล
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดสุขธรรมราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุขสะอาด
ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดสุคันธาวาส
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุทธาราม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสุทธาราม
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุทัศน์
พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสุทัศน์จันทิมาราม
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสุทัศนวารี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสุธาวราราม
โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสุนทรประดิษฐ์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุพรรณแสงศรี
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุพรรณาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุภาวาส
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุรพลโสภานุสรณ์
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสุรพิมพาราม
ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสุราลัย
ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสุริยาเย็น
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสุริยาราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุวรรณเกษร(บ้านเลื่อม)
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุวรรณเขต
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณชัย
นาดี หนองแสง อุดรธานี
วัดสุวรรณประดิษฐ์
ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
วัดสุวรรณภูมิ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณภูมิ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณวารี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณวารี
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดสุวรรณารี
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดสุวรรณุทการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุวารีวราราม
บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
วัดสูงแคน
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหงษาวดี
ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
วัดหงษาวดี
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดหนองแก้ว
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองแซงสร้อย
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองแวง
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดหนองแวงยาว
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองไฮ
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองทุ่มบัณฑิต
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองบัว
นาดี หนองแสง อุดรธานี
วัดหนองบัวเลิง
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองบุ
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองผือ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดหนองสร้างคำ
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองสวรรค์
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองสวรรค์
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองสว่าง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดหนองสำโรง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองหมื่นท้าว
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองหัวหมู
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหลวงเพ็ญ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดหอคำ
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดหัวเชียง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดหัวคู
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหัวดงยาง
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดหัวบึงสว่าง
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดหายโศก
บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
วัดหายโศก
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดหายโศก
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดอโสกาวาส
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดอนาลโยภูค้อ
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดอนาลโยภูค้อ
ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
วัดอนุราษฏร์โสภาราม
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดอมรินทราราม
เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดอรัญญเขต
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอรัญญวาสี
ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดอรัญญาสามัคคี
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดอรัญญิกวิเวก
เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
วัดอรัญญิกาวาส
บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
วัดอรัญญิกาวาส
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดอรัญญิกาวาส
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอรุณธรรมรังษี
ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
วัดอรุณประทุมมาราม
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอรุณพัฒนาราม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดอรุณรังษี
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดอรุณรังษี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอัตตวีวิหาร
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดอัมพร
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดอัมพรสะอาดชัยศรี
หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
วัดอัมพวัน
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอัมพวัน
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอัมพวัน
เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
วัดอัมพวัน
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดอัมพวัน
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวัน
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวัน
คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
วัดอัมพวัน
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดอัมพวัน
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดอัมพวันวนาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวันวนาราม
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดอัมพวันวาริการาม
เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดอัมพวันวิทยาราม
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
วัดอารามมหาธาตุ
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดอินทร์ศรสง่า
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดอินทราวาส
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอินทาราม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอุดมดารา
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
วัดอุดมธัญญาผล
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมนิคมเขต
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมมงคล
ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
วัดอุดมมงคล
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดอุดมมหาวรรณ์
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุดมมหาวัน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมวิทยา
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุดมวิทยาราม
ปะโค กุดจับ อุดรธานี
วัดอุดมวุฒิทาราม
โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
วัดอุดมศิลป์
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดอุดมหนองแดง
สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดอุดมอัมพวัน
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดอุดมอินทราวาส
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
วัดอุตตมาราม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุตตสมาราม
โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
วัดอุตมาวาส
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุทกโสภาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุทกมัจฉาราม
โนนทอง นายูง อุดรธานี
วัดอุทการาม(อุทธการาม)
นางัว น้ำโสม อุดรธานี
วัดอุทธริการาม
บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
วัดอุทิศยาราม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอุทุมพรดอนเดื่อ(อุดมพรดอนเดื่อ)
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุทุมวารี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดอุบลวรวิหาร
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
วัดอุ่มเม่า(อุ่มเหม้า)
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอู่แก้ว
หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
วัดอูบมุงเหนือ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
โรงเรียนในอุดรธานี
โรงเรียน*บ้านท่าลาดสาขาแหลมทอง
โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)สาขาบ้านนาพระ
โรงเรียนเจซีบ้านอินทร์แปลง
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2)
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมสพม.เขต20
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒(ชุมชนนาข่า)
โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่187
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก
โรงเรียนกุมภวาป์พิยาสรรค์
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนคำเมยวิทยาคม
โรงเรียนคำไฮพิทยาคม
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล
โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์(บ้านคำบอน)
โรงเรียนคำยางพิทยา
โรงเรียนคุณากรณ์
โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง
โรงเรียนชุมชนจำปี
โรงเรียนชุมชนดงเย็น
โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์โนนแดงวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านดุง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์
โรงเรียนชุมชนสะงวย
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ
โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย
โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
โรงเรียนบ้านเชียงกรม
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
โรงเรียนบ้านเชียงดา
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
โรงเรียนบ้านเชียงพัง
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านเซียบ
โรงเรียนบ้านเดียม
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านเตาไห
โรงเรียนบ้านเทพประทาน
โรงเรียนบ้านเทื่อม
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมป์)
โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
โรงเรียนบ้านเม่น
โรงเรียนบ้านเมืองไพร
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
โรงเรียนบ้านเมืองปัง
โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
โรงเรียนบ้านเมืองพาน
โรงเรียนบ้านเรืองชัย
โรงเรียนบ้านเลา
โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
โรงเรียนบ้านเลื่อม
โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแพงศรี
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่นนท์
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านโก่ย
โรงเรียนบ้านโคกเล้า
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
โรงเรียนบ้านโคกลาด
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกวิชัย
โรงเรียนบ้านโคกศรี
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสวง
โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์
โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนฐานะ
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน
โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง
โรงเรียนบ้านโนนบุญมี
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(น้ำโสม)
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(บ้านผือ)
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสิมมา
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านโพนเลา
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนสูง
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโยธา
โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโสกหมู
โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
โรงเรียนบ้านไทย
โรงเรียนบ้านไทยสมพร
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
โรงเรียนบ้านไพจาน
โรงเรียนบ้านกกสะทอน
โรงเรียนบ้านกงพาน
โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
โรงเรียนบ้านกาลึม
โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ
โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
โรงเรียนบ้านกุดขนวน
โรงเรียนบ้านกุดจับ
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
โรงเรียนบ้านกุดยาง
โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
โรงเรียนบ้านขอนยูง
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านขาว
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านขาวัว
โรงเรียนบ้านค้อ(เขือน้ำ)
โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
โรงเรียนบ้านคอนเลียบ
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านคำ
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด
โรงเรียนบ้านคำเลาะ
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
โรงเรียนบ้านคำไผ่
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
โรงเรียนบ้านคำจวง
โรงเรียนบ้านคำด้วง
โรงเรียนบ้านคำดอกไม้
โรงเรียนบ้านคำน้อย
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง
โรงเรียนบ้านคำภูเงิน
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านคำยาง
โรงเรียนบ้านคำยาง
โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคำอ้อ
โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง
โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านจันทน์
โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านจำปาโมง
โรงเรียนบ้านจำปาทอง
โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา
โรงเรียนบ้านชัย
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชุมพล
โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
โรงเรียนบ้านซำป่าหัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นําวัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงเรือง
โรงเรียนบ้านดงแคน
โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงขันทอง
โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงคำ
โรงเรียนบ้านดงง่าม
โรงเรียนบ้านดงดารา
โรงเรียนบ้านดงธาตุ
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดงปอ
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงมะกรูด
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงยางน้อย
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
โรงเรียนบ้านดงวังพัง
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงหมู
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงอุดม
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนนางคำ
โรงเรียนบ้านดอนบาก
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนหาด
โรงเรียนบ้านดอนอุดมโนนยาง
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดูนเลา
โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
โรงเรียนบ้านตาด
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง
โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
โรงเรียนบ้านถิ่น
โรงเรียนบ้านถิ่น(สุขาวิทยา)
โรงเรียนบ้านทมนางาม
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
โรงเรียนบ้านท่าแร่
โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง
โรงเรียนบ้านท่าโสม
โรงเรียนบ้านท่าช่วง
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา
โรงเรียนบ้านท่ายม
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลี่
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข
โรงเรียนบ้านท่าสัง
โรงเรียนบ้านท่าสี
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
โรงเรียนบ้านนกขะบา
โรงเรียนบ้านนาเก็น
โรงเรียนบ้านนาเตย
โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านนาเหล่า
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาแค
โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง
โรงเรียนบ้านนาแบก
โรงเรียนบ้านนาแอง
โรงเรียนบ้านนาโฮง
โรงเรียนบ้านนาไหม
โรงเรียนบ้านนาไฮ
โรงเรียนบ้านนากว้าง
โรงเรียนบ้านนาคลอง
โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
โรงเรียนบ้านนาคำวัง
โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
โรงเรียนบ้านนาคูณ
โรงเรียนบ้านนางัว
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก
โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
โรงเรียนบ้านนาตูม
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านนาทราย(เมือง)
โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรี
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง
โรงเรียนบ้านนาฝาย
โรงเรียนบ้านนาพู่
โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านนารายณ์
โรงเรียนบ้านนาล้อม
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
โรงเรียนบ้านนาสี
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านนาหยาด
โรงเรียนบ้านนาหลวง
โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านนาฮัง
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
โรงเรียนบ้านน้ำซึม
โรงเรียนบ้านน้ำทรง
โรงเรียนบ้านน้ำปู่
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
โรงเรียนบ้านบ่อคํา
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์
โรงเรียนบ้านบะยาว
โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
โรงเรียนบ้านปอ
โรงเรียนบ้านป่อง
โรงเรียนบ้านปอพาน
โรงเรียนบ้านปะโค
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม
โรงเรียนบ้านป่าก้าว
โรงเรียนบ้านป่าก้าว
โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนบ้านปูลู
โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนรังษี
โรงเรียนบ้านผากลางนา
โรงเรียนบ้านผาทอง
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
โรงเรียนบ้านพังงู
โรงเรียนบ้านพังซ่อน
โรงเรียนบ้านพันดอน
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
โรงเรียนบ้านม่วงดง
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
โรงเรียนบ้านยวด
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3)
โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านยางโกน
โรงเรียนบ้านยางซอง
โรงเรียนบ้านยางบึง
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านลำภู
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
โรงเรียนบ้านวังแข้
โรงเรียนบ้านวังแข้
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
โรงเรียนบ้านวังชมภู
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านวังสวย
โรงเรียนบ้านวังฮาง
โรงเรียนบ้านวาปี
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
โรงเรียนบ้านสมดี
โรงเรียนบ้านสมวิไล
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
โรงเรียนบ้านสวัสดี
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
โรงเรียนบ้านสะแบง
โรงเรียนบ้านสะคาม
โรงเรียนบ้านสะคุ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
โรงเรียนบ้านสังซา
โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านสี่แจ
โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหงษาวดี
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด
โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
โรงเรียนบ้านหนองโอน
โรงเรียนบ้านหนองใส
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองกบ
โรงเรียนบ้านหนองกล้า
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองกอง
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว
โรงเรียนบ้านหนองตอ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองท่ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน(เมือง)
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)
โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
โรงเรียนบ้านหนองผง
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสองแห้วประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
โรงเรียนบ้านหนองหลอด
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนบ้านหนองอิอู
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านหยวก
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม
โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
โรงเรียนบ้านหันน้อย
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร
โรงเรียนบ้านหายโศก
โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง
โรงเรียนบ้านหินโงม
โรงเรียนบ้านหินตั้ง
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
โรงเรียนบ้านอูบมุง
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา
โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
โรงเรียนพรหมนิมิตรศึกษา(เวินเฮ้าอุปถัมภ์)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนพังงูพิทยาคม
โรงเรียนพัชรโกศล
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โรงเรียนพันดอนวิทยา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๑อุดรธานี
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
โรงเรียนมิตรภาพ6
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
โรงเรียนร่มเกล้า2
โรงเรียนรัฐประชา509
โรงเรียนราชินูทิศ2
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
โรงเรียนวชิรวิทยา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนศรีขวัญเมือง
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนศศิกาต์วิทยา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนสตรีอุดมวิทยา
โรงเรียนสยามกลการ3
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งพิทยา
โรงเรียนสหกิจวิทยา
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนสิริปุณโณ
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ
โรงเรียนหนองไฮวิทยา
โรงเรียนหนองกอบง
โรงเรียนหนองกุงวังแสง
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
โรงเรียนหาญใจพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
โรงเรียนอนุบาลกฤชานันท์
โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว
โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนอนุบาลชุมชนน้ำโสม
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน
โรงเรียนอนุบาลนันทวดี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่138
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนอนุบาลปุณบุตร
โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่บ้านดุง
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลฤชานันท์
โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข
โรงเรียนอนุบาลวมานทิพย์
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
โรงเรียนอนุบาลวิฆเนศวร์
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
โรงเรียนอนุบาลศรีสงคราม
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
โรงเรียนอนุบาลศศิกานต์
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
โรงเรียนอนุบาลหนองหิน
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
โรงเรียนอุดรผดุงศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2
โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์
โรงเรียนอุดรศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...