ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ อุทัยธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุทัยธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุทัยธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ อุทัยธานี ,ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75A-6105)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75A-6105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75A-6104)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75A-6104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75A-6103)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75A-6103
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2341)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2341
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2340)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2340
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2338)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2338
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2335)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2335
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2333)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2333
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2330)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2330
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2324)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2324
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2323)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2322)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2322
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2321)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2321
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2320)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2320
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2319)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2319
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75C-2318)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75C-2318
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1228)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1228
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1227)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1227
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1222)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1222
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1218)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1217)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(75B-1204)
(เฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น )
รหัส 75B-1204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี
บริการส่งดอกไม้ อุทัยธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุทัยธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อุทัยธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อุทัยธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อุทัยธานี

ร้านดอกไม้ อุทัยธานี บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุทัยธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อุทัยธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อุทัยธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อุทัยธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อุทัยธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในอุทัยธานี
วัดเก้านิ้ว
ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดเกาะเทโพ
เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเกาะตาซ้ง
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดเกาะสวรรค์
เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเขาโคกโค
ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเขาโจโก้
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดเขาฆ้องชัย
ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
วัดเขาดาวเรือง
หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดเขาดินเหนือ
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดเขาถ้ำตะพาบ
วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเขาถ้ำประทุน
ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเขาธรรมมงคล
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดเขาน้อย
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดเขาน้อย(บน)
โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเขาน้อย(ล่าง)
โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเขาปฐวี
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเขาผาแรต
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดเขาพระยาพายเรือ
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดเขาพะแวง
เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเขาลูกช้าง
โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์
วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเขาว่าน
บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเขาหิน
บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดเขาหินเทิน
พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดเจ้าวัด
เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเทพนิมิต
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดเนินเหล็ก
โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเนินซาก
หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเนินตูม
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดเนินพยอม
หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดเนินมะค่า
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดเนินสาธารณ์
บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดเพชรเจริญ
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดเพชรกาฬสินธุ์
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดเพชรน้ำผึ้ง
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดเมืองการุ้ง
เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดเวฬุวนาราม(ยาง)
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดแจ้ง
อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดโกรกลึก
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดโคกหม้อ
โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดโป่งเก้ง
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดโป่งข่อย
ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
วัดโปร่งนวล
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดโปรดภาวนา
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดโรจนาราม
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดใหญ่
บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดใหม่เขาปูน
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดใหม่ไทยอีสาน
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดใหม่จันทราราม
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดใหม่หนองแก
ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดใหม่หนองแขม
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดไร่พริก
บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดกลางเขา
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดขุมทรัพย์
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดคลองเคียน
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดคลองโป่ง
เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดคลองโพ
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดคลองไม้ลาย
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดคลองข่อย
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดคลองชะนี
ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
วัดคลองตะขาบ
วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดคลองหวาย
ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
วัดคลองหิน
หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดคอดยาง
หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
วัดคีรีวงศ์
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดคูเมือง
หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดจักษาภัทราราม
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดจันทาราม(ท่าซุง)
น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดชายเขา
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดชุมม่วง
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดชุมยางสามัคคีธรรม
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดซับป่าพลู
ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
วัดดงเศรษฐี1
หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดดงแขวน
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดดงขวาง
ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดดงประดาพระ
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดดงพิกุล
หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
วัดดอนเพชร
บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดดอนกลอย
ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดดอนขวาง
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดดอนตาเสา
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดดอนหวาย
หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี
วัดดอนหวาย
บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดตลุกดู่
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดตลุกหมู
หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
วัดตะคล้อ
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดตานาด
เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดถ้ำทอง
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดถ้ำรัตนคีรี
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดทองธรรมาราม
คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดทองหลาง
คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดทองอร่ามรังษี
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดทัพเจริญธรรม
หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดทัพคล้าย
ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดทัพทราย
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดทัพทันวัฒนาราม
ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
วัดทัพหมัน
ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดทัพหลวง
ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดท่าโพ
ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดท่าข้ามสาคร
หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
วัดท่าทอง
น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดท่ามะขามป้อม
หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
วัดทุ่งโพ
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดทุ่งทอง
ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดทุ่งนา
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดทุ่งนาไทย
เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
วัดทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดทุ่งพึ่งเก่า
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดทุ่งพึ่งใหม่
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดทุ่งสงบ
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดทุ่งสามแท่ง
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดทุ่งสาลี
สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
วัดทุ่งหลวง
ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดธรรมโฆษก
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดธรรมโศภิต
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดนาไร่เดียว
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดนาทุ่งเชือก
ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดน้ำพุ
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดน้ำรอบ
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดน้ำวิ่ง
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดบ่อชุมแสง
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดบ่อทับใต้
หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดบ่อยาง
บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดบางกุ้ง
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดบ้านใหม่
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม
หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดบ้านไร่
บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดบ้านกลาง
ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
วัดบ้านจัน
หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดบึงแห้ง
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดบึงยาว
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดบุญลือ
เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดปทุมทอง
หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
วัดปทุมธาราม
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดประดาหัก
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดประดู่ยืน
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดปรักมะม่วง
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดป่าเรไลยก์
หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
วัดป่าเลา
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดปากเหมือง
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดปากคลองท่าซุง
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดป่าคา
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดปางไม้ไผ่
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดป่าช้า
บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดป่าผาก
ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
วัดป่าพริก
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดป่าอ้อ
ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
วัดผาทั่ง
ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดผาลาดธาราราม
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดพันสี
ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดพิชัยปุรณาราม
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดภูมิธรรม
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดมโนราช
ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดมงคลรัตนคีรี
หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดมะเดื่อ
ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี
วัดรัตนาราม
ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดลานสัก
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดลานหญ้าคา
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดวังเตย
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดวังตอ
บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดวังบรเพชร
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดวังบุญ
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดวังปลากด
ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดวังพง
วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดวังสาริกา
หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
วัดวังหิน
วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดวิหารธรรม
ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
วัดศรีจันทราราม
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดศรีบุญเรือง
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดศรีประมุข
หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดศิริวัฒนาราม
หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดสมอทอง
ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
วัดสวนขวัญ
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดสวนพลู
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดสวนพลู(ร้าง)
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดสว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดสะนำ
บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดสะพานหิน
หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดสังกัสรัตนคีรี
น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดสามัคคีรังสรรค์
เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
วัดสายรุ้งทอง
หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดสาลวนาราม
หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดสาลีสามัคคีธรรม
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดสุทธาวาส
ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดสุวรรณบรรพต
สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
วัดหนองเขื่อน
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองเต่า
หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองเต่า
อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองเป็ดก่า
หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองเรือโกลน
หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองแก
หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองแข้
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองแขวนกูบ
พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองแฟบ
หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองแว่น
หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองโพธิ์
หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองไผ่
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองไผ่
หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองไผ่แบน
หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองไม้แก่น
หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดหนองกระดี่
หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองกระดี่นอก
หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองกระทุ่ม
หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองกระทุ่ม
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองกี่
พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองขนาก(ร้าง)
หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองขุนชาติ
หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองขุย
หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองจิกยาว
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองตะคลอง
หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองตางู
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองตายาย
เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดหนองนกยูง
ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองบ่มกล้วย
หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดหนองบำหรุ
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองผักกาด
ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
วัดหนองฝาง
หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดหนองฝางวิทยาราม
ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองพลวง
หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองพังค่า
หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองม่วง
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดหนองมะเขือ
หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองมะกอก
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองยาง
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหนองยาง
สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
วัดหนองยายดา
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองระแหงเหนือ
หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองระแหงใต้
หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหนองสระ
หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองสลิด
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองสะแก
บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองสี่เหลี่ยม
สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
วัดหนองหญ้าไทร
ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
วัดหนองหญ้านาง
หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหนองหลวง
หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
วัดหนองหูลิง
หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดหมกแถว
หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดหลวงราชาวาส
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหลุมเข้า
หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดห้วยเปล้า
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดห้วยแห้ง
ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดห้วยโศก
ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
วัดห้วยขานาง
หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดห้วยทราย
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
วัดห้วยบง
บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดห้วยป่าปก
บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดห้วยพระจันทร์
หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดห้วยรอบ
ห้วยรอบ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
วัดห้วยรัง
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดห้วยรัง
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดหัวเมือง
อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
วัดหาดทนง
หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดหาดทรายงาม
ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
วัดหูช้าง
หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
วัดอมฤตวารี
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดอัมพวัน
เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดอัมพวัน
ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
วัดอุโปสการาม
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดอุดมพร
น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
โรงเรียนในอุทัยธานี
โรงเรียนเขาขวางวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา58(ห้วยคตสามัคคี)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนจตุพรวิทยา
โรงเรียนจตุพรวิทยา2
โรงเรียนจตุพรวิทยา3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่52
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง
โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง(เลิศ_สินอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน
โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
โรงเรียนบ้านเนินเคว่า(พูลประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านเนินก้าว
โรงเรียนบ้านเนินซาก
โรงเรียนบ้านเนินตูม
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
โรงเรียนบ้านโป่งข่อย
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านคลองเสลา
โรงเรียนบ้านคลองแบ่ง
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
โรงเรียนบ้านคลองข่อย
โรงเรียนบ้านคลองชะนี
โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ
โรงเรียนบ้านคลองหวาย
โรงเรียนบ้านคอดยาง
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
โรงเรียนบ้านจัน
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
โรงเรียนบ้านดงยางใต้
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
โรงเรียนบ้านตะกรุด
โรงเรียนบ้านถนนใหม่
โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
โรงเรียนบ้านท่าชะอม
โรงเรียนบ้านท่าซุง
โรงเรียนบ้านท่าดาน
โรงเรียนบ้านท่าทอง(สามัคคีประชาสฤษฎิ์)
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำรอบ
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง
โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้
โรงเรียนบ้านบ่อยาง
โรงเรียนบ้านบ่อยางสาขาบ้านบ่อชุมแสง
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
โรงเรียนบ้านประดาหัก
โรงเรียนบ้านป่าเลา
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
โรงเรียนบ้านป่าอูสามัคคี
โรงเรียนบ้านพุต่อ
โรงเรียนบ้านพุบอน
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม
โรงเรียนบ้านร่องตาที
โรงเรียนบ้านร่องมะดูก
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
โรงเรียนบ้านลานคา
โรงเรียนบ้านวังเกษตร
โรงเรียนบ้านวังเตย
โรงเรียนบ้านวังเตยสาขาบ้านสาลี
โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังผาลาด
โรงเรียนบ้านวังพง
โรงเรียนบ้านศาลาคลอง
โรงเรียนบ้านสมอทอง
โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองเข้
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย
โรงเรียนบ้านหนองเมน
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย
โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
โรงเรียนบ้านหนองแว่น
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกาหลง
โรงเรียนบ้านหนองกี่
โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
โรงเรียนบ้านหนองฝาง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
โรงเรียนบ้านหนองยายดา
โรงเรียนบ้านหนองรัก
โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองอาสา
โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่117
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
โรงเรียนบ้านห้วยโศก
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหินโหง่น
โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม
โรงเรียนบ้านหูช้าง
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์)
โรงเรียนลานสักวิทยา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง
โรงเรียนวัดเขาปฐวี
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
โรงเรียนวัดเขาพะแวง
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
โรงเรียนวัดเทพนิมิต
โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
โรงเรียนวัดจักษา
โรงเรียนวัดดงแขวน
โรงเรียนวัดดงพิกุล
โรงเรียนวัดดอนกลอย
โรงเรียนวัดดอนหวาย
โรงเรียนวัดดอนหวาย
โรงเรียนวัดตลุกดู่
โรงเรียนวัดตลุกหมู(วรพจน์ชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตานาด
โรงเรียนวัดทองหลาง
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
โรงเรียนวัดทัพหมัน
โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนวัดท่าโพ
โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม
โรงเรียนวัดทุ่งโพ
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย
โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดบุญลือ(อุเทสประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดปทุมทอง
โรงเรียนวัดป่าช้า(สิริราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดผาทั่ง
โรงเรียนวัดพันสี
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
โรงเรียนวัดมะพร้าวสูง
โรงเรียนวัดวังบุญ
โรงเรียนวัดวังปลากด
โรงเรียนวัดวังสาริกา
โรงเรียนวัดสะนำ
โรงเรียนวัดสะพานหิน
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
โรงเรียนวัดหนองเต่า
โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน
โรงเรียนวัดหนองแก
โรงเรียนวัดหนองแฟบ
โรงเรียนวัดหนองไผ่
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองตางู
โรงเรียนวัดหนองนกยูง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองพังค่า(ประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองมะเขือ
โรงเรียนวัดหนองมะกอก
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ
โรงเรียนวัดหนองสระ
โรงเรียนวัดหนองสลิด
โรงเรียนวัดหนองหลวง
โรงเรียนวัดหมกแถว
โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
โรงเรียนวัดห้วยขานาง
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์
โรงเรียนวัดห้วยรอบ
โรงเรียนวัดหัวเมือง
โรงเรียนวัดหาดทนง
โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนวัดอุโปสถาราม
โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลรจนา
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต(บ้านชุมทหารวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลห้วยคตสาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลอนุศิษย์วิทยา2
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา4
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อุทัยธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...