ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองเชียงราย ,ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองเชียงราย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองเชียงราย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองเชียงราย
วัดเกษแก้ว
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเกษมสุข
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเขาแก้วดับภัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเจ็ดยอด
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชตะวัน
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชตุพน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเชียงยืน
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเทพบุญยืน
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเทวานิมิต
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเม็งรายมหาราช
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเวียงหวาย
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่กรณ์
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแม่สาด
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดแสงพระธาตุ
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งขาม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งนาคำ
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งพระบาท
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโป่งสลี
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดโล๊ะป่าห้า
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดกลางเวียง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดขัวแคร่
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดคีรีชัย
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดจอมคีรี
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดจำบอน
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงเทพนิมิต
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงป่าเหมี้ยง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงมะผาง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดงหนองเป็ด
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอนเจริญ
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอนเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยเขาควาย
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยงำเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยทอง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยพระบาท
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยฮางใน
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดดอยฮางใหม่
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดต้นก๊อ
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดถ้ำผาตอง
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว)
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทรายมูล
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดท่าไคร้
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดทุ่งหลวง
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดนางแล
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดน้ำลัด
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบ่อทอง
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบ้านดู่
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดบ้านร้อง
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปงอ้อ
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดประชาร่วมมิตร
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าไผ่
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ากล้วย
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางกอก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางม่วน
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางริมกรณ์
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางลาว
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปางสนุก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าซาง
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าตึง
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ายางมน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ายางหลวง
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่ารวก
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าหัวดอย
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าห้า
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าอ้อ
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย)
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดปุยคำ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดฝั่งหมิ่น
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดฝั่งหมิ่น
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพนาลัย
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระแก้ว
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระธาตุจอมสัก
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระบาทสนามบิน
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดพระสิงห์
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดภูมิพาราราม
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดม่วงคำ
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดมิ่งเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดมุงเมือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องเบ้อใน
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องเผียว
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องขุ่น
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องธาร
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดร่องปลาขาว
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดริมกก
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดรุ่งเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดลำเปิง
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดวรกิจตาราม
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีเกิด
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีชุม
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดงชัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีดอนชุม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีทรายมูล
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีปูคา
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีพิงชัย
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีมงคล
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีมิ่งแก้ว
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีศักดาราม
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีส้มสุก
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสถาน
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสวนดอก
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสักกวัน
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นเปา
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นแฟน
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นกอก
ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันต้นผึ้ง
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายใหม่
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายงาม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายน้อย
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันทรายหลวง
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันป่ากอ
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันป่ายาง
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดสันมะนะ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหนองป่าอั้น
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหนองหม้อ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยขม
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยพลู
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยอ้ม
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดห้วยอ้มใหม่
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดหัตถีวนาราม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดอินทราราม
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดอุทกวนาราม
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดฮ่องอ้อ
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
โรงเรียนใน อ.เมืองเชียงราย
โรงเรียนเชียงรายมอนเตสซอรี่
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
โรงเรียนเมืองเชียงราย
โรงเรียนแม่มอญวิทยา
โรงเรียนแม่ยาววิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนดอยลานพิทยา
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนทบอ.บริบูรณ์ธนวัฒน์
โรงเรียนธารทิพย์
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
โรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านขัวแคร่
โรงเรียนบ้านจะคือ
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านจำหวาย
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
โรงเรียนบ้านดอยฮาง
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
โรงเรียนบ้านทรายงาม
โรงเรียนบ้านท่าสาย
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านนางแล
โรงเรียนบ้านนางแลใน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
โรงเรียนบ้านปางขอน
โรงเรียนบ้านปางคึก
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
โรงเรียนบ้านปางลาว
โรงเรียนบ้านป่ายางมน
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
โรงเรียนบ้านปุยคำ
โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ
โรงเรียนบ้านผาลั้ง
โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ
โรงเรียนบ้านรวมมิตร
โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
โรงเรียนบ้านร่องเผียว
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
โรงเรียนบ้านริมกก
โรงเรียนบ้านริมลาว
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านสันกลาง
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
โรงเรียนบ้านห้วยขม
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวดอย
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลปรียาพร
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนอนุบาลริมกก(บ้านสันต้นเปา)
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...