ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เชียงของ จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เชียงของ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงของ จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงของ จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เชียงของ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เชียงของ ,ร้านดอกไม้ เชียงของ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงของ จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เชียงของ จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เชียงของ จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เชียงของ จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เชียงของ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เชียงของ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เชียงของ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เชียงของ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เชียงของ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เชียงของ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เชียงของ
วัดเกี๋ยงเหนือ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเกี๋ยงใต้
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเชียงคาน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเต๋น
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเนินสมบูรณ์
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเมืองกาญจน์
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดแก่นเหนือ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแก่นใต้
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแดนเมือง
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดแฟน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดใหม่ทุ่งหมด
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดครึ่งเหนือ
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดครึ่งใต้
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดซาววา
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดดงหลวง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดดอนแก้ว
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดดอนที่
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดดอนมหาวัน
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดต้นปล้อง
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดท่าเจริญ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งงิ้ว
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งซาง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งดุก
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งทราย
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งอ่าง
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดน้ำม้า
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านเขียะ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านตอง
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญเรืองเหนือ
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญเรืองใต้
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดป่าเคาะ
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดปากอิงเหนือ
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดปากอิงใต้
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดผากุบ
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดพระแก้ว
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดพร้าวกุด
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงเจ็ดต้น
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงชุม
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดร่องห้า
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดลุง
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดศรีวิไล
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดสถาน
สถาน เชียงของ เชียงราย
วัดสบสม
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดส้าน
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวง
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยเม็ง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยซ้อ
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยหก
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดหวาย
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดหัวเวียง
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหาดไคร้
เวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหาดบ้าย
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
โรงเรียนใน อ.เชียงของ
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฏร์ดรุณวิทย์)
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านเขียะ
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
โรงเรียนบ้านครึ่ง
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
โรงเรียนบ้านน้ำม้า
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านปากอิง
โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
โรงเรียนบ้านศรีลานนา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านหก
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนริมโขงวิทยา
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนแสงประทืป
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลสถาน

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...