ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เทิง จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เทิง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เทิง จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เทิง จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เทิง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เทิง ,ร้านดอกไม้ เทิง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เทิง จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เทิง จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เทิง จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เทิง จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เทิง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เทิง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เทิง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เทิง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เทิง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เทิง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เทิง
วัดเกี๋ยงดอย
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเกี๋ยงลุ่ม
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเชียงทอง
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเทิง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดเนื้อนาบุญ
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเอียน
หงาว เทิง เชียงราย
วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม)
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดแม่สว่าน
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดโป่งสัก
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์ทอง
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์ศรีพัฒนา
เวียง เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์สว่าง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดไคร้
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดไชยผาบ(ชัยภาพ)
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดขอนซุง
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดงิ้วเก่า
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดงิ้วใหม่
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดจำไคร้
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดช้างค้ำ
เวียง เทิง เชียงราย
วัดซาววา
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดดอนเฟือง
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดดอนแก้ว
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนแท่น
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนแยง
หงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนไชย
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดดอนไชย
หงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนมูล
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดต้นเขือง
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดต้นก๊อ
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดต้นปี้
หงาว เทิง เชียงราย
วัดตับเต่า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดตุ้มใต้
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดท่าข้าม
หงาว เทิง เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดบ้านเหล่า
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดบุญนาค
หงาว เทิง เชียงราย
วัดบุญยืน
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดปงค์
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดปงสนุก
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดประทุมวราราม(หนองบัว)
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดปล้องส้าน
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดป่าเป้า
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าไผ่
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดปางค่า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดป่าจี้
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าตึงงาม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดป่าถ่อน
หงาว เทิง เชียงราย
วัดป่ารวก
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดผาลาด
หงาว เทิง เชียงราย
วัดพระเกิดคงคาราม
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุขุนทอง
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมทอง
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมหงส์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุปูเต้า
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดพระนาคแก้ว
เวียง เทิง เชียงราย
วัดภูเขาแก้ว
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดม่วงแก้ว
หงาว เทิง เชียงราย
วัดร่องริว
เวียง เทิง เชียงราย
วัดราษฎร์สามัคคี
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดศาลาวาส
หงาว เทิง เชียงราย
วัดสวนดอก
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสวนดอกสันทรายมูล
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดสักเหนือ
งิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสันชุม
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสันป่าบง
หงาว เทิง เชียงราย
วัดสันปูเลย
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสารภี
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสุวรรณาราม
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดหนองเลียบ
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดหนองแรด
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม
หนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองข่วง
แม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดหนองสามัคคี
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดห้วยไคร้
เวียง เทิง เชียงราย
วัดหัวฝาย
ตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดอภัย
ปล้อง เทิง เชียงราย
วัดอำมาตย์
เวียง เทิง เชียงราย
วัดอุธราราม
เวียง เทิง เชียงราย
โรงเรียนใน อ.เทิง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
โรงเรียนงิ้วสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านก๊อ
โรงเรียนบ้านขอนซุง
โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านดอนแยง
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านดอนไชย(สาขาผาลาด)
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
โรงเรียนบ้านบุญนาค
โรงเรียนบ้านปล้องใต้
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
โรงเรียนบ้านปางค่า
โรงเรียนบ้านป่าจี้
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
โรงเรียนบ้านป่ามื่น
โรงเรียนบ้านป่ารวก
โรงเรียนบ้านปี๊
โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
โรงเรียนบ้านร่องแช่
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย
โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี
โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
โรงเรียนบ้านสันป่าบง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
โรงเรียนศรีสว่าง
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
โรงเรียนหนองแรดวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี
โรงเรียนอนุบาลเทิง
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลปล้อง
โรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...