ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พาน จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พาน จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พาน จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พาน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พาน ,ร้านดอกไม้ พาน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พาน(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พาน(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พาน
บริการส่งดอกไม้ พาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พาน จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พาน จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พาน จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พาน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ พาน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พาน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พาน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พาน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พาน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พาน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พาน
วัดเกตุแก้ว
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเขื่อนเมือง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดเจริญเมือง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดเชียงยืน
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดเชียงหมั้น
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดเดื่อป่อง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดเทพวัน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเหมืองง่า
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดแม่เย็นเหนือ
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดแม่แก้วเหนือ
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่แก้วใต้
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่คาววัง
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดแม่อ้อใน
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่อ้อนอก
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดโป่งแดง
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดโป่งทะลาย
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดใหม่เจริญ
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา)
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดไตรมัคคาราม
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดกว๋าวโท้ง
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดกำพร้าวัวทอง
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดกู่แก้ว
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดกู่สูง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดคีรีธรรมาราม
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดคีรีมงคล
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดงิ้วเฒ่า
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดจำคาวตอง
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดจำผักกูด
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดชัยมงคล
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดดงเจริญ
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดงเวียง
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดดงขนุน
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดดงชัย
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดดงตะเคียน
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดดงน้ำล้อม
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดดงมะคอแลน
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดวงดี
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดดอนตัน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดทรายขาว
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทรายมูล
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดทันใจ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดท่าเรือ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดทาดง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดท่าดอกแก้ว
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดท่าหล่ม
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดท่าฮ่อ
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทุ่งพร้าว
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดทุ่งมะฝาง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดทุ่งสามเหลี่ยม
เวียงห้าว พาน เชียงราย
วัดนันทาราม
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดบวกปลาค้าว
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดบ้านกล้วย
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดปอเรียง
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดป่าแขม
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าแดงงาม
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดป่าแดด
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าไผ่
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่ากว๋าว
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่าคา
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดปางเกาะทราย
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าซาง
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดป่าบงหลวง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่ายาง
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดป่ารวก
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดป่าสักเหนือ
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดป่าสักใต้
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดป่าหัด
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าหุ่ง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปิงเมือง
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปูแกง
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดผาเต่าคำ
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดผาแดง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดผาวี
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดพระธาตุจอมแว่
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดพระหิน
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดพื้นเมือง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดม่วงคำ
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดม่วงชุม
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดม่อนป่าสัก
แม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดร่องคต
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดร่องธาร
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดร้องหลอด
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดราษฎร์ดำรงค์
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดราษฎร์บำรุง
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดวังผาข้อน
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดศรีเมืองมูล
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดศรีชุม
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดศรีทรายมูล
เจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดศรีสุวรรณ
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสว่างจันทร์
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสองแคว
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดสันโค้ง
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดสันไม้ฮาม
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันกอเหียง
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันกอง
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันกอตาล
สันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันกำแพง
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันกำแพง
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันขี้เม้า
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันช้างตาย
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันต้นแหน
แม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันต้นดู่
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันต้นต้อง
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันทราย
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดสันธาตุ
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันน้ำบ่อ
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันป่ง
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันปลาดุก
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดสันป่าหนาด
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันปูเลย
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันผักแค
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันมะเค็ด
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันมะเหม้า
ม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันมะแฟน
ธารทอง พาน เชียงราย
วัดสันมะกอก
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันละคร
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันหลวง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดหนองควาย
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองตุ้ม
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองถ้ำ
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดหนองบัวเงิน
เมืองพาน พาน เชียงราย
วัดหนองผักจิก
ทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองหมด
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองฮ่าง
หัวง้ม พาน เชียงราย
วัดห้วยเครือบ้า
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดห้วยประสิทธิ์
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดหัวง้ม(ดอยงาม)
ดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหัวฝาย
สันกลาง พาน เชียงราย
วัดอรัญวิเวก
ทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดอุดมวารี
ทรายขาว พาน เชียงราย
โรงเรียนใน อ.พาน
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
โรงเรียนเวียงห้าว
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
โรงเรียนนครวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านเจริญเมือง
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
โรงเรียนบ้านแม่เย็น
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง
โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
โรงเรียนบ้านจำผักกูด
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงเวียง
โรงเรียนบ้านดงขนุน
โรงเรียนบ้านดอนตัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ
โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งสามเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านปอเรียง
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
โรงเรียนบ้านป่าต้าก
โรงเรียนบ้านป่าตึง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าส้าน
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสันกอเหียง
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านสันติวัน
โรงเรียนบ้านสันป่ง
โรงเรียนบ้านสันผักแค
โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า
โรงเรียนบ้านสันมะแฟน
โรงเรียนบ้านสิบสอง
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผักจิก
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยเครือบ้า
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยประสิทธิ์
โรงเรียนป่าแดงวิทยา
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนภักดีวิทยา
โรงเรียนร่องธารวิทยา
โรงเรียนริมวัง๑
โรงเรียนริมวัง๒
โรงเรียนวัฒน์ศึกษา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนสันหนองควาย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
โรงเรียนอนุบาลคำนวณ
โรงเรียนอนุบาลชัยมงคล
โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่๖๘)
โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าฤทธิไกรอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลอรุณี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...