ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่จัน จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่จัน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่จัน ,ร้านดอกไม้ แม่จัน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่จัน(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่จัน
บริการส่งดอกไม้ แม่จัน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่จัน จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่จัน จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่จัน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่จัน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่จัน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่จัน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่จัน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่จัน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่จัน
วัดเชื้อเจ็ดตน
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดเวียงสา
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดเหมืองกลาง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่แพง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำน้ำลัด
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำสบเปิน
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คี
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ลัว
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ลาก
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สรวย
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สลองใน
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สลองนอก
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่หะ
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดโชติการาม
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดโพธนาราม(โคธนาราม)
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดไชยมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดไพรสณฑ์คีรี
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดกาคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดกิ่วพร้าว
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดคงคาราม
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดจอมคีรีพัธญา
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดจอมจันทร์
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดจันตาโลก(ชัยมงคล)
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดชัยมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดดงมะตื้น
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดอนมูล
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดอยต่อ
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดต้นยาง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดทรายมูล
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดทรายมูล
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดทัพกุมารทอง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดท่าข้าวเปลือก
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดทาสา(กาสา)
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดทุ่งต่าง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดบ่อก้าง
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านแหลว
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านโป่งน้ำร้อน
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม)
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านดง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล)
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดปงอ้อ
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดป่าเปา
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่ากุ๊ก
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าซาง
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าตึง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าถ่อน
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าบง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าบงหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่ายาง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าสักหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าห้า
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงชุม
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดร่องก๊อ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดราษฎร์บูรณะ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีโคมคำ
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีค้ำ
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรีมงคล
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรียางมูล
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดสบแพง
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดสันโค้ง
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดสันโค้งงาม
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันกอง
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันคือ
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดสันติวนาราม
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดสันทราย
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดสันทางหลวง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดสันนา
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันนายาว
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันสลีหลวง
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันหลวงใหม่
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณคีรี
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณมงคล
สันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดหนองแว่น
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดหนองแหย่ง
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองครก
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองปิ๋ง
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองร่อง
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดหนองอ้อ
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยไร่
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยน้ำราก
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยมะหินฝน
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดหัวรินคำ
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
โรงเรียนใน อ.แม่จัน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
โรงเรียนบ้านเวียงสา
โรงเรียนบ้านแม่แพง
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน(ราษฎ์นุกูล)
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านแม่ลัว
โรงเรียนบ้านแม่ลาก
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่-ศรียางชุม
โรงเรียนบ้านแหลว
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านใหม่(ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
โรงเรียนบ้านรวมใจ
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โรงเรียนบ้านสันกอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองแว่น
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๒
โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว)
โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา
โรงเรียนอนุบาลอำพร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...