ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่สรวย จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่สรวย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่สรวย จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สรวย จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่สรวย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่สรวย ,ร้านดอกไม้ แม่สรวย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สรวย จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่สรวย จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่สรวย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่สรวย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่สรวย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่สรวย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่สรวย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่สรวย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่สรวย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่สรวย
วัดเจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำ
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่พริก
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่สรวยหลวง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดโป่งปูเฟือง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดคีรีท่าสุด
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดดอยจ้อง
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดท้าวแก่นจันทน์
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งต้อม
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งฟ้าผ่า
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งยาว
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดบ้านโฮ่ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดบ้านป่าบง
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าแดด
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดปางซาง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางต้นผึ้ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางอ้อย
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าตึงงาม
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าถ่อน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าลัน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าสัก
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดพระเจ้าทองทิพย์
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดร้องบง
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีถ้อย
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดสันก้างปลา
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดสันจำปา
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดสันปูเลย
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดสันมะแฟน
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดห้วยส้ม
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวทุ่ง
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวฝาย
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวริน
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
โรงเรียนใน อ.แม่สรวย
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
โรงเรียนเวียงผาวิทยา
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา
โรงเรียนบ้านเลาลี
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
โรงเรียนบ้านขุนสรวย
โรงเรียนบ้านดอนสลี
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โรงเรียนบ้านดินดำ
โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
โรงเรียนบ้านปางหก
โรงเรียนบ้านปางหลวง
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
โรงเรียนบ้านมังกาล่า
โรงเรียนบ้านร้องบง
โรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
โรงเรียนบ้านหนองผำ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนห้วยสะลักสาขาห้องเรียนกิ่วจำปี
โรงเรียนอนุบาลเรืองปัญญา
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...