ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่สาย จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่สาย จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สาย จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่สาย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่สาย ,ร้านดอกไม้ แม่สาย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สาย(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สาย
บริการส่งดอกไม้ แม่สาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สาย จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่สาย จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่สาย จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่สาย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่สาย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่สาย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่สาย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่สาย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่สาย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่สาย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่สาย
วัดเจติยาราม
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดเวียงพาน
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดเวียงหอม
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดเหมืองแดง
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดแม่สาย
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดโป่งผา
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค)
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำปลา
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำผาจม
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งเจริญ
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งศาลา
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดนาปง
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำจำ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านจ้อง
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านถ้ำ
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านร้อง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าเหมือด
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดงน้อย
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดงหลวง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแฝ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดปางห้า
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าซางงาม
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าบงงาม
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดป่ายาง
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดผาแตก
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดผาสุการาม
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดพญาสี่ตวงคำ
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพรหมวิหาร
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพระธาตุดอยเวา
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดมงคลธรรมกายาราม
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดมรรคาราม
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดม่วงทอง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง)
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดวิเชตร์มณี
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดศาลาเชิงดอย
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันเกล็ดทอง
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดสันโค้ง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันฐาน
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันต้นปุย
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันถนนใต้
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันทราย
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายน้อย
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายมล
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดสันนา
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันบุญเรือง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันป่าสัก
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันปูเลย
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันมะนะ
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันยาว
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันลิดไม้
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันหลวง
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสุวรรณาราม
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดหนองมะกัง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองสี่แจ่ง
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองอ้อ
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยไคร้ใหม่
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยไคร้หลวง
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดหิรัญญาวาส
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดฮ่องแฮ่ใหม่
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
โรงเรียนใน อ.แม่สาย
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านถ้ำ
โรงเรียนบ้านถ้ำตชด.
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านปางห้า
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านผาฮี้
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
โรงเรียนบ้านสันถนน
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านสันนา
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โรงเรียนบ้านสันยาวสันลิดไม้
โรงเรียนบ้านสันหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่
โรงเรียนพรพิกุลพิทยา
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่
โรงเรียนอนุบาลวัดห้วยไคร้ใหม่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...