ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เวียงป่าเป้า ,ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เวียงป่าเป้า ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เวียงป่าเป้า ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เวียงป่าเป้า ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เวียงป่าเป้า นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เวียงป่าเป้า ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เวียงป่าเป้า
วัดเฟือยไฮ
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่ขะจาน
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่ห่าง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดโป่งเหนือ
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดโป่งน้ำร้อน
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดกลาง
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดขุนลาว
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดดอนจั่น
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดทุ่งห้า
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง)
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านดง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านสา
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบุญโยง
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแงะ
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแดง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางไคร้
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางมะกาด
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางอ่าย
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่างิ้ว
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าม่วง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าสัก
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าส้าน
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดพระธาตุแม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดร่องกู่
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดลังกา
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีโพธาราม
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีคำเวียง
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนชัย
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุทธาวาส
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันกู่
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันต้นเปา
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันติการาม
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันมะเค็ด
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันมะนะ
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันสลี
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองบัว
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองยาว
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดห้วยทราย
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดอรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี)
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดฮ่างต่ำ
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
โรงเรียนใน อ.เวียงป่าเป้า
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา(บ้านทุ่งห้าเดิม)
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงสาขาสามกุลา
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ
โรงเรียนบ้านโป่งนก
โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านขุนลาว
โรงเรียนบ้านดงป่าส้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งขจี
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านป่าแงะ
โรงเรียนบ้านปางมะกาด
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
โรงเรียนบ้านป่าจั่น
โรงเรียนบ้านป่าตึง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านลังกา
โรงเรียนบ้านสัน
โรงเรียนบ้านสันกู่ทอง
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
โรงเรียนบ้านสันสลี
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
โรงเรียนอนุบาลความหวังเวียงป่าเป้า

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...