ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่ลาว จ.เชียงราย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่ลาว จ.เชียงราย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ลาว จ.เชียงราย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่ลาว บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่ลาว ,ร้านดอกไม้ แม่ลาว ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1436)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1436
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1434)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1434
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1432)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1432
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1409)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1406)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1406
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1405)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1404)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1403)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ลาว(13A-1402)
(เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น )
รหัส 13A-1402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว
บริการส่งดอกไม้ แม่ลาว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ลาว จ.เชียงราย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่ลาว จ.เชียงราย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่ลาว จ.เชียงราย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่ลาว จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่ลาว บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่ลาว ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่ลาว ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่ลาว นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่ลาว ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่ลาว
วัดเวฬุวัน
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดเหมืองลึก
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งแพร่
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งมอญ
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดดงมะเฟือง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดดงมะดะ
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดดอนจั่น
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดต้นง้าว
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดทรายมูล
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดท่าต้นตัน
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดท่ามะโอ
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดท่าสันกลาง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดน้ำล้อม
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดบัวสลี
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดบุญเรือง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าแดง
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าตึง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดป่ารวก
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดผาบ่อง
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดร่องศาลา
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดร่องห้า
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีดอนมูล
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดศรียางชุม
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีวังมูล
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้นแหน
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้นม่วง
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้อม
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดสันปูเลย
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหนองเหลียว
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหนองบัว
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองคึก
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองผักเฮือด
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยส้านพลับพลา
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยส้านยาว
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
วัดอูปแก้ว
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
โรงเรียนใน อ.แม่ลาว
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
โรงเรียนบ้านแม่ผง
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
โรงเรียนบ้านดงมะดะ
โรงเรียนบ้านต้นง้าว
โรงเรียนบ้านต้นยาง
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านร่องศาลา
โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง
โรงเรียนบ้านหนองผักเฮือด
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว
โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาวสาขาบ้านใหม่จัดสรร
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
โรงเรียนอนุบาลบัวสลี
โรงเรียนอนุบาลศรีโสภณ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...