ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ,ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
บริการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองเชียงใหม่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองเชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม)
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเกาะกลาง
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชตวัน
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชตุพน
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเชียงยืน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมธัง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองกาย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองมาง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองลัง
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรหลวง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเสาหิน
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดแม่หยวก
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดแสนฝาง
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดกู่เต้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดกู่คำ
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดขะจาว
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดควรค่าม้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชมพู
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดช่างแต้ม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดช่างฆ้อง
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดวงดี
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอกคำ
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอนจั่น
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดอนชัย
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดับภัย
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดดาวดึงษ์
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดต้นตาลโตน
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดต้นปิน
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดตำหนัก
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทรายมูลพม่า
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าหลุก
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดทุงยู
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดธาตุคำ
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดนันทาราม
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบวกครกหลวง
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดบุพพาราม
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดปราสาท
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าเป้า
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแดด
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าข่อยเหนือ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าชี
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าตัน
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป้านปิง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผ้าขาว
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผาบ่อง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดผาลาด
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดฝายหิน
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระสิงห์
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกเปีย
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกแต้ม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกช้าง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพวกหงส์
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันเตา
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันแหวน
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันตอง
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพันอ้น
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดฟ่อนสร้อย
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดมณเฑียร
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดร้องอ้อ
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดลังกา
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดล่ามช้าง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีเกิด
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีโขง
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีโสดา
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสวนดอก
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสวนพริก
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันติธรรม
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันทราย
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสำเภา
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหนองคำ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหนองป่าครั่ง
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นตูม
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหมื่นสาร
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุโมงค์
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุโมงค์
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอุปคุต
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๑
โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัสวิทยาลัย
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา(ศรีธนาวิทยา)
โรงเรียนเมตตาศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
โรงเรียนจิตราวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนพิงครัตน์
โรงเรียนพุทธิโศภน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
โรงเรียนวัดเมืองสาตร
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
โรงเรียนวัดขะจาว
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนวัดดอนจั่น
โรงเรียนวัดป่าแดด
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
โรงเรียนวัดป่าตัน
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
โรงเรียนวัดสวนดอก
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีเนห์รู
โรงเรียนศศิราวดีวิทยาลัย
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
โรงเรียนศิลป์หฤทัยวิทยาลัย
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
โรงเรียนสันติศึกษา
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์
โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์
โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์
โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา
โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
โรงเรียนอนุบาลพรรณี
โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก
โรงเรียนอนุบาลมยุรี
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น
โรงเรียนอนุบาลลานนา
โรงเรียนอนุบาลวารี
โรงเรียนอนุบาลสถาพร
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ
โรงเรียนอนุบาลสิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสุเทพ
โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม
โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ
โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์
โรงเรียนอนุศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...