ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด จอมทอง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ จอมทอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ จอมทอง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ จอมทอง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ จอมทอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่จอมทอง ,ร้านดอกไม้ จอมทอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด จอมทอง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ จอมทอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด จอมทอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน จอมทอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ จอมทอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ จอมทอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด จอมทอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.จอมทอง
วัดเชิงดอย
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเมืองกลาง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดแท่นคำ
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดแม่สอย(แม่สรวย)
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดโมคคัลลาน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่สันตึง
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงเปา
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงเปาใต้
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดขะแมด
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดดงเย็น
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยน้อย
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าต้นแหน
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดทุ่งปูน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดนากบ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่กลาง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำต้อง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำลัด
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านแปะ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่สารภี
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระเกิ๊ด
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระบาท
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพุทธนิมิตร
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดมงคลวารี
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดม่อนหิน
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดล้านนาญาณสังวราราม
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังจำปา
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังดิน
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังน้ำหยาด
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังปาน
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบเตี๊ยะ
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแจ่ม
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแปะ
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบรู้
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบสอย
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองคัน
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองอาบช้าง
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยตองสัก
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหาดนาค
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.จอมทอง
โรงเรียนไชยจีนะวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ
โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
โรงเรียนบ้านเมืองอาง
โรงเรียนบ้านแท่นคำ
โรงเรียนบ้านแปะ
โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ
โรงเรียนบ้านแม่สอย
โรงเรียนบ้านโมคคัลลาน
โรงเรียนบ้านโรงวัว
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
โรงเรียนบ้านขุนแตะ
โรงเรียนบ้านขุนแปะ
โรงเรียนบ้านขุนแปะสาขาแม่จร
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
โรงเรียนบ้านขุนยะ
โรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อย
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าศาลา
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
โรงเรียนบ้านทุ่งปูน
โรงเรียนบ้านทุ่งหมากหนุ่ม
โรงเรียนบ้านนากบ
โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
โรงเรียนบ้านม่อนหิน
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายสาขาบ้านท่ากอม่วง
โรงเรียนบ้านสบแปะ
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านห้วยโจ้
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
โรงเรียนบ้านหาดนาค
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
โรงเรียนวัดพระบาท
โรงเรียนวัดพระบาทสาขาแม่ปอน
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
โรงเรียนวัดวังดิน
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
โรงเรียนอนุบาลจอมทองวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...