ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ดอยสะเก็ด ,ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
บริการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ดอยสะเก็ด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ดอยสะเก็ด ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ดอยสะเก็ด นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ดอยสะเก็ด ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ดอยสะเก็ด
วัดเจติยานุสรณ์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเชฏฐาวรคุปต์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเทพินทราราม
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่โป่ง
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่คือ
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่หวาน
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่ฮ่องใคร้
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโป่งน้ำร้อน
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทองเจริญ
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดไชยพฤกษาวาส
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดไพรสณฑ์สว่าง
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดกัญจน์นิธยาราม
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชยาลังการ์
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชัยสถาน
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชัยสถิตย์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดวงดี
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอกแดง
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอนชัย
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่)
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยปล่อยนก
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยสะเก็ด
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดตาดเหมย
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนาคาสถิตย์
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนาถสำราญ
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนิวาสไพรสณฑ์
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดปทุมสราราม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าไผ่ศรีโขง
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าฝาง
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่ายาง
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าลาน
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าสักหลวง
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดปิตยาราม
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดพรหมจริยาราม
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมงคลวราราม
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมหาวนาภิมุข
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดยางทอง
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดร้องขี้เหล็ก
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาวาส
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรัตนปัญญารังสิตย์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวังธาร
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส)
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวาลุการาม
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีชยาราม
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีดอนดู่
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีประดิษฐ์
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีประดู่
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีมุงเมือง
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีสวัสดิ์
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศิริมังคลาราม
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันโป่ง
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันต้นม่วงเหนือ
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสารคามรังสรรค์
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุขเกษม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุขวิเวการาม
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุนทรศิริ
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุวรรณฉิมพลี
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอมราราม
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอัมพวัน
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.ดอยสะเก็ด
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
โรงเรียนแม่คือวิทยา
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่
โรงเรียนชลประทานผาแตก
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเชิงดอย
โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
โรงเรียนบ้านแม่หวาน
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านท่ารั้ว
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
โรงเรียนบ้านป่าขุย
โรงเรียนบ้านปางแดง
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
โรงเรียนบ้านป่าดู่
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าป้อง
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนอนุบาลเด่นดวง
โรงเรียนอนุบาลร่มวรุณห์
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...