ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ฝาง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ฝาง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ฝาง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ฝาง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ฝาง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ฝาง ,ร้านดอกไม้ ฝาง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ฝาง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ฝาง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ฝาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ฝาง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ฝาง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ฝาง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ฝาง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ฝาง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ฝาง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ฝาง
วัดเจดีย์งาม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเชียงยืน
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพอำนวย
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเสาหิน
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเหมืองแร่(ปางควาย)
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่ใจใต้
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่งอน
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่สูน
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดโป่งทรายคำ
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทอง
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดโสตยาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดโสภณาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดคงคานิมิตร
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดคงคาราม
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดคยานุสิทธิ์
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดคลองศิลา
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดคูหาวารีเกษม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดจองแป้น
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดชยาราม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดชัยเกษม
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นรุง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นส้านสามัคคี
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดท่าสะแล
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดทุ่งจำลอง
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดนันทาราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดบ้านลาน
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดประทุมมาวาส
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดปัณณาราม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าเทพนิมิต
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าแดง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดปางผึ้ง
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดปิตยาราม
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดพรหมจริยาวาส
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยแก้ว
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพระบาทอุดม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดมธุราวาส
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดล้องอ้อ
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดวิเวกการาม
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีถ้อย
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีมงคล
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสระนิคม
เวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดสวนชา
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดสุคันธวารี
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทราราม
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทราวาส
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสุวรรณาราม
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองผักหนาม
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองยาว
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดห้วยโจ้
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดห้วยห้อม
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดหัวนา
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดหาดสำราญ
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดอุดมมงคล
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดอุทกวารี
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.ฝาง
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
โรงเรียนบ้านแม่ใจ
โรงเรียนบ้านแม่ข่า
โรงเรียนบ้านแม่คะ
โรงเรียนบ้านแม่คะสาขาบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
โรงเรียนบ้านโป่งถืบสาขาบ้านตาดน้อย
โรงเรียนบ้านโป่งนก
โรงเรียนบ้านโป่งนกสาขาบ้านแม่ป่าไผ่
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านขอบด้ง
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โรงเรียนบ้านท่าสะแล
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
โรงเรียนบ้านปางปอย
โรงเรียนบ้านปางสัก
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านม่วงชุม
โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาบ้านสวนชา
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
โรงเรียนบ้านสันม่วง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลางสาขาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนาสาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนรังษีวิทยา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โรงเรียนวัดนันทาราม
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนวิรุณเทพ
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนอนุบาลปาริชาติอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสายอักษร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...