ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พร้าว จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พร้าว
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พร้าว จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พร้าว จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พร้าว บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พร้าว ,ร้านดอกไม้ พร้าว ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พร้าว จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พร้าว จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พร้าว จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ พร้าว บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พร้าว ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พร้าว ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พร้าว ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พร้าว นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พร้าว ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พร้าว
วัดเขื่อนผาก
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดเจติยบรรพต
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่เหียะ
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แพง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แวน
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่กอย
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่ปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดกลางเวียง
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดขามสุ่ม
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดดงมะไฟ
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดดอยแม่ปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นกอก
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นรุง
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดท่ามะเกี๋ยง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งแดง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งกู่
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งน้อย
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งบวกข้าว
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งห้า
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดนิคมสหกรณ์
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดบ่อเต่า
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านโละ
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านดง
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านล้อง
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านหม้อ
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านหลวง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดประดู่
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดประตูโขง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเสี้ยว
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าแขม
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าแขม
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าไหน่
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าจี้
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มโห้ง
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มดอน
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าลัน
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าห้า
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์มั่น
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าฮิ้น
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดพระเจ้าล้านทอง
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุกลางใจเมือง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุขุนโก๋น
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดม่วงถ้อย
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดม่อนหินไหล
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดศรีมหาโพธิ์
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดสหกรณ์แปลงสอง
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดสันกลาง
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันขวาง
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันคะมอก
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันถนน
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันทราย
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดสันปง
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันปอธง
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันยาว
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองครก
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปลามัน
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปิด
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองอ้อ
เวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยกุ
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยงู
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยทราย
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยบง
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยส้าน
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.พร้าว
โรงเรียนเวียงพร้าววิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งสาขาบ้านขุนปั๋ง
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
โรงเรียนบ้านต้นรุง
โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
โรงเรียนบ้านป่าไหน่
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น
โรงเรียนบ้านสันกลาง
โรงเรียนบ้านสันปง
โรงเรียนบ้านสันยาว
โรงเรียนบ้านหนองปิด
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา
โรงเรียนประดู่วิทยา
โรงเรียนพร้าวบูรพา
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
โรงเรียนสหกรณ์ดำริสาขาบ้านป่าอ้อ
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลปัญญาเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลพรชัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...