ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่แจ่ม ,ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่แจ่ม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่แจ่ม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่แจ่ม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่แจ่ม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่แจ่ม
วัดแม่นาจร
แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่ปาน
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่วาก
แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองแขก
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองกาน
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกู่
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดต่อเรือ
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดทุ่งยาว
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดน้อย
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดนาฮ่อง
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบนนา
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านเจียง(เจียง)
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านทัพ
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดป่าแดด
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพระบาท
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพร้าวหนุ่ม
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพุทธเอ้น
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดยางหลวง
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดสองยอด
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดห้วยริน
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดอมเม็ง
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.แม่แจ่ม
โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา
โรงเรียนแม่แจ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
โรงเรียนบ้านแปะ
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาบ้านดงสามหมื่น
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้
โรงเรียนบ้านแม่ซา
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ตูม
โรงเรียนบ้านแม่นาจร
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ
โรงเรียนบ้านแม่มุ
โรงเรียนบ้านแม่วาก
โรงเรียนบ้านแม่ศึก
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
โรงเรียนบ้านแม่หอย
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
โรงเรียนบ้านโม่งหลวงสาขาบ้านแม่อมลานใน
โรงเรียนบ้านกองแขก
โรงเรียนบ้านกองแขกสาขาบ้านแม่หลุ
โรงเรียนบ้านกองกาน
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
โรงเรียนบ้านจันทร์
โรงเรียนบ้านจันทร์สาขาแจ่มน้อย
โรงเรียนบ้านต้นตาล
โรงเรียนบ้านต่อเรือ
โรงเรียนบ้านทัพ
โรงเรียนบ้านทุ่งแก
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านนาเรือน
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนากลางสาขาห้วยผักกูด
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านป่าแดด
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
โรงเรียนบ้านปางหินฝน
โรงเรียนบ้านปางหินฝนสาขาบ้านดินขาว
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อป
โรงเรียนบ้านผานัง
โรงเรียนบ้านผาละปิ
โรงเรียนบ้านพุย
โรงเรียนบ้านพุยสาขาพุยใต้
โรงเรียนบ้านยางหลวง
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
โรงเรียนบ้านสบวาก
โรงเรียนบ้านสบวากสาขาแม่จอนหลวง
โรงเรียนบ้านสองธาร
โรงเรียนบ้านสามสบ
โรงเรียนบ้านห้วยปู
โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้
โรงเรียนบ้านห้วยผา
โรงเรียนบ้านห้วยยา
โรงเรียนบ้านห้วยริน
โรงเรียนบ้านอมเม็ง
โรงเรียนบ้านอมเม็งสาขาสบลอง
โรงเรียนบ้านอมขูด
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
โรงเรียนออป.13
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...