ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่แตง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่แตง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่แตง ,ร้านดอกไม้ แม่แตง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่แตง(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่แตง
บริการส่งดอกไม้ แม่แตง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่แตง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่แตง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่แตง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่แตง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่แตง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่แตง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่แตง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่แตง
วัดเมืองก๋าย
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมืองกื้ด
กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดเหล่าก๋อง
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่แตง
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่กะหลวง
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ขะจาน
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ตะมาน
กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่นาป๊าก
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่หอพระ
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดก๋ายน้อย
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดขันติวนาราม
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดจิตตาราม
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดช่อแลพระงาม
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอนเจียง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอย
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอยตะแคง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดติยะสถาน
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่าผา
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดบวกหมื้อ
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเด่น
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเป้า
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านแพะ
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านกาด
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านช้าง
บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านปง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านผึ้ง
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านออบ
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าไผ่
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดปากทาง
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางไม้แดง
บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางกว้าง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางม่วง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางมะกล้วย
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางลัน
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางฮ่าง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าจี้
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าตึงงาม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด)
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์ตื้อ
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดผาเด็ง
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดมะองค์นก
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดมืดกาพัฒนาราม
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดวังแดง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเปิง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเลิม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเลิม
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันติบถ
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าตึง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่ายาง
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองก๋าย
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัวน้อย
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัวหลวง
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองผึ้ง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองหล่ม
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองออน
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดห้วยไร่
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดหางดง
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอินทขิล
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.แม่แตง
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
โรงเรียนบ้านเอียก
โรงเรียนบ้านแม่เลา
โรงเรียนบ้านแม่เลิม
โรงเรียนบ้านแม่แมม
โรงเรียนบ้านแม่แสะ
โรงเรียนบ้านแม่โจ้
โรงเรียนบ้านแม่ไคร้
โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
โรงเรียนบ้านแม่นาป้าก
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านก๊างหงส์
โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย
โรงเรียนบ้านช้างใน
โรงเรียนบ้านต้นขาม
โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
โรงเรียนบ้านท่าผา
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปางเปา
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
โรงเรียนบ้านปางกว้าง
โรงเรียนบ้านปางลัน
โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
โรงเรียนบ้านปางฮ่างสาขาผาแตก
โรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่าง
โรงเรียนบ้านป่ายางหนาด
โรงเรียนบ้านผาเด็ง
โรงเรียนบ้านผาหมอน
โรงเรียนบ้านผึ้ง
โรงเรียนบ้านสันป่าตอง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านหนองก๋าย
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
โรงเรียนบ้านหางดง
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
โรงเรียนภูดินวิทยา
โรงเรียนม่วงคำประชานุกูล
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียนวัดแม่กะ
โรงเรียนวัดแม่หอพระ
โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่าข้ามสาขาม้งชุ่มเย็น
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดนาเม็ง
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
โรงเรียนวัดบ้านเหล่าสาขาบ้านม่อนเงาะ
โรงเรียนวัดป่าเลา
โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
โรงเรียนวัดหนองออน
โรงเรียนวัดห้วยไร่
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร
โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลเมฆขจร
โรงเรียนอนุบาลรัตนา
โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรือง
โรงเรียนอนุบาลอำไพ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...