ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่ริม จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่ริม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่ริม ,ร้านดอกไม้ แม่ริม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ริม(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ริม
บริการส่งดอกไม้ แม่ริม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่ริม จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่ริม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่ริม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่ริม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่ริม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่ริม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่ริม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่ริม
วัดเจดีย์สถาน
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดเทพาราม
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเภรีพิชัย
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเมืองก๊ะ
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่แรม
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่แอน
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่ริม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่สา
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดโป่งแยง
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโพธินิมิตร
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโสภณาราม
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดกุมภประดิษฐ
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดคีรีบรรพต
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดคุณานุสรณ์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดชมพูนุท
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดชลประทาน
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดดวงดี
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนชัย
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนตัน
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดาราภิมุข
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดตำหนักธรรมนิมิตร
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดท่าใคร้
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดธรรมสันติเจดีย์
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดนันทาราม
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดนันทาวาส
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่สา
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดปงไคร้
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดประกาศธรรม
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดปางลุง
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าน้ำริน
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าสะลวง
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดปิยาราม
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพรหมประดิษฐ์
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระนอน
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดมงคลประสิทธิ์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดมณีประดิษฐ์
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดรัตนาราม
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดลัฎฐิวัน
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดวาลุการาม
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดวิจิตรวารี
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชมพู
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชลาธาร
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีปิงชัย
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดสระฉัททันต์
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสว่างบรรเทิง
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดสะลอง
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสันโป่ง
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสามัคคีธรรม
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดสิทธิทรงธรรม
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุรินทราษฎร์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวา
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวาส
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดหนองปันเจียง
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดหัวดง
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดหิรัญนิคม
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดอรุณนิวาส
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดอัมพวัน
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดอินทาราม
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดอุดมชัยราษฎร์
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.แม่ริม
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์8
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านขี้เหล็กหลวง
โรงเรียนตรีทศ
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ
โรงเรียนบ้านแม่แมะ
โรงเรียนบ้านแม่สา
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก
โรงเรียนบ้านกองแหะ
โรงเรียนบ้านกาดฮาว
โรงเรียนบ้านขอนตาล
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กน้อย
โรงเรียนบ้านซาง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนตัน
โรงเรียนบ้านต้นขาม
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านนาหืก
โรงเรียนบ้านน้ำต้น
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านบวกจั่น
โรงเรียนบ้านปงไคร้
โรงเรียนบ้านปางไฮ
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านพระนอน
โรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านวังป้อง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสะลวงใน
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
โรงเรียนบ้านสันคะยอม
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
โรงเรียนบ้านหนองอาบช้าง
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช5
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดวาลุการาม
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
โรงเรียนสถาบันการเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
โรงเรียนอนุบาลดรุณเกษม
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...