ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่อาย จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่อาย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่อาย จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่อาย จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่อาย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่อาย ,ร้านดอกไม้ แม่อาย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่อาย จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่อาย จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่อาย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่อาย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่อาย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่อาย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่อาย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่อาย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่อาย
วัดเมืองหนอง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่สาว
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่อายหลวง(แม่อาย)
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดกาวีละ
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยชนาราม
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยมงคล
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอนชัย
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดทรายแดง
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดท่าตอน
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดท่ามะแกง
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดนิวาสสถาน
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปูแช่
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดบ้านหนองขี้นกยาง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดปัญจคณานุสรณ์
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดป่าแดง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดปางต้นเดื่อ
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุปูแช่
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุสบฝาง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดมงคลสถาน
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดม่วงสามฮ้อย
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดร่องห้า
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดรัตนาวาส
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดวัฒนาราม
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีเวียง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีดอนแก้ว
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสว่างไพบูลย์
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันเวียงมูล
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันต้นหมื้อ
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันติวัน
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันห้าง
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสีลาอาสน์
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดหมอกจ๋าม
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยปู
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดฮ่องห้าน้อย
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.แม่อาย
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์9
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก)
โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล(บ้านผาใต้)
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร8
โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์3
โรงเรียนทหารม้าอนุสรณ์บ้านวังดิน
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านแม่สาว
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ
โรงเรียนบ้านโละ
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนบ้านดอนชัยสาขาบ้านตาดหมอก
โรงเรียนบ้านทรายแดง
โรงเรียนบ้านท่าตอน
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
โรงเรียนบ้านป่าก๊อสาขาโละป่าไคร้
โรงเรียนบ้านป่าก๊อสาขาบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อสาขาดอยแหลม
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
โรงเรียนบ้านสันปอธง
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวงสาขาห้วยมะเฟือง
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูสาขาหัวแม่เมืองน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
โรงเรียนบ้านห้วยปู
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านห้วยหลวงสาขาห้วยจันสี
โรงเรียนบ้านห้วยหลวงสาขาห้วยป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านหาดชมพู
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
โรงเรียนปราณีวิทยา
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1บ้านแม่เมืองน้อย
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์2

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...